Пам\

Пам'ятки для батьків підготовка дитини до школи
Скачати 45.54 Kb.
НазваПам'ятки для батьків підготовка дитини до школи
Дата конвертації29.11.2012
Розмір45.54 Kb.
ТипДокументи
1. /клуб Взаємод_я/КРУГЛИЙ СТ_Л.doc
2. /клуб Взаємод_я/готовн_сть дитини до школи .doc
3. /клуб Взаємод_я/файл Поради психолога .doc
Круглий стіл скоро нас чекає школа
Перекинути інформацію з новин про збори на титулу
Пам'ятки для батьків підготовка дитини до школи


ПАМ'ЯТКИ ДЛЯ БАТЬКІВ

ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО ШКОЛИ


1. Частіше розмовляйте у присутності дити­ни про школу, шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до навчання.

2. Не приховуйте труднощів, які чекають ма­люка у школі, але формуйте у нього впевненість у їх подоланні.

3. Частіше звертайте увагу дитини на зовнішній вигляд, хороші вчинки школярів.

4. Навчіть сина чи доньку найпростіших на­вичок самообслуговування (вмиватися, чистити зуби, одягатися, доглядати одяг, акуратно їсти).

5. Привчіть дитину лягати спати та вставати у певний час (лягати спати не пізніше 9-ої годи­ни вечора, вставати о 7-й го­дині ранку). .....

6. Заохочуйте малюка до малювання кольоровими олів­цями, письма ручкою (напи­сання паличок, кружечків, трикутників, квадратиків).

7. Прищеплюйте дитині і дбайливе ставлення до кни­жок, олівців, зошитів, флома­стерів. Навчіть їх правильно гортати сторінки.

8. Не стримуйте інтерес до навчання, заохочуйте малю­ка до набуття знань, обміну враженнями від почутого, по­баченого.

9. У будь-якій конфліктній ситуації не принижуйте гідності дитини, прагніть за­охотити її до самовдосконалення.

10. Завжди прагніть підтримувати виховате­ля, вчителя, не критикуйте його в присутності дитини.


АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

1. Поступове вироблення у дитини звички дотримуватися певного режиму дня.

2. Формування навичок самообслуговування (вміння самостійно готувати і прибрати робоче місце, складати навчальне приладдя).

3. Розвиток навчальних навичок, навичок спілкування.

4. Організація позитивного емоційного спілкування дитини з учителем, вихователем.

5. Забезпечення міжособистісного спілку­вання дітей як однієї з найефективніших умов успішної адаптації до навчання у школі.

6. Забезпечення змістовної діяльності пер­шокласників з урахуванням індивідуальних інте­ресів кожної дитини.

7. Психолого-педагогічна просвіта серед батьків з питань полегшення адаптації до шко­ли (індивідуальні бесіди, консультації).

8. Проведення спеціальних ігор, спрямова­них на розширення кола спілкування, вироблен­ня впевненості, зняття тривожності та стресів.


ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

1. Вранці будіть дитину спокій­но, з усмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунку, особливо мізерні, не вживайте об­разливих слів.

2. Не підганяйте дитину, бо роз­рахувати час -т- це ваш обов'язок.

3. Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона багато працює та витрачає сили.

4. Збираючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька лагідних слів, без зауважень: «Ди­вись, поводься гарно», «Щоб не було поганих оцінок!».

5. Забудьте вислів: «Яку оцінку ти сьогодні отримав?». Зустрічайте

дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запи­тань, дайте їй розслабитися (згадайте, як вам важко після робочого дня). Коли дитина збуд­жена і хоче з вами чимось поділитися, вислу­хайте її.

6. Якщо дитина замкнулась, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, нехай за­спокоїться, тоді вона все сама розповість.

7. Зауваження вчителя вислухайте не в присут­ності дитини. Вислухавши, не поспішайте влаш­товувати сварку. Говоріть з дитиною спокійно.

8. Після школи дитина не повинна одразу сідати за виконання завдань, а 2—3 години має

відпочити. Найкращий час для виконання до­машніх завдань з 15 до 17 години.

9. Не можна виконувати завдання без перер­ви. Через кожні 15—20 хв треба відпочивати 10-15хв.

10. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, давайте їй можливість самостійно пра­цювати. А якщо вже потрібна допомога — без крику, спокійно, з похвалою та підтримкою, вживаючи слова: «не хвилюйся», «ти все вмієш», «спробуймо поміркувати разом», «згадай, як пояснював вчитель».

11. У спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей: «Якщо ти добре вчитимешся, то...». Часом ставлять заважкі умови, і тоді ви можете опинитися у складній ситуації.

12. Протягом дня знайдіть (спробуйте знай­ти) півгодини для спілкування з дитиною. В цей час головними мають бути справи дитини, її біль, радощі.

13. У сім'ї має бути єдина тактика спілкуван­ня всіх дорослих з дитиною. Всі питання щодо виховання дитини вирішуйте без неї.

14. Завжди будьте уважними до стану здоро­в'я дитини, коли ЇЇ щось турбує. Найчастіше — це об'єктивні показники втоми чи переванта­ження. - .

15. Пам'ятайте, що навіть діти 7—8 років люблять казки, особливо перед сном, або пісню, лагідні слова. Не лінуйтесь зробити це для них. Це їх заспокоїть, зніме денне напруження, до­поможе спокійно заснути й відпочити. Не нага­дуйте перед сном про неприємні речі. Завтра

новий робочий день, і дитина повинна бути го­товою до нього. Ваша доброзичливість допомо­же їй у цьому.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГА ЩОДО РОБОТИ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

• Використовувати у роботі з дітьми вправи на розкладання об'єкта на частини, порівняння предметів, виявлення закономірностей, форму­вання умовисновків.

• Розвивати навички концентрації та стійкості уваги за допомогою вправ на пошук ходів у лабіринтах, складання простих візе­рунків, ігри «Графічний диктант», «Заплутані доріжки».

• Формувати елементи конструкторських навичок і творчої уяви за допомогою гри на пе­ревтілення, простої мозаїки, завдань пошуко­вого характеру.

• Розвивати слухову, зорову й тактильну па­м'ять за допомогою вправ на запам'ятовування різних предметів, ігор «Неуважний художник», «Знайди відмінності», «Сніговий шар», «Зоро­вий диктант».

• Підвищувати навчальну мотивацію, зніма­ти тривожність та інші невротичні комплекси, пов'язані з періодом адаптації, за допомогою вправ на перевтілення, малюнків «Моя пробле­ма», «Мій жах».

• Розвивати почуття впевненості, навички колективної діяльності, формувати почуття відповідальності за прийняття рішень.

11 Моральна готовність включає сформованість тих моральних якостей, які допомагають дитині ввійти у новий шкільний колектив, контактувати з до­рослими та однолітками. Цс засвоєння дітьми правил соціальної поведінки.

Отже, готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Недостатня сформованість одного з них не може не позначи­тися на її адаптації до школи.Схожі:

Пам\Пам’ятки для батьків Підготовка дитини до школи
Частіше розмовляйте у присутності дитини про школу, шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до навчання
Пам\Пам'ятки для батьків підготовка дитини до школи
Частіше розмовляйте у присутності дитини про школу, шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до навчання
Пам\Пам'ятки для батьків підготовка дитини до школи
Частіше розмовляйте у присутності дити­ни про школу, шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до навчання
Пам\Посібники «Родина – магічна сила взаємозв’язку»
У посібнику вміщено розробки анкет та пам’яток для батьків першого класу; тематики батьківських зборів; бесіди, консультації і слушні...
Пам\Тема Підготовка до твору опису пам`ятки історії і культури на основі особистих спостережень і вражень
Підготовка до твору опису пам`ятки історії і культури на основі особистих спостережень і вражень
Пам\Пам’ятки для батьків
Даруйте дитині свою любов та увагу, однак не забувайте про інших членів родини, котрі її теж потребують
Пам\Найвизначніші пам’ятки
Палацисько – 11- 13 ст Аріанська Каплиця, Домініканський костел. Пам”ятки природи: ланшафтний – Йосиповецькі краєвиди, гідрологічний...
Пам\Підготовка дитини до школи
Частіше розмовляйте у присутності дитини про школу, шкільне життя. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до навчання
Пам\Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва (XIV – XVIII ст ст )
Назарова Н. В. Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва (XIV – XVIII ст ст ). Посібник для абітурієнтів по підготовці до...
Пам\Анкета для батьків першокласника Тест для батьків «Чи готові ви віддати дитину до школи?»
Як допомогти дитині підготуватися до школи?
Пам\План проведення проекту здорове харчування етап підготовки
Підготовка необхідних друкованих матеріалів: (пам'ятки по роботі з довідковою літературою, пошуку інформації в мережі Інтернет та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи