Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини icon

Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини
Скачати 80.18 Kb.
НазваРозв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини
Дата конвертації04.08.2013
Розмір80.18 Kb.
ТипДокументи

Фізика

8 клас


Тема уроку: Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини.

Мета уроку

 • Навчальна :

 • закріпити і поглибити знання учнів про агрегатні стани речовини та перехід речовин із одного стану в інший;

 • звернути увагу учнів на зміну внутрішньої енергії тіл в різних агрегатних станах;

 • поглибити вміння учнів застосовувати знання формул при розв’язку задач на зміну агрегатних станів речовини;

 • поглибити вміння учнів розв’язувати графічні, якісні та кількісні задачі;

 • Виховна:

 • формування елементів діалектико-матеріалістичного світогляду, закономірність явищ у природі, причинність у природніх явищах;

 • виховання творчого відношення до праці, формування раціоналізаторських навиків;

 • естетичне виховання.

 • Розвиваюча:

 • розвиток мислення і уміння висловлювати свою думку (вміння аналізувати, систематизувати, порівнювати, знаходити єдність протилежностей, узагальнювати);

 • розвиток спостережливості;

 • розвиток пізнавальної самостійності та пізнавальних інтересів учнів;

 • розвиток творчих здібностей.

Обладнання: комплект задач на картках.

Тип уроку: урок закріплення та систематизації знань, умінь та навичок

учнів.

^

Хід урокуI Організаційний момент.


ІI Актуалізація відчуттєвого досвіду і опорних знань учнів.


1. Розв’язок задач по картках.


Карточка №1.

Яка кількість теплоти необхідно для того, щоб 20 г спирту при температурі 40 0С перетворити в пару?


Карточка №2.

Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації води масою 1 кг взятої при температурі 0 0С та подальшого її охолодження до –5 0С?


^ Карточка №3.

На графіку показано процес кристалізації 100 г якоїсь речовини. Визначити, що це за речовина. Скільки енергії при цьому виділяється?
t,0C


80


40
t,хв 1. Фронтальне опитування за планом:
 • Які ви знаєте агрегатні стани речовини?

 • З чого складаються всі тіла?

 • Яка різниця між молекулами твердого стану, рідини та газу?

 • Що називається внутрішньою енергією?

 • Що необхідно зробити для переходу одного стану в інший?

 • Накреслити графік переходу льоду при температурі –5 0С у воду при температурі 0 0С.

 • Накреслити графік конденсації пари у воду і її охолодження до 55 0С.
 • Якою буквою позначають: кількість теплоти, питому теплоємність, масу, початкову температуру, кінцеву температуру, різницю температур, питому теплоту згоряння палива, питому теплоту плавлення, питому теплоту пароутворення?


 • Записати основні одиниці вимірювання: кількісті теплоти, питомої теплоємності, маси, питомої теплоти згоряння палива, питомої теплоти плавлення, питомої теплоти пароутворення.

 • Дати означення: кількісті теплоти, питомої теплоємності, питомої теплоти згоряння палива, питомої теплоту плавлення, питомої теплоти пароутворення

 • Записати формули для обчислення: кількості теплоти для нагрівання тіла, плавлення тіла, випаровування рідини.

 • Вода і лід мають однакову масу. Хто із них має більшу внутрішню енергію?

 • Вода і лід мають однакову температуру 0 0С. Хто із них має більшу внутрішню енергію?

 • Яка речовина має найбільшу теплотворну здатність?

 • Визначіть, які з речовин (вольфрам, мідь, олово) можуть розплавитись у посудині з титану.

 • Визначіть, які з речовин (свинець, цинк, алюміній, золото) можуть кристалізуватись у розплавленому сріблі.ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів.


 1. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Постановка далекої і близької перспективи.


Сьогодні ми з вами повинні узагальнити та систематизувати свої знання про зміну агрегатних станів речовини. А також навчитися розв’язувати задачі на теплообмін з переходом агрегатних станів. Цей матеріал складніший, тому він потребує від вас уваги, та розуміння.


 1. ^ Розв’язок задач


Задача №1.

У воду масою 1 кг при температурі 45 0С вкинули лід масою 50 г при температурі 0 0С. Визначити температуру суміші, якщо теплообмін відбувається тільки між водою і льодом.


Розв’язок


t,0C

tc - ?

m1=1 кг 45 Q3

t1=45 0C tc

m2=0,05 кг

t2=0 0C Q1 Q2

t, хв


Для розв’язку задачі нам необхідно вияснити, які будуть відбуватися процеси. Чи вистанить енергії у води, щоб розплавити лід. Визначимо кількість теплоти, яку необхідно для розплавлення льоду, взятого при температурі плавлення.

Q1=Lm2.

Знайдем числове значення зазначеної кількості теплоти:

Q1=332000Дж/кг·0,05 кг=16600 Дж.

Визначемо енергетичний запас, який має вода, якщо вона охолодиться до 0 0С.

Q=сm1(t2-t1)
^

Обчислемо Q


Q=4200 Дж/кг·0С·1 кг ·45 0С=189000 Дж.

Як бачимо кількість теплоти, яку виділить вода при охолодженні більша кількості теплоти необхідної дл яплавлення льоду. Тому після розплавлення льоду. Утворена з нього вода нагріється до якоїсь температури, яку, доречі, нам необхідно визначити. Накреслимо графік процесів, які будуть відбуватися (див.мал. вище). Де Q3 – кількість теплоти, яку виділяє вода в результаті охолодження до температури tc (температури суміші).

Q3=сm1(t1-tс).

Q2 – кількість теплоти, яку отримує вода, що утворилась з льоду, в результаті чого нагрілась від температури плавлення до температури суміші.

Q2=сm2(tс-tпл).

Запишемо формулу теплообміну

Q3=Q1+Q2, або

сm1(t1-tс)=Lm2+ сm2(tс-tпл).
^

В отриманому виразі невідомим є tс. Отже


сm1t1-сm1tс=Lm2+сm2tс;

сm1tс+сm2tс=сm1t1-Lm2;

ctс(m1+m2)=сm1t1-Lm2;

Звідки tс=(сm1t1-Lm2)/(c(m1+m2)).

^ Знайдем числове значення температури.

tс=(4200 Дж/кг·0С·1 кг·45 0С-332000Дж ·0,05 кг)/( 4200 Дж/кг·0С(1 кг+ +0,05 кг))=39 0С.


Задача №2.

Якої маси був залізний шарік нагрітий до температури 150 0С, якщо після того, як його поставили на лід масою 10 г при температурі 0 0С, після чого утворилась вода при температурі 50 0С? Врахувати, те що тільки 55% переходить при теплообміні.


Розв’язок
m1- ?

t1=150 0C t, 0C

m2=0,01 кг

t2=0 0C 150 Q1

tc=50 0С

=55% 50

Q2 Q3 t, хв
Q1 – кількість теплоти, яку віддає шарік в результаті теплообміну. Q11m1(t1-tc)

Q2 – кількість теплоти, яку отримав лід в результаті теплообміну. Q2=Lm2.

^ Q3 – кількість теплоти, яку отримала утворена вода в результаті теплообміну. Q32m2(tс-tпл).

Поскільки ·Q1= Q2 + Q3. Тоді

с1m1(t1-tc)= Lm2+ с2m2(tс-tпл),

звідки

m1=( Lm2+ с2m2(tс-tпл))/ с1(t1-tc).
^

Знайдемо числове значення маси


m1=(332000Дж ·0,01 кг+4200 Дж/кг·0С·0,01 кг ·50 0С)/0,55·450 Дж/кг·0С·100 0С

m1=0,218 кг.


^ Задача №3.

У воду, масою 100 г при температурі 7 0С вкинули лід, масою 10 г, при температурі –5 0С. Визначити, що буде в результаті теплообміну: вода, лід, чи вода і лід разом. Якщо остання відповідь, то визначити, яка маса льоду буде плавати у воді.


Розв’язок


Проведемо аналіз можливих процесів. Для цього визначемо кількість теплоти, Q1, яку може віддати вода, охолодившись до 0 0С.

Q11m1(t1-tпл).
^

Знайдем числове значення даної енергії


Q1=4200 Дж/кг·0С·0,1 кг ·7 0С=2940 Дж.

А тепер визначемо, яку необхідно для нагрівання льоду до температури плавлення Q22m2(tпл-t2).

Q2=2100 Дж/кг·0С·0,01 кг ·5 0С=105 Дж.
^

Для плавлення льоду залишається ще Q3=2940-105=2835 (Дж).


Ця енергія і піде на плавлення льоду. Але чи хватить її, щоб розплавити весь лід. Обчислемо, скільки необхідно енергії для розплавлення всього льоду.

Q4=Lm2=332000Дж/кг·0,01 кг=3320 Дж.

Як бачимо, енергія, що залешилось у води менша ніж необхідно для розплавлення льоду. Тому температура суміші буде 0 0С. Визначимо скільки льоду розплавиться.

Q3=Lm3.

Звідки m3=Q3/L.

m3=2835 Дж/332000 Дж/кг=0,0085 кг.

Отже льоду розтопиться 8,5 г.


IV Закріплення вивченого матеріалу.

 • Повторення основних положень вивченого матеріалу, а саме: аналіз можливих процесів внаслідок теплообміну.


V Домашнє завдання.

^

Повторити § 12-17


Індивідуальні завдання.


Початковий та середній рівні

 1. Скільки виділяється енергії під час повного згоряння деревного вугілля масою 15 кг?

 2. Яка кількість теплоти необхідна для розплавлення льоду масою 0,5 кг?

 3. Яка кількість теплоти необхідна для випаровування води масою 0,3 кг?
^

Достатній рівень


 1. Яка кількість теплоти необхідна для перетворення 0,2 кг льоду, взятого при температурі 0 0С у воду при температурі 15 0С?

 2. 100 г свіинцю охолоджується від 427 0С до температури плавлення, твердне і охолоджується до температури 27 0С. Яку кількість теплоти передає свинець навколишнім тілам?

 3. На скільки градусів нагріється вода в склянці, якщо їй передатти 10 Дж теплоти? Місткість склянки 200 см3.

 4. Скільки енергії пішло на приготування питної води у полярних умовах з 10 кг льоду, взятого при температурі –20 0С, якщо температура води має бути 15 0С?
^

Високий рівень


 1. Яку масу спирту потрібно спалити, щоб нагріти 2 кг води від 14 0С до 50 0С, якщо вся теплота, що виділиться піде на нагрівання води?

 2. Яку масу води можна нагріти на 36 0С спаливши 30 г спирту, якщо вся теплота, що виділиться піде на нагрівання води?

 3. Яка маса льоду взятого при температурі 0 0С розплавиться, якщо йому надати такої кількості теплоти, яка виділяється під час конденсації 8 кг водяної пари при 100 0С і нормальному тиску?


Підсумок уроку.


 1. Короткі підсумовуючі повідомлення (як виконано план уроку, як працювали учні, на скільки збільшились їхні знання).

 2. Оцінювання роботи учнів.Схожі:

Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок 20/62. Узагальнюючий урок Мета уроку: поглибити знання учнів про зміну агрегатних станів речовини; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань
Цей урок рекомендується присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. На початку уроку необхідно нагадати учням основні...
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок 19/61 Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно-молекулярного вчення
Мета уроку: узагальнити знання учнів про агрегатні стани речовини й пояснити їх на основі атомно-молекулярного вчення
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconТема: агрегатні стани речовини, фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
Мета: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок 14. Розв’язування задач Лабораторна робота № Дослідження явища дифузії в рідинах і газах
Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок 13. Розв’язування задач Лабораторна робота № Визначення густини твердих тіл і рідин
Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок геометрії 8 клас Кушнір с о вчитель вищої категорії Тема. Паралелограм І його види. Розв’язування задач. Мета
Мета: систематизувати, узагальнити знання учнів по темі, формувати уміння і навички розв’язувати задачі на знаходження невідомих...
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconКонспект уроку з математики на тему: «Розв’язування задач за допомогою пропорції»
Тільки у 1880 році російський учений Н. І. Лунін відкрив причину захворювань у людей. Він довів, що в натуральних продуктах харчування,...
Розв’язок задач по темі: Зміна агрегатних станів речовини iconУрок 11. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи