Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778
НазваПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778
Сторінка8/46
Дата конвертації12.01.2013
Розмір8.19 Mb.
ТипПоложення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46Директор

департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти О. В. Єресько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки, молоді

та спорту України

23.08.2011 № 988


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08.09.2011 за № 1065/19803


Положення

про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників

для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів


I. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з відбору рукописів підручників з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською, російською чи іншою мовою національної меншини (крім перекладних), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, предметів художньо-естетичного циклу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою створення нового покоління підручників для початкової школи та якісного здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

1.3. Конкурс проводить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.4. У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (видавництва, авторські колективи, автори), які мають виключне майнове право на використання твору (далі – Учасники Конкурсу).

1.5. До участі в Конкурсі не допускаються:

 юридичні особи, які визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство чи прийнято рішення про припинення юридичної особи або скасування державної реєстрації юридичної особи;

 юридичні та фізичні особи, які подали для участі в Конкурсі неналежним чином оформлені документи.


ІІ. Підготовка та оголошення Конкурсу


2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюються відповідно до вимог цього Положення.

2.2. Конкурс оголошується наказом МОНмолодьспорту України, який містить: інформацію про порядок його проведення; строки подання конкурсних матеріалів; перелік навчальних предметів та назв підручників (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин – із зазначенням мови національної меншини); порядок визначення переможців; номери контактних телефонів, факсів, електронних адрес.

2.3. Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут) забезпечує:

розроблення рекомендацій щодо структури авторської концепції підручника (далі – Авторська концепція);

розроблення інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів Авторської концепції з відповідного навчального предмета та рукопису підручника на підставі висновків предметних експертних комісій Конкурсу МОНмолодьспорту України (далі – Предметна експертна комісія), Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН) та загальноосвітніх навчальних закладів;

розроблення оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів до складання експертних висновків та заповнення оцінних листів Предметними експертними комісіями та загальноосвітніми навчальними закладами;

реєстрацію, шифрування, дешифрування конкурсних матеріалів та їх конфіденційність;

передачу комплектів конкурсних матеріалів головам відповідних Предметних експертних комісій, НАПН та загальноосвітнім навчальним закладам для проведення експертиз;

надання матеріалів експертиз Учасникам Конкурсу на подані ними рукописи на їхню вимогу;

формування пропозицій щодо персонального складу Предметної експертної комісії та забезпечення належних умов її роботи;

формування пропозицій щодо персонального складу Конкурсної комісії (далі – Конкурсна комісія) та забезпечення належних умов її роботи;

формування пропозицій щодо персонального складу Апеляційної комісії та забезпечення належних умов її роботи;

зберігання документації, що стосується Конкурсу.

2.4. Інститут спільно з відповідним структурним підрозділом МОНмолодьспорту України здійснює такі заходи:

готує й оприлюднює в засобах масової інформації (газети «Освіта України», «Освіта», «Педагогічна газета» тощо), на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Інституту та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» наказ МОНмолодьспорту України про оголошення Конкурсу;

узагальнює матеріали за підсумками Конкурсу для їх розгляду Колегією МОНмолодьспорту України та прийняття відповідного рішення.


ІІІ. Подання документів на Конкурс


3.1.  Для участі в Конкурсі Учасники Конкурсу подають до Інституту такі документи:

Авторські концепції підручників з усіх предметів інваріантної складової Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською, російською чи іншою мовою національної меншини у п’яти примірниках, як правило, до 10 аркушів;

рукописи підручників для учнів 1 класу та рукописи підручників для учнів 2 і 3 класів з навчальних предметів, які згідно з Типовими навчальними планами для початкової школи починають вивчатися відповідно з 2 та 3 класу, у п’яти примірниках з кожного навчального предмета разом з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках рукопису;

фрагмент оригінал-макета підручника відповідного класу в кольорі у п’яти примірниках обсягом, як правило, 24 сторінки;

дані про Учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання (за наявності)), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копію документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору Учасника Конкурсу (якщо участь у Конкурсі бере видавництво). Зазначені дані надсилаються до Інституту в закритому відправником конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень.

3.2. Комплекти конкурсних матеріалів, зазначені у пункті 3.1 цього розділу, надсилаються до Інституту кур’єрською поштою в закритому відправником конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень. Кожний із п’яти примірників рукопису підручника разом із візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі та Авторська концепція містяться в окремому пакеті.

На титульній сторінці Авторської концепції, рукопису, конверті та на пакетах зазначаються назва навчального предмета і назва підручника. Для рукописів підручників з мов національних меншин – мова навчання.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів – назва навчального предмета та назва підручника, через 2 інтервали, верхнє поле – 10 см.

3.3. Рукописи Авторських концепцій та підручників, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, основний текст кеглем не менше 14 пунктів, додатковий текст – не менше 12 пунктів через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Візуальні матеріали рукопису підручника відображають ескізи ілюстрацій, малюнків, схем, фото або опис зображувального ряду. Матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (окрім зразка, зазначеного в пункті 3.1 цього розділу) не розглядаються.

Рукописи підручників мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою) або російською чи іншою мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини), з іноземних мов – відповідною іноземною мовою.

Назви рукописів підручників та Авторських концепцій повинні відповідати назвам навчальних предметів, з яких оголошено Конкурс.

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 24 сторінки має бути виконаний із дотриманням Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2007 № 13, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за № 77/13344, та стандарту організації України 22.2-02477019-07:2007 «Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги» (наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 27.06.2007 № 249).

3.4. Усі подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів надсилаються до Інституту та реєструються і шифруються в Інституті у день їх надходження.

3.5. Зашифровані конверти з даними про Учасників Конкурсу, зазначеними в пункті 3.1 цього розділу, у присутності Учасників Конкурсу або їх представників закладаються в сейф Інституту, опломбовуються і зберігаються в ньому до дня дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів рукописів та Авторських концепцій.

3.6. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає Апеляційна комісія.


^ IV. Здійснення експертизи


4.1. Експертиза комплектів конкурсних матеріалів (Авторська концепція, рукопис підручника та фрагмент оригінал-макета), поданих на Конкурс, здійснюється Предметними експертними комісіями, загальноосвітніми навчальними закладами і НАПН.

Для цього подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів упродовж трьох робочих днів після дати закінчення прийняття конкурсних матеріалів передаються головам відповідних Предметних експертних комісій та надсилаються Інститутом для проведення експертизи до НАПН та загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.1, 3.2 розділу ІІІ цього Положення, Предметними експертними комісіями не розглядаються, про що складається відповідний акт.

Вищезазначені комплекти конкурсних матеріалів повертаються протягом п’яти робочих днів з моменту складання акта із зазначенням причини відмови.

4.3. Експертиза здійснюється окремо на Авторську концепцію та на рукопис підручника у комплекті з фрагментом оригінал-макета. Здійснення експертизи Предметними експертними комісіями, загальноосвітніми навчальними закладами і НАПН відбувається одночасно впродовж п’яти робочих днів.

4.4. Результати проведеної експертизи оформляються Предметними експертними комісіями та загальноосвітніми навчальними закладами у вигляді обґрунтованих експертних висновків, оцінних листів з рейтинговою таблицею із зазначенням у таблиці рейтингу Авторської концепції та рукопису підручника.

4.5. Невідповідність Авторської концепції науковим уявленням щодо сучасного розвитку певної галузі знання і психолого-педагогічним вимогам, Державному стандарту початкової загальної освіти, відсутність або не у повній мірі реалізація принципу цілісності змісту підручників для 1, 2, 3, 4 класів, неврахування наступності з дошкільною освітою та змістом освіти в основній школі є підставою для відхилення Авторської концепції.

Невідповідність змісту рукопису підручника Авторській концепції, навчальній програмі, віковим можливостям учнів є підставою для його відхилення.

4.6. НАПН надсилає висновки щодо відповідності Авторської концепції та рукопису підручника сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічним вимогам.

4.7. Результати експертизи, виконані відповідною Предметною експертною комісією, засвідчуються підписами її голови, секретаря, всіх членів, присутніх на засіданні, а НАПН та загальноосвітнього навчального закладу – підписом керівника (заступника керівника) установи, що здійснювала експертизу, та затверджуються печаткою із зазначенням дати заповнення та передаються до Інституту.


^ V. Предметні експертні комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів


5.1. Предметна експертна комісія уповноважена здійснювати експертизу комплектів конкурсних матеріалів з окремого навчального предмета.

Склад Предметних експертних комісій затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

5.2. До персонального складу Предметних експертних комісій входять науково-педагогічні працівники, методисти, вчителі відповідного фаху, практичні психологи.

Експертами не можуть бути працівники МОНмолодьспорту України, Інституту, а також автори (співавтори) рукописів, поданих на Конкурс, працівники видавництв.

5.3. Організація роботи Предметної експертної комісії покладається на її голову.

Підготовка документів за наслідками роботи Предметної експертної комісії (експертні висновки, оцінні листи, протоколи) покладається на її секретаря, який є працівником Інституту.

Секретар Предметної експертної комісії не здійснює експертизу рукописів підручників та не бере участі в прийнятті рішення Предметною експертною комісією.

5.4. Комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів розглядаються Предметними експертними комісіями у строк, визначений наказом МОНмолодьспорту України про проведення Конкурсу.

5.5. Предметна експертна комісія більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів Авторських концепцій та рукописів підручників з відповідного навчального предмета, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Предметної експертної комісії, секретар та всі її члени, присутні на засіданні.

5.6. З кожного навчального предмета рішення Предметної експертної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів.

5.7. Рішення Предметної експертної комісії, викладені в протоколі, подаються у день завершення її роботи до Інституту.


VІ. Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників

для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів


6.1. Конкурсна комісія уповноважена розглядати результати експертизи комплектів конкурсних матеріалів з усіх навчальних предметів, виконані Предметними експертними комісіями, НАПН та загальноосвітніми навчальними закладами, перевіряти правильність оформлення експертних висновків і оцінних листів, їх відповідність зведеному обліку балів та рейтингів і встановлювати підсумкові рейтинги Авторських концепцій та рукописів підручників.

6.2. Склад Конкурсної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу та членами Предметних експертних комісій, затверджується наказом МОНмолодьспорту України. До складу Конкурсної комісії обов’язково входить юрист.

6.3. Організація роботи Конкурсної комісії покладається на її голову.

6.4. Комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів, передані головами Предметних експертних комісій, НАПН та загальноосвітніми навчальними закладами, розглядаються Конкурсною комісією у строк, визначений відповідним наказом МОНмолодьспорту України про проведення Конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів Авторських концепцій та рукописів підручників, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Конкурсної комісії, секретар та всі її члени, присутні на засіданні.

Аргументований висновок експертизи НАПН та загальноосвітнього навчального закладу щодо невідповідності змісту Авторської концепції чи рукопису підручника сучасним психолого-педагогічним вимогам є підставою для порушення клопотання Конкурсною комісією перед колегією МОНмолодьспорту України про невключення даної Авторської концепції чи рукопису підручника до переліку переможців Конкурсу.

6.6. Рішення Конкурсної комісії, викладене в протоколі, подається у день завершення її роботи до Інституту для підготовки матеріалів для розгляду Колегією МОНмолодьспорту України.

6.7. З кожного навчального предмета рішення Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів.

6.8. Переможцями Конкурсу визнаються комплекти конкурсних матеріалів, які за результатами всіх експертиз на Авторську концепцію та на рукопис підручника разом із візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета отримали найвищі підсумкові рейтинги і посіли І, ІІ, ІІІ місця.

6.9. Перемога в Конкурсі є підставою для подальшого створення авторськими колективами-переможцями комплекту підручників для наступних класів з даного навчального предмета.

Рукописи підручників авторських колективів-переможців Конкурсу для наступних (2, 3, 4 або 3, 4) класів розглядаються відповідними науково-методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України у строки, які визначатимуться надалі окремими наказами МОНмолодьспорту України.

Зазначені підручники готуються орієнтовно за один рік до їх офіційного видання з метою проведення громадського обговорення і вдосконалення.

^ VІІ. Апеляційна комісія


7.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури його проведення та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу, членами Конкурсної та Предметних експертних комісій, затверджується наказом МОНмолодьспорту України. До складу Апеляційної комісії обов’язково входить юрист.

7.3. Організація роботи Апеляційної комісії покладається на її голову та секретаря.

7.4. Апеляції Учасників Конкурсу розглядаються Апеляційною комісією не більше трьох робочих днів.

7.5. Апеляційна комісія приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів і складає відповідний протокол, який підписують голова Апеляційної комісії, секретар та всі її члени.

7.6. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу та подаються до МОНмолодьспорту України протягом трьох робочих днів після завершення її роботи.

7.7. У разі встановлення Апеляційною комісією порушення процедури проведення Конкурсу складається протокол, який підписують голова, секретар, всі члени Апеляційної комісії та який подається для розгляду Колегією МОНмолодьспорту України й прийняття нею остаточного рішення.


^ VІІІ. Підбиття підсумків Конкурсу


8.1. Конкурсна комісія розглядає усі комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів і результати експертизи, здійсненої Предметними експертними комісіями, НАПН та загальноосвітніми навчальними закладами, перевіряє правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів і вносить пропозиції для розгляду Колегією МОНмолодьспорту України щодо визначення переможців Конкурсу.

8.2. Усі комплекти конкурсних матеріалів разом з експертними висновками, оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Конкурсної комісії щодо визначення підсумкових рейтингів комплектів конкурсних матеріалів передаються головою Конкурсної комісії у день завершення її роботи до Інституту.

8.3. Процедура дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів комплектів конкурсних матеріалів організовується Інститутом на наступний день після завершення роботи Конкурсної комісії і проводиться відкрито із запрошенням Учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

8.4. Учасники Конкурсу, які не погоджуються з рішенням Конкурсної комісії, можуть подати апеляції до Апеляційної комісії щодо процедури проведення Конкурсу не пізніше п’яти робочих днів з моменту отримання матеріалів експертизи Конкурсу.

8.5. На вимогу Учасників Конкурсу Інститут протягом п’яти робочих днів після їх звернення надає їм матеріали експертизи (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів, протоколи засідання Предметної та Конкурсної комісій) на подані ними комплекти конкурсних матеріалів.

8.6. За результатами роботи Конкурсної та Апеляційної комісій Інститут спільно з відповідним структурним підрозділом МОНмолодьспорту України готує узагальнені матеріали щодо результатів Конкурсу для їх розгляду Колегією МОНмолодьспорту України.

8.7. Результати Конкурсу затверджує Колегія МОНмолодьспорту України у строк не більше місяця після завершення роботи Конкурсної та Апеляційної комісій.

На підставі рішення Колегії МОНмолодьспорту України видається відповідний наказ МОНмолодьспорту України про підсумки Конкурсу та надання грифа «Рекомендовано МОНмолодьспорту України» підручникам з комплектів конкурсних матеріалів-переможців Конкурсу.

Наказ оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Інституту та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» у дводенний строк після його підписання.

8.8. Уся документація, що стосується Конкурсу, передається до Інституту для зберігання (по одному примірнику кожного комплекту конкурсних матеріалів, усі експертні матеріали, протоколи засідань Предметних експертних, Конкурсної та Апеляційної комісій) до закінчення строку апробації кожного підручника.


ІХ. Фінансування


Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОНмолодьспорт України за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, виділених МОНмолодьспорту України, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


№ 1/9-695 від 06.12.2005


Академія педагогічних наук України

Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Навчальні заклади


Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання та забезпечення відповідності у підготовці та післядипломній освіті учителів початкових класів, валідності навчальних програм та підручників Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання").


Заступник Міністра В.О.Огнев'юк


^ Державний стандарт початкової загальної освіти

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів по­чаткової, базової і повної середньої освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розви­ток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мов­леннєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

І. Базовий навчальний план початкової школи

1. Загальна частина

Базовий навчальний план початкової школи (далі — Базовий навчальний план) є складовою Державного стандарту загальної середньої осві­ти. Він дає цілісне уявлення про зміст і структуру цього рівня освіти, вста­новлює погодинне співвідношення між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження учнів та загальнорічну кількість годин.

Базовий навчальний план складається з таких освітніх галузей: мови і лі­тератури, математика, здоров'я і фізична культура, технологія, мистецтво, лю­дина і світ, які побудовані за змістовими лініями.

Зміст освітніх галузей може бути реалізований через окремі навчальні предмети та інтегровані курси.

Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світ­ського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах особистісно орієнтованого навчання, демократії, громадянської свідомості, взаємо­поваги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, дер­жави.

Початкова освіта як складова загальної середньої освіти спрямо­вана на всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. Тому в доборі змісту враховується його наступність і неперервність, доступність і науковість, потенційні мож­ливості для взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку, реалізації прин­ципів індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

До Базового навчального плану входять інваріантна і варіативна складові змісту початкової освіти.

Інваріантна складова змісту формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності і може бути реалізована за базовими та експериментальними навчальними програмами і варіативними підручниками. Зміст інваріантної складової пода­но через освітні галузі, сукупність яких необхідна і достатня для загально­освітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з інваріант­ної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загально­освітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освіт­ньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану формується на­вчальним закладом самостійно з урахуванням особливостей навчального закла­ду та індивідуальних освітніх потреб учня. У початкових класах варіативна складова включає години, які можна використати додатково на вив­чення навчальних предметів освітніх галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.

Навчальне навантаження учнів охоплює години інваріантної і варіа­тивної складових і не може перевищувати гранично допустимого тиж­невого навантаження учнів, установленого Базовим навчальним планом та санітарно-гігієнічними нормами організації навчально-виховного процесу.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади по­будови початкової освіти, Міністерство освіти і науки України розробляє типові навчальні плани для за­гальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах зміст освіт­ніх галузей реалізується через навчальні предмети і курси інваріантної скла­дової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади що­року складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.

Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" тривалість навчального року в початковій школі не може бути меншою, ніж 175 робочих днів, а тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класів - 40 хвилин.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійс­нюється відповідно до встановленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної і варіативної складових з урахуванням можливого поділу класу на групи при вивченні окремих предметів.

^ 2. Освітня галузь «Мови і літератури»

Змістове наповнення освітньої галузі «Мови і літератури» передбачає опанування молодшими школярами української мови та інших мов як засобу спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань Ук­раїнського народу і народів світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості.

Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці загально­освітньої школи є мовленнєва, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати і розуміти, говорити, читати і писати. Мовна та соціокультурна лінії забезпечують відповідний обсяг знань з мови, умінь і навичок їх застосування у мовленнєвій діяльності, а також уявлення про звичаї, побут Українського народу, визначні події та постаті в історії України.

Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку повноцінних навичок читання, ознайомленні школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-есте­тичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.

^ 2. Освітня галузь «Мистецтво»

Головна мета освітньої галузі "Мистецтво" полягає в розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творен­ня художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовно­му самовдосконаленні.

Основними завдан­нями освітньої галузі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. У початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності і творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва. Освітня галузь «Мистецтво» спрямована на залучення школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому (візуальному), хорео­графічному, театральному та екранний видах мистецтва. На основі вза­ємодії різних видів мистецтва у школярів формується цілісне художнє світос­прийняття і світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття реаль­ної відповідальності за збереження культурних надбань суспільства, забезпечується сенсорний, емоційний та інте­лектуальний розвиток учнів.

Змістовими лініями галузі є музична, візуальна (образотворча), хореографічна , театральна та екрані види мистецтва.

^ 4. Освітня галузь «Математика»

Основним завданням початкового курсу математики є розвиток молод­ших школярів через засвоєння математичних понять та формування в них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і достатніх для вивчення математики в наступних класах.

Зміст освітньої галузі забезпечує формування в учнів уявлень про нату­ральне число та число 0, засвоєння прийомів виконання арифметичних дій і обчислю­вальних навичок, ознайомлення учнів з основними величинами та їх вимірю­ванням, практичне ознайомлення з окремими залежностями між ними, фор­мування уявлень про окремі геометричні фігури та їх властивості, вироблен­ня необхідних графічних умінь.

^ 5. Освітня галузь «Технологія»

Метою освітньої галузі «Технологія» є розвиток особистості через залучення молодших школярів до творчої праці, пропедевтична інформаційна культура і ознай­омлення з основами комп'ютерної грамотності, засвоєння знань про власти­вості оброблюваних матеріалів (предметів праці), вивчення засобів праці (інструментів), формування конструктивного підходу до виконання трудових завдань і обробки інформаційних даних, навчання безпеки праці.

У процесі реалізації освітньої галузі розв'язують­ся такі завдання:

ознайомлення учнів з основними напрямами трудової діяльності та формування умінь і навичок роботи ручними знаряддями праці, що застосовуються в різних технологічних процесах;

формування практичних умінь і навичок у художній і технічній праці,

пропедевтичне ознайомлення зі світом професій;

виховання позитивного ставлення до праці.

6. Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура»

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» забезпечує свідоме ставлен­ня до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності, сприяє фізичному роз­витку дитини, забезпечує формування фізичної культури особистості шляхом засвоєння основ рухової діяльності, формує основи здорового способу життя.

Головними завданнями освітньої галузі є:

формування вмінь і навичок здорового способу життя, безпеки життєдіяльності;

ознайомлення з впливом рухової активності та загартування організму, формування знань, умінь і навичок особистої гігієни, профілактики за­хворюваності і травматизму, правил техніки безпеки;

формування усвідомленої індивідуальної установки учня щодо необхідності удосконалення основних якостей його фізичного розвитку;

формування самостійного та свідомого виконання фізкультурних заходів у режимі дня, профілактичних вправ для запобігання порушенню постави та зору;

формування та розвиток навичок базових рухових дій загальнорозви-

вального спрямування.

^ 7. Освітня галузь «Людина і світ»

Зміст освітньої галузі «Людина і світ» передбачає усвідомлення школярами своєї належності до природи і суспільства, створює передумови для за­своєння учнями різних видів соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм, традицій.

Освітня галузь включає систему інтегрованих знань про об’єкти і явища навколишнього світу і взаємозв’язки та залежності між ними. Зміст освітньої галузі на доступному рівні відображає цілісність знань про світ і місце людини в ньому.

Розвивальний аспект змісту освітньої галузі полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, їхніх розумових здібностей і спостережли­вості, оволодіння узагальненими способами дій, розвиток актив­ного пізнавального ставлення до дійсності, забезпечення умов для самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності відповідно до індивідуаль­них можливостей кожної дитини.

Здійснення виховної функції освітньої галузі пов’язане з формуванням у школярів патріотизму, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як демократичної держави — рівноправного члена світової спільноти; елементів екологічної культури, усвідомленням цінності життя людини, залежності його від стану навколишнього природного середовища.


^ Базовий навчальний план початкової школиОсвітня галузь


Кількість тижневих годин у класах

1

2

3

4

Разом

Інваріантна складова
^

Мови і літератури


8+1*

9+2*

9+2*

9+2*

35+7*

Математика


4

4

4

4

16

Здоров’я і фізична культура**

4

4

4

4

16

Технологія


2

1

1

1

5

Людина і світ

1

1

2

2

6

Мистецтво


2

2

2

2

8

В с ь о г о

21+1*

21+2*

22+2*

22+2*

86+7*

Варіативна складова:

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття


2


3


3


3


11-3*

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)


23+1*


24+1*


25+1*


25+1*


97+4*

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня**

20

22

23

23

88
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   46Схожі:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 306 положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010р. №778. В цьому році цей день припадає на суботу
Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 40 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconЗаконодавча база Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України
Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 №305
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня Міністрів України від 27. 08. 2010
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778: керівник навчального закладу щороку звітує про свою роботу
Щорічне звітування керівника загальноосвітнього навчального закладу: нормативно-правові документи
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 iconПро внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи