Українська література icon

Українська література
НазваУкраїнська література
Сторінка3/6
Дата конвертації14.01.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   67-й клас


Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Позакласне читання — 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення)

Текстуальне вивчення творів — 54 год.

Література рідного краю - 4 год.

Резервний час — 8 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх.

Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину.

(4)
4

^ ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.
^ Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» — «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: суспільно-побутові пісні, коломийки, пафос твору.

Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень.
Підібрати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Уміти вдумливо читати тексти пісень, коломийок. Уміти проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.

^ Вивчити напам’ять: 1 пісня (на вибір).

Осмислення значення пісенної спадщини українців, відродження і вивчення оригінальної творчості у наш час.

(24)
6

^ ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Іван Франко. «Захар Беркут»

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.


ТЛ: історична повість, мотив.


Уміти розповідати коротко про І. Франка.
Знати й розуміти зміст та історичну основу повісті. Переказувати і коментувати зміст. Уміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, уміти підтверджувати власну думку цитатами з тексту. Визначати улюбленого героя. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалектизмів. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації.

^ Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

3

^ Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало…», «Тополя», «Як умру, то поховайте…»

Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). «Як умру, то поховайте…» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.


ТЛ: балада, романтичний пейзаж, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно й осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало». Уміти аналізувати ознаки балади («Тополя»). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Уміти розкрити ідею твору «Заповіт».

^ Вивчити напам’ять: «Заповіт».

Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

4

^ Андрій Чайковський. «За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

Уміти проаналізувати повість, визначити її жанрові ознаки. Характеризувати козаків-запорожців. Уміти складати план до характеристики Павлуся. З’ясувати фольклорні мотиви, засоби. Висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.

^ Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

6

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…»
Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

ТЛ: автобіографічний твір, символ.


Знати про звичаї та традиції українського народу.
Уміти переказувати зміст фрагментів повісті. Уміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття життя. Схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки Люби). Уміти визначити головну ідею твору, з’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів.

^ Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості.

5

^ Григір Тютюнник. «Климко»

Цікавий епізод із дитинства письменника.
Тема воєнного дитинства в повісті. Автобіографічна основа твору.

Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.


Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна). Уміти переказувати зміст повісті, проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Характеризувати образ Климка. Пояснювати художні особливості твору. Виокремлювати і переказувати найбільш вражаючий епізод із повісті (аргументувати свій вибір). Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті.

^ Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

(15)
2

«^ ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ - ЛЮДИНА…»

Олекса Стороженко. «Скарб»

Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: засоби гумористичного зображення (поглиблено).

Уміти переказувати сюжет оповідання, коментувати його. Висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Уміти розкрити символічне (приховане) значення образу скарбу. Висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.

^ Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.

1

Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)»

Коротко про письменника. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Виразно і вдумливо читати твір, уміти переказувати його зміст, визначити ідею. Уміти знаходити та коментувати реальне й уявне у творі. Розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні ідеї, притчевої моралі. Уміти придумати власне закінчення.

2

^ Ліна Костенко. «Чайка на крижині», «Крила»
Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.

ТЛ: диптих.Розуміння різниці між матеріальним і духовним. Виразно і вдумливо читати диптих. Уміти визначати провідну думку кожної частини, розшифровувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Висловлювати власні міркування про духовність людини та її значення в сучасному житті. Дискутувати про необхідність бути духовно розвиненим і багатим.

^ Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

4

^ Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти — людина…», «Гей, нові Колумби й Магеллани…»

В. Симоненко — «лицар на білому коні» в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.


Розуміти й уміти пояснити поняття «ліричний герой». Виразно і вдумливо читати поезії. Аналізувати їх, визначити їхні провідні мотиви та ідеї, прокоментувати художні засоби, з’ясувати символічний зміст образу лебедів, романтичний пафос твору. Висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, романтичний максималізм, почуття власної гідності й самодостатності. Дискутувати про значення патріотизму в житті сучасної людини.
^ Вивчити напам’ять: «Ти знаєш, що ти –людина…».
Виховання любові до матері, Батьківщини, почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації.

5

^ Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

ТЛ: повість –казка.


Уміти переказувати й коментувати сюжет повісті, пояснювати особливості композиції. Умiти знаходити в ній казкове і реальне. Характеризувати образи дітей та дорослих, аналізувати їхні вчинки. Розкрити символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів. Виокремити і з’ясувати роль у творі художніх засобів. Висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного.

^ Спонукання до творення і примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і вчинки.

1

Любов Пономаренко. «Гер переможений»
Ідея гуманізму й толерантності. Художні засоби новели (деталь, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.


Розуміти значення понять «толерантність», «гуманізм». Уважно читати новелу. Пояснювати провідну думку в кожному епізоді. Прокоментувати власне розуміння закінчення твору. Розвиток уміння визначити основну ідею твору, висловити своє розуміння її.
^ Усвідомлення ролі й значення гуманізму, толерантності в розвитку людства і духовності кожної людини.

(10)

4

^ МИ — УКРАЇНЦІ

Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш…» (із циклу «Незнаному воякові»)

Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.


Мати уявлення про Україну періоду Другої світової війни, діяльність українських патріотів. Розповісти про життя і героїчну загибель Олега Ольжича й Олени Теліги. Виразно й осмислено читати їхні поезії. Розвивати вміння аналізувати вірші, визначати їхні основні ідеї, мотиви. Висловлювати власні роздуми (дискутувати) про сенс людського життя, формування себе як особистості.

^ Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).

Усвідомлення духовної краси особистості, наділеної розумом, талантом, вірній гуманістичним переконанням. Плекання прагнення стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої позиції як вияву європейськості.

4

^ Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили»

Повість про пригоди українського силача, що став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості. Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

Ознайомитися з історичною довідкою про Івана Фірцака. Уміти переказувати зміст повісті, визначати головні проблеми, характеризувати образи героїв. Висловлювати міркування про необхідність серйозного ставлення до свого здоров’я, до спорту; про чесність у спортивних змаганнях. Уміти придумати свою історію з головним героєм – Іваном Силою.

^ Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

2

^ Андрій Малишко. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю...», «Вогник» («В вечірню годину…»).

Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

Знати основні відомості про поета та його пісні.
Виразно і вдумливо читати поезії. Уміти визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів. Розвиток уміння аргументовано висловлювати власні роздуми.

^ Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку.

4

(упродовж року)

^ ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Знати письменників, що народилися в рідному краї. Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.
^ Виховання шанобливого ставлення до творців прекрасного.

2

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Назвати імена митців та їхні твори, які вивчалися. Виокремити серед них ті, які найбільше запам’яталися. Висловлювати міркування про найулюбленіші.

^ Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення.8-й клас


Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Повторення й узагальнення – 2 год.

Позакласне читання — 2 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення)

Текстуальне вивчення творів — 54 год.

Література рідного краю – 4 год.

Резервний час — 8 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

ТЛ: художній образ, художній твір(поглиблено).

Розуміти багатозначність художнього образу. Називати і вміти відрізняти різні типи образів. За допомогою слова вміти створювати елементарні образи.

Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

(8)
5

^ УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Українські історичні пісні

Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»); про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

^ Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю»

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

ТЛ: історичні пісні

Пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях.

Уміти вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, які змальовано в них. Уміти створювати уявні словесні картини.
Визначати провідні мотиви пісень. Розвивати вміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. Висловлювати власні судження. Дискутувати про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв.

Розуміти значення і функції пісні в житті українського народу. Знати і розповідати легенду про Марусю Чурай. Розвивати вміння виразного читання, коментування пісень. Визначати і пояснювати художні засоби. Висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень. Уміти створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси.

^ Вивчити напам’ять: «Засвіт встали козаченьки».

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет — активний творець духовності.

3

^ Українські народні думи. «Маруся Богуславка»

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г.Гончаренко, М.Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. («Маруся Богуславка»).

ТЛ: думи.

Осмислено читати думу, переказувати зміст, уміти визначати тематику, художні особливості. Розвиток навичок аналізу художнього образу (аналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок).
^ Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

(18)
4

^ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої...» (1847), «Ой три шляхи широкії...», «Мені однаково, чи буду...»

Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.

Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір).


Повторити вивченого про Т.Г. Шевченка в попередніх класах.

Уміти розповідати про викуп поета з неволі та заслання. Вдумливо читати поезії. Розвивати навички аналізу художнього тексту — аналізувати філософську лірику поета в контексті його біографії. Вміти коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби, використані в них. Висловлювати власні міркування.
^ Вивчити напам’ять: «Мені однаково, чи буду...»
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.


4

^ Леся Українка. «Ви щасливі, пречистії зорі…», «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати...», «Давня казка»


Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою. Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).


Знати і вміти розповідати про Лесю Українку. Розвивати навички виділення основних мотивів у поезіях. Уміти прокоментувати зміст поеми «Давня казка», пояснити умовність описаної ситуації; визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку. Розвиток уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики. Висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини.
^ Вивчити напам’ять: «Хотіла б я піснею стати...»

Розуміння того, що сила духу — конструктивне начало в житті. Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

3

^ Володимир Сосюра. «Любіть Україну!», «Васильки»

Коротко про поета. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Патрiотичний пафос поезії “Любіть Україну!”. “Васильки” — взірець інтимної лірики.

ТЛ: інтимна лірика.

Виразно й осмислено читати твори, уміти здійснювати їх текстовий аналіз, визначати віршовані розміри. Вміти визначати різницю між патріотичною та інтимною лірикою.

^ Вивчити напам’ять: «Любіть Україну!»
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини.

2

^ Василь Голобородько. «Ранок» (На тему картини Катерини Білокур), «З дитинства: дощ» («Я уплетений...»), «Наша мова», «Теплі слова»

Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Натюрморт у поетичній мініатюрі «Ранок» (На тему картини Катерини Білокур).

Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

ТЛ: вільний вірш, асоціативні образи.


Уміти порівнювати образний світ поета й художниці. Знати визначення поняття вільного вірша, розуміти його специфічну форму. Виразно й усвідомлено читати поезії. Пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту, коментувати художні засоби. Визначати основний пафос поезій, ідею кожної з них. Уміти розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя.

^ Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).

Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

5

Із сучасної української поезії

Оксана Забужко. «Рядок з автобіографії», «Читаючи історію». Василь Герасим’юк. «Чоловічий танець». Юрій Андрухович. «Астролог», «Пісня мандрівного спудея». Іван Малкович. «З янголом на плечі»

Особливості сучасного літературного процесу. Глибокі роздуми поетів-сучасників над проблемами української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.


Знати сучасних поетів. Виразно й усвідомлено читати їхні поезії, уміти визначати автобіографічність, ідейно-образний зміст, алегоричність поетичних образів. Уміти висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.

^ Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування естетичного смаку, вміння відчувати і бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.


(4)
4

^ НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»

Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Знати найголовніші відомості про драматурга, розповідати про його життя і творчість за складеним планом. Самостійно читати текст комедії. Уміти визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати образи дійових осіб п’єси. Розуміти актуальність проблем комедії для сучасного життя. Дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя та інші думки, викликані прочитанням твору. Удосконалювати вміння робити власні висновки й узагальнення.

Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла у житті людини.

(13)
5

^ З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.


Удосконалювати навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору. Пояснювати відмінність між сюжетом і композицією. Розповідати про почуття героїв, спираючись на текст. Аналізувати образ Соломії (за складеним планом). Розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв. Уміти пояснити образи часу і вічності у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків.

Висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.
Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

2

^ Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало»
Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії.


Удосконалення навичок коментувати сюжет творів, переказувати найвагоміші епізоди. Уміти пояснювати алегоричність образу коня Шептала, характеризувати його, давати власну оцінку його поведінці. Дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність.

^ Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях.

4

^ Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути».

Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.

ТЛ: літературний характер, психологізм.


Уміти переказувати сюжет твору, пояснювати особливості композиції, висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність; про моральний вибір у житті. Характеризувати образи героїв твору. Дискутувати про вплив оточення на виховання дитини.

^ Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

2

Юрій Винничук. «Місце для дракона»

Повість – казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.


ТЛ: парадокс, підтекст, алегорія

Удосконалювати навички коментувати сюжет, уміти переказувати найвагоміші епізоди.

Уміти пояснити підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя.

Розвиток естетичного смаку, уміння бачити красу і силу художнього слова.

(10)
3

^ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА
Володимир Самійленко. «На печі», «Сміливий чоловік», «Діяч», «Невдячний кінь»

Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія віршів, особливості їх композиції.

ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.


Знати і вміти розповісти найцікавіші відомості про письменника.

Вдумливо читати поезію. Розвивати вміння описувати гумористичні ситуації. Розрізняти гумор і сатиру.

Уміти простежувати роль антитези в розкритті ідеї твору. Висловлювати власні міркування, дискутувати про способи вияву патріотичних почуттів.

^ Усвідомлення цінності дотепного, а часом і в’їдливого слова у житті людини.

4

Остап Вишня. “Моя автобіографія”, “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Бекас”, «Чухраїнці», «Зенітка»

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.

Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

ТЛ: усмішка.Розуміти, що гумор – одна з провідних рис характеру українців. Знати про гумористичну, сатирично-викривальну традицію української літератури (фольклор, С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, І.Карпенко-Карий, В.Самійленко). Вміти аналізувати усмішки, художні засоби, портрет, пейзаж, засоби характеротворення, використання народних прикмет, прислів’їв, приказок. Порівнювати мисливські усмішки Остапа Вишні з пейзажними описами у творах інших письменників.

^ Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті людини. Розвиток самокритичності, спроможності проводити доречні толерантні аналогії.

3

^ Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.Удосконалювати навички виразного читання, проблемно-образного аналізу твору.

Уміти переказувати гумористичні ситуації, характеризувати образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

^ Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя.

4

(упродовж року)

^ ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати про письменників, які народилися в рідному краї. Прочитати їхні твори (на вибір). Уміти прокоментувати їхні ідейно-художні особливості, висловити власні судження і враження про ці твори.
^ Шанобливе ставлення до талановитих земляків.

2

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Згадати про письменників і твори, що вивчалися упродовж року.
Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.
^ Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — важливі риси характеру особистості.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Українська література iconУкраїнська література 10 клас Академічний рівень
Українська література в контексті розвитку суспільства 2 пол. 20 ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність...
Українська література iconКонтрольна робота давня українська література. Нова українська література. Іван Котляревський І варіант
«… погрожує притягти до відповідальності дівчину, яка відмовилася одружуватися з ним»?
Українська література iconЛітература до дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням Рекомендована література
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. – Донецьк: тов вкф «бао», 2005
Українська література iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
...
Українська література iconКонтрольна робота №5 Еміграційна літе­ратура. Українська література 1940-1950 рр. Українська література другої половини ХХ початку ХХІ ст. Поети-шістдесятники
...
Українська література iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України Тема
Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору,...
Українська література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. Українська література (авт. Бандура...
Українська література iconУкраїнська мова та література Світова література

Українська література iconНаказ №121-ц Про проведення міського конкурсу «Сучасний урок в презентаціях»
«Сучасний урок в презентаціях» в номінаціях «Початкова освіта», «Українська мова та література», «Російська мова і література», «Світова...
Українська література iconУкраїнська мова українська література

Українська література iconУкраїнська мова українська література

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи