5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon

5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год
Скачати 157.67 Kb.
Назва5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год
Дата конвертації03.03.2014
Розмір157.67 Kb.
ТипДокументи
Українська література

5 клас

70 год. 2 год./ тиждень

РЗМ – 4 год. УПЧ – 4год. Контрольні роботи – 5 год.


Укладачі програми: Р.В.Мовчан, К.В.Таранік – Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2012 р.)

п/п

Дата


Зміст навчального матеріалу


К-сть

год.

Примітка


1

Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури.

ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: фольклор.1

2
УПЧ № 1. Розповіді учнів про прочитане влітку. Рекомендована література для позакласного читання протягом року.1

3,4
^ Міфи і легенди українців. «Про зоряний Віз». Первісні уявлення про всесвіт і людину. «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Реальні і фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. їх роль у житті.

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор.2

5,6
^ Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе – Морозенку».2

7,8
^ Народні казки. «Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло у казці. Аналіз фантас­тичного і реального.2
9 –

12
«Мудра дівчина», «Ох», «Летючий корабель». Яскравий національний колорит казки. Її побудова (зачин, кінцівка). Аналіз фантастичного і реаль­ного, смішного і страшного, красивого і потворного в казках. Тематика народних казок, їх різновиди. ТЛ: казка.4

13
РЗМ №1. Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки.1
14
Література рідного краю №1. Народні казки рідного краю.


1

15
^ Контрольна робота №1 (тести). Міфи, легенди та народні казки українців.1

16,

17
^ Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка. Мова автора і мова персонажів.

Іван Франко — казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника. Зміст казки «Фарбований Лис».2

18
Головні та другорядні персонажі казки. Образ Лиса, риси його характеру.1

19
Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.1

20
Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка». Світлий життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

ТЛ: портрет.


1

21
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична).1

22
Казкова історія і сучасне життя. ТЛ: віршована мова: рима, строфа, ритм.

Виразне художнє читання віршованої казки.1

23-

26
Галина Малик. Повість – казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально – етичні проблеми в казці. Елементи незвичайного в повісті. Своєрідність композиції та мови твору.


4

27
РЗМ №2. Навчальна творча робота з висловленням особистого ставлення до зображуваного.1

28,

29
Загадки (на вибір). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок. Художні засоби в них (метафора).

ТЛ: загадка, метафора.2

30,

31
^ Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: прислів’я, приказка.


2

32

^ Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Літературні казки, прислів’я та приказки.


1


33-

34
ІІсеместр

Леонід Глібов. Відомий поет і байкар. «Химерний маленький», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос. Особливості поетичної мови творів Леоніда Г лібова.

ТЛ: акровірш, порівняння.


УПЧ № 2. Урок – конкурс «Чи знаємо ми фольклор».2

35
УПЧ № 3. Урок – конкурс «Чи знаємо ми фольклор».1

36,

37
^ Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь». «Святослав укладає мир із греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».

Т.Л.: літопис.


2
38,

39
Олександр Олесь (Кандиба). «Ярослав Мудрий», «Микита Кожумяка».


2

40
Виразне читання в особах драми-казки «Микита Кожум ’яка».

ТЛ: драматичний твір і його побудова; гіпербола.


1

41
УПЧ № 4. Сучасні твори про історичне минуле українського народу. (М. Пригара. «Михайлик — джура козацький»).


1

42
^ Контрольна робота № 3 (розгорнуті відповіді на запитання). Історичне минуле нашого народу.


1
43,

44
^ Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати».


2
45,

46
С.Васильченко. «В бурянах».


2

47
Література рідного краю № 2. Т. Г. Шевченко і рідний край (Образ Кобзаря у творах земляків).


1

48,

49
^ Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяіа». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

ТЛ: метафора, епітет.


2
50-

52
^ Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Лось», «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...»

ТЛ: оповідання.


3
53
РЗМ № 3. Усний твір-характеристика персонажів оповідання «Лось».


1
54
^ Контрольна робота № 4 (твір). Рідна Україна. Світ природи.


1
55,

56
М.Т.Рильський. «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»


2

57,

59
^ Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи.


3

60
Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.


1

61-

64
Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. ^ Микола Вінграновський. «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...», «Сіроманець». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.


4

65
^ Контрольна робота № 5 (тести). Рідна Україна. Світ природи.


1

66
Література рідного краю № 3.

РЗМ № 4. Відгук на самостійно прочитаний твір.


1

67
Література рідного краю № 4.

Урок – конкурс «Чи знаємо ми фольклор».


1
68
УПЧ № 4. Рекомендована література для читання влітку.


1
69
Повторення і узагальнення матеріалу.


1
70
Урок – підсумок.

1
Схожі:

5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год iconОрієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для
Виділені в програмі години на розсуд учителя (10 год.) розподілено на контрольні роботи мовної змістової лінії, зокрема 8 год. –...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon11 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год iconКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)

5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год iconПрограма для лікарів-інтернів за спеціальністю "офтальмологія"
Кількість навчальних годин 1-го року навчання: лекції – 52 год., практичні заняття – 564 год., семінарські заняття – 86 год., іспит...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год iconЛьвівський національний медичний університет імені данила галицького факультет післядипломної освіти Кафедра офтальмології фпдо з курсом очних хвороб
Кількість навчальних годин: лекції – 10 год., практичні заняття – 96 год., семінарські заняття – 26 год., іспит – 6 год., суміжні...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon10 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В. Г. Бар’яхтар Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок»,...
5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год icon5 клас (70 год., 2 год на тиждень)
Казка про тварин – один з найдавніших різновидів народної казки. Образ лиса в казках народів світу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи