Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р icon

Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 "Оленка" Протокол № від " " 2011р
Скачати 371.2 Kb.
НазваПротокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 "Оленка" Протокол № від " " 2011р
Дата конвертації28.11.2012
Розмір371.2 Kb.
ТипПротокол


ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО:

Радою керівників дошкільних Загальними зборами

навчальних закладів трудового колективу Протокол № 1 від 20.04.2011р. ДНЗ( ясла – садок) №7 “Оленка” Протокол № ____ від “___” _____________2011р.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач ДНЗ №7

______ Л.Г.Самковська

___” _____________ 2011р.


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Оленка»

на 2011-2017 р.р.


м. Нетішин

2011


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………………………………………..……….. 3

I Структура Програми розвитку ДНЗ №7 на 2011-2017р.р ……………………………………………………………3

II SWОТ- аналіз виконання Програми розвитку ДНЗ №7 на 2006-2010р.р……………………………………………4

III Мета, завдання Програми розвитку ДНЗ №7 на 2011-2017р.р.………………………………………………… 6
IY Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми розвитку …………………………………………… 7

Y Очікувані результати виконання Програми розвитку ……………………………………………………………… 8

Додатки …………………………………………………………………………………………………………………… 9

Блок І. Формування життєвої компетентності дитини…………………………………………………..…… 10

Блок ІІ. Управління персоналом…………………………………………………………….……………………… 14

Блок III. Робота з батьками та громадськістю, формування позитивного іміджу ДНЗ……………………………………… 18

Блок IV. Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу………………………………………..……… 21


Вступ


На сучасному етапі, особливу увагу слід приділяти модернізації змісту та реалізації оновлених завдань освітньо – виховної роботи, саморозвитку дитини , розкриття її потенційних здібностей та можливостей , формуванню компетентністних якостей особистості , синхронізації зусиль дошкільного закладу та сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку.

Адміністрація ДНЗ №7 приділяє уваги не тільки належному функціонуванню закладу , а його розвитку, формуванню іміджу та належного статусу в місті, враховуючи кадровий потенціал , творчі та професійні можливості колективу , запити батьків , завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

Виходячи із цього, Програма розвитку дошкільного навчального закладу №7 визначає стратегічні пріоритети розвитку, організаційні шляхи реалізації , обгрунтовує ресурсні потреби розвитку закладу , направляє педагогів на формування базових духовно - ціннісних якостей особистості.

Вона передбачає, формування цінностей особистісного розвитку дошкільнят, варіативності і відкритості дитячого садка , зумовлює модернізацію факторів від яких залежить якість освітньо – виховного процесу, змісту , методів, форм навчання і виховання , системи моніторингу діяльності закладу, мобільність управлінських рішень та відповідальність за їх виконання.


Структура Програми розвитку ДНЗ №7 на 2011-2017р.р


І . SWOT – аналіз виконання програми розвитку ДНЗ №7 на 2006-2010р.р.

ІІ. Мета , завдання Програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2011-2017роки

ІІІ. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

ІV. Очікувані результати реалізації програми

V. Додатки


І . SWOT – аналіз виконання програми розвитку ДНЗ №7 на 2006-2010р.р.

^ Сильні сторони

Слабкі сторони

- Чітке перспективне та психолого –педагогчне проектування календарного планування освітньо-виховного процесу

- Високий результат освітньо – виховного процесу через індивідуалізацію та особистісно – орієнтований підхід до дошкільника

- Забезпечення інклюзивної освіти дітям з особливими потребами ( вадами мовлення )

- Належний рівень підготовки дітей до навчання в школі

- Синхронізація зусиль дитячого садка та сім’ї в реалізації завдань освітньо – виховного процесу

- Впровадження в практику роботи інновацій.

- Професійне зростання педагогів через участь у професійних конкурсах, виставках ППД

- Високий рівень кваліфікації та професійної компетентності педагогічного колективу.

- Психологічний комфорт в закладі , стабільність кадрового потенціалу .

- Ефективний менеджмент , демократичний стиль спілкування, взаємодія всіх управлінських структур

- Високий рейтинг та позитивний імідж ДНЗ в місті.

- Попит на отримання додаткових освітніх послуг.

- Позитивні тенденції в позабюджетному фінансуванні.

- Зміцнення матеріально – технічної бази, оновлення інтер’єру приміщень ДНЗ

- Оновлення розвивального середовища в групових приміщеннях

- Невизначеність та недостатність бюджетного фінансування до 2017р.

- Недостатність фінансування для забезпечення стимулюючих виплат педагогам

- Недостатність інформаційно – методичного супроводу Базової програми

- Відсутність єдиної комплексної системи діагностики компетентності дитини

- Недостатній рівень навичок володіння комп’ютером педагогами

- Недостатнє інформування громадськості міста про діяльність закладу.

- Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань

- Відсутність Інтернет-зв’язку

- Недостатній рівень забезпечення сучасними дитячими меблями.

Можливості
Небезпеки

- Забезпечення високого рівня якісних освітніх послуг

- Збереження та зміцнення здоров’я дітей

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

- Задоволення потреб батьківської громади через відвідування закладу у групах різнотривалого перебування дітей

- Зростання готовності споживачів до отримання платних освітніх послуг

- Участь у педагогічних проектах на різних рівнях.- Зростання темпів інфляції

- Фінансова нестабільність в державі

- Не прогнозованість комплектування груп

- Недостатня психолого - педагогічна та нормативна обізнаність батьків

- Непередбачене вразливе реагування батьків на зменшення норм харчування дітей у зв’язку із зменшеною грошовою нормою

- Не забезпечення варіативної складової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”
ІІ . Мета , завдання, принципи Програми розвитку ДНЗ №7 на 2011-2017р.р


Узагальнюючи вищесказане, на підставі аналізу , можна стверджувати , що програму розвитку ДНЗ №7 на 2006-2010роки виконано. Lдля подальшого розвитку дошкільного закладу ми розробили програму , мету та стратегію, яка враховує різновекторні можливості, сильні та слабкі позиції, передбачає та нейтралізує загрози і небезпеки , дає перспективи для максимально ефективного розвитку установи.

^ Отже, мета Програми – концептуальний розвиток дошкільного навчального закладу.

Вона передбачає:

 • підвищення рівня якості освітніх послуг,

 • виявлення та підтримка передового педагогічного досвіду, прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій ,

 • виховання цілісної життєздатної особистості в усіх сферах життєдіяльності,

 • вдосконалення системи управління дошкільним навчальним закладом.

Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Оленка»- пізнавальний

Проблема створення освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу пізнавального спрямування викликана рядом причин:

 • недостатня рівень пізнавальної активності та розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят, невміння дітей застосовувати набуті знання та навички в реальному житті

 • недостатній рівень духовної, моральної, правової культури у період дошкільного дитинства;

 • недостатня психолого - педагогічна , нормативна обізнаність батьків та різні погляди щодо формування особистості дитини дошкільного віку

Тому настає нагальна потреба у зміні ситуації, переорієнтуванні закладу із позиції функціонування на розвиток, покращенні пізнавального розвитку особистості , врахуванні менталітету українського суспільства, потреб батьків та вимог сьогодення.

Виходячи з того, що пізнавальний розвиток - це діяльнісна модель розвитку дошкільника з активною життєвою позицією , яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, ми визначили основні завдання програми:

 • створення умов для забезпечення  обов’язкової  якісної дошкільної освіти, оновлення її змісту, цілісності, наступності дошкільної та початкової ланки;

 • модернізація матеріально–технічної бази дошкільного закладу через покращення фінансово-економічного забезпечення;

 • створення психолого-методичного супроводу діяльності закладу, який забезпечує розвиток компетентністних якостей особистості , реалізацію пізнавальних, інтелектуальних , креативних можливостей дошкільнят;

 • створення належних умов для забезпечення рівного старту та можливостей розвитку всім дітям, повагу прав дитини на збереження індивідуальності; удосконалення нормативно – правового забезпечення , орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;

 • створення умов для здійснення особистісно–орієнтованого підходу у становленні особисті дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, сучасних наукових досягнень , альтернативних методик , авторських програм

 • створення умов та сприяння розвитку системи варіативної дошкільної освіти в закладі через надання додаткових освітніх послуг ( іноземна мова, хореографія, образотворча діяльність ) ;

 • створення умов для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах дошкільного закладу та через проходження курсової підготовки ;

 • створення єдиного освітнього простору « ДНЗ – Дитина – Сім’я » з урахуванням педагогічної освіченості батьків;

 • створення безпечних умов для всіх учасників освітньо-виховного процесу в закладі;

 • створення дієвої ( ефективної ) моделі державно – громадського управління дошкільним закладом через впровадження сучасного менеджменту.

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності ( управління ДНЗ відповідно нормативних документів);

 • динамічності ( оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

 • комплексності ( рівноцінна реалізація всіх завдань, поставлених перед дошкільним закладом);

 • колективної та особистої відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного навчального закладу;

 • рефлексії ( конструктивний аналіз виконаного, збереження та поглиблення емоційно – творчої атмосфери в колективі)

ІІІ. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми


  • Бюджетні призначення

  • Кошти, не заборонені чинним законодавством

  • Спонсорські , благодійні кошти


ІV. Очікувані результати реалізації програми


Основними результатами виконання Програми розвитку ДНЗ №7 на 2011-2017 р.р. будуть системні позитивні зміни у діяльності закладу , зокрема:

 • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

 • забезпечення 100% - здобуття   дітьми   п’ятирічного  віку обов’язкової дошкільної освіти

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дитини шляхом підвищення рівня компетентності дошкільника, необхідного для його особистої безпеки, захист власного здоров’я та нормальної життєдіяльності , комфортного відчуття серед навколишнього середовища; зниження захворюваності дошкільників в межах 5 %

 • удосконалення професійної компетентності педагогів, як в умовах ДНЗ, так і в системі підвищення кваліфікації;

 • Забезпечення результативності та якості дошкільної освіти через застосування сучасних інноваційних технологій, авторських програм та надання додаткових освітніх послуг;

 • активна участь батьківської громади у формуванні єдиного освітнього простору закладу та перспективи його розвитку.

 • Зміцнення навчально-методичної  та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;^ V . Додатки


.Додатки до Програми розвитку сформовано у блоки:


І блок

Формування життєвої компетентності дитини

(з урахуванням пізнавального розвитку)

Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей; збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дитини шляхом підвищення рівня компетентності дошкільника, необхідного для його особистої безпеки, захист власного здоров’я та нормальної життєдіяльності , комфортного відчуття серед навколишнього середовища;

здійснення психологічної діагностики, забезпечити захист психічного здоров’я шляхом соціально- психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічного всеобучу учасників освітньо- виховного процесу
з/ п
^

Зміст роботи


Відповідаль­ний

Термін

Джерела

фінансу­вання

Примітка

^ Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей

1

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, здоров’язберігаючі технології


Колектив ДНЗ

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
2

Впроваджувати в практику роботи:

Програму «Я – здоровий малюк» та методичні рекомендації . «Рухова активність дошкільників в рамках тематичних проектів ( молодший дошкільний вік)»

Колектив ДНЗ

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
3

Розробити методичні рекомендації до програми «Я – здоровий малюк» для старшого дошкільного віку

Інструктор з фізичного виховання

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
4

Впроваджувати в практику роботи розроблені педагогами ДНЗ :

« Систему уроків практичного життя»,

« Кольоротерапію»

Колектив ДНЗ

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
5

Проводити з дітьми старшого дошкільного віку Малі олімпійські ігри

Інструктор з фізичного виховання

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
6

Проводити тематичні тижні безпеки, тиждень гігієни та охорони зору дітей, тижні здоров’я


Колектив ДНЗ

2011-2017 р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
7

Створити «Центри ігор на асфальті»піклувальна рада

2012р

Кошти , не заборонені чинним законодавством
8

Створити «осередки предметно – практичної діяльності»»

піклувальна рада

2013р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
9

Придбати «сенсорну кімнату»»

піклувальна рада

2014 р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
10

Придбати «сухий басейн»

піклувальна рада

2015 р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
11

Облаштувати «Автомістечко» та розробити систему практичних занять по ознайомленю з правилами дорожнього руху

піклувальна рада

2015 р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством
12

Розширити асортимент спортивного обладнання міні - стадіону

піклувальна рада

2016-2017р.р.

Кошти , не заборонені чинним законодавством^ Пізнавальний розвиток дошкільнят

1

Забезпечити проведення інклюзивної освіти дошкільнят ( впровадження різних видів артотерапії в роботі з дітьми з вадами мови на логопедичному пункті)

вчитель -логопед

2011-2017р.р.2

Впроваджувати я в практику досвід роботи Самковської Л.Г. «Шляхи формування методів дослідницької діяльності в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
3

Організація роботи Клубу «Юні природолюби»

( дитяча екологічна організація), співпраця з краєзнавчим центром

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
4

Розробити систему занять за технологією сендплей

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
5

Сприяти роботі гуртків:

 • художньо –естетичного напрямку:

 • еколого – природничого напрямку

Інтелектуально – розважальні дні :

 • кольорові дні;

 • свята та розваги

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
6

Впровадження інноваційних технологій :

 • психолого –педагогічне проектування

 • Ейдетика

 • Курс «Логіка світу»

 • Дослідницька діяльність

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
7

Створити «Осередки дитячого експериментування та власної кімнати»

піклувальна рада

2012р

Кошти , не заборонені чинним законодавством
8

Організація роботи музично – театралізованої студії «Казковий дивосвіт»

рада ДНЗ

2012р

Кошти , не заборонені чинним законодавством
9

Створити центр за технологією сендплей

« Ігри з піском »

Вихователь- методист,

вихователі груп раннього віку

2012 - 2013

Кошти , не заборонені чинним законодавством
10

Організувати роботу адаптаційних груп

адміністрація

2013 р.

бюджетні,

спонсорські^ Психологічний супровід навчально – виховного процесу

1

Забезпечити адаптацію дітей раннього та дошкільного віку до умов закладу

Практичний

психолог

2011-2017

Бюджетні кошти, благодійні внески
2

Забезпечити кабінет практичного психолога комп’ютерною технікою та ліцензованими програмами комплексної комп’ютерної діагностики особистості

Керівник

ДНЗ

2011-2017

Благодійні внески
3

Проводити системні соціально-педагогічні та психологічні дослідження щодо актуальних питань розвитку вихованців закладу

Практичний

психолог

2011-2017

Бюджетні

кошти
4

Проводити діагностику готовності дітей до навчання в школі

Практичний

психолог

2011-2017

Бюджетні

кошти
5

Розробити систему конспектів занять , спрямованих на розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку

Практичний

психолог

2011-2012

Бюджетні

кошти
6

Впроваджувати прийоми ейдетики в процесі пізнавального розвитку дошкільнят

Практичний

психолог

2011-2017

Бюджетні кошти
7

Розробити систему творчих завдань для формування креативних здібностей – основи саморозвитку дітей з особливими потребами

Практичний

психолог

2011-2017

Бюджетні кошти


^ Очікувані результати:

 • належний пізнавальний , розумовий та креативний розвиток дошкільника , здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомий вибір , відповідально самовизначатися , проявляти свій потенціал.

 • достатній рівень компетентності дошкільника за сферами « Природа » , « Люди », « Культура » , «Я сам » ;

 • сформованість інтелекту дошкільника на основі розвитку пізнавальних процесів;

 • вміння застосовувати особистий досвід під час розв’язання певних життєвих ситуацій;

 • розвиток мислення дітей , творчої уяви, фантазування.

 • зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дитини

 • становлення особистості дитини на основі індивідуальної програми розвитку;

 • забезпечення психологічного комфорту та емоційного благополуччя учасників освітньо – виховного процесу;

 • безболісна адаптація учасників освітньо-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я;

 • ефективний соціально-педагогічний патронат та психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та дітей з неблагополучних сімей.^ II блок Управління персоналом

Мета : Створити умови для згуртованості педагогічного колективу, сприяти розвитку професійної майстерності та формуванню креативних якостей педагогічних працівників, підвищувати рівень психолого – педагогічної, інноваційної компетентності педагогів, забезпечення професійного росту, підняття іміджу та створення високого соціального статусу педагогів закладу

Завдання проекту:

 • втілювати в практику роботи демократичний стиль управління закладом;

 • створити емоційно – комфортні умови для ефективної діяльності працівників закладу;

 • створити належні умови для організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітньо – виховного процесу.

 • створити емоційно – комфортні умови для професійного зростання кожного працівника закладу;

 • сприяти саморозвитку і самореалізації педагогічних працівників , розробити системний підхід до організації безперервної самоосвіти

 • підвищити мотивацію педагогів для професійного росту , стимулювати бажання позиціонувати свої творчі надбання серед педагогів міста через участь у ярмарках педагогічних ідей, конкурсах професійної майстерності.


з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерела фінансування

Примітка


1.

Організувати роботу з освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на додаткові освітні послуги

Адміністрація

2011-2012

Кошти , не заборонені чинним законодавством
2.

Вжити заходи щодо охоплення суспільним дошкільним вихованням 75% дітей території обслуговування

Адміністрація

2011-2017

Бюджетні кошти
3.

Забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою

Адміністрація

2011-2017

Бюджетні кошти
4.

Створити належні умови функціонування логопедичного пункту для забезпечення інклюзивною освітою дітей з вадами мови

Адміністрація

2011-2017

Бюджетні кошти
5.

Проводити щорічний моніторинг виконання завдань Програми розвитку ДНЗ №7

Адміністрація

2011-2017

Бюджетні кошти
6.

Здійснювати управлінський менеджмент щодо залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України для реалізації завдань програми розвитку ДНЗ

Адміністрація

2011-2017

Кошти , не заборонені чинним законодавством
7

Підвищувати рівень психолого – педагогічної, інноваційної компетентності педагогів через використання психолого-педагогічних тренінгів, ділових ігор, корекційно – розвивальних тренінгів

Вихователь – методист,

практичний психолог

2011-2017

Бюджетні кошти
8

Активізувати роботу творчої групи за напрямом: «Організація ранкових зустрічей»

« Оздоровчі технології в практиці роботи ДНЗ»

Вихователь – методист, педагоги закладу

2011-2015

Бюджетні кошти
9

Продовжувати популяризацію державної і національних мов, посилення їх авторитету серед працівників закладу через проведення тематичних тижнів , Днів української мови , літературних вечорів, поетичних конкурсів

Адміністрація


2011-2017

Інші джерела,

не заборонені чинним законодавством
10

Забезпечити підвищення професійної компетентності педагогічних працівників через проходження курсової підготовки та самоосвіту

Завідувач,

вихователь - методист

2011-2017

Бюджетні

кошти
11

Брати участь у міських та обласних конкурсах з поширення кращого досвіду роботи з питань дошкільної освіти , впровадження в практику роботи закладу передового педагогічного досвіду міста, області, України

Завідувач,

вихователь – методист, педагоги

2011-2017

Кошти , не заборонені чинним законодавством
12

Поглиблювати співпрацю в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами, брати участь у програмах та проектах

Завідувач,

вихователь – методист, педагоги

2014-2017

Кошти , не заборонені чинним законодавством
13

Продовжувати роботу щодо ведення «Портфоліо» для самовдосконалення, самореалізації, розвитку творчої індивідуальності та з метою об’єктивної атестації педагогів

Педагоги

2011-2017

Бюджетні

кошти
14

Засідання Школа молодого педагога «Паросток»

адміністрація

2011- 2017

бюджетні,

спонсорські
15

Засідання Школа педагогічного «мінімуму»

адміністрація

2011- 2017

бюджетні
16

Розробити електрону картотеку періодичних видань

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
17

Організувати навчання працівників ДНЗ роботи з комп’ютерною технікою ( володіння програмами Microsoft Word , Power Point, Pablishen)

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
18

Створити Експертну раду

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
19

Створити самодіяльну вокальну групу

адміністрація

2011р.

бюджетні,

спонсорські
20

Організувати роботи Групи здоров’я для працівників ДНЗ

адміністрація

2012р.

бюджетні,

спонсорські
21

Організувати роботу творчої лабораторії «Фантазія»( ознайомлення з нетрадиційними техніками образотворчої діяльності, дизайн інтер’єру.

адміністрація

2013р.

бюджетні,

спонсорські

Очікувані результати :

 • забезпечення стабільної роботи колективу, зменшення плинності кадрів;

 • відсутність травматизму серед учасників освітньо – виховного процесу;

 • покращення інформаційно – технологічного забезпечення закладу.

 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

 • удосконалення знань педагогів про сучасні інноваційні методики та технології;

 • забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу згідно вимог сьогодення.

 • підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників закладу;

 • підвищення рівня професійної підготовки педагогів із забезпечення пізнавального розвитку дошкільнят ;

 • поліпшення якості освітньо – виховного процесу в дошкільному закладі ;

 • забезпечення стабільної роботи колективу, зменшення плинності кадрів.^ Блок III. Робота з батьками та громадськістю, формування позитивного іміджу ДНЗ


Мета: сприяти підвищенню авторитету і ролі сім'ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку , проводити рекламу діяльності закладу в місті, формувати позитивний імідж закладу в освітньому просторі міста та серед батьківської громадськості


^ Завдання проекту:

 • Активна участь батьківської громадськості у формуванні єдиного освітнього простору закладу та перспективи його розвитку.

 • Сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

 • Формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.


з/п

Зміст роботи

Відповідаль­ний

Термін

Джерела фінансування

Приміт­ка

1

Продовжувати роботу консультативного пункту для батьків, діти яких не охоплені суспільним дошкільним вихованням


Адміністрація

2011-2017

Бюджетні

кошти
2

Продовжувати роботу Школи молодих батьків

Адміністрація

2011-2017

Бюджетні

кошти
3

Спрямувати синхронізацію зусиль ДНЗ та родин на активізацію позитивних тенденцій у вихованні для формування креативної особистості дошкільника через засідання круглих столів, дискусійних клубівАдміністрація

2011-2013

Бюджетні

кошти
4

Активізувати діяльність Ради закладу

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист

2011-20175

Створити в дошкільному закладі Піклувальну раду

Завідувач

ДНЗ

2011-20176

Забезпечувати психолого – педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від набуття ними цього статусу до навчання їх в початковій школі


Громадський інспектор

2011-2017

Бюджетні

кошти
7

Розвивати альтернативні форми здобуття дошкільної освіти через надання додаткових освітніх послуг за такими напрямами :

- хореографія;

- вивчення англійської мови;

- образотворча діяльність

Адміністрація

2011-2012

Позабюджетні джерела фінансування, не заборонених чинним законодавством
8

Висвітлювати роботу закладу та забезпечити поінформованість батьків про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти через інформаційні стенди,буклети на Web-сайті, в засобах масової інформації

Адміністрація


2011-2017

Інші джерела,

не заборонені чинним законодавством
9

Забезпечити реальну відкритість і доступність моделі освітньої діяльності закладу перед батьківської громадськістю через проведення конференцій для батьків

Адміністрація

2011-2017

Кошти , не заборонені чинним законодавством
10

Випуск батьківської газети «Щасливе дитинство»

Рада ДНЗ

2011-2017р.р.батьківські кошти
11

Організація роботи клубу «Взаємодія» ( із залученням учителів ЗОШ, учнів )

Рада ДНЗ

2012 р.12

Батьківська газета «Здоровий малюк»

Рада ДНЗ

2012р.

батьківські кошти
13

Організація роботи Сімейного клубу «Родовід»

Рада ДНЗ

2014р.батьківські кошти
14

Організація роботи Клубу спілкування «Запитай у спеціаліста»

Рада ДНЗ

2015р.

батьківські кошти

^ Очікувані результати:

 • забезпечення результативності та якості дошкільної освіти через синхронізацію зусиль дошкільного закладу та сім’ї щодо розвитку, виховання та навчання дошкільників ;

 • піднесення на якісно новий рівень співпрацю педагогічного колективу з батьками вихованців;

 • формування компетентної особистості дитини через надання додаткових освітніх послуг.

 • залучення громадськості, батьків до формування освітньої політики ДНЗ;

 • позитивний імідж ДНЗ №7 в освітньому просторі міста та серед батьківської громадськості.^ Блок IV Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу


Мета: здійснення заходів щодо модернізації матеріально – технічної бази ДНЗ ; створення в дошкільному навчальному закладі належних умов для розвитку, виховання і навчання дітей , реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, дотримуючись державних стандартів , технічних та санітарно-гігієнічних вимог.

^ Завдання проекту:

- поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі та приміщень дошкільного навчального закладу;

- провести комплекс енергозберігаючих заходів для забезпечення 5% - відсотків економії використання енергоносіїв;

- оновити технологічне обладнання в приміщеннях пральні, харчоблоку, кабінетах та групах ДНЗ;

- забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження;

- забезпечити заклад сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітньо - виховного процесу;

- забезпечити безпечні умови життєдіяльності всім учасникам освітньо – виховного процесу відповідно до нормативних вимог.

з/п

Зміст роботи

Відповідаль­ний

Термін

Джерела фінансування

Приміт­ка

1

Завершити оформлення Державних актів на право користування земельною ділянкою

Завідувач ДНЗ

2011р.

Бюджетні

кошти
2

Завершити оформлення Свідоцтво на право власності на будівлю ДНЗ

Завідувач ДНЗ

2011 р.

Бюджетні

кошти
3

Зробити експертну оцінку землі ДНЗ №7

Завідувач ДНЗ

2011р.

Бюджетні

кошти
4

Провести ремонт прогулянкових майданчиків

Завідувач

ДНЗ, завгосп

2011 р.

Інші джерела,

не заборонені чинним законодавством
5

^ Оснащення педагогічного кабінету:

Облаштувати «куточок відпочинку»

Придбати виставочний стенд


вихователь-методист

2011р

спонсорські кошти
6

Замінити дитячі столи та стільці

піклувальна рада

2012р.

батьківські кошти
7

Придбати набір дитячих музичних інструментів, магнітну дошку

піклувальна рада

2013р.

батьківські кошти
8

Придбати технологічне обладнання :пральну машину , овочерізку та пароварку

піклувальна рада

2015р.

батьківські кошти
9

Замінити м’який інвентар ( постіль, рушники)

піклувальна рада

2016р.

батьківські кошти
10

Замінити лінолеум в приміщеннях ДНЗ

піклувальна рада

2017р.

батьківські кошти
11

Відремонтувати фасад будівлі

піклувальна рада

2014р.

батьківські кошти
12

Провести косметичний ремонт у приміщеннях дошкільного навчального закладу

Завідувач, завгосп

2011-2017

Бюджетні кошти,

інші джерела


Очікувальні результати:

 • зміцнення навчально-методичної  та матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу для гармонійного розвитку, виховання і навчання дітей , ефективної реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”

Схожі:

Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПоложення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення
Логопедичний пункт при дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №7 «Оленка» (далі днз №7),організовується для надання допомоги...
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПоложення про порядок комплектування дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка» м. Нетішин Хмельницької області І нормативно правове забезпечення
Основними нормативними документами, що регулюють питання порядку комплектування днз ( ясла-садок) №7 є
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПлан роботи дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 „оленка на 2011 2012 навчальний рік
...
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconЖурнал контролю за харчуванням розпочато: Закінчено: Карта організації контролю в днз ( ясла-садок) №7 «Оленка» групою контролю за харчуванням
Карта організації контролю в днз ( ясла-садок) №7 «Оленка» групою контролю за харчуванням
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconКошторис видатків загального та спеціального фонду бюджету на 2013 рік по днз (ясла-садок) №7 «Оленка»

Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconКомплексний план зміцнення здоров’я дітей на 2012-2013 навчальний рік в днз (ясла-садок) №7 «Оленка»

Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПоложення про надання грошової винагороди педагогічним працівникам днз (ясла-садок )№7 «Оленка» за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (відповідно ст. 57 Закону України „Про освіту ) Зміст
Статуту днз №7, Правил внутрішнього розпорядку працівників днз №7, Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом...
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconРішення XXХIV сесія VI скликання від 12 жовтня 2012 року №760 Про введення двох штатних одиниць кочегара у Валківському днз (ясла-садок) «Берізка»
Скоротити одну ставку сторожа у Валківському днз (ясла-садок) «Берізка» з 15 жовтня 2012 року
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПоложення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст І положення про медичний кабінет ІІ. Положення про ізолятор ІІІ. Карантинна пам’ятка
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 Оленка надає приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його...
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 \"Оленка\" Протокол № від \" \" 2011р iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи