Контрольна робота І варіант icon

Контрольна робота І варіант
Скачати 107.66 Kb.
НазваКонтрольна робота І варіант
Дата конвертації04.08.2013
Розмір107.66 Kb.
ТипКонтрольна робота

УКРАЇНСЬКА МОВА

11 КЛАС

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

І варіант

Вправи № 1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді

1. Не відмінюються всі слова рядка…

А Журі, вікно, метро.

Б Таксі, ательє, бюро.

В Тире, вапно, пальто.

Г Турне, графіті, колесо.


2. Синоніми наведено в рядку…

А Адресат — адресант.

Б Добрий — гарний.

В Привозити — приводити.

Г Гарний — поганий.


3. Фразеологічний зворот ужито в рядку…

А А хмари пливуть, як стрімкі води Дніпра.

Б Людська заздрість гірша, як слабість.

В Він бачив його наскрізь.

Г Він і став як гора.


4. Складним є речення…

А Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі Марії Ковач (І. Конончук).

Б Жити — це не значить тільки брати… (Д. Ткач).

В Стара виразка, розкопирсана нечистими руками, защеміла в Чіпчинім серці (Панас Мирний).

Г Сонце стояло над головою, як сковорода, розкалене, та наче вогнем пекло.


^ Прочитайте текст і виконайте завдання 5–7 до нього

(1) Народний костюм — це не просто історія. (2) Це краса і душі, і життя. (3) На цій барвистій виставці я задумалася — а як нам зробити так, щоб ця краса знову засяяла на наших хлопцях і дівчатах? (4) Безперечно, тут свій позитивний вплив

матиме створення Музею народного вбрання України та виступи студентських колективів аматорського мистецтва навчальних закладів Мінагрополітики. (5) А я думаю, що варто було б провести у навчальних закладах конкурси на власноруч виготовленний костюм, вишиту сорочку, блузку тощо. (6) Тоді не тільки мамина, а й дівоча сорочка буде вишивана біла і душі мила…

(За Т. Даценко).

5. Вставне слово є в…

А Другому реченні.

Б Четвертому реченні.

В П’ятому реченні.

Г Шостому реченні.


^ 6. Орфографічну помилку допущено в слові…

А Створення.

Б Виготовленний.

В Власноруч.

Г Мінагрополітики.


7. Пунктуаційну помилку допущено в…

А Другому реченні.

Б Третьому реченні.

В Четвертому реченні.

Г П’ятому реченні.


Завдання 8–23 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді


^ 8. Усі слова написані правильно в рядку…

А Розкутий, беззахисний, півміста, не ллється.

Б Віддати, безжурний, півєвропи, неефективний.

В Аніхто, деякий, півнап’яту, овочезаготівельний.

Г Розширення, синергетично-узгоджений, лісостеп.


^ 9. Літеру з на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка…

А Ро..гублений, бе..зубий, ..чепити, ..хопити.

Б Ро..битий, бе..захисний, ..робити, ..малювати.

В Ро..кутий, бе..толковий, ..питати, ..хитрувати.

Г Ро..митий, бе..глуздий, ..мити, ..простувати.


^ 10. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка…

А Свіжіс..тю, радіс..тю, подвоєн..я, барок..о.

Б Гордіс..тю, заздріс..тю, молодіс..тю, інтермец..о.

В Жовч..ю, мудріс..тю, Керч..ю, бон..а.

Г Латат..я, л..ється, навман..я, тон..а.


11^ . Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А Мавп..ячий, м..ятний, св..ято, тьм..яний.

Б Духм..яний, медв..яний, об..ява, роз..ятрити.

В Торф..яний, Лук..ян, узгір..я, від..їжджаю.

Г Рутв..яний, без..язикий, цв..ях, верб..я.


^ 12. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні.

А Три гектара.

Б Двадцять зошитів.

В Півтора кілограми.

Г Двадцять олівці.


^ 13. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку…

А Яскравіший, найдобріший, щонайменший, легший.

Б Прелагідний, самий добрий, якнаймиліший, менш свіжіший.

В Нелегкий, самий ніжний, щонайпрестижніший, претонкий.

Г Самий тихий, якнайдивніший, найрозумніший, більш дивний.


^ 14. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку..

А Савич, Миколайович, Степановна, Ігоровна.

Б Савович, Костянтиновна, Валерієвич, Валентинівна.

В Ілліч, Кузьмич, Вікторовіч, Хомич, Олександрівна.

Г Іллівна, Арсенівна, Святославович, В’ячеславівна.


^ 15. Правильно утворені дієслівні форми в рядку…

А Виконують, грають, колють, знають.

Б Колять, щиплять, оцінюють, вирішують.

В Стверджують, прискорють, гноять, люблять.

Г Співають, скаламучують, розуміють, спотворють.


^ 16. Граматично правильно утворено словосполучення…

А По плану, після повернення, за умови, до снаги.

Б Не під силу, на українську, через хворобу, у питанні.

В За допомогою, на замовлення, в разі випадку, біля входу.

Г При дослідженні, для вивчення, у справі, щодо нього.


^ 17. З великої літери треба писати тільки перше слово в рядку…

А (О, о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій.

Б (В, в)елика (В, в)едмедиця (сузір’я).

В (В, в)верховний (С, с)уд (України).

Г (М, м)іністерство (К, к)ультури (України).


^ 18. Усі слова треба писати через дефіс у рядку…

А На / гора, таки / прийшов, за / умови, виконай / но.

Б Прийшов / таки, пів / Європи, будь / що / будь, по / латинськи.

В По / нашому, де / не / де, в / гору, до / дому.

Г По / нашому / полю, пліч / о / пліч, як / не / як, хвилина / в / хвилину.


^ 19. Сполучник умови вжито в реченні…

А Коли прийде вечір, вони розійдуться додому.

Б День був сонячним, і небо здавалося ще більшим.

В Якщо будеш ретельним, то все вирішиш правильно.

Г Однак ми не підемо додому до самого ранку, бо опівночі

повинні брати соми (За Гр. Тютюнником).


^ 20. Кома не ставиться в реченні (розділові знаки пропущені)…

А Сонце зайшло і чорна вода розсмоктала тіні від удилищ (За Гр. Тютюнником).

Б Там трава голуба в золотючій росі і дівчата усі Афродіти (За В. Забаштанським).

В Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе (За М. Рильським).

Г Потім дивись і знявся котрийсь полетів а в червоному дзьобі жабеня (За Гр. Тютюнником).


^ 21. Укажіть рядок, у якому має бути тире (розділові знаки пропущені).

А Одцвіли задумливі каштани поскидали пух легкий тополі (О. Духнович).

Б Багато біди мало розуму (О. Духнович).

В Надвечір лихо склалось страшенна буря зразу заревла (Л. Глібов).

Г Троянда не розквітне її спалило сонце (В. Чумак).


^ 22. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення Із гордістю сина кажу я про те … обрати…

А Що мати мені — Україна (М. Луків).

Б І згадую рідну Україну.

В Але Україна у серці квітне.

Г Бо я громадянин України!


^ 23. Фонетично правильно записано слово в рядку (виділено жирним наголошений голосний)…

А [м’іс'яц'].

Б [г°ол°упка].

В [залиешайец':а] — и наближене до е.

Г [анекдот].


Завдання 24–28 передбачають установлення відповідності


^ 24. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово):

На сонячному пагорбі, (1)неподалік уже (2)давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3)мурована з червоної (4)вогнетривкої цегли.

А Прикметник.

Б Дієприкметник.

В Прислівник.

Г Прийменник.

Д Дієприслівник.


^ 25. Доберіть до фразеологізмів синоніми.

Фразеологізм Синонім

1 Хоч вовком вий. А Витрішки продавати.

Б Клювати носом.

В Хоч головою об стіну бийся.

Г Як з гуски вода.

Д Сьома вода на киселі.


2 Мов церковна миша. А Мов у Христа за пазухою.

Б Як мак начетверо.

В Жити з бідою.

Г Ловити ґав.

Д Мов Пилип з конопель.


3 Гострий на язик. А Дотепний.

Б Злий.

В Кумедний.

Г Жадібний.

Д Глузливий.


4 Знімати стружку. А Ображатися.

Б Сваритися.

В Потурати.

Г Картати (гостро критикувати).

Д Виручати.


^ 26. Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, позначені цифрами, і форми слова, позначені буквами.

1 Взяти. А За хворим.

2 Доглядати. Б Хворого.

3 Залицятися. В До дівчини.

4 Прийняти. Г В дар.

Д Участь.


^ 27. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

Член речення Речення

1 Означення. А Матеріал є зрозумілим.

2 Додаток. Б Ми з сестрою сиділи.

3 Підмет. В Вони йшли в магазин.

4 Присудок. Г Освітлений сонцем степ ще дрімав.

Д Марічка любить яблука.


^ 28. З’ясуйте вид підрядних речень у наведених прикладах.

Вид підрядного Приклад

1 Часу. А Коли буде п’ята, він повернеться.

2 Умови. Б Коли посієш вчасно, вродить тобі рясно.

3 Означальне. В Я знаю, коли ти повернешся.

4 З’ясувальне. Г Не прийшли, бо втомились.

Д Пам’ятаю день, коли ми пішли на екскурсію вперше.


Читання й аналіз тексту

Завдання 29–36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких один правильний. Виберіть правильний варіант

^ УСЛАВЛЕНИЙ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИЙ КНИЖНИК

Яскравий розвиток української культури старокняжої доби припадає на Х–ХІІ ст. Давньоукраїнська держава з центром у Києі здобула собі у світі важливе становище і створила благодатні умови для розвитку архітектури, мистецтва й освіти.

За південною околицею стародавнього Києва, поблизу резиденції київських князів Берестово, ченці Антоній і Феодосій 1051 року заснували в печерах православну чернечу общину, котра 1062 року остаточно сформувалася у монастир. Цей монастир став головною твердинею і розповсюджувачем християнства згодом отримав статус Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Найдавніший з усіх монастирів Європи, Печерський монастир іграв велику роль у розвитку української культури як просвітницький центр літописання.

Започаткував печерське літописання ігумен Никон. У 60-х роках XI ст. він продовжив Найдавніший Київський літописний звід і склав Другий літописний звід.

З 1062 року Печерський літопис розпочав точно датувати події, вказуючи рік, місяць, число і день.Чи не найбільшої слави серед літописців рукописних книг

зажив преподобний Нестор, який увійшов в історію як автор видатного історичного твору «Повість минулих літ».Тут слід зазначити, що найдавніший літопис, котрий зберігся до наших днів, написаний на пергаменті ченцем-переписувачем Лаврентієм і має назву Лаврентіївського. Подібно до інших, це літопис подій, поданих до того в інших, давніших історичних документах. До Лаврентіївського літопису належить і велична пам’ятка слов’янської культури «Повість минулих літ» препо-

добного Нестора.

Інформація про життя печерського святого Нестора-літописця з’явилася у виданні «Києво-Печерського Патерика», вперше видрукованого церковнослов’янською мовою у лаврській друкарні.

Відомо, що народився преподобний Нестор 1056 року в Києві. Сімнадцятирічним юнаком він прийшов до Печерського монастиря послушником, прийнявши свій постриг за ігумена Стефана, і був висвячений у сан ієродиякона.

Сповнений смиренності, чистий душею юнак для пошуку істини обрав своїм послухом книжкову справу і мав палку жагу до історії та літератури. Свято шануючи рідну мову, він ґрунтовно опанував грецьку та латину і досконально вивчив історію християнства. Ймовірно, преподобний Нестор удосконалював

свою освіту в багатій монастирській бібліотеці та в колосальній бібліотеці Ярослава Мудрого.

За старокняжої доби кожен великий київський князь мав свого літописця, який прославляв його рід і діяння самого князя на благо держави. Печерському подвижнику Нестору випало увічнити для історії життя київського князя Святополка-Михайла, за князювання котрого стольний Київ збагатився архітектурним дивом — красенем Михайлівським Золотоверхим собором.

Про великий авторитет Нестора свідчить той факт, що Святополк довірив йому користуватися великокнязівським архівом.

Таким чином, преподобний отримав можливість вивчати державні договори та інші важливі документи. З побожним трепетом ставився печерський книжник до літописання, освячуючи свою працю молитвою.

Уже в першому творі «Читання про життя й погублення блаженних мучеників Бориса і Гліба», які стали першими національними святими Київської Русі, у Нестора проявився неабиякий хист до літературної праці. Ще яскравіше його самобутній письменницький талант розкрився у «Житії преподобного Феодосія Печерського» та в наступних творах про перших печерських преподобних подвижників.

«Житіє преп. Феодосія», який помер 3 травня 1074 року, було написане до майбутньої канонізації ігумена Феодосія і освячення храму Успіння Божої Матері з перенесенням до нього мощей нового святого. З різних причин канонізація ігумена відбулася пізніше, 1108 року.

Та прославила Нестора як історика і письменника його «Повість минулих літ» — найвидатніша пам’ятка слов’янської культури. У цьому монументальному творі геніальний Нестор ловом зафіксував на пергаменті давню історію слов’ян, вписав-

ши її до світової культури.

Преподобний оповів про князів Аскольда і Олега, Ігоря і Свяослава, про княгиню Ольгу, котра у 50-х роках Х ст. прийняла святе хрещення у Константинополі, про хрещення князя Володимира в Корсуні та хрещення киян, внаслідок чого християнство тало державною релігією.

З метою більш ґрунтовного дослідження історичних подій, Нестор постійно вишукував першоджерела, пов’язуючи минулі події із сучасністю.

1107 року він побував у Володимир-Волинському та Зимненькому, Святогорському монастирях. Після цих відвідин літописець долучив більшу частину Волинського літопису до «Повісті…». Майже двадцять років завзято працював печерський подвижник, використовуючи зміст попередніх літописів, архівні документи, пам’ятки давньої писемності, народні оповідання, перекаи, легенди… Саме Нестор вписав до «Повісті…» перші державні документи давньоукраїнської доби — тексти договорів князів Олега, Ігоря, Святослава з Візантією.

Нарешті титанічна робота над епохальним твором бл. 1113 року була завершена. Перший український історик преподобний Нестор у «Повісті минулих літ» подав хроніку подій до 1110 року

За В. Снігірем, 681 слово).

^ 29. Ознаками стилю тексту є…

А Уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність,

точність, обґрунтованість викладу.

Б Повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність

окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної

лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів.

В Широке уживання побутової лексики, емоційно забарвле-

них і просторічних та застарілих слів.

Г Переважання стилістично нейтральних мовних засобів,

уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно

забарвлених слів, гранично точний виклад.


^ 30. Продовжіть речення Слово сан має значення…

А Чин людини.

Б Громадське становище духовної особи, звання.

В Певний прошарок у суспільстві.

Г Держслужбовець.


^ 31. На який час припадає розвиток української культури старокняжої доби?

А Х–ХІІ ст.

Б ХІ–ХІІ ст.

В ХІІ–ХІІІ ст.

Г Х–ХІІІ ст.


^ 32. Хто започаткував печерське літописання?

А Микола.

Б Никон.

В Лаврентій.

Г Нестор.


33. У чому суть Лаврентіївського літопису?

А Це опис подій.

Б Це перелік дат.

В Це список імен.

Г Це цитати відомих людей.


^ 34. Назвіть найвидатнішу пам’ятку слов’янської культури.

А «Летопись временных лет».

Б Лаврентіївський список.

В «Повість минулих літ».

Г «Житіє Феодосія Печерського».


35. Продовжіть речення Описуючи факт прийняття святого хрещення Ольгою, Володимиром, киянами, автор ставив на меті показати…

А Могутність впливу князівства.

Б Непересічність історії державності.

В Єдність слов’янського народу.

Г Що християнство стало державною релігією.


36. До якого стилю належить поданий текст?

А Художнього.

Б Публіцистичного.

В Наукового.

Г Розмовного.Схожі:

Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота №1 «Натуральні числа І шкали» Контрольна робота №1 «Натуральні числа І шкали» варіант 1 Порівняйте числа І запишіть
Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює довжині однієї клітини зошита. Відмітьте на цьому промені точки...
Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота Варіант І відношення І пропорції

Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота з фізики. 9 клас. Варіант тренувальний 1

Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота з фізики. 9 клас. Варіант тренувальний ІІ 1

Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота з теми варіант ІІ «Ділення І множення звичайних дробів»

Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота №5 Атомна І ядерна фізика 1 варіант
Чому дорівнює частота фотона, що випромінюється при переході зі збудженого стану Е1 в основний Е0 ?
Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти
Завдання 1—9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота Варіант №1 До якого виду жанрів фольклору
Тане сніжок, оживає лужок,днів прибуває. Коли це буває? в. Доброму слову й ціни нема
Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота 7 клас варіант І
Кут падіння променя на дзеркальну поверхню становить 60°. Чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променями?
Контрольна робота І варіант iconКонтрольна робота з геометрії у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи