Вимоги до використання комп\

Вимоги до використання комп'ютерних засобів у школі
Скачати 125.95 Kb.
НазваВимоги до використання комп'ютерних засобів у школі
Дата конвертації14.01.2013
Розмір125.95 Kb.
ТипДокументи
1. /TexBez_and ohorona/17=Комплекси ф_зкультурних пауз (зняття зоровох та статичнох втоми)/gim chas tila_17.doc
2. /TexBez_and ohorona/17=Комплекси ф_зкультурних пауз (зняття зоровох та статичнох втоми)/gim ochej_17.doc
3. /TexBez_and ohorona/17=Комплекси ф_зкультурних пауз (зняття зоровох та статичнох втоми)/gim ruk_17.doc
4. /TexBez_and ohorona/17=Комплекси ф_зкультурних пауз (зняття зоровох та статичнох втоми)/kompl ochej_17.doc
5. /TexBez_and ohorona/17=Комплекси ф_зкультурних пауз (зняття зоровох та статичнох втоми)/profvpr.doc
6. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/04-akt-dozvil.doc
7. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/10+11=prav poved uchn KIIKT.doc
8. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/12=jurnal-tek bezp blank.doc
9. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/13=Ор_єнтовний перел_к питань.doc
10. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/14=vkaziv do instruktuv_Порядок провед та реєстрх _нструктаж_в.doc
11. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/15+16=posad obov_Функц_ональн_ обов'язки .doc
12. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/1=prav pog bezp zak osv-zaha_Прав_пожеж б-ки для закл_орг-ц_й_ осв_ У.doc
13. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/6=prav tech bez ь 81 16.03.04_Прав безпеки п_д час навчання в каб_нетах .doc
14. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/7+8=Dok_ohor_praci.doc
15. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/7=inst oh-pr zahalna.doc
16. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/8=insnrukcia t_b dlia uchniv.doc
17. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/9=instruk pog bezp KIIK.doc
18. /TexBez_and ohorona/_нструкц_х_Правила/oh-pr ь563_охорони прац__у_ЗНЗ учасник_в навч-вихов_проц_.DOC
19. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/Pravyla vykor komp progr.doc
20. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/metod rekom 1.11-1927 06.05.04.doc
21. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/nav_met zabez kab.doc
22. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/porady pracivn.doc
23. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/prav rob uchyt_laborза_ПК.doc
24. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/san-gigijen umovy KIIKT.doc
25. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ komp_zasobivTEXNO.DOC
26. /TexBez_and ohorona/Додаткова _нфа/Постанова 643 (про доплати).doc
27. /TexBez_and ohorona/Мед_допомога/aptech.doc
28. /TexBez_and ohorona/Мед_допомога/med_dopom.doc
Гімнастика для корпуса
Гімнастика для очей
Гімнастика для рук
Комплекси вправ для очей вправи виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від екрана, при ритмічному диханні, з максимальною амплітудою руху очей
Профілактичні фізкультурні вправи зорова гімнастика
Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у 2010-2011 навчальному році
«затверджую» «узгоджено» Директор школи Голова профспілки
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процессу в установах закладах освіти
Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник для вчителів. К.: "Нпу імені М. П. Драгоманова" 2004. 2,1 др ар
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 6 Завідувач кабінету
Правила пожежної безпеки для закладів, установ
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року n 29 [ ], наказ у ю: Затвердити Правила безпеки під час навчання в кабінетах
Днаоп 00 15-98 інструкція з охорони праці при роботі на еом
Днаоп 00 15-98 Загальні вимоги безпеки праці
«затверджую» «узгоджено» Директор школи Голова профспілки
«затверджую» «узгоджено» Директор школи Голова профспілки (прізвище) (прізвище) 200 р. 200 р. Інструкція по протипожежній безпеці
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти На виконання Законів України "Про охорону праці" [ ], "Про освіту" [ ]
Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Поради працівникам
Правила роботи за комп’ютером перед початком роботи необхідно візуально оглянути та перевірити відсутність механічних пошкоджень з’єднувальних кабелів, штепсельних вилок тощо
4 заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у кіікт
Вимоги до використання комп'ютерних засобів у школі
Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Затвердити розміри
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник для вчителів. К.: "Нпу імені М. П. Драгоманова" 2004. 2,1 др ар
Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмомВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ


У ШКОЛІ

Сьогодні комп'ютер використовується практич­но в усіх сферах життєдіяльності людини. Діти без­контрольно долучаються до роботи з комп'ютером, і дедалі частіше це трапляється у ранньому шкільному віці. На жаль, це відбувається через комп'ютерні ігри сумнівного змістового наповнен­ня, що призводить до нездатності й небажання зас­воювати принципи і правила опрацювання інфор­мації та опановувати відповідні інформаційні тех­нології. Але, насамперед, небезпечно те, що дити­на руйнується фізіологічне.

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я, до­сліджуючи та аналізуючи вплив роботи з комп'ю­тером на стан здоров'я людини, виділяє такі зміни стану здоров'я користувачів:

 • захворювання очей та зорові порушення;

 • порушення функціонування кістково-м'язо­
  вої системи;

 • психічні порушення, пов'язані зі стресом;

 • захворювання шкіри;

• порушення перебігу вагітності.
Обговорювалися також випадки фотоепілепсії.

Потрібен був, мабуть, протест громадськості проти сотень випадків захворювань на фотоепілепсію японських дітей після перегляду мультфільму з використанням ефектів штучної реальності, щоб світ нарешті замислився над проблемою збережен­ня здоров'я дітей, що є заручниками досягнень цивілізації.

Хоча остаточно фахівці не дійшли висновку про наявність професійних захворювань у корис­тувачів комп'ютерів.

Що ж може так зашкодити людині? Що по­трібно знати, аби робота за комп'ютером прино­сила лише користь і лише позитивно впливала на розвиток учнів? Як правильно організувати на­вчально-виховний процес із використанням ком­п'ютерних технологій у школі? Відповідь на ці та інші запитання можна дати внаслідок розгляду таких питань:

 1. неухильне дотримання санітарно-гігієнічних
  умов використання комп'ютерних технологій у
  школі;

 2. особливості організації навчально-виховно­
  го процесу з використанням комп'ютерних за­
  собів;

 3. наявність відповідного програмного і мето­
  дичного забезпечення;

 4. наявність фахівців, які можуть на достатньо­
  му рівні організувати навчально-виховний процес

Розглянемо докладно ці питання та вкажемо шляхи їх вирішення.

Постановою №9 від ЗО грудня 1998 року Го­ловним державним санітарним лікарем України вперше затверджені державні санітарні правила та норми «Устаткування і обладнання кабінетів ком­п'ютерної техніки в навчальних закладах та ре­жим праці учнів на персональних комп'ютерах» (ДержСанПіН 5.5.6.009-98). Цей документ розроб­лено в науково-дослідному інституті загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзєєва УНГЦ МОЗ України.

Чинні «Державні санітарні правила і норми» -обов'язковий для виконання нормативний доку­мент, що визначає критерії безпечного користу­вання комп'ютерною технікою в навчально-вихов­ному процесі дітей і підлітків (підстава: ст. 7, 11, 13, 15, 22, 26, 27, 28 Закону України «Про забезпе­чення санітарного та епідемічного благополуччя населення»). Порушення цих норм і правил при­зводить до дисциплінарної, адміністративної та кри­мінальної відповідальностей за чинним законодав­ством України.

Слід зазначити, що всі гігієнічні вимоги і нор­мативи (стандарти) щодо організації навчання із застосуванням комп'ютерної техніки для учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку однакові, окрім нормативів безперервного перебування перед екраном відеомонітора (ВМ) ПК та особливої уваги і суворих вимог до мебле­вого забезпечення кабінетів комп'ютерної техні­ки (ККТ) відповідно до вікових особливостей дітей.

Наведу деякі з основних вимог до приміщень та розташування робочих місць із ПК, а саме:

 • загальні положення;

 • вимоги до розміщення робочих місць із ПК;

 • вимоги до освітлення приміщень та робочих
  місць;

 • вимоги до мікроклімату;

 • вимоги до організації робочого місця;

 • вимоги до організації режиму праці учнів на
  персональних комп'ютерах.1. Загальні положення

Правила містять вимоги до умов розміщення та оснаще

ння кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах осві­ти, а також до режиму роботи дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.


«Інформатика» № 43(235) листопад 2003

Правила поширюються на всі види персональ­них електронно-обчислювальних машин і їх скла­дових частин (відеомонітори, системні блоки, кла­віатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

2. Вимоги до розміщення робочих місць із ПК

Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах необхідно створювати в окремих приміщеннях із природним і штучним освітленням та організованим обміном повітря.

Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, на вікнах мають бути жалюзі, які можна регулювати, або штори.

Не дозволяється розміщувати кабінети обчис­лювальної техніки у підвальних приміщеннях бу­динків.

На один комп'ютер має припадати не менше 6,0 кв. м площі приміщення, а об'єм кімнати — не менший 20 куб. м.

Стіни, стеля, підлога і обладнання (меблі, штори, шафи та ін.) мають бути світлими з мато­вою фактурою. Забороняється оздоблювати при­міщення ККТ деревостружковими плитами, плівковими та рулонними синтетичними матері­алами, синтетичним килимовим покриттям, ми­ючими шпалерами, пластиком та іншими полімер­ними матеріалами, що можуть виділяти шкідливі хімічні речовини і сприяти підвищенню статич­ного електричного поля.

Не рекомендується прикрашати стіни при­міщень панно, картинами, схемами, таблицями. Наявність декоративних елементів у полі зору учня під час роботи за комп'ютером призводить до додаткової переадаптації його зорової системи, що негативно впливає на зір.

Поверхня підлоги має бути з антистатичним покриттям та зручною для вологого прибирання.

3. Вимоги до освітлення.

Штучне освітлення ККТ необхідно здійсню­вати системою загального освітлення люмінесцен­тними світильниками білого (ЛВ) чи теплого біло­го світла (ЛТВ), обрамленими спеціальною розсівальною арматурою.

Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну ламп, що вийшли з ладу.

4. Вимоги до мікроклімату

У кабінетах та класах, де проводиться навчан­ня із застосуванням персональних комп'ютерів, температура повітря має бути 19,5±0,5° С, віднос­на вологість повітря 60±5% Сшвидкість руху по­вітря не більшою ніж 0,1 м/с. Недотримання цих вимог щодо мікроклімату може призвести до змін рівня іонізації повітря та змін співвідношення легких і важких аероіонів у приміщеннях, облад­наних комп'ютерною технікою.

У кабінетах та класах навчальних закладів не­обхідно забезпечити трикратний обмін повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути вста­новлені побутові кондиціонери, які мають позитивний гігієнічний висновок державної санітар­но-гігієнічної експертизи ГСЕУ МОЗ (БК-2000, БК-2500 та ін.).

5. Вимоги до обладнання та організації робочого місця

Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець чи крісло, допоміжним — пюпітр, підставка для ніг та ін.

Конструкція робочого столу має забезпечува­ти оптимальне розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість і конструктивні особливості (розмір монітора, клавіатури, пюпітра тощо) та характер виконуваної роботи.

Вимоги до меблів, призначених для обладнан­ня ККТ, де будуть навчатися діти шкільного віку: столи - спеціально сконструйовані одномісні з підставками для відеомонітора; стільці зі зручним і швидким регулюванням висоти і кута нахилу спинки. Якщо немає змоги придбати такі меблеві комплексів, можна використовувати для встанов­лення персональних комп'ютерів звичайні учнівські столи і стільці, які призначені для відпо­відних вікових груп, але доповнити їх підставками для ніг.

Суворі вимоги до меблів обґрунтовані тим, що організм дитини (особливо учнів початкової шко­ли) ще не досить зміцнілий: хребет, а також хрящі, що сполучають хребці, ще еластичні, зв'язки і м'язи недостатньо міцні. Незміцнілий хребет при неправильному сидінні на стільці за столом під час занять набуває нефізіологічних вигинів, у ре­зультаті чого формується неправильна постава і викривлення хребта. Постійний нахил голови впе­ред, зведення плечей наперед призводить до суту­лості, округлення спини. Стійка сутулість у свою чергу викликає інші негативні зміни в організмі: грудна клітка стає плоскою, зменшується її об'єм, порушується нормальний розвиток органів груд­ної порожнини, з'являється недостатня ампліту­да дихальних рухів, ускладнюється дихання. Ди­тина, вдихаючи менше свіжого повітря, одержує недостатню кількість кисню, що призводить до порушення обміну речовин, це негативно позна­чається на правильному функціонуванні всіх органів і тканин. У дитини розвивається недо­крів'я, знижується апетит, вона стає млявою, швидше втомлюється.

Окрім усього сказаного вище, у комп'ютерних класах за невідповідності висоти стільця, стола та підставки для відеомонітора до зросту учня пору­шуються: відстань від екрана до очей учня (по­винна бути не менше 50 см при розмірі відеомоні­тора 14"-15" та 60 —70 см при розмірі 17" та пер­пендикулярність лінії зору до центру екрана ВМ). Кут розглядання зображення на екрані повинен бути не меншим 45°. Порушення цих правил при­зводить до напруження і перевтомлення зору і, зрештою, до розвитку патології зору.

Робочі місця з ПК слід розміщувати по пери­метру кабінету вздовж стін. Таке розміщення з гігієнічної точки зору найбільш оптимальне, ос­кільки виключає можливість близького знаходжен-

Схема розташування обладнання у комп'ютерному класі

ня учнів (як працюючих за ПК, так і тих, що не працюють) біля задніх та бокових стінок відеомо-ніторів, які випромінюють електромагнітні хвилі. При цьому для забезпечення граничних рівнів освітленості робота учнів з монітором ПК повин­на здійснюватися при зашторених вікнах і штуч­ному освітленні.

Під час проведення теоретичної частини уро­ку учні знаходяться за звичайними учнівськими партами, що розташовані у центрі приміщення. Дошка має бути не крейдяна.

6. Вимоги до організації режиму праці учнів на персональних комп'ютерах

До занять із ПК учні можуть бути допущені лише після інструктажу з техніки безпеки.

Раціональний режим навчальних занять учнів передбачає дотримання регламентованої трива­лості неперервної роботи з ПК, регламентованих перерв та їхнє активне проведення.

Комплексне вивчення фахівцями впливу на учнів роботи з ПК дало змогу встановити, що фун­кціональний стан центральної нервової системи, зорового аналізатору, загальна та розумова втома дітей під час роботи на комп'ютері за оптималь­них гігієнічних умов і за належної якості комп'ю­терної техніки залежить від тривалості безперерв­ної роботи учня на ПК, віку дитини і стану її здо­ров'я.

На підставі вивчення реакцій організму учнів, їхньої працездатності і здоров'я запропоновано такі

добові норми тривалості безперервної роботи за ком-п'ютером на добу (не більше 4 разів на тиждень):

 • для учнів 2—5-х класів — 15 хвилин

 • для учнів 6—7-х класів — до 20 хвилин;

 • для учнів 8—9-х класів — 20—25 хвилин;

 • для учнів 10—11-х класів на першій годині
  занять до ЗО хвилин, на другій годині занять — 20
  хвилин;

Для навчання дітей 6-ти років роботі з ПК не­перервні заняття в індивідуальному ритмі не по­винні перевищувати 10 хвилин.

Після безперервної роботи за екраном ОМ не­обхідно проводити вправи (протягом 1,5-2 хвилин) для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів — фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Ці нормативи стосуються практично здорових дітей. Учні, що складають групу ризику за зором, та ті, що мають хронічні захворювання, повинні працювати за комп'ютером не більше 10 хв. на день і не частіше 2-х разів на тиждень з обов'яз­ковим проведенням профілактичних вправ для зняття зорової і загальної втоми.

Безперервна робота з ПК учнів 10—11-х класів під час спарених уроків не повинна перевищувати на першому уроці 25—30 хвилин; на другому -15—20 хвилин.

Під час виробничого навчання учнів старших класів програмування з використанням ПК (у навчально-виробничому комбінаті) 50% часу слід відводити на теоретичні заняття, 50% часу — на практичні.

Заняття в гуртках програмування з викорис танням ПК доцільно проводити не раніше ніж через годину після закінчення навчальних занять у школі. Цей час відводиться для обіду та відпо­чинку учнів.

Комп'ютерні ігри з нав'язаним ритмом робо­ти швидше викликають утому в порівнянні з про­грамуванням і повинні проводитися в гуртках не частіше одного-двох разів на тиждень, тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку та до 15 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку.

Показання до занять із. ПК та режим роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції по­винен встановлювати офтальмолог.

Заняття з ПК повинні проводитись лише в при­сутності педагога. Педагог, який має вищу педаго­гічну освіту і який пройшов інструктаж із техніки безпеки, під час роботи з ПК несе відповідальність за безпеку дітей.

Організація навчально-виховного процесу. Слід пам'ятати, що для учня, особливо початкової школи, основним способом передачі знань є живе слово вчителя, тому вчитель повинен уміти по­відомити нову інформацію доступно, враховувати у процесі мовлення психолого-педагогічні харак­теристики мови, її якісні показники: чіткість, ви­разність, емоційність, відповідний темп (наприк­лад, для учнів 1 -го класу темп педагогічного мов­лення становить 60-80 слів за хвилину, для учнів других класів — 75-95 слів за хвилину). Учителеві не слід забувати, що тривалість його монологіч­ного мовлення в процесі повідомлення нового матеріалу учням 6-7-ми років не повинна переви­щувати 7-8 хвилин. Під час опитування шестилітні учні можуть бути активні й уважні 5-7 хвилин. У цілому ж на всі види навчального слухання про­тягом уроку не слід відводити більше 18 хвилин. Особливої уваги заслуговує зоровий аналізатор -безперервна зорова робота на уроці повинна бути в межах 10 хвилин. Для зняття втомлюваності очей після 10-ти хвилин роботи слід проводити спеці­альні вправи на розслаблення очей.

Досить грунтовно демонструє рівень засвоє­ння навчального матеріалу учнями піраміда, яку побудовано за даними американських дос­лідників [2]:

 • монолог учителя — 5%;

 • самостійне читання матеріалу учнями — 10%;

 • викладання із застосуванням аудіо-, відеоза-
  писів — 20%;

 • викладання на основі демонстрації (показ
  дослідів, експериментів, тощо) — 30%;

 • навчання в процесі дискусій у малій групі -

 • навчання в процесі роботи — 75%;

 • навчання інших (дитина вчить дитину) -
  90%.

Під час роботи учнів за комп'ютером за вчите­лем залишається провідна роль. Оскільки вчитель має більше знань і досвіду, він стає і організато­ром, і консультантам, і експертом навчального про­цесу. Вчитель виробляє правила організації спілку­вання та навчання, може змінювати методичні підхо­ди і форми навчання залежно від ситуації. В організації навчально-виховного процесу хочеться звернути увагу ще на одну проблему: про­грамне забезпечення, що використовується на уро­ках. Бажано, щоб воно проходило суворий відбір за підсумками санітарно-гігієнічної, психологіч­ної, педагогічної експертизи навчальних комп'ю­терних програм (програмних продуктів).

Варто знову згадати сумний випадок захворю­вання на фотоепілепсію японських дітей.

І остання проблема впровадження інформацій­них технологій у школу — наявність фахівців, які можуть на достатньому педагогічному рівні органі­зувати навчально-виховний процес.

Щодо початкової школи. Пропедевтичний курс інформатики в початковій школі повинні викладати грамотні вчителі, що володіють методиками спілку­вання з учнями відповідного віку. Цю проб-лему можуть успішно вирішити вчителі початкових класів, що пройшли спеціальну підготовку в навчальному закладі чи в інститутах післядипломної освіти.

Отже, щоб робота за комп'ютером приносила лише користь і лише позитивно впливала на розви­ток учнів, необхідно під час організації навчально-виховного процесу у школі: неухильно дотримувати­ся санітарно-гігієнічних умов використання комп'ю­терних ресурсів; враховувати особливості організації навчально-виховного процесу з використанням ком­п'ютерних ресурсів; не використовувати програмне забезпечення сумнівної якості (особливо комп'ютер­них ігор).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Проценко Т.Г. Про дидактичні можливості про­
  грамних засобів для учнів першого класу //Комп'ютер
  у школі та сім'ї. — 1998. — №1. — С.19-21.

 2. Громовий В. Реформування школи: погляд з по­
  зиції учня //Шлях освіти. — 1997. — №3. — С.25.

 3. Полька Н.С. Про державні санітарні правила та
  норми влаштування й обладнання кабінетів комп'ю­
  терної техніки в навчальних закладах та режим праці
  учнів на персональних комп'ютерах //Комп'ютер у
  школі та сім'ї. — 2000. — №1. — С.53-56.

 4. Волкова І.В. Особливості застосування інформа­
  ційних технологій на уроках у початкових класах //
  Збірник праць Всеукраїнського науково-практичного
  семінару «Наступність у навчанні інформатики май­
  бутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої
  вищої освіти». — Хмельницький, 2002. — С.26.

 5. Васильєв О.О., Т.Г.Проценко. З досвіду пропе­
  девтики інформатики у початковій школі //Збірник
  праць Всеукраїнського науково-практичного семінару
  «Наступність у навчанні інформатики майбутніх учи­
  телів початкової школи в умовах ступеневої вищої ос­
  віти». — Хмельницький, 2002. — С.26.

 6. Полька Н.С. Гігієнічні принципи збереження здо­
  ров'я молодших школярів при систематичному навчанні
  на персональних комп'ютерах //Збірник наукових праць
  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфор­
  матика та комп'ютерне орієнтовані технології навчан­
  ня». — Хмельницький, 2001. — С. 18-20.

 7. Михайлова В.С., Никитченко Л.В. До питання
  викладання інформатики у початковій школі //Збірник
  праць Всеукраїнського науково-практичного семіна­
  ру «Наступність у навчанні інформатики майбутніх
  учителів початкової школи в умовах ступеневої вищої
  освіти». — Хмельницький, 2002. — С.59 .


Схожі:

Вимоги до використання комп\Комп'ютерні технології навчання в школі
Під комп'ютерними технологіями навчання розуміють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних...
Вимоги до використання комп\Лабораторна робота №1 (модуль 2) Інвентаризація ресурсів комп’ютерних систем
Мета: Навчитися проводити повний аналіз комп’ютерних місць на предмет виявлення можливих «дірок» у безпеці апаратних та програмних...
Вимоги до використання комп\Тема: Використання інформаційно-комп’ютерних технологій під час уроків
Обмін досвідом щодо використання інформаційно -комп’ютерних технологій. (круглий стіл)
Вимоги до використання комп\Використання комп'ютерних технологій у процесі навчання
Потужний потік інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних...
Вимоги до використання комп\Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти
Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе...
Вимоги до використання комп\Впровадження формули освіти майбутнього
Мета: Впровадження в освітню практику сучасних технічних засобів навчання на базі інформаційних комп'ютерних технологій: створення...
Вимоги до використання комп\Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
Ліцензія на використання комп'ютерної програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить...
Вимоги до використання комп\Використання комп’ютерних технологій у процесі фізичного виховання молодших школярів
Стрімкий розвиток педагогічної науки у контексті інформатизації сфери освіти обумовлює інтеграцію комп’ютерних технологій (КТ) у...
Вимоги до використання комп\Використання комп’ютерних технологій в інформаційному забезпеченні користувачів бібліотеки з досвіду роботи пшб с. Ставок 2011 рік «Йти вперед – значить втратити спокій, залишитись на місці – значить втратити себе»
Сьогодні комп’ютер увійшов у всі сфери людської діяльності, бібліотека – не виняток. З кожним днем все тяжче уявляти книгозбірню...
Вимоги до використання комп\Використання інформаційних і комп'ютерних технологій: переваги та проблеми
У статті розкрито переваги і проблеми застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у навчальному процесі, зокрема мультимедійного...
Вимоги до використання комп\Тиждень проектів. Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи