Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, icon

Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних,
Скачати 76.07 Kb.
НазваІнструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних,
Дата конвертації09.01.2013
Розмір76.07 Kb.
ТипДокументи


Інструктивні рекомендації

щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів

Вступ

Починаючи з 2000 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України формується План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів. Щорічно міністерством готується лист з вимогами необхідними для включення конференцій до Плану. Однак вищі навчальні заклади, які подають пропозиції щодо проведення зазначених заходів, не завжди дотримуються вимог, визначених у листі. Аналіз поданих пропозицій та підсумкових матеріалів за результатами проведених конференцій в останні роки дозволив виявити наступне:


   • певна кількість вищих навчальних закладів вибирає для проведення конференцій одинакові проблеми, при цьому проведення конференцій планується в одному місті;

   • деякі конференції під незмінними назвами і переліком проблем проводяться з року в рік, що призводить до нераціональних затрат зусиль і коштів;

   • ряд конференцій, які визначені як всеукраїнські, присвячені вирішенню специфічних регіональних питань, і не завжди є актуальними для решти регіонів;

   • більшість конференцій, які проводять технічні вищі навчальні заклади мають економічне та гуманітарне спрямування;

   • значна кількість звітних матеріалів не включають ні рекомендацій, ні рішень, тези надруковані без редагування.


З огляду на вищезазначене Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розроблено Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.


1. Загальні положення

1.1. Науково-практична конференція молодих учених і студентів (далі -

Конференція) направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності молодих учених та студентів вищих навчальних закладів.

1.2. Пропозиції щодо проведення Конференції подаються відповідно до Інструктивних рекомендацій, розроблених Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ 2. Мета, завдання Конференції

2.1. Метою конференції є залучення студентів до науково-практичної

діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

2.2. Завданням конференції є:

встановлення творчих контактів та розширення міжнародних наукових зв'язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн; стимулювання зацікавленості молоді до громадської діяльності; створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.


^ 3. Статус та учасники Конференції

3.1. Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними навчальними закладами або установами. Кількість країн-учасниць - не менше п яти, а кількість учасників - 100 осіб і більше.

3.2. Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних вищих навчальних закладів і охоплює усі регіони України. Кількість учасників - 100 осіб і більше.

3.3. У Конференції беруть участь студенти, магістри, аспіранти та здобувані
віком до 35 років.

3.4. Якщо вищий навчальний заклад проводить декілька Конференцій, то
тематика більшості із них повинна відповідати основному профілю підготовки
у даному вищому навчальному закладі.

^ 4. Вимоги щодо оформлення пропозицій до Плану конференцій

 1. План проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів формує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти за пропозиціями, що надійшли від вищих навчальних закладів.

 2. Пропозиції до Плану конференцій надсилаються відповідно до листа МОН, молоді та спорту України за формою (додаток 1). Назва Конференції повинна бути чітко сформульована, без скорочень, і відповідати проблематиці

5

заходу. Необхідно також зазначити основні питання, що будуть запропоновані для обговорення учасникам Конференції. Кількість пропозицій від одного вищого навчального закладу - не більше п'яти.

4.3. Термін подання пропозицій - до 01 листопада поточного року. Пропозиції , що надійшли пізніше цього терміну, розглядатися не будуть.

Пропозиції надсилаються за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відділ організації наукової і творчої роботи студентів, к. 318. Телефон для довідок: (044) 248-19-21.

^ 5. Планування та організація Конференції

5.1. Всеукраїнська конференція планується і проводиться спільними

зусиллями декількох вітчизняних вищих навчальних закладів, а міжнародна -разом з закордонними навчальними закладами або установами при підтримці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Підготовку і проведення Конференції здійснює Організаційний комітет,
до складу якого входять представники організаторів та співорганізаторів
Конференції.

Організаційний комітет вирішує такі питання:

 • затверджує план підготовки і проведення Конференції;

 • проводить відбір робіт для участі в Конференції;

 • підводить остаточні підсумки Конференції та ін.

5.3. Звіт про проведення Конференції необхідно надсилати протягом місяця
після проведення заходу до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (форма подання у
додатку 2) за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, відділ організації
наукової і творчої роботи студентів, к. 318.


^ 6. Фінансування Конференції

6.1. Фінансування Конференції здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів - організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел.

^ ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Міжнародна конференціяНазва

Тема

Вищий

Термін

Кількість

Назва

Міністерства,

конфе-

конференції

навчальний

проведення

учасників

зарубіжних

відомства або

ренції

(семінару).

заклад

(число.

від

країн та

установи, які є
Основні

(установа),

місяць, рік)

України

кількість

співорганізаторами
питання, що

відповідальнийучасників

конференції, семінару
пропонуються

за проведеннявід кожної

від України та
для

заходу (адреса,із них

зарубіжних країн
обговорення

телефон)

1

2

*>

4

5

6

7


^ ФОРМА ЗВІТУ

про проведення науково-практичної конференції (семінару) вищим навчальним закладом


і.Назва конференції, № за планом. Обов'язково вказати, яка конференція: студентська, молодих учених чи студентів та молодих учених.

2.Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого проведено конференцію.

з.Дата проведення конференції.

4.Кількість країн, які брали участь у конференції та кількість учасників від кожної.

5.Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених.

6.Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції.

7.Програма конференції (додається).

8.Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається).

9.Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додаються).
Схожі:

Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconРекомендації до формування штатних розписів позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України
У разі надходження пропозицій щодо внесення змін до Рекомендацій, Міністерство освіти і науки України розгляне їх в установленому...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconМетодичні рекомендації щодо проведення уроку виразного читання (українська література) (розміщені у листі Міністерства освіти і науки України
Міністерства освіти І науки України від 21. 08. 2010 р. N 1/9-580 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального кабінету російської мови
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconПоложення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінюванн я навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
Міністерства освіти І науки України від 29. 05. 2008 №479 (зі змінами), із метою надання можливості особам, які виявили бажання вступати...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconЩодо форми заяви на вступ до вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надає для використання єдину форму заяв, що подаються вступниками при вступі до вищих...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України " " наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 №802 "Про затвердження Умов прийому...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconНаказ №1285 Про погодження правил прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році
Умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 11....
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconІнформація про розклад їхньої роботи періодично оновлюється. Оформлення реєстраційних документів. Комплект реєстраційних документів складається з заяви-реєстраційної картки для оформлення заяви-реєстраційної картки
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03. 11. 2011 №1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України «Про вищу освіту» наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 18. 09. 2009 №873 «Про затвердження Умов прийому...
Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних кабінетів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи