Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі




Скачати 58.94 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі
Дата конвертації03.03.2014
Розмір58.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Україна

Міністерство освіти і науки

Департамент освіти і науки


Вінницької обласної державної адміністрації

21100, м. Вінниця, вул. Козицького, 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin-edu@in.vn.ua



_05.11.13_№ _34-2-02/7120_

На №_____________




Керівникам органів управління освітою

райдержадміністрацій та міських рад


Департамент освіти і науки надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі.

Звертаємо увагу на недоліки, допущені під час проведення ДПА у 2012-2013 н.р., які зафіксовано у наказі Департаменту освіти і науки від 10.06.13р. №399 «Про результати перевірки робіт державної підсумкової атестації з української мови учнів 9-х класів, претендентів на свідоцтва з відзнакою у 2012-2013 н.р.».

Просимо довести інформацію до відома методистів районних (міських) методичних кабінетів, учителів української мови.

Додаток: на 3 арк.


^ Перший заступник директора Департаменту О. Чорна


Панчук О.

35-71-58


Рекомендації щодо проведення ДПА з української мови у 9 класі


Державна підсумкова атестація з української мови в 9 класі є обов’язковою і проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України по радіо і/або телебаченню в день проведення атестації. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година (60 хвилин). Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Текст диктанту визначається за «Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас». У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

Оформлення

Роботи претендентів на свідоцтво із відзнакою оформляти на здвоєному аркуші із зошита. Підписана перша сторінка буде шифруватися і зніматися, тому на зворотній сторінці текст не пишеться.

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша (у лінію) неодмінно ставиться штамп органу управління освітою райдержадміністрації/ міської ради; на ньому зазначається дата цифрами (наприклад: 25.06.2013 р.).

На інших роботах ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. Роботи виконуються на подвійному аркуші, текст записується на зворотній сторінці (за умови, що роботи вибірково не перевірятимуться районною групою рецензентів).

Роботу слід виконувати кульковою ручкою із синім (або його відтінками) чорнилом. Використання ручки з гумкою не допускається.

Учні починають робити записи на сьомому рядку титульної сторінки:


Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови

за курс основної школи

учня (учениці) 9-А класу

(повна назва школи для претендентів на свідоцтво з відзнакою)

(прізвище, ім’я та по батькові у формі родового відмінка)


На 2 аркуші (для претендентів) або на 2 сторінці (інші роботи) на перших двох рядках (претенденти описують штамп органу управління освітою райдержадміністрації чи міської ради), записати вид роботи та назву тексту (учитель записує на дошці).

Диктант

Тарас Шевченко


Після заголовку крапку не ставлять. Кількість слів у тексті наприкінці роботи учні не зазначають. Кожен рядок роботи дописується до поля.

На організацію і підготовку учнів до роботи (роздача заздалегідь підготовлених аркушів, їх підписування) відводиться 5-7 хвилин. У цей час учитель читає первинний текст мовчки і готується до його озвучення, дотримуючись необхідної тональності, виразності, інтонаційної відповідності синтаксису і пунктуації.


^ Методика проведення диктанту

Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів (з огляду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для учнів лексики тощо). Якщо у тексті все ж таки є слова складні із значеннєвого погляду, їх рекомендовано записати на дошці (не більше 2-3 слів).

Учитель може давати коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовку, запис автора чи джерела тексту тощо.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п’яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні не дочули якогось слова або словосполучення).

Після того, як учні запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб атестовані мали змогу перевірити записане.

Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки.

Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, із правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

Рекомендуємо записувати автора чи джерело після тексту в наступному рядку праворуч з великої літери, не беручи його в дужки й не ставлячи після нього крапки (тобто оформлення такого запису має бути таким, як і в збірникові текстів для диктантів).

Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правописного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання.

У зв’язку із масовими випадками пропуску слів, частин речень учителем під час диктування тексту, рекомендувати другому члену комісії слідкувати за текстом у збірнику щодо правильності озвучення.


^ Перевірка й оцінювання робіт

Диктант перевіряється у день проведення державної підсумкової атестації. Відповідно до чинної програми з української мови, оцінюється однією оцінкою на підставі критеріїв, зазначених у «Збірнику диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас».

На полях зошита вчитель позначає орфографічні ( | ) і пунктуаційні (V) помилки; виправлення помилок (підкреслення горизонтальною лінією) проводиться вчителем тільки червоним чорнилом. Додаткові позначки у роботі, на полях не припустимі.

П’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки. Дві негрубі помилки слід зарахувати як одну грубу. Оцінка за диктант ставиться одна, хоч орфографічні та пунктуаційні помилки підраховуються окремо.

Перевіривши диктант, учитель виставляє оцінку:

10

Після оцінки роботу підписують (червоним чорнилом ) 3 особи.

Голова атестаційної комісії підпис О.І. Панченко

Члени комісії: підпис О.М.Сторожук

підпис Н.З. Христич

Під час перевірки робіт районною/міською групою рецензентів голова шифрує роботи кульковою ручкою. Перевірка робіт засвідчується записом, розташованим нижче підписів членів шкільної комісії:

З виставленою за роботу оцінкою погоджуюся

Голова/член районної/міської групи рецензентів підпис О.І. Павленко

або

З виставленою за роботу оцінкою не погоджуємося

9

Голова районної/міської групи рецензентів підпис О.І. Білаш

Члени районної/міської групи рецензентів: підпис О.М. Скрипник

підпис О.І. Мельник

(не менше 3 підписів)

На обласну комісію подається протокол засідання районної/міської групи рецензентів із зафіксованими балами шкільної та районної/міської комісії, подання органу управління освітою райдержадміністрації/міської ради.





Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи) з технологій для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі icon11 класі у 2012– 2013. р. Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою І проводиться у формі переказу за текстом посібник мону «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас»
Мону «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В.І.,...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconПерелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів
«Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І., Ярмолюк...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичний супровід проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури в знз області у 2012/2013 н р
«Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І.,Христенюк В. Ф.,Сидоренко...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення дпа з української мови І літератури в 11 класі в 2011/2012 н р. 4 травня
Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал ут-1) та радіо
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики
При підготовці до державної підсумкової атестації користуватися наступними документами
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи