Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 icon

Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105
Скачати 245.7 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105
Дата конвертації02.01.2013
Розмір245.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут заочного і дистанційного навчання

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Кирило Петрович Ануфрієнко

Методичні рекомендації
до виконання контрольної (домашньої) роботи


з навчальної дисципліни

«Електронний документообіг»

для студентів спеціальності 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»


Київ 2012


Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. — Київ: НАУ, 2012. — 47 с.


Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне завдання, вимоги до оформлення та структури контрольної (домашньої) роботи, надані методичні рекомендації до виконання окремих розділів. Призначено студентам напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» при вивченні навчальної дисципліни «Електронний документообіг».


ЗМІСТ

Вступ 4

1 Завдання 5

1.1 Загальне завдання 5

1.2 Індивідуальна частина 6

1.3 Умови виконання завдання 6

2 Вимоги до оформлення та виконання 7

2.1 Загальні вимоги до оформлення 7

2.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення 8

2.3 Порядок здачі на перевірку контрольної (домашньої) роботи в електронній та паперовій формі 9

3 Методичні вказівки щодо застосування електронного цифрового підпису 12

3.1 Отримання та встановлення цифрового сертифіката 12

3.2 Перегляд даних сертифіката ключа 29

3.3 Перенесення сертифіката ключа 31

3.4 Підписування документа Microsoft Office 37

4 Методичні вказівки щодо застосування хешування 40

5 Методичні вказівки щодо дослідження сертифіката ключа на відповідність вимогам українського законодавства 42

^ 6 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА 49

6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література 49

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література 49


Вступ

Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у п’ятому-шостому семестрі з метою практичного закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння певних тем навчального матеріалу дисципліни. Час, потрібний для виконання контрольної (домашньої) роботи, — до 8 годин самостійної роботи.

^ Мета виконання контрольної (домашньої) роботи

У результаті виконання контрольної (домашньої) роботи, студент повинен знати та вміти як:

 • проаналізувати та описати бізнес-процеси (як маршрути руху електронних документів) підприємства;

 • отримати сертифікат ключа;

 • встановити сертифікат ключа;

 • перенести сертифікат ключа на інший комп’ютер;

 • перевірити сертифікат ключа на відповідність вимогам українського законодавства;

 • підписати за допомогою отриманого сертифіката ключа електронний документ цифровим підписом;

 • перевірити дійсність цифрового підпису.


1 Завдання

1.1 Загальне завдання

 1. Проаналізуйте та опишіть бізнес-процеси (як маршрути руху електронних документів) підприємства

  1. Проаналізуйте документальне забезпечення ключових виробничих процесів (щонайменше трьох) певного підприємства (на якому Ви працюєте).

  2. Виділіть та опишіть бізнес-процеси у текстовій та графічній (за допомогою схем) формі.

 2. Отримайте сертифікат відкритого ключа та дослідіть його на відповідність вимогам українського законодавства

  1. Отримайте у центрі сертифікації ключів цифрове посвідчення (сертифікат відкритого ключа з відповідним йому особистим ключем). Встановіть отриманий сертифікат у сховище сертифікатів Mozilla Firefox на вашому комп’ютері.

  2. Експортуйте сертифікат ключа у файл типу PKCS12 з іменем «edm_izdn_prizvywe_i.p12» (без лапок), де «prizvywe» — ваше транслітероване прізвище, «i» — транслітерована перша літера вашого імені. Імпортуйте сертифікат ключа з файлу типу PKCS12 у сховище сертифікатів Windows.

  3. Дослідіть сертифікат ключа на відповідність вимогам українського законодавства: задокументуйте значення обов’язкових параметрів сертифіката у вигляді таблиці та знімків екрану.

 3. Згенеруйте хеш-коди за 12 алгоритмами хешування для файлу «edm_izdn_prizvywe_i.p12».

 4. Завершений текстовий електронний документ контрольної роботи підпишіть цифровим підписом та надішліть на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем до 1 березня 2013 року в установленому порядку.

^ 1.2 Індивідуальна частина

Індивідуальними в контрольній (домашній) роботі є вихідні дані: ім’я, прізвище та адреса електронної пошти підписувача — студента; сфера діяльності та розглянуті бізнес-процеси.

Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Всі результати, які отримуються в контрольній (домашній) роботі, залежать від цих вихідних даних.

^ 1.3 Умови виконання завдання

Персональний комп’ютер класу Pentium та вище.

Комунікації: доступ до інтернету; електронна поштова скринька (якщо у вас немає електронної поштової скриньки, попередньо створіть її; рекомендується використовувати безкоштовний сервіс gmail.com або побудований на його базі, наприклад bigmir.net, e-mail.ua; в інших випадках не гарантується успішне виконання завдання).

Операційна система: Windows 2000 або Windows XP, або Windows Vista, або Windows 7, або Linux.

Веб-оглядач: Mozilla Firefox та Internet Explorer.

Додаткове програмне забезпечення: повинен бути встановлений застосунок HashTab (http://www.implbits.com/hashtab.aspx або http://hashtab.ru/), що розширює апплет властивостей файлу операційних систем Microsoft Windows та Mac'OS.

Також можуть знадобитися застосунки, які роблять знімки екрану, наприклад, Snagit або WinSnap.

2 Вимоги до оформлення та виконання

^ 2.1 Загальні вимоги до оформлення

Титульний аркуш оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

Звіт про виконання контрольної (домашньої) роботи виконується українською мовою, за винятком, специфічних даних отриманих у результаті роботи, які надаються мовою оригіналу.

Параметри сторінок:

Поля:

 • Верхнє — 2 см;

 • Нижнє — 2 см;

 • Ліве — 3,5 см;

 • Праве — 1,5 см.

Нумерація сторінок – обов'язково.

Нумерація сторінок: знизу зправа, починаючи з титульної сторінки (проте номер сторінки на титулі не вказується).

Шрифт основного тексту:

 • Times New Roman;

 • розмір 14 пт;

 • міжрядковий інтервал 1,5 пт;

 • інтервал між абзацами 6 пт;

 • абзацний відступ 1,5 см;

 • вирівнювання – за шириною;

 • розстановка переносів — обов'язково.

Шрифт тексту у таблицях:

 • Times New Roman;

 • розмір 11 пт;

 • міжрядковий інтервал 1 пт;

 • інтервал між абзацами 6 пт;

 • абзацний відступ 0 см;

 • вирівнювання — за лівим краєм.

Шрифт тексту специфічних комп’ютерних даних (наприклад, значення хеш-коду):

 • моноширінний шрифт Courier New.

Щоб дотриматися вимог до оформлення, рекомендується за основу (як шаблон) взяти зразок оформлення контрольної (домашньої) роботи.

Загальний об'єм контрольної (домашньої) роботи повинен становити 5-10 друкованих аркушів А4 згідно до вищенаведених вимог.

Файл електронного документу контрольної (домашньої) роботи зберегти у форматі Microsoft Word 2003/2007/2010 і назвати як «edm_izdn_prizvywe_i.doc» (без лапок), де «prizvywe» — ваше транслітероване прізвище, «i» — транслітерована перша літера вашого імені.

^ 2.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення

Контрольна (домашня) робота повинно містити наступні структурні частини:

 • Завдання:

   • заголовок частини — «ЗАВДАННЯ» — не нумерується, пишеться з нової сторінки великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом;

   • повинна містити короткий зміст загального завдання та індивідуальні вихідні дані (обсяг 1 сторінка);

 • Звіт про виконання контрольної роботи:

   • заголовок частини — «ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ» — не нумерується, пишеться з нової сторінки великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом;

   • містить розділи, пункти та підпункти, що нумеруються;

   • пункти — починаються з абзацного відступу; починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення; виділяються напівжирним шрифтом;

   • підпункти — починаються з абзацного відступу; починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення; виділяються напівжирним шрифтом;

   • повинна містити задокументовані результати виконання завдання;

   • перший пункт повинен містити аналіз та опис кількох ключових бізнес-процесів підприємства у текстовій та графічній (за допомогою схем) формі; заголовок пункту — «Бізнес-процеси (як маршрути руху електронних документів) підприємства»; обсяг — 2–3 сторінки;

   • другий пункт повинен містити дослідження сертифіката ключа на відповідність вимогам українського законодавства; заголовок пункту — «Дослідження сертифіката ключа на відповідність вимогам українського законодавства»;

   • третій пункт повинен містити згенеровані хеші для файла сертифіката; заголовок пункту — «Хеші файла сертифіката ключа».

^ 2.3 Порядок здачі на перевірку контрольної (домашньої) роботи в електронній та паперовій формі

1. Студент надсилає підписаний цифровим підписом електронний документ контрольної (домашньої) роботи на перевірку на адресу електронної пошти, вказану викладачем: cyril@xakep.ru. У темі листа необхідно зазначити англійськими літерами «edm_izdn» (без лапок) та через пробіл українською прізвище та ім’я, щоб лист обминув спам-фільтр та був швидше оброблений, наприклад: «edm_izdn Іваненко Роксолана» (без лапок). В противному випадку лист буде недоставленим.

2. Викладач оцінює отриманий електронний документ контрольної (домашньої) роботи.

3. У разі достатнього рівня виконання та оформлення контрольної (домашньої) роботи викладач надсилає студенту повідомлення «Підтвердження прийняття», яке має таку структуру:


^ Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Підтвердження прийняття

Зауваження

[Виявлені недоліки, які впливають на оцінку]

Оцінка

[Оцінка виконання]


Призначення повідомлення «Підтвердження прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота прийнята, оскільки має достатній рівень виконання та оформлення.

4. У противному випадку, якщо контрольна (домашня) робота має недостатній рівень виконання та оформлення, викладач надсилає студенту повідомлення «Відмова від прийняття», яке має таку структуру:


^ Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Відмова від прийняття

Причина відмови

[Обґрунтування причини відмови]


Призначення повідомлення «Відмова від прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота не може бути прийнята, оскільки має недостатній рівень виконання та оформлення, і потребує доопрацювання.

5. Якщо студент не отримав жодного повідомлення від викладача протягом трьох днів з моменту відправлення роботи, робота вважається не доставленою одержувачу — викладачу. В такому випадку студент повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронного документу контрольної (домашньої) роботи (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронний документ контрольної (домашньої) роботи не вдається, потрібно доставити електронний документ викладачу альтернативним шляхом (на носії CD, DVD або флешці).

6. Студент повинен здати на перевірку роздруковану на папері контрольну роботу в установленому порядку.


3 Методичні вказівки щодо застосування електронного цифрового підпису

^ 3.1 Отримання та встановлення цифрового сертифіката

0. Переконайтесь, що на вашому ПК вірно виставлена дата та час!

1. Запустіть веб-оглядач (наприклад, Internet Explorer 7 або Mozilla Firefox).

2. Перейдіть на сайт одного з провідних міжнародних центрів сертифікакації ключів. Ми для прикладу скористаємося послугами компанії GlobalSign: http://www.globalsign.com/.

3. У меню Products перейдіть за посиланням Microsoft Office Signing.
4. На сторінці, що відкрилась, знайдіть розділ Supported Programs та перейдіть за посиланням View Full Product Details.5. У розділі поточної сторінки Next Steps натисніть на посилання Free Trial.
6. На наступній сторінці виберіть зі списку регіонів ^ Europe та натисніть на кнопку Select and Continue, дочекайтесь запуску застосунку сертифікації.
Застосунок сертифікації складається з трьох кроків: Account Setup, Product Details та Completed.

7. На наступній сторінці заповніть поля форми.

a. Зазначте подробиці вашого облікового запису.


b. Придумайте та введіть, яке бажаєте ім'я користувача та надійний пароль. Повторіть введення паролю у відповідне поле. Не забудьте їх запам'ятати чи записати.

Обліковий запис центру сертифікації GlobalSign дозволяє управляти усіма вашими сертифікатами GlobalSign
c. Натисніть на кнопку Next (Далі).

8. На наступній сторінці перевірте чи правильно введені подробиці Вашого облікового запису, прочитайте умови угоди з обслуговування, поставте галочку біля ^ I AGREE TO TERMS OF SERVICE (Я ПОГОДЖУЮСЬ З УМОВАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ) та натисніть кнопку Next (Далі).
9. На наступній сторінці нічого не відмічайте та просто натисніть кнопку Next (Далі).
10. На наступній сторінці введіть подробиці справжності сертифікату (Certificate Identity Details).

Ці подробиці будуть включені до вашого сертифікату.

a. У полі ^ Email Address (Адреса електронної пошти) зазначте вашу адресу електронної пошти.

Сертифікат буде підтверджувати, що ви є сама та особистість, яка володіє цією адресою електронної пошти.

b. У полі ^ Pickup Password (Пароль зняття) зазначте пароль, що буде використаний для отримання («зняття») сертифікату.

Майте на увазі, що цей пароль має відрізнятися від паролю, що був зазначений для облікового запису у центрі сертифікації GlobalSign, і використовується тільки у застосунку сертифікації.

c. Повторно введіть пароль зняття у відповідне поле та натисніть кнопку Next (Далі).
11. На наступній сторінці перевірте чи правильно введені подробиці справжності сертифікату, прочитайте умови угоди користувача компанії GlobalSign, поставте галочку біля ^ I AGREE TO SUBSCRIBER AGREEMENT (Я ПОГОДЖУЮСЬ З УГОДОЮ КОРИСТУВАЧА) та натисніть кнопку Next (Далі).

Відкриється сторінка на якій буде сповіщення, що застосунок завершив свою роботу.

12. Занотуйте собі GCC User ID (Ідентифікатор користувача центру сертифікації GlobalSign) та Order Number (Номер замовлення).
На вашу адресу електронної пошти центр сертифікації надіслав кілька повідомлень.

13. Відкрийте лист від відправника support@globalsign.com з темою «Order ID… ».

Центру сертифікації необхідно пероканатися, що це саме Ви — володар вказаної Вами пошти — замовили сертифікат з тими даними, які Ви вказали.
14. Щоб підтвердити свою ідентичність (справжність), Вам необхідно перейти за посиланням, вказаному в листі.
У веб-оглядачі відкриється сторінка.

15. Клацніть кнопку ^ I APPROVE (Я САНКЦІОНУЮ), щоб санкціонувати замовлення.
Відкриється сторінка з повідомленням, що процес видачі сертифікату санкціонований.
На вашу адресу електронної пошти центр сертифікації надіслав повідомлення.

16. Відкрийте лист від відправника no_reply@globalsign.com з темою «Certificate Download Ready… ».

Цей лист містить відомості як зняти та встановити сертифікат у розділі листа «HOW TO PICK UP & INSTALL YOUR CERTIFICATE».
Необхідно перейти за посиланням в цьому розділі, що починається на https://system.globalsign.com/pc/public/certificate/install.do... Слід мати на увазі, що встановлювати сертифікат треба на тому комп’ютері, на якому Ви збираєтесь його використовувати.

Компанія GlobalSign не рекомендує використовувати веб-оглядача Internet Explorer в середовищі операційної системи Windows Vista для встановлення сертифікату.

Тому наступні дії слід виконувати виключно із використанням веб-оглядача Mozilla Firefox, якщо не буде оговорено інше.

17. Скопіюйте отримане посилання у адресний рядок Mozilla Firefox та натисніть на клавіатурі кнопку ^ Enter.

Відкриється перша сторінка майстру Install Certificate (Встановлення сертифікату).

На першому кроці необхідно ввести пароль зняття сертифікату (не плутайте його з паролем облікового запису у центрі сертифікації).

18. Введіть пароль зняття у відповідне поле та натисніть кнопку Next (Далі).


Відкриється сторінка другого кроку — Select the Cryptographic Service Provider (CSP). CSP використовується для генерації криптографічних ключів всередині сертифікату.

19. Переконайтесь, що у полі Cryptographic Service Provider виставлений параметр Высокая степень та натисніть кнопку Next (Далі).
Відкриється наступна сторінка, на якій повідомляється, що Ваш сертифікат був згенерований.

20. Щоб встановити сертифікат на ваш комп’ютер, клацніть кнопку Install My Certificate (Встановити мій сертифікат).

21. В діалоговому вікні Предупреждение , що з’явилось, натисніть кнопку ОК.

З’явиться діалогове вікно ^ Загрузка сертифіката.

22. В цьому діалоговому вікні натисніть кнопку Просмотреть, щоб переглянути подробиці сертифікату, що Ви збираєтесь встановити. Натисніть кнопку ОК. Натисніть ще одну кнопку ОК.
23. Також клацніть дві кнопки нижче, щоб встановити сертифікати Intermediate CA Certificates.

Встановлення цих сертифікатів гарантуватиме, що ваш сертифікат буде вважатися надійним на вашому комп’ютері та на інших.

З’явиться діалогове вікно ^ Загрузка сертифіката.
23. В цьому діалоговому вікні натисніть кнопку Просмотреть, щоб переглянути подробиці сертифікату, що Ви збираєтесь встановити. Натисніть кнопку ОК. Натисніть ще одну кнопку ОК.
Сертифікат згенеровано та встановлено у вашій системі. Сертифікат є демонстраційним та дійсний протягом 30 днів з моменту встановлення.

^ 3.2 Перегляд даних сертифіката ключа

Сертифікат відкритого ключа представляє собою спеціальний електронний документ, який зберігається у спеціальному сховищі сертифікатів веб-оглядача. Вище було показано як сертифікат встановлено у сховище сертифікатів веб-оглядача Mozilla Firefox.

Щоб переглянути сертифікат

1. Запустіть веб-оглядач Mozilla Firefox.

2. Клацніть меню Инструменты та виберіть пункт меню Настройки.

З'явиться вікно Настройки.

3. Виберіть вкладку Дополнительные.

4. Виберіть субвкладку Шифрование.
5. Клацніть кнопку Просмотр сертификатов.

Відкриється Менеджер сертификатов.

На першій вкладці Ваши сертификаты можна побачити встановлений сертифікат.
6. Виберіть сертифікат, клацнувши його.
7. Клацніть кнопку Просмотреть.

Відкриється вікно Просмотр сертификата…

Вікно складається з двох вкладок Основное и Подробности.


   

^ 3.3 Перенесення сертифіката ключа

Сертифікатом відкритого ключа можна скористатися тільки на тому комп’ютері, на якому він встановлений. Іноді виникає потреба скористатися сертифікатом на іншому комп’ютері. Наприклад, Вам треба мати можливість підписати документ як на стаціонарному комп’ютері, так і в ноутбуці.

Якщо Ви підписуєте документи у Microsoft Office, то слід мати на увазі, що Microsoft Office знає тільки про сховище сертифікатів Internet Explorer.

Отже, виникає необхідність перемістити сертифікат з одного сховища до іншого або з одного комп’ютера до іншого. Це можна реалізувати шляхом експорту та імпорту сертифікату.

3.3.1 Експорт сертифіката

Щоб перемістити сертифікат, його потрібно спочатку експортувати до файлу.

1. Відкрийте Менеджер сертификатов.

2. Виберіть сертифікат, клацнувши його.

3. Клацніть кнопку Сохранить копию….

4. Виберіть відповідне місце для зберігання файлу, у полі Имя файла введіть ім’я файлу сертифікату (як вимагає завдання — edm_dk323_prizvywe_i.p12) та натисніть кнопку Сохранить.

З’явиться вікно Выбор пароля резервной копии сертификата.

Пароль необхідний, щоб ніхто інший крім Вас не зміг скористатися цим сертифікатом.
5. Введіть пароль у відповідні поля та натисніть кнопку ОК.

З'явиться вікно з повідомленням.
6. Клацніть кнопку ОК.

Сертифікат експортовано у файл.

Цей файл можна перемістити на інший комп’ютер, а потім скористатися ним для встановлення на іншому комп’юетрі.

3.3.2 Імпорт сертифіката

Імпортуємо сертифікат у сховище Internet Explorer.

1. Запустіть веб-оглядач Internet Explorer.

2. Клацніть меню Сервис та виберіть пункт меню Свойства обозревателя.

З'явиться вікно-аплет Свойства обозревателя.

3. Виберіть вкладку Содержание.
4. Клацніть кнопку Сертификаты.

Відкриється менеджер сертифікатів Сертификаты.

5. На першій вкладці Личные клацніть кнопку Импорт….

Запуститься Мастер импорта сертификатов.


6. Клацніть кнопку Далее.

7. Клацніть кнопку Обзор.

8. У вікні Открыть, що з’явилося:

a. Перейдіть до місця, де зберігається файл сертифікату.

b. У полі Тип файлов виберіть зі списку значення Personal Information Exchange (*.pfx;*.p12).

c. Виберіть файл сертифіката та натисніть кнопку Открыть.


9. Клацніть кнопку Далее.
10. Введіть пароль, що ви використовуєте для захисту сертифіката.

11. Клацніть кнопку Далее.

12. Клацніть кнопку Далее.


13. Клацніть кнопку Готово.
З’явиться повідомлення, що імпорт успішно завершений.

14. Клацніть кнопку ОК.
Тепер Ви можете побачити імпортований сертифікат на вкладці Личные вікна Сертификаты.

^ 3.4 Підписування документа Microsoft Office

Припустимо, що документ, який потрібно підписати відкритий і його вікно зараз активне.

3.4.1 Підписування документа Microsoft Office 2003

Наступним чином можна підписати будь-який з документів Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio).

1. Перейдіть у меню Сервис.

2. Виберіть Параметри.

3. У вікні, що з’явилося виберіть вкладку Безопасность.
4. Натисніть кнопку Цифровые подписи.
5. Натисніть кнопку Добавить.
6. Виберіть свій сертифікат та натисніть ОК.
7. Клацніть ОК і ще раз клацніть ОК.

Ваш документ підписаний.

Увага! Будь-які зміни внесені у документ після його підписання призведуть до недійсності цифрового підпису. Тому підписуйте документ тільки після завершення роботи над ним.

^ 4 Методичні вказівки щодо застосування хешування

Хешування — перетворення вхідного масиву даних довільної довжини у вихідний бітовий рядок фіксованої довжини, який називають хешем. Напрямки застосування хешування: звірка даних та прискорення пошуку даних. Наприклад, хеш може бути переданий по каналу зв'язку разом з документом. На приймальному кінці, хеш документу може бути розрахований наново і його можна порівняти з переданим значенням. Якщо буде виявлено розбіжність, то це означає, що при передачі виникли спотворення і можна запитати повтор.

^ Для виконання завдання повинен бути встановлений застосунок HashTab (див. пункт 1.3).

Обчислення хешу документу

Якщо потрібно дізнатися хеш або контрольну суму файлу, натискаємо праву кнопку миші на цьому файлі, і вибираємо Свойства (останній пункт контекстного меню). Далі у апплеті властивостей файлу, що з’явився, вибираємо вкладку Хеш-суммы файлов (File Hashes). Застосунок автоматично запустить підрахунок значень хешів за наявними алгоритмами.

Натиснувши на одну з сум правою кнопкою миші можемо:

1) Скопіювати усі суми;

2) Скопіювати виділену суму за конкретним алгоритмом

3) Зайти у налаштування вибравши пункт меню Настройки.

У налаштуваннях можемо вказати за якими саме алгоритмами бажаємо дізнаватись хеш або контрольну суму. Є можливість дізнаватись хеш за наступними алгоритмами: Adler32, CRC32, MD2, MD4, MD5, RIPEMD-128, RIPEMD-256, RIPEMD-320, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Tiger, Whirlpool. Найпопулярнішими з них є CRC32, MD5 та SHA-1.

Щоб перевірити хеш-код, дізнатися чи співпадає він з тим, який вказав відправник електронного документу, достатньо вписати хеш-код у поле Сравнение хеша. Якщо хеш-код співпав — з'явиться зелена галочка. Це означатиме, що ви отримали непошкоджений та незмінений файл документу.


 


Щоб перевірити чи не є однаковими два файли документу, достатньо перевірити чи не співпадають значення їх хеш-кодів. Для цього достатньо відкрити вкладку Контрольные суммы (File Hashes) аплету Свойства файлу документу та перетягнути файл іншого документу у спеціальне поле або використати функцію Сравнить файл та за допомогою пошуку знайти необхідний файл іншого документу. Якщо хеш-код співпав — з'явиться зелена галочка. Це означатими, що файли документів є дублікатами.

^ 5 Методичні вказівки щодо дослідження сертифіката ключа на відповідність вимогам українського законодавства

Стаття 6 Закону України «Про електронний цифровий підпис» встановлює вимоги до сертифіката ключа. Так, сертифікат ключа має містити такі обов'язкові дані:

 • найменування та реквізити центру сертифікації ключів (центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру);

 • зазначення, що сертифікат виданий в Україні;

 • унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа;

 • основні дані (реквізити) підписувача — власника особистого ключа;

 • дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;

 • відкритий ключ;

 • найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа;

 • інформацію про обмеження використання підпису.

Якщо переглянути цифровий сертифікат ключа, то буде важко знайти ці обов’язкові дані, тому що їх немає там в такому формулюванні. У таблиці нижче показано, які поля сертифіката відповідають обов’язковим даними сертифіката ключа та їх значення.

Провівши повне співставлення, можна зробити висновок, що сертифікат ключа відповідає усім вимогам українського законодавства, крім однієї — сертифікат ключа видано не в Україні, а в міжнародному центрі сертифікації GlobalSign.


#

Обов'язкові
дані
сертифіката


Відповідне поле сертифіката

^ Значення параметраНайменування та реквізити центру сертифікації ключів

Центр выдачи

CN = GlobalSign PersonalSign Class 1 CA

OU = PersonalSign Class 1 CA

O = GlobalSign nv-sa

C = BE

Зазначення, що сертифікат виданий в Україні

(Відсутнє)

(Відсутнє)Унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

Серийный номер

01:00:00:00:00:01:25:94:7D:C9:4D

Основні дані (реквізити) підписувача — власника особистого ключа

Субъект

E = olesya@gmail.ua

CN = olesya@gmail.ua

Дата і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

Действителен:


Не ранее

15.12.2009 23:49:52

(15.12.2009 21:49:52 GMT)

Не позже

14.01.2010 23:49:49

(14.01.2010 21:49:49 GMT)

Відкритий ключ

Открытый ключ субъекта

Модуль (2048 бит):

db 0f e4 09 e5 b8 a6 24 ee 93 84 e6 75 96 c0 55

bf 69 12 87 32 3f 9f 26 46 06 e2 82 c2 1d 36 c9

25 bf 12 8a 1c 88 3c cc b7 be a3 28 21 d8 6f 5e

b9 c1 12 57 01 a8 6c 74 a7 43 03 21 0a da c4 34

c6 2d 6a 39 9f bd 49 9a 9f 99 63 f7 a2 34 b3 67

ef 80 a4 c2 43 13 5b d5 d2 6c 0c 7b 94 d1 49 8b

6d fb 05 47 f3 3a 92 d7 d1 0d 66 50 a2 5b 71 ca

36 45 44 48 81 80 02 a5 83 bf d1 29 a4 7a 8b 6a

a2 4c 11 12 d8 86 17 e4 90 34 da 89 28 6e 94 35

22 36 32 26 de 0a 3c eb 4b 19 76 71 76 20 13 b7

13 6d ed 9a a5 04 7d c5 a7 fa 53 ab c3 ae 14 a9

c4 47 b0 62 42 d1 36 9c db 04 ea 1f bc 3e 84 6c

61 30 f5 ce 34 30 59 b1 f6 f6 60 db ee 12 46 25

12 1b 4b 1c 90 44 bd ff 64 0e 22 73 bc f9 dc 9f

6b 2b 50 db 79 d3 42 a4 5a 03 ca 16 72 91 f0 d5

5a 26 94 58 c6 fb 1d b5 8f 43 e3 9b fe 41 57 33


Разрядность ключа (24 бит):

65537


Найменування криптографіч­ного алгорит­му, що вико­ристовується власником особистого ключа

Алгоритм подписи сертификата

Шифрование PKCS #1 SHA-1 с RSA

Інформація про обмежен­ня викори­стання підпису

Использова­ние сертифи­ката ключа

Подпись

Неоспоримость

Шифрование ключа

Шифрование данных
6 Рекомендовані джерела інформації та література

^ 6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література

  1. Клименко С. В. Электронные документы в корпоративных сетях [Текст] : Второе пришествие Гутенберга / Станислав Владимирович Клименко, Игорь Валентинович Крохин, Виктор Михайлович Кущ, Юрий Львович Лагутин. — М. : Эко-трендз, 1999. — 272 с. — ISBN 5-88405-014 3.

  2. Adam A. Implementing Electronic Document and Record Management Systems [Text] / Azad Adam. — Boca Raton: Auerbach Publications, 2007. — 280 p.

  3. Jenkins T. Enterprise Content Management Technology [Text] : What You Need to Know / Tom Jenkins, David Glazer, Hartmut Schaper. — Waterloo: Open Text Corporation, 2004. — 300 p.

  4. Shariff M. Alfresco 3 Enterprise Content Management Implementation [Text] / Munwar Shariff, Amita Bhandari, Vinita Choudhary, Pallika Majumdar. — Birmingham: Packt Publishing, 2009. — 573 p. — ISBN 1847197361. 

  5. Boiko, B. Content Management Bible [Text] / Bob Boiko. — 2nd Edition. — Indianapolis: Wiley, 2004. — 1168 p. — ISBN 0-7645-7371-3. 

^ 6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література

  1. Potts J. Alfresco Developer Guide [Text] / Jeff Potts. — Birmingham: Packt Publishing, 2008. — 533 p. — ISBN 1847193110. — ISBN 978-1847193117.

  2. Open Source Enterprise Content Management System (CMS) by Alfresco [Електронний ресурс] : Official web-site / Alfresco Software, Inc. — Lehi, Utah, USA: Alfresco Software, Inc., 2009. — Режим доступу: http://www.alfresco.com/. — Назва з екрану.

  3. Саттон М. Корпоративный документооборот: Принципы, технологии, методология внедрения [Текст] = Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications / Майкл Дж. Д. Саттон. — СПб. : Азбука, 2002. — 446 с.

  4. Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу [Текст] : Навчальний посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 112 с.

  5. Васюков І. В. Основи організації електронного документообігу [Текст] : в 2 т. / І. В. Васюков, С. М. Головань, А. М. Давиденко, В. О. Хорошко, Л. М. Щербак ; За ред. проф. В. О. Хорошка. — К.: ДУІКТ, 2008–2009. — ISBN 978-966-2970-19-6. — Т. 1 2.

  6. Пройдаков Е. Англо-український тлумачний словник з обчислю­вальної техніки, Інтернету і програмування [Текст] / Е. Пройдаков, Л. Теплицький. — Вид. 1. — К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. — 552 с.

  7. Дубов Д. В. Основи електронного урядування [Текст]: Навчальний посібник / Д. В. Дубов, С. В. Дубова. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 176 с.

  8. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем [Текст] : Навч. посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 176 с.

  9. Про електронні документи та електронний документообіг [Текст] : Закон України №851-IV від 22 травня 2003 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №36. — Ст. 275.

  10. Про електронний цифровий підпис [Текст] : Закон України №852-IV від 22 травня 2003 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №36. — Ст. 276.

  11. Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. N 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", редакцiя вiд 01.01.2007 на пiдставi 1700-2006-п 

  12. Системи електронного документообігу органу виконавчої влади (ТУ У 30.0-33240054-001:2005), редакція зі змінами, внесеними Наказом Держзв'зку від 10.04.2006 №52

  13. Наказ Держкомархіву України "Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в архівних установах" вiд 25.04.2005 № 49

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання
Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 020105
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи студентами заочного
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Написання контрольної роботи є ефективною формою засвоєння опрацьованого...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації до виконання контрольної (домашньої) роботи з навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для студентів спеціальності 020105 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070904 „Землевпорядкування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи