Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу icon

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Скачати 119.85 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу
Дата конвертації01.03.2013
Розмір119.85 Kb.
ТипДокументи

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури

для 9 класу


(70 годин, 2 години на тиждень)

п/п

Дата


проведе-ння

Розділ, тема і зміст уроку

К-сть годинПримітки
1. Вступ. Із літератури європейського бароко


5+1 год. рез. ч.

(Р.)


1.


2.


3.

Р.

4.


5.


6.


Організаційний урок. Узагальнення матеріалу, вивченого у 8 класі.


Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.


^ ПЧ. Поезія бароко.


Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. “Життя — це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.


Філософсько-моральний конфлікт драми.


Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.1


1


1


1


1


1


2. Із літератури класицизму5


7.


8.


9.


10.


11.


12.


Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. Самостійна робота (відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання).


Мольєр — видатний комедіограф класицизму, творець «високої комедії».


Історія створення, конфлікт і проблематика комедії «Міщанин-шлях-тич». Утілення в ній рис класицизму.


Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.


Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.


^ Контрольна робота (тести) за розділами «Бароко» та «Класицизм».


1


1


1


1


1


1

3. Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво12

13.


14.

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).


Вольтер. Нарис життя та творчості. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви.1


1

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі.


Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.


^ Контрольний твір за повістю Вольтера «Простак».


Йоганн Вольфганг Гете. Нарис життя та творчості.


Трагедія “Фауст — вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.


Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.


^ РМ (усно). Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.


Фрідріх Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.


Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.


Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.


Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

Повторити особливості віршів Гете, зокрема, «Нічна пісня мандрівника» та «Вільшаний король», що вивчалися у 5 та 7 класах (до уроку № 18).


Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу (до уроку № 22).
4. Із літератури романтизму


14+2 год. рез. ч.


26.


27.

Р.


28.


29.


30.

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.


РМ (письмово). Скласти тези до теми «Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів».


Ернст Теодор Амадей Гофман — видатний німецький письменник-романтик.


Крихітка Цахес” — шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.


Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.1


1


1


1


1


В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Стівен- сон Р.Л. та ін.) До уроку № 27.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.

Р.


41.


42.


43.Контрольна робота з теми «Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво» та з теми «Із літератури романтизму» (за творчістю Е. Гофмана). Розгорнуті відповіді на запитання.


^ Генріх Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень — видатне явище німецького романтизму.


Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».


Виразне читання напам'ять віршів Гейне.


Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчо-сті.


Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. ^ Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.


Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.


Риси романтичного героя в образі Мазепи.


^ РМ (усно). Підготовка до написання есе «Україна і поема Байрона».

Контрольний домашній твір.


Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).


Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”. Читання напам'ять вірша.


«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.


^ Контрольна робота з теми «Із літератури романтизму» (за творчі-стю Гейне, Байрона, Міцкевича).

(Тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1Вивчити напам'ять вірш Г. Гей-не (за вибором учня).


Вивчити напам'ять вірш Дж. Байрона (за вибором учня).


Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі


Вивчити напам'ять вірш Міцкевича (за вибором учня).5. Від романтизму до реалізму16+5 год. рез. ч.


44.


45.


46.

Р.

47.


48.


49.


50.

Р.


Олександр Пушкін — видатний російський поет.


Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.


Виразне читання напам'ять віршів Пушкіна. Складання партитури.


«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін-ська строфа.


Характеристика образу Євгенія Онєгіна.


Характеристика образу Ленського.


РМ (письмово). Розгорнута відповідь на запитання «Чому Онєгін став «зайвою людиною»?».


1


1


1


1


1


1


1


Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах (до уроку № 44).


Вивчити напам'ять вірш Пушкіна або уривок з роману(за вибором учителя).51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.

Р.


61.


62.


63.


64.


65.


66.

Р.


67,

68.

Характеристика образу Тетяни. Тетяна — улюблена героїня Пушкіна.

Духовний світ головних героїв твору.


^ М.Ю. Лермонтов — видатний російський письменник.


Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.


«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.


Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.


Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ «маленької людини».


Романтичні й реалістичні елементи в творі.


^ Контрольна робота з теми «Від романтизму до реалізму» (за творчі-стю О. Пушкіна, М. Лермонтова). (Тести, розгорнуті відповіді на запитання).


Микола Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.


^ ПЧ. «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.


Високий гуманізм письменника і зображення в повісті «Шинель» трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.


Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М. Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).


Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.


^ ПЧ. Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».


Контрольний твір «Трагічна доля «маленької людини» у творчості М. Гоголя». (Або за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»).


^ Резервні години.


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


2


Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах (до уроку № 52).


Вивчити напам'ять вірш Лермонтова (за вибором учня).


Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі (до уроку № 60).
6. Підсумок
69,

70.

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.2


1 година за І семестрСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури для 10 класу Рівень стандарту
Рм 1 (п) Складання цитатної характеристики головного героя. Підготовка до написання домашнього твору
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури
Улюблені книжки й письменники світової літератури. Художнє відтворення в літературі життя, побуту і культури інших народів світу
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу (рівень стандарту, 2 години на тиждень)

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури у 5 класі на 2013-14 н р. Учителя російської мови та світової літератури кузьменко галини іванівни
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні)
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків світової літератури
Література і фольклор — скарбниця духовних багатств люд-ства. Фольклор — усна народна творчість
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconУкраїнська література
Орієнтоване календарно – тематичне планування з української літератури для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно – тематичне планування зі світової літератури 12 клас
Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу. Тема Другої світової...
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування зі світової літератури 10 клас
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconПрограма для 5 12 класів. (2005 р). Робота адресована учителям світової літератури. Зміст
Розробки уроків для 6 класу з теми: «Вивчення міфів та байок на уроках світової літератури»
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 9 класу iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури 9 клас, 2 год на тиждень
Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи