Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення icon

Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення
Скачати 71.47 Kb.
НазваПоложення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення
Дата конвертації29.11.2012
Розмір71.47 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №___від_____________2011 р.

Завідувач ДНЗ №7

________________Л.Г.Самковська


ПОЛОЖЕННЯ

про логопедичний пункт

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Оленка»

І. Загальні положення


1.1. Логопедичний пункт при дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №7 «Оленка» (далі ДНЗ № 7),організовується для надання допомоги дітям з вадами мови.

1.2. Основним завданням логопедичного пункту ДНЗ №7 є усунення різних порушень усної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку дошкільників, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

1.3. Логопедичний пункт відкривається ДНЗ №7 в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети.

1.4.Тривалість робочого тижня логопеда - 20 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводяться у неробочий час.

1.5. Мова навчання на логопедичному пункті – українська ( відповідно до Закону України «Про мови» )


II. Організація роботи логопедичного пункту


2.1. Для відбору дітей до логопедичного пункту завідувачем ДНЗ створюється комісія з обстеження мовлення дітей у складі :

Голова комісії – вихователь – методист,

Члени комісії - вчитель – логопед,

практичний психолог.

2.2. . Комісія:

- організовує обстеження дітей 5-го, 6-го,7-го р. ж. з метою повного охоплення їх логопедичною допомогою з 01.09.2011р. по 15.09.2011р.

- подає до 20.09.2011р. витяг з протоколу засідання комісії та списки дітей, які потребують логопедичної допомоги для обстеження міською ПМПК.

- проводить комплектацію груп для проведення логопедичних занять із врахуванням порушень мови та віку дітей;

- протягом навчального року відстежує прийом та виведення дітей з логопедичного пункту та подає відповідні списки на затвердження завідувачу;

- з 01.05.12р. по 25.05.12 р. організовує обстеження дітей 4-го, 5-го,6-го р. ж. з метою виявлення дітей , які потребуватимуть логопедичної допомоги в наступному навчальному році

2.2. На логопедичний пункт зараховуються діти старшого дошкільного віку, що мають різні відхилення мовного розвитку, насамперед, приймаються діти, мовні вади яких перешкоджають спілкуванню та успішному навчанню за направленням міського ПМПК.

2.3. . На логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей.

2.4.Основна форма організації навчально-корекційної роботи - групові заняття. Наповнюваність груп - 4-5 чоловік. Заняття з кожною групою дітей проводять 3 рази на тиждень (через день) .

2.5. На логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовного розвитку, з відхиленнями фонетичного і лексикограматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мови), із заїкуватістю, з вадами вимови окремих фонем, з дизартрією, алалією, ринолалією. По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мови й однакового віку.

2.6. Тривалість логопедичних занять для кожної групи –30 хвилин. З дітьми, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарата, проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

2.7. Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення мови, має відповідати навчально-корекційним завданням, вікові й рівню підготовки дітей.

2.8. У разі потреби дітей з вадами мови вчитель -логопед направляє до поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом та ін.). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

2.9. Відповідальність за обов'язкове відвідування дітьми логопедичних занять, а також за додержання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда, вихователів, адміністрацію ДНЗ та батьків.

2.10. Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення в них дефектів мови.

2.11. Для здійснення діяльності логопедичного пункту необхідне ведення наступної документації:

- план роботи логопедичного пункту;

- графік роботи;

- розклад занять;

- перспективне планування корекційно – відновлювальної роботи;

- книга обліку дітей, із зазначенням діагнозу;

- мовна картка;

- індивідуальна картка розвитку дитини;

- план індивідуальної роботи, занять в підгрупах;

- книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми;

- витяги з протоколів ПМПК;

- журнал обліку відвідування;

- журнал обліку консультацій.


III. Учитель-логопед

3.1. Вчителем -логопедом призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту.

3.2. Вчителі-логопеди призначаються і звільняються у порядку, встановленому для педагогів дошкільних навчальних закладів

3.3. Вчитель-логопед відповідає за якісну організацію і проведення роботи на логопедичному пункті

3.4. Праця вчителів-логопедів, які працюють на логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

3.5. Вчитель-логопед:

- веде заняття з дітьми по виправленню дефектів усної і писемної мови;

- здійснює систематичний зв'язок із вихователем - методистом та вихователями груп, де перебувають діти, що відвідують логопедичний пункт,

- відвідує заняття з мовленнєвого розвитку в групах , де виховуються діти , що мають мовленнєві вади;

- здійснює зв'язок з вчителями - логопедами  та  лікарями-спеціалістами дитячих  поліклінік; 

- пропагує логопедичні знання серед батьків, проводячи консультації та періодично виступаючи на батьківських зборах з доповідями про завдання та специфіку логопедичної роботи щодо підвищення рівня всебічного розвитку дітей

- систематично  підвищує  свою кваліфікацію шляхом самоосвітньої роботи, проходження 1 раз у 5 років курсів підвищення кваліфікації та   атестації  у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

- бере участь у засіданнях методичних об'єднань учителів-логопедів;

- інформує педагогічну раду ДНЗ про завдання, зміст, наслідки роботи логопедичного пункту;

- складає щорічний звіт про роботу логопедичного пункту, подає завідувачу та у відділ освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

     3.6.  Для  вчителів-логопедів  логопедичних  пунктів   діючим законодавством  передбачені  всі  пільги  і  переваги,  тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення,  встановлені для  вчителів  спеціальних  шкіл-інтернатів  для  дітей  з  вадами фізичного або розумового розвитку.

 

^ IV. Керівництво і контроль за логопедичною роботою

 

     4.1. Безпосереднє  керівництво  і  контроль  за логопедичною роботою вчителів-логопедів здійснюють завідувач ДНЗ та вихователь – методист

    

 

V. Приміщення, обладнання і фінансування

логопедичного пункту

 

     5.1.  Логопедичний  пункт розміщується   у  приміщенні ДНЗ №7  площею  34,6 м.кв., який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

     5.2. Логопедичний  пункт  забезпечується  спеціальним  обладнанням (перелік обладнання логопедичного пункту визначений  у  додатку  №5).

5.3. Логопедичний   пункт фінансується з асигнувань ДНЗ №7.


                                                       Додаток № 5

                                      

^ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ

 

     1. Настінне дзеркало для логопедичних занять 50х100   - 1 шт.

     2. Настільне дзеркало 60х80                           - 1 шт.

     3. Дзеркало для індивідуальної роботи 9х12             - 8 шт.

     4. Логопедичні зонди, шпателі                       - 8 компл.

     5. Умивальник                                          - 1 шт.

     6. Настільна лампа                                    - 1 шт.

     7. Класна дошка                                       - 1 шт.

     8. Шафи                                               - 2 шт.

     9. Столи лабораторні                                  - 2 шт.

     10. Стіл канцелярський                                - 1 шт.

     11. Парта одномісна                                   - 6 шт.

     12. Стілець                                           - 6 шт.

     13. Магнітофон                                         - 1 шт.

     14. Програвач з набором платівок                      - 1 шт.

     15. Діапроектор "СВЕТ" або фільмоскоп                 - 1 шт.

     16. Наочний матеріал з розвитку мови (предметні, сюжетні, серійні малюнки та ін.)                 

     17. Настільні ігри                                    -

     18. Підручники й навчальні посібники                 

     19. Прилад для корекції мови АІР-6                    - 6 шт.

     20. Відеомагнітофон                                   - 1 шт.

     21. Відеокасети                                      - 10 шт.

     22. Екран                                             - 1 шт.

     23. Візуальні прилади І-2М, Унітон та ін.           по одному

 

     Примітка:  над  стінними  дзеркалами  має  бути    електричне освітлення.Схожі:

Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про громадського інспектора з охорони дитинства дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» м. Нетішин Хмельницької області загальні положення
Громадський інспектор з охорони дитинства дошкільного навчального закладу №7 – це спеціаліст з соціальної та виховної діяльності,...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст І положення про медичний кабінет ІІ. Положення про ізолятор ІІІ. Карантинна пам’ятка
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 Оленка надає приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення
Види, напрями, показники, розміри та строки преміювання та матеріального заохочення
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про порядок комплектування дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка» м. Нетішин Хмельницької області І нормативно правове забезпечення
Основними нормативними документами, що регулюють питання порядку комплектування днз ( ясла-садок) №7 є
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про раду дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка», що знаходиться в комунальній власності Нетішинської міської ради Хмельницької області
Положення про Раду дошкільного навчального закладу визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПлан роботи дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 „оленка на 2011 2012 навчальний рік
...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка»
Положення розроблено відповідно до р. 3, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 26 Закону України «Про освіту» І визначає...
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconПро результати діяльності дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка» в 2011-2012 н р
Так це осінь. От І закінчилася пора відпусток Початок навчального року. І у дитячих садках теж почалася навчальна пора
Положення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення iconСамковська Людмила Георгіївна Відповідно до розпорядження
Повна назва, тип дошкільного навчального закладу, рік будівництва –дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Оленка»,загального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи