Від 23 вересня 2011 року №275-р icon

Від 23 вересня 2011 року №275-р
Скачати 113.57 Kb.
НазваВід 23 вересня 2011 року №275-р
Дата конвертації10.01.2013
Розмір113.57 Kb.
ТипДокументи

Від 23 вересня 2011 року № 275-р

м.Миколаїв


Про організацію надання безоплатної

первинної правової допомоги


Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 9 -11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод:


1. Довести до відома голів райдержадміністрацій, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, міських (міст обласного значення) голів, керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування визначено суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги.


2. П

Покласти на юридичний відділ апарату Миколаївської обласної державної адміністрації забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Миколаївської облдержадміністрації, за видами правових послуг, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.


2


23. Затвердити графік особистого прийому осіб, які потребують
безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до
компетенції Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - графік) (додається).


34. Начальнику юридичного відділу апарату облдержадміністрації Євченку В.О. забезпечити:


34.1. Своєчасний розгляд звернень про надання безоплатної первинної
правової допомоги, які надходять до облдержадміністрації з питань,
що належать до її компетенції.

2


34.2. Проведення працівниками юридичного відділу апарату облдержадміністрації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, згідно із затвердженим графіком.


45. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (Продану):


45.1. Забезпечити проведення реєстрації та окремого обліку звернень, що надходять до облдержадміністрації з питань отримання безоплатної правової допомоги.


45.2. Створити необхідні умови для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, працівниками юридичного відділу апарату облдержадміністрації у приміщенні відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, к.111.


56. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Скибі), сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) забезпечити оприлюднення графіка особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.


67. Сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Богаченку) забезпечити створення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розділу «Правова допомога», на якому розміщувати матеріали, пов’язані з наданням безоплатної первинної правової допомоги.


3


78. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного значення) головам, керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади вжити заходів щодо забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».


89. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В.М.

Голова облдержадміністрації М.П.Круглов


Затверджено

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 23.09.11 № 275-р


Г Р А Ф І К

особистого прийому осіб, які потребують
безоплатної первинної правової допомоги,

з питань, що належать до компетенції

Миколаївської обласної державної адміністрації
Місце проведення прийомуДні та години прийомуТелефони для довідок


м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, І поверх,

к.111 відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

(вхід з вулиці Адміральської)


1-а та 3-я

п’ятниця

кожного місяця

з

9.00 до 11.00


37-21-22

37-44-94^ АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту розпорядження голови облдержадміністрації

«Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги»Перший заступник

голови облдержадміністрації


Г.Б.Ніколенко


Заступник голови –керівник

апарату облдержадміністрації

В.М.Рукоманов


Помічник голови

облдержадміністрації


М.В.Нараєвський

Заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації


М.О.Василенко


Начальник головного управління

юстиції у Миколаївській області


С.Д.Шаталюк

Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації


С.І.Скиба


Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації


Завідувач сектора комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації


В.І.Продан


Є. В. Богаченко


Начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації


Начальник відділу контролю

апарату облдержадміністрації

В.О.Євченко


С.В.КалінінаРедактор

Г.О.ВеліховськаД О В І Д К А

про погодження проекту розпорядження голови облдержадміністрації

«Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги»


Проект розпорядження розроблено юридичним відділом апарату облдержадміністрації відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 9 -11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, та погоджено:


без зауважень

Перший заступник голови облдержадміністрації


Г.Б.Ніколенко
Заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації

Помічник голови облдержадміністрації

Заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації


В.М.Рукоманов

М.В.Нараєвський


М.О.Василенко
Начальник головного управління

юстиції у Миколаївській області


С.Д.Шаталюк
Начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації


С.І.Скиба
Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Завідувач сектора комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Начальник юридичного відділу

апарату облдержадміністрації

Начальник відділу контролю

апарату облдержадміністрації


В.І.Продан


Є.В.Богаченко


В.О.Євченко


С.В.Калініна
Редактор

Г.О.Веліховська


із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

немає

немає

немає


Начальник юридичного відділу

апарату облдержадміністрації В.О.Євченко

___ вересня 2011 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження голови облдержадміністрації

«Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги»


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Проект розпорядження розроблено юридичним відділом апарату облдержадміністрації на виконання доручення голови облдержадміністрації відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 9 -11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод.


2. Мета і шляхи її досягнення

 

Метою розпорядження є забезпечення виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» для забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод.


3. Правові аспекти

 

Правовими підставами розроблення проекту розпорядження є Конституція України, статті 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про безоплатну правову допомогу».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування


Виконання розпорядження має здійснюватись в межах коштів, передбачених на утримання місцевих державних адміністрацій, і не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.


5. Позиція заінтересованих органів


Проект розпорядження узгоджено зі всіма заінтересованими органами.


  6. Регіональний аспект


Проект розпорядження має вплинути на забезпечення реалізації права на безоплатну правову допомогу.


2

7. Громадське обговорення


Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.


8. Прогноз результатів


Видання розпорядження сприятиме забезпеченню отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод.


Начальник юридичного відділу

апарату облдержадміністрації В.О.Євченко


______ вересня 2011 р.


Голові облдержадміністрації

Круглову М.П.


Про дозвіл на підготовку проекту

розпорядження голови облдержадміністрації

щодо надання безоплатної первинної правової

допомоги


Шановний Миколо Петровичу!


Відповідно до статей 7, 9 -11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади визначені суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до їх компетенції, та зобов’язані надавати правові послуги, визначені цим Законом, зокрема:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

З метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, прошу Вас надати дозвіл на підготовку проекту розпорядження голови облдержадміністрації, яким покласти на юридичний відділ апарату облдержадміністрації забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та затвердити графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.


З повагою

заступник голови – керівник

апарату облдержадміністрації В.М.РукомановСхожі:

Від 23 вересня 2011 року №275-р iconНаказ №275 Про виконання навчальних планів І програм у І семестрі 2011-2012 навчального року
Навчальний процес у школі організований відповідно до робочого навчального плану школи. Згідно нього навчання у І семестрі повинно...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРішення від 28 вересня 2012 року №171 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року №123 „
Бюджетного Кодексу України, офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 03 серпня 2012 року №01-17-70...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРішення від 28 вересня 2011 року №88 смт Новгородка Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 29 грудня 2010 року №30 „
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного Кодексу України, подання районної державної адміністрації...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження від 23 вересня 2011 року №86 Про коригування загального фонду бюджету
У зв'язку з нагальною необхідністю збалансування видатків загального фонду по рішенню XV сесії VI скликання Валківської міської ради...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження 27 вересня 2011 року №520 Про хід виконання районної програми «Здорова мати здорова дитина на 2006-2011 роки»
«Здорова мати здорова дитина на 2006-2011 роки», що затверджена 5 сесією Близнюківської районної ради VІ скликання від 10. 02. 2011...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження «27» вересня 2011 року №520 Про хід виконання районної програми «Здорова мати здорова дитина на 2006-2011 роки»
«Здорова мати здорова дитина на 2006-2011 роки», що затверджена 5 сесією Близнюківської районної ради VІ скликання від 10. 02. 2011...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРішення від 25 вересня 2012 року № -VІ про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в Близнюківському районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії районної ради VІ скликання від 29 вересня 2011 року
Ня 2011 року, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження 03 вересня 2012 року смт Близнюки №1026 Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 19 вересня 2011 року №479
Близнюківської районної державної адміністрації від 19 вересня 2011 року №479 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження 22 вересня 2011 року №501 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2011 року №453 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Від 23 вересня 2011 року №275-р iconРозпорядження від 30 вересня 2011 року №87 Про початок опалювального сезону
Валківської районної державної адміністрації від 30 вересня 2011 року за №544 „Про початок опалювального сезону”, з метою попередження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи