Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва icon

Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва
НазваРозпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва
Дата конвертації10.01.2013
Розмір52.8 Kb.
ТипРозпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.10.2011 р. № 1098

Київ

Про схвалення Концепції формування
державної системи сільськогосподарського
дорадництва


1. Схвалити Концепцію формування державної системи сільськогосподарського дорадництва, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати Кабінетові Міністрів України план заходів
щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням, на період до
2015 року.

^ Прем’єр-міністр України М. АЗАРО


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2011 р. №


КОНЦЕПЦІЯ
формування державної системи
сільськогосподарського дорадництва

Визначення проблеми, яка потребує розв’язання

Сучасний стан розвитку агропромислового комплексу потребує підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки, надання дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо, своєчасного виконання планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства, поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки, що є основними завданнями сільськогосподарської дорадчої служби.

На сьогодні існує проблема забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських дорадчих служб, які утворені як юридичні особи і функціонують у різній організаційно-правовій формі та мають різні форми власності або є структурними підрозділами аграрних навчальних закладів і науково-дослідних установ.

Безсистемність надання дорадчих послуг не відповідає соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку сільськогосподарського виробництва та продовольчої безпеки держави.

Зазначена проблема виникла внаслідок:

незавершеності формування мережі сільськогосподарських дорадчих служб на обласному і районному рівні з представництвами у сільських (селищних) радах;

ненадання державної підтримки сільськогосподарській дорадчій діяльності.

Розв’язання проблеми можливе за умови створення державної системи сільськогосподарського дорадництва з використанням світового досвіду.

Мета і строки реалізації Концепції

Мета Концепції полягає у формуванні ефективної державної системи сільськогосподарського дорадництва як дієвого інструменту впровадження державної аграрної політики, забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства та сільських територій, подолання бідності на селі шляхом провадження просвітницької діяльності та надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання на селі і сільському населенню з метою підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільського господарства.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2015 року.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

створення Національного центру сільськогосподарського дорадництва та обласних (регіональних) сільськогосподарських дорадчих служб з їх районними відділами, використавши науково-освітній потенціал закладів і установ Мінагрополітики та Національної академії аграрних наук;

надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом;

сприяння забезпеченню на державному та регіональному рівні формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в результаті:

використання в системі аграрної освіти науково-технічного потенціалу інститутів післядипломної освіти вищих навчальних закладів, навчально-консультаційних центрів, установ та організацій;

використання в системі Національної академії аграрних наук наявного науково-технічного потенціалу регіональних науково-дослідних (наукових) установ;

створення в системі агропромислового комплексу в кожному регіоні (області, районі) регіональних сільськогосподарських дорадчих служб з урахуванням місцевих умов і наявного науково-технічного потенціалу та матеріально-технічної бази розміщених на її території управлінь агропромислового розвитку, науково-дослідних (наукових) установ аграрної науки, навчальних закладів аграрної освіти, а також використання інтелектуального потенціалу дорадників та експертів-дорадників (в тому числі шляхом їх першочергового працевлаштування в новостворених сільськогосподарських дорадчих службах), досвіду і потужності діючих сільськогосподарських дорадчих служб (в тому числі створених за підтримки програм і проектів міжнародної технічної допомоги).

Більш доцільним є подальше удосконалення і розвиток державної системи сільськогосподарського дорадництва в системі агропромислового комплексу як громадської професійної організації з огляду на те, що:

система сільськогосподарського дорадництва є одним з дієвих інструментів реалізації державної аграрної політики;

дієздатність мережі сільськогосподарських дорадчих служб можлива за умови її розвитку на районному та сільському рівні;

країни СНД зазначену проблему розв’язують, створюючи свої сільськогосподарські дорадчі формування як складові системи органів управління агропромислового розвитку.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

сформувати мережу сільськогосподарських дорадчих служб на обласному і районному рівні з представництвами у сільських (селищних) радах;

забезпечити надання соціально спрямованих дорадчих послуг не менш як 90 відсоткам суб’єктів господарювання на селі і сільського населення.

Економічний ефект від функціонування державної системи сільськогосподарського дорадництва досягається шляхом:

підвищення дохідності сільськогосподарського виробництва за рахунок надання дорадчих послуг з питань прибуткового ведення сільського господарства;

стимулювання розвитку малого підприємництва на селі та додаткових надходжень до місцевих бюджетів;

сприяння підвищенню рівня зайнятості на селі;

збільшення обсягу доходів домогосподарств сільського населення та рівня їх купівельної спроможності.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів та джерела фінансування

Основним джерелом доходів сільськогосподарських дорадчих служб передбачається надходження від надання дорадчих платних послуг замовникам, а також надходжень від надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

Фінансування державної системи сільськогосподарського дорадництва здійснюватиметься за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом.

Щорічні обсяги видатків державного бюджету для реалізації Концепції визначатимуться з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Матеріально-технічне та кадрове забезпечення державної системи сільськогосподарського дорадництва здійснюватиметься за рахунок матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу реорганізованих науково-дослідних (наукових) установ аграрної науки або навчальних закладів аграрної освіти та діючих сільськогосподарських дорадчих служб відповідно до законодавства.

____________________
Схожі:

Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1722-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" наказую
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" наказую
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. №1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, що додається
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження " 03 " 04 2012 р. №208 р Про внесення змін до плану заходів щодо виконання Концепції реалізації
Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Бюджетної резолюції на 2012 рік, розпорядження...
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року" та наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03.
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової...
Розпорядження від 31. 10. 2011 р. №1098 Київ Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва iconР о з п о р я д ж е н н я від 22 квітня 2006 р. N 229-р Київ
Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН [ ]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи