Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778
НазваПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778
Сторінка14/46
Дата конвертації12.01.2013
Розмір8.19 Mb.
ТипПоложення
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46


^ 6. Освітня галузь "Людина і світ"

Метою освітньої галузі “Людина і світ” є формування ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя, культурній спадщині України, регіону, сім'ї шляхом оволодіння знаннями про природу, суспільство, що відображають основні властивості та закономірності реального світу, місце в ньому людини засвоєння соціальних норм, загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей, народних традицій українського суспільства.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

формування на доступному учням рівні системи знань (емпіричні факти, уявлення, елементарні поняття), яка опосередковано відображає закони і закономірності природи і суспільства та місце в ній людини

розвиток розумових здібностей учнів, їхньої емоційної сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування в спільній діяльності

вихованні гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, до людей, до самого себе.

Змістовими лініями освітньої галузі: Людина як особистість, Людина серед людей, Людина, природа і суспільство, Культура, Об’єкти природи, Планета Земля, Україна, Рідний край.

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

^

Людина як особистість


Людина як складноорганізована, моральна і самоцінна істота.

Неповторність кожної людини

Усвідомлювати людину як частину природи і суспільства знати її відмінності від інших живих істот усвідомлювати неповторність і самоцінність кожної людини розглядати людське життя як найвищу цінність вважати неприпустимим заподіяння будь-якої шкоди собі та іншим розуміти цінність таких особистісних якостей як чесність, правдивість, доброта, милосердя, працьовитість, наполегливість, відповідальність прагнути до вироблення цих властивостей
^

Людина серед людей


Взаємодія людей у родині, колективі, суспільстві. Моральні цінності українського народу

Мати уявлення про правила співжиття й взаємодію людей у родині, в колективі, у суспільстві, узгодження власних потреб з потребами інших людей для уникнення конфліктів мати уявлення про загальновизнані права людини та рівноправність, взаємні обов'язки батьків і дітей про основні правопорушення, поширені серед дітей, юридичну відповідальність за них усвідомлювати відповідальність за свої вчинки знати і дотримуватися моральних вимог до товаришування і дружби розуміти цінність таких рис як скромність, вірність, обов’язковість, виховувати їх у себе, прагнути до взаємодії з іншими людьми
^

Людина, природа, суспільство


Поетапне усвідомлення довкілля і себе у ньому

Знати свій родовід, історію і традиції своєї школи дотримуватися правил поведінки учня з повагою ставитися до вчителів та інших працівників школи відповідально ставитися до навчання і доручень учителів знати національну символіку і державні символи основні права та обов’язки громадянина мати уявлення про Конституцію України, державний устрій, головні історичні події, традиції і звичаї українського народу, етнічний і демографічний склад населення; відчувати гордість за свою Батьківщину розуміти її місце серед інших країн світу бережливо і шанобливо ставитися до всього живого в довкіллі, до результатів людської праці

Культура


Елементи культурно-історичного середовища (пам'ятки писемності, національні герої, визначні діячі культури, пам'ятки архітектури і народного мистецтва тощо)

Мати уявлення про основні пам'ятки, заклади і визначних діячів культури України, рідного краю розуміти і цінувати кращі зразки народної культури брати посильну участь у культуротворчій і культуроохоронній діяльності краю
^

Об’єкти природи


Природа. Жива і нежива природа. Тіла, речовини, частинки.

Мати уявлення про природу, про неживу і живу природу, елементарні уявлення про тіло, речовину спостерігати за змінами, що відбуваються з тілами і речовинами визначати їх властивості з допомогою дослідів,

знати про три стани речовин: твердий, рідкий, газоподібний, перехід одного стану в інший залежно від температури розрізняти твердий, рідкий та газоподібний стан речовин, які використовується у повсякденному житті

Сонце — головне джерело енергії на Землі

Мати уявлення про значення сонячного світла і тепла в природі, особливості нагрівання поверхні Землі сонячними променями вміти вимірювати температуру повітря і води встановлювати залежність температури повітря від висоти сонця на небосхилі мати уявлення про теплові процеси (нагрівання тіл, випаровування і кипіння води), про енергоносії (сонячне випромінювання, вітер, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, рухома вода) знати способи і вміти зберігати тепло і електроенергію у побуті

Повітря, вода, гірські породи, ґрунт

Мати уявлення про повітря, воду, ґрунт і гірські породи, про способи видобування та використання корисних копалин знати про значення й охорону повітря, води, гірських порід, ґрунту уміти досліджувати деякі їх властивості

Організм – одиниця живої природи. Індивідуальний розвиток живих організмів. Різноманітність живих організмів

Мати уявлення про зовнішню будову живих організмів, про їх основні ознаки (живлення, дихання, ріст, розвиток, розмножен­ня, рух, старіння, відмирання) уміти спостерігати за живими організмами, їх поведінкою, процесами життє­діяльності, планувати і виконувати найпростіші досліди для виявлення росту, розвитку і поведінки живих організмів уміти відрізняти живі організми від предметів неживої природи

мати уявлення про особливості розвитку рослин, тварин, людини, залежність їх розвитку від дії зовнішнього середовища і про деякі ознаки пристосування до умов життя;

мати уявлення про різноманітність живих організмів (віруси бактерії гриби рослини, тварини, людина) уміти розрізняти серед рослин дерева, кущі, трав’янисті рослини, дикорослі і культурні рослини, серед тварин - комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі, дикі і свійські тварини про значення живих ороганізмів у природі

знати основні органи і системи органів людини, їх значення;

мати уявлення про організм людини як єдине ціле

Взаємозв'язки в природі

Знати про сезонні зміни в природі, про взаємодію людини і природи, цінність природи для життя людини (практична, моральна, пізнавальна, валеологічна, естетична), залежність життя людей від стану навколишнього середовища уміти встановлювати найпростіші зв'язки: в неживій і живій природі, між об’єктами неживої і живої природи дотримуватися правил поведінки в природі

Методи пізнання об’єктів природи: спостереження, практична робота, дослід

Уміти вести спостереження за об'єктами природи, виконувати досліди, практичні роботи знати призначення деяких приладів (гномон, бінокль, компас, підзорна труба, термометр, флюгер), уміти користуватися ними
^

Планета Земля


Земля – планета Сонячної системи. Зображення земної поверхні на плані та карті. Різноманітність природи на Землі

Мати уявлення про Сонячну систему, форму Землі, глобус - модель Землі,

обертання Землі навколо осі і рух Землі навколо Сонця

мати уявлення про план, масштаб, карту, компас уміти орієнтуватися на місцевості за Сонцем, компасом і місцевими ознаками

мати уявлення про материки й океани Землі, особливості природи материків та океанів
^

Населення Землі


Мати елементарне уявлення про раси людей на Землі

Охорона і збереження Землі — завдання людства

Мати уявлення про екологічні проблеми Землі (забруднення морів, океанів, знищення чисельності та різноманітності видів рослин, тварин, забруднення земної поверхні побутовим сміттям, промисловими відходами, транспортом тощо), про міжнародну Червону книгу

Україна


Розташування України

Уміти показувати кордони України, її розташування на фізичних картах світу, півкуль та Європи і на глобусі

Різноманітність природи України

Мати уявлення про основні форми земної поверхні, природні і штучні водойми та корисні копалини України знати назви морів, найбільших річок та озер, уміти показувати їх на фізичній карті України мати уявлення про розташування природних зон на території України, особливості їх природних умов, рослинного і тваринного світу та взаємозв’язки між ними знати деякі ознаки пристосування рослин і тварин до умов зовнішнього середовища в природних зонах уміти користуватися географічними картами

Населення України

Мати уявлення про населення України, її територіальний поділ (на області), сільське і міське населення, залежність розташування міст і сіл від природних умов уміти пояснювати причини, що впливають на зайнятість населення кожної природної зони України

Охорона і збереження природи України

Мати уявлення про природоохоронну діяльність в Україні, Червону книгу України знати найбільші державні заповідники України
^

Рідний край


Розташування рідного краю на карті України

Уміти показувати розташування свого краю на фізичній карті України

Різноманітність природи рідного краю

Уміти розпізнавати форми земної поверхні знати водойми, корисні копалини, ґрунти та особливості погоди своєї місцевості мати уявлення про деякі природні угруповання живих організмів (ліс, лука, озеро, болото) і сільськогосподарські угіддя (сад, город, поле) та елементарні зв'язки між їх компонентами уміти спостерігати за сезонними змінами в природі, передбачати погоду на основі атмосферних явищ та за народними прикметами, дотримуватися народних традицій у взаємовідносинах людини з природою

Господарська діяльність населення рідного краю

Мати уявлення про галузі сільського господарства і промисловості рідного краю спостерігати за господарською діяльністю людей у своїй місцевості, здійснювати посильну побутову та господарську діяльність

Охорона і збереження природи рідного краю

Мати уявлення про природоохоронну діяльність у своїй місцевості (охорону повітря, води, ґрунтів, корисних копалин, рослин і тварин) знати кілька рослин і тварин свого краю, занесених до Червоної книги України шанобливо ставитися до природних багатств виконувати правила поведінки в природі брати посильну участь в природоохоронній діяльності
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46Схожі:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 306 положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010р. №778. В цьому році цей день припадає на суботу
Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconЗаконодавча база Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України
Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 №305
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня Міністрів України від 27. 08. 2010
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778: керівник навчального закладу щороку звітує про свою роботу
Щорічне звітування керівника загальноосвітнього навчального закладу: нормативно-правові документи
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПро внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи