Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення icon

Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення
Скачати 82.94 Kb.
НазваПоложення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення
Дата конвертації21.10.2013
Розмір82.94 Kb.
ТипПоложення

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК Завідувач ДНЗ №7

_____С.П.Гандзюк _____Л.Г.Самковська

_________2012р. ___________2012р.


Положення про преміювання

та матеріальне заохочення працівників

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка»


Зміст


1. Загальні положення

2. Види, напрями, показники, розміри та строки преміювання та матеріального заохочення

3. Система надбавок і доплат

4. Матеріальна допомога та інші види матеріального заохочення


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про преміювання та матеріальне заохочення (далі – Положення) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №7»Оленка» (далі – ДНЗ №7) розроблено відповідно до Законів України від: 23 травня 1991 р. № 1060-XII «Про освіту» (зі змінами), від 31 січня 2001 р. № 78 “Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти” (зі змінами), від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 26 вересня 2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. за № 1130/11410 (зі змінами).


1.2. Положення запроваджується з метою:

 • зацікавленості педагогічних і непедагогічних працівників у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, виходячи з їх ролі у діяльності ДНЗ №7, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

 • умов підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у кінцеві результати роботи ДНЗ №7;

 • активного залучення працівників ДНЗ №7 до участі в оцінці результатів праці кожного;

 • соціального захисту працівників ДНЗ №7 щодо матеріальної підтримки у скрутних життєвих ситуаціях;

 • для вирішення соціально-побутових питань;

 • допомоги на оздоровлення.


1.3. Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення в ДНЗ №7:

 • кошти загального фонду державного бюджету;

 • економія фонду оплати праці по загальному фонду державного бюджету, в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників;

Норми цього Положення реалізуються в ДНЗ№7 тільки в межах наявних коштів та кошторису, не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по оплаті праці.


1.4. В ДНЗ№7 встановлюється тимчасова система преміювання та матеріального заохочення на бюджетний рік, крім обов’язкових виплат, надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в разі відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності закладу .


1.5. Працівників, за наказом керівника ДНЗ, може бути частково або повністю позбавлено премії у зв’язку з такими обставинами:

 • невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на них посадовими інструкціями;

 • недотримання виконавчої дисципліни (порушення термінів виконання доручень та завдань, отриманих на виконання, в тому числі на нарадах та оперативних нарадах, неякісного їх виконання);

 • наявності зауважень з боку керівництва закладу або батьків , недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані, порушення встановленого режиму роботи, запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, догана);

 • грубого порушення, невиконання або неналежне виконання господарських договорів;

 • у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.


1.6. Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.


2. Види, напрями, показники, розміри та строки

преміювання та матеріального заохочення


2.1. Матеріальне заохочення (стимулювання) праці усіх працівників ДНЗ здійснюється за такими видами та напрямами:


2.1.1.Преміювання:

 • за місяць за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці;

 • за основні квартальні та річні результати науково-педагогічної, виробничої, господарської, фінансово-економічної діяльності;

 • працівників ДНЗ за підготовку до нового навчального року;

 • окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що виконувались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного виконання поставленого завдання. Розмір (конкретна сума або відсоток) премії визначається керівником та погоджується з профспілковим комітетом залежно від обсягу, терміновості та важливості завдання;

 • у зв’язку з ювілейними датами;

 • у зв’язку з державними, професійними, святковими датами (День працівника освіти, ювілейні дати ДНЗ, День Незалежності України, День Конституції України, тощо);


2.2. Показники преміювання.

2.2.1. За результатами роботи розмір премії визначається за такими показниками:

 • виконання заходів, передбачених планом роботи ДНЗ;

 • виконавська дисципліна;

 • якісне і сумлінне виконання обов’язків;

 • трудова дисципліна; тощо.


2.3. Премія працівникам ДНЗ нараховується за час, фактично відпрацьований у періоді, за який нараховується премія, за винятком випадку звільнення працівника до закінчення періоду, за який виплачується премія. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.


2.4. Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу з урахуванням усіх видів надбавок та доплат відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи та(або) встановлюються в конкретних розмірах. Премії, що виплачуються одному працівнику, максимальними розмірами не обмежуються.


2.5 Преміювання працівників у зв’язку з державними, професійними та святковими або ювілейними датами встановлюється у розмірі до посадового окладу.


2.6. Розмір преміювання педагогічних та непедагогічних працівників визначається керівником за погодженням з ПК ДНЗ №7


2.7. Для своєчасної підготовки проектів наказів на преміювання працівників, вихователю-методисту, заступнику завідувача з господарства подавати службові записки щодо пропозицій по преміюванню з обґрунтуванням за досягнення яких показників пропонується нарахування премії, погоджених з профспілковим комітетом:

 • за місяць - до 20 числа наступного місяця;

 • за квартал - до 20 числа останнього місяця поточного кварталу;

 • за рік - до 15 грудня поточного року.


2.8.. Позбавлення преміювання (або часткове):

 • працівникам, що мають адміністративні стягнення, премії не призначаються;

 • створення конфліктних ситуацій в закладі;

 • відмова від виконання суспільних доручень;

 • поява на робочому місці в нетверезому стані;

 • самовільне залишення роботи;

 • викрадання матеріальних цінностей.^ 3. Система надбавок і доплат


3.1. Педагогічним працівникам ДНЗ №7 відповідно до законодавства встановлюються:

 • надбавка за вислугу років;

 • доплата за звання - у відсотках до посадового окладу;

 • надбавка за престижність праці – 20% посадового окладу.


3.2. Працівникам ДНЗ, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, встановлюються у встановленому порядку:

 • надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи;

 • надбавка за вислугу років;

 • надбавка за престижність праці -20% посадового окладу;

 • надбавка за звання;

 • надбавка за почесне звання “заслужений”.


3.3. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, встановлюються надбавки у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) згідно чинного законодавства:

 • за складність, напруженість роботи;

 • за високі досягнення у праці;

 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання).

Конкретний розмір надбавок визначається керівником такого в межах економії фонду оплати праці. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.


3.4 Працівникам (крім керівників структурних підрозділів та їх заступників), на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, встановлюється у встановленому порядку доплата:

 • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, перебування у відпустці без збереження заробітної плати) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника (без урахування надбавок та доплати).


3.5. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, встановлюються доплати:

 • у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій; за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір доплати визначається керівником в межах економії фонду оплати праці. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів та їх заступникам,

 • у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

 • за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.


3.6. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надбавка за складність, напруженість у роботі, доплати: за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у тому числі – керівника); за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, як правило, встановлюються працівникам ДНЗ щорічно на початку року. У разі необхідності вищезазначені надбавки та доплати можуть встановлюватися або переглядатися.


3.7. Нарахування надбавок і доплат здійснюється на підставі наказу.


^ 4. Матеріальна допомога та інші види матеріального заохочення


4.1. Одноразова матеріальна допомога працівникам у скрутних життєвих ситуаціях (витрати на поховання тощо) надається за умови наявності економії фонду оплати праці по загальному фонду.


4.2. Для вирішення соціально-побутових питань, у тому числі на оздоровлення, педагогічних працівників, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, надається матеріальна допомога в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.


4.3. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок коштів загального фонду.


4.4. Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.


4.5. Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів; розмір її встановлюється наказом керівника ДНЗ.Схожі:

Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про логопедичний пункт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» І. Загальні положення
Логопедичний пункт при дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №7 «Оленка» (далі днз №7),організовується для надання допомоги...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст І положення про медичний кабінет ІІ. Положення про ізолятор ІІІ. Карантинна пам’ятка
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 Оленка надає приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про громадського інспектора з охорони дитинства дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» м. Нетішин Хмельницької області загальні положення
Громадський інспектор з охорони дитинства дошкільного навчального закладу №7 – це спеціаліст з соціальної та виховної діяльності,...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про порядок комплектування дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка» м. Нетішин Хмельницької області І нормативно правове забезпечення
Основними нормативними документами, що регулюють питання порядку комплектування днз ( ясла-садок) №7 є
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про раду дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка», що знаходиться в комунальній власності Нетішинської міської ради Хмельницької області
Положення про Раду дошкільного навчального закладу визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПлан роботи дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 „оленка на 2011 2012 навчальний рік
...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «оленка» Зміст
Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПоложення про систему управління охороною праці дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка»
Положення розроблено відповідно до р. 3, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 26 Закону України «Про освіту» І визначає...
Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Оленка» Зміст Загальні положення iconПро результати діяльності дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №7 «Оленка» в 2011-2012 н р
Так це осінь. От І закінчилася пора відпусток Початок навчального року. І у дитячих садках теж почалася навчальна пора
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи