Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання студентами інституту електроенергетики в дипломних проектах (роботах) розділуМетодичні вказівки до виконання студентами інституту електроенергетики в дипломних проектах (роботах) розділу preview Методичні вказівки до виконання студентами інституту електроенергетики в дипломних проектах (роботах) розділу
Методичні вказівки до виконання студентами Інституту електроенергетики в дипломних проектах (роботах) розділу „Охорона праці та безпека в надзви-чайних ситуаціях“ / В.І. Голінько, В. Ю. Фрундін, М. Ю. Іконніков. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 9 с
Методичні вказівки 137.23 Kb.
Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReaderМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях” для студентів спеціальностей 080401 І 080403/Уклад.: В. О. Трусов, А. В. Кожевников.—Дніпропетровськ: нгу, 2005. с
Методичні вказівки 254.67 Kb.
Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader preview 1 Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader preview 2 Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader preview 3 Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader preview 4 Методичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader preview 5
Методичні вказівки до виконання індивідуального завданняМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів є індивідуальна робота, яка свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Статистика», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми
Методичні вказівки 296.24 Kb.
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання preview 1 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання preview 2 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання preview 3 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання preview 4 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання preview 5
Методичні вказівки стосовно технології проведення гриМетодичні вказівки стосовно технології проведення гри
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів по даній темі, сприяти розвитку логічного мислення, умінню застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, виховувати впевненість у власних здібностях і знаннях
Методичні вказівки 62.73 Kb.
Методичні вказівки для виконання контрольних робітМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт
У відповідності з планом вивчення курсу «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» студенти повинні виконати контрольну роботу за одним із варіантів, запропонованих нижче
Методичні вказівки 146.68 Kb.
Методичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робітМетодичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робіт
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни „Соціологія” / Укладач: Москалик Г. Ф. Кременчук: кідуеп, 2006. – 14с
Методичні вказівки 244.73 Kb.
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліниМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2002. — 157 с
Методичні вказівки 2.46 Mb.
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни preview 1 Методичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни preview 2
Амосов Н. М. Енциклопедія Амосова. Алгоритм здоров\Амосов Н. М. Енциклопедія Амосова. Алгоритм здоров'я, Москва: Сталкер, 2004. 502с. Баликів С. М. Виховання красою preview Амосов Н. М. Енциклопедія Амосова. Алгоритм здоров'я, Москва: Сталкер, 2004. 502с. Баликів С. М. Виховання красою
Ланина С. М., Клівер О. Г. Методичні вказівки: Здоровий спосіб життя. Частина Вода І напої. Мурманськ: мгту, 2002
Методичні вказівки 24.84 Kb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу \" Моделювання і проектування інформаційних систем в економіці \" для студентів напряму підготовки 050103Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Моделювання і проектування інформаційних систем в економіці " для студентів напряму підготовки 050103
Л.І. Гончар, Т. В. Гончар // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „ Моделювання і проектування інформаційних систем в економіці ”, для студентів напряму підготовки 050103 “Програмна інженерія ”. – Тернопіль, 2011. – 87 с
Методичні вказівки 1.52 Mb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Добірка задач 5 клас Муровані Курилівці 2011 Вступні зауваженняДобірка задач 5 клас Муровані Курилівці 2011 Вступні зауваження
Вони покликані розвинути в учнів спостережливість, інтуїцію, кмітливість, потребу побачити весь закладений у вправи зміст, побачити закономірність. Ці вправи не зразу даються учням і не всім з однаковим успіхом. Вони сприяють розвитку працелюбства, наполегливості в досягненні конкретної мети
Методичні вказівки 172.27 Kb.
Добірка задач 5 клас Муровані Курилівці 2011 Вступні зауваження preview 1 Добірка задач 5 клас Муровані Курилівці 2011 Вступні зауваження preview 2
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 0501. 06 \"Облік і аудит\", 0501. 07 \"Економіка підприємства\", 0502. 01 \"Менеджмент організацій\"Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 0501. 06 "Облік і аудит", 0501. 07 "Економіка підприємства", 0502. 01 "Менеджмент організацій"
Облік і аудит”, 0501. 07 “Економіка підприємства”, 0502. 01 “Менеджмент організацій”
Методичні вказівки 410.75 Kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт І кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра для студентів факультету соціології та управлінняМетодичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт І кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра для студентів факультету соціології та управління preview Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт І кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра для студентів факультету соціології та управління
Горло Н. В. Політологія: Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт І кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра для студентів факультету соціології та управління. – Запоріжжя: зну, 2010. – 56 с
Методичні вказівки 0.67 Mb.
Методичні вказівки для студентів юридичного факультету Львів 2007 І. Й. Бойко, О. В. Грищук Соціологія: загальна та правоваМетодичні вказівки для студентів юридичного факультету Львів 2007 І. Й. Бойко, О. В. Грищук Соціологія: загальна та правова
Соціологія: загальна та правова. Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2006. – 16 с
Методичні вказівки 247.38 Kb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв днуМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну preview Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання індивідуальної роботи. Подані теми для самостійного опрацювання
Методичні вказівки 0.85 Mb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 02030303 «Прикладна лінгвістика»Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 02030303 «Прикладна лінгвістика» preview Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 02030303 «Прикладна лінгвістика»
Вивчення бібліотеки прикладних програм nltk, для опрацювання текстів природною мовою
Методичні вказівки 236.69 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи