10 клас. Академічний (профільний) рівень icon

10 клас. Академічний (профільний) рівень
Скачати 106.32 Kb.
Назва10 клас. Академічний (профільний) рівень
Дата конвертації01.03.2013
Розмір106.32 Kb.
ТипДокументи

10 клас. Академічний (профільний) рівень.

2 (3) години на тиждень


Загальна кількість уроків у плані дорівнює 70 годинам (2 год. на тиждень). Якщо уроків світової літератури 3 години на тиждень, то потрібно додати ще 33 години на рік (2 години на узагальнення вже є). Учитель на власний розсуд обирає теми і позначає у даному плані біля певного уроку: +1 год. Після розбивки заповнити колонку «№ п/п».
п / п

Дата


проведення

Розділ, тема уроку

К-сть годинПримітки
^

І. Вступ. Із літератури реалізму
Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі.


Розквіт реалістичної літератури, його зв’язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ століття. ТЛ. Поняття «соціально-психологічна проза».


^ Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне».

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму та реалізму в його творчості.


Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму Реставрації.


Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману


Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.


Жіночі образи в романі.


Психологізм творчості Стендаля. Новаторство письменника у реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства і людини (на основі роману «Червоне і чорне»).

Контрольний домашній твір-роздум “Чи кохав Жульєн Сорель Луїзу де Реналь по-справжньому?”


^ Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна.


Бальзак — зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття, її проблематика і структура.


РМ. Характеристика образу Гобсека. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні та реалістичні риси неоднозначного образу «філософа і скнари» Гобсека.


Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.


^ ПЧ. Новели Гі де Мопассана (за вибором учителя).


Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Стендаль. О. де Бальзак» (тести, розгорнуті відповіді, творчі завдання тощо)1


1


6

1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


2


1


^ Чарльз Діккенс (1812-1870). «Пригоди Олівера Твіста».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури, реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса.


Гуманізм письменника, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей, у романі «Пригоди Олівера Твіста».


Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства. Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу.


Влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ століття.


Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста.


Специфіка зображення різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. Іронія і сарказм Чарльза Діккенса. Соціальна дієвість творчості Діккенса.


^ Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Ч. Діккенс» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).


Федір Достоєвський (1821–1881). «Злочин і кара».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератур.


Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.


Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. ТЛ. Поняття «поліфонізм»,«роман» і його різновиди.


Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».


РМ. Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Система образів роману, значення і символіка його назви (складання цитатних характеристик, елементи ідейно-художнього аналізу тексту, використання мультимедійних технологій тощо).


^ Контрольний твір-роздум за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара»


Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Ф. Достоєвський» (тести, розгорнуті відповіді на запитання).


^ Лев Толстой (1828-1910). «Анна Кареніна».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.


Роман Л.Толстого «Анна Кареніна». Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.


6

1


1


1


1


1


1


1


7

1


1


1


2


2


1


1


7

1


1Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина.


Суперечливий образ Анни.


Образ Левіна, його автобіографічна складова.


«Діалектика душі» толстовських героїв.


Загальнолюдське значення роману Л.Толстого «Анна Кареніна». («Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна сім’я нещасна по-своєму»).


ПЧ. ^ Антон Чехов. «Людина у футлярі», «Скрипка Ротшильда».

Дослідження «дрібниць людського життя» через підтекст та художню деталь в оповіданні А. Чехова «Скрипка Ротшильда».

Сенс художнього змалювання «футлярного життя» в оповіданні «Людина у футлярі».


^ Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Л. Толстой. А. Чехов» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).1


1


1


1


1


2


1


^ 2. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики (М. Некрасов). «Пізні» романтики. Принципи «чистого мистецтва» у поезії. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. ТЛ. Поняття про декаданс.


^ Микола Некрасов (1821-1877). «О шостій вечора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду», «Трійка», «На смерть Шевченка».

Життєвий і творчий шлях письменника. Некрасов як «співець страждань народних», перегуки з Шевченком.


Поетичне новаторство Некрасова: поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації. Тема поета і поезії у ліриці митця.


^ Волт Вітмен (1819-1892). Вірші (за вибором учителя).

Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен — американський поет-новатор. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.


Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе» — програмовий твір поета. ТЛ. Поняття про верлібр.


^ Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечоро-ва гармонія».

Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер — французький поет другої половини ХІХ ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.

ТЛ. Поняття «символ», «символізм», «натуралізм», «імпресіонізм», «неоромантизм».
1


1


1


1


1


1

Світогляд, естетичні погляди Бодлера і «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Бодлера.


Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос».

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»).


РМ. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера.

^ Контрольний домашній твір.


Із поезії французького символізму.

Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його трактування французькими символістами.


^ Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…». Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії.


^ Артюр Рембо (1854-1891). Художній світ поезії Артюра Рембо. Асоціатив-

но-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття» та «Голосівки».

«П’яний корабель». Змалювання духовних поривань ліричного героя-бунтівника й мандрівника; прагнення визначити місце людини у світі.


^ РМ. Письмовий аналіз віршів П. Верлена або А. Рембо (за вибором учителя) за поданим планом.


Контрольна робота з теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.» (тести, аналіз вірша або фрагмента поетичного твору).1


1


1


1


1


2


1


1

^ 3. Роман ранньомодерністської доби

Еміль Золя (1849-1902). «Кар’єра Ругонів»

Життєвий і творчий шлях письменника. Е. Золя – французький письменник, теоретик натуралізму. Цикл «Ругон-Маккари» — «природнича і соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії».


Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів.


Своєрідність відображення художньої моделі часу й місця в ній родини Ругонів.


Співвідношення духовного і матеріального в романі «Кар’єра Ругонів». Родина Ругонів.


Новаторство Золя у художньому втіленні проблеми влади грошей.
1


1


1


1


1
^ Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея».

Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю. Аналіз «Передмови» до роману «Портрет Доріана Грея».


Жанрова і стильова своєрідність роману. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. ТЛ. Поняття «естетизм», «інтелектуальна проза», «парадокс».


Втілення різних форм естетизму в образах Безіла Голуорда, Генрі Уоттона та Доріана Грея. Роман Уайльда як інтелектуальний роман. Риси інтелектуального роману.


«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Специфіка вирішення теми кохання у романі Оскара Уайльда. Символіка образів твору.


РМ. Дискусія за романом Оскара Уайльда: «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»


^ Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).
1


1


2


1


1


1

4. Підсумок

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Підсумок вивчення курсу «Світова література» в 10 класі. Рекомендації щодо розвитку читацьких вмінь та інтересів у літній період.2


Планування уклала Кричфалушій Т. Ф.,

голова Тячівського РМО вчителів світової літератури,

вчитель-методист Кричівської ЗОШ І – ІІІ ступенівСхожі:

10 клас. Академічний (профільний) рівень iconПрограма для знз. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005; 10-11 класи Програми для профільного навчання учнів знз: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011
...
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconІнформація про проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста Славутича протягом 2011/2012 навчального року Програма Інтел Навчання для майбутнього
Захист Вітчизни (рівень стандарту, академічний рі­вень, профільний рівень, для дівчат «Основи медич­них знань»), 11 клас
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconЗаступник директора з нвр директор І семестр І семестр
Гудима А. А., Пашко К. О., Герасимів І. М., Фука М. М. Захист Вітчизни: Підруч для учнів 10 кл загальноосвіт навч закл. (рівень стандарту,...
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

10 клас. Академічний (профільний) рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

10 клас. Академічний (профільний) рівень iconАлгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень
Підручник: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх...
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconГеометрія, 10 клас. Академічний рівень Календарно-тематичне планування Підручник: Геометрія, 10 клас. Академічний рівень. (авт. А. П. Єршова та ін.), Збірник самостійних і контрольних робіт, геометрія, 10 клас (авт. Ю. О. Захарійченко)
Збірник самостійних і контрольних робіт, геометрія, 10 клас (авт. Ю. О. Захарійченко)
10 клас. Академічний (профільний) рівень iconУсі уроки до курсу «людина І світ» 11 клас (стандартний та академічний рівні, 17 год.)
Б59 Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X. Вид група «Основа», 2011. — 301...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи