Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Скачати 246.22 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Дата конвертації04.08.2013
Розмір246.22 Kb.
ТипПояснювальна запискаРобочий навчальний план Новобузької ЗОШ №10

на 2013-2014 н.р.


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану


Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів.

Робочий навчальний план Новобузької ЗОШ №10 І-ІІІ ступенів на 2013-2014 н.р. складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11-ти річної школи:

- для 1 та 2 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. №572;

- для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчанняё, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005р. №682.

Щоб забезпечити формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, ввічливо ставилася до співрозмовника, цінувала й розуміла іншу точку зору; дбайливо ставилася до слова, вміло й доречно використовувала його у власному мовленні в 1 і 2 класах відводиться 1 година на вивчення курсу «Риторика». Вивчення курсу буде здійснюватися за навчальним посібником «Риторика». 1 клас, 2 клас (автори В.О.Науменко, М.Д. Захарійчук. – Київ: Літера ЛТД, 2007, 2008).

Для забезпечення загальноосвітнього розвитку учнів, для навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити умовиводи, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням початкової школи підготувати себе до сприймання основ наук в старшій школі в 2,3,4 класах вводиться по 1 годині курсу за вибором «Логіка». Календарно-тематичне планування складається на основі програми «Логіка для 2-4 класів» О.Митника, рекомендованою МОНУ (лист №1/11-3478 від 07.07.08р.). Вчителі забезпечені методичними рекомендаціями О.Митника 2006 року щодо проведення уроків логіки та навчальними посібниками «Логіка» О.Я.Митника. Київ. Початкова школа. 2006 р., 2007р., 2008р., 2009р. (для 2-го класу - 10 підручників, для 3 і 4 класів - 12), методичний посібник «Логіка», розробки занять 2-4 класи. Харків. Видавнича група «Основа» 2008. Друкованими зошитами з логіки для 3-го класу О.Я.Митник, Н.Г.Вакула-Савулян. Тернопіль: Мандрівець 2009. У 2011-2012н.р. ЗОШ №10 є опорною школою з проблемного питання «Формування інтелектуальної культури особистості молодшого школяра в умовах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» та «Як навчити дитину логічно мислити?».

Щоб розвивати і збагачувати мовлення учнів, викликати інтерес до пізнання особливостей людських цінностей народів світу, виховати чесність, гідність, вміння цінити добро, надати можливість учням збагатити душу і готувати їх до вивчення зарубіжної літератури в старшій школі, в 2-4 класах вводиться по 1 годині курсу за вибором «Зарубіжна література». Вчителі працюватимуть за програмою курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованою МОНУ, 2009р. автор А.І.Мовчун. Забезпечені методичними посібниками А.І.Мовчун. Київ АВДІ, 2006, 2009 «Зарубіжна література» та розробками конспектів уроків з журналу «Початкова школа». Учні забезпечені підручниками «Зарубіжна література» А.Мовчун, Л.Харсіка. Київ АВДІ, 2007 р.: 2 клас - 15, 3 клас - 14, 4 клас - 10. Є словничок школяра, автори Лук’яненко, Прищепа. Київ. Грай лик, 1996; тематичний словничок школяра, Київ «Гала», 1997р.


Школа ІІ ступеня працює за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:

- для 5 класу за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 р. №409;

- для 6-9 класів за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 23.02.04р. №132, зі змінами , внесеними наказом МОНУ від 05.02.09р. №66 (додаток 1-4), за п’ятиденкою, з українською мовою навчання.

У 5 класі обов’язково вивчатиметься друга іноземна мова – російська, так як школа забезпечена кадрами з даного предмету, є відповідне навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення.

Згідно методичних рекомендацій по викладанню курсу «Географія України» учні 8-9 класів у 2012-2013 н.р. ознайомляться з природою та господарством своєї Батьківщини. Так як зменшено години на вивчення цього предмета, тому Міністерством освіти і науки України рекомендовано продовжити вивчення курсу «Рідний край» за рахунок годин варіативної складової навчального плану для 8 і 9 класів.

Відповідна програма затверджена обласним інститутом післядипломної підготовки. Автор Андрусяк Г.В. підготувала методичні рекомендації та 10 електронних варіантів розроблених конспектів уроків і додаткових таблиць та схем. Районне методичне об’єднання вчителів географії підготувало комп’ютерний варіант фізико-географічного нарису.

Учні мають змогу ознайомитися з географічними знаннями про природу, населення, культурний розвиток і господарство нашої місцевості, набути знання, які сприятимуть сприйманню географії у старших класах, з метою усвідомлення учнями, що їх рідний край – це держава України, одна з областей та один із районів області, місто, в якому живе школяр, у 8 і 9 класах вводяться по 0.5 годин курсу за вибором «Рідний край». У 8 і 9 класах є по 15 підручників рідного краю, «Фізико-географічний нарис» (автори Г.В.Андрусяк, А.А.Мартинович, І.В.Сухоруков).

Учні 6 класу вивчатимуть інтегрований краєзнавчий курс «Степова Еллада», який сформує в учнів знання про свій рідний край, громадську та громадянську відповідальність за історичну долю своєї «малої батьківщини».

Для вивчення курсу є програмове та навчально-методичне забезпечення: програма «Степова Еллада». Миколаїв, 2004 р. Колосовська Н.Д., Длінна Т.І., Волос О.В.; навчальний посібник з історичного краєзнавства «Хронограф Миколаївщини», 2007, Н.Огренич; навчальний посібник для учнів 6-7 класів «Історія рідного краю» (Миколаївщина з найдавніших часів до І половини ХVІ ст.), автори Михайлович Г.І., Горбунко К.В., Смірнов О.І. (4 шт.); книги «Україна – етнокультурна мозаїка», 2006 р. (2 шт.), «Миколаївщина в історії України» (І-ІІ частини), автор Боряк О., (3 шт.) «Миколаївщина», автор Верстюк В.Ф., (2 шт.) «Миколаївщина: погляд крізь віки. Нарис історії», 1994, автор Шкварець В.П. (3 шт.), «Миколаївщина багатонаціональна: з історичних спільнот регіону». Миколаїв: Атол, 2008, автори Каймаразов Л., Гармашов І., Гриневич О., Шилова А. (1 шт.), «Скарби південного степу. Нариси.»Одеса. Вид. «Маяк», 1978 р. (1 шт.).

Для того, щоб учні могли прогнозувати економічну поведінку своєї майбутньої сім’ї, прогнозувати її розвиток та вплив на економіку країни в 9-му класі вводиться 1 година факультативу «Основи сімейного господарювання». Учні матимуть змогу оволодіти знаннями про роль економіки у задоволенні потреб членів сім’ї, про роль ринкової економіки та який її вплив на задоволення потреб членів сім’ї, вивчать установчі документи та форми державної підтримки сімейної економіки.

Для вивчення факультативу «Основи сімейного господарювання» є програмне та навчально-методичне забезпечення: «Економіка. Програми спецкурсів і факультативів. Програми для профільного навчання» Кам’янець-Подільський. «Абетка – Нова», 2003р.; 10 робочих зошитів учнів з основ сімейної економіки. Автор М.А.Городецька, Т.Г.Гільберт, Ю.С.Латер. Абетка – 2006. Кам’янець-Подільський; 10 підручників «Економіка» Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук. Київ. Навчальна книга, 2008.

Учні 5 та 6 класів розпочнуть вивчати, учні 7 класу продовжитимуть вивчати факультативно предмет російську мову, на який у кожному класі відводиться по 0,5 годин. Цей предмет допоможе учням розвити вміння користуватися російською мовою як джерелом спілкування, пізнання, впливу; розвиватиме комунікативні компетенції, залучати до культури народу - носія мови, яка вивчається. Крім специфічних цілей і завдань, знання російської мови допоможе вирішити питання розвитку національної самосвідомості учнів, а також виховання патріотизму, поваги до державної мови та інших мов. Вчитель розробить навчальну програму факультативу за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Російська мова. 5-12 класи», затвердженої МОНУ, 2006. Всі учні класу будуть забезпечені підручниками.


Учні 5 класу ознайомляться з курсом «Інформатика», який дасть їм базові поняття інформатики, дасть навички практичної роботи з операційною системою Windows, прикладними програмами, текстовими та графічними редакторами, підтримує вивчення основних предметів (української мови, математики, образотворчого мистецтва).

Вивчаючи цей курс, учні оволодіють основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомляться з його можливостями, навчаться створювати складні текстові документи, растрові та векторні малюнки. Учні розвиватимуть творчі здібності та логічне мислення, виконуючи різноманітні творчі завдання, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами, так i на теоретичній частині уроку.

Курс розрахований на одну годину на тиждень.

Для забезпечення вивчення курсу є такі програмні засоби:

Програма «Інформатика» (Укладачі:^ Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я., Колесников С. Я.), рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9062 від 29.09.2010 р.)

Апаратні засоби

^ Робоче місце вчителя (системний блок, монітор, клавіатура, миша, звукові колонки, принтер, сканер, цифрові камери, проектор тощо) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації на принтер, проектор, колонки, доступ для робочого місця учня до мережі Інтернет.

^ Робоче місце учня (системний блок, монітор, клавіатура, миша, навушники з мікрофоном) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації, роботу в локальній мережі.

^ Комунікаційне обладнання забезпечує обмін даними між комп’ютерами та доступ до мережі Інтернет.

 • Електронний посібник навчального призначення «Інформатика»

( Базовий курс 5 кл. Пахомова Г.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Шепетівка «Аспект» 2012р.). ( на кожному комп’ютері 8 шт.)

 • Навчальний посібник «Практикум з інформатики» Я.М.Глинський.(Львів 2006р.)

 • Навчальний посібник «Інформатика» О.Ю. Гаєвський (Київ «А.С.К.» 2005р. ) 5 шт.

Програні засоби

- Операційна система Microsoft Windows;

 • Текстовий редактор Microsoft Word;

 • Графічний редактор Paint;

 • Антивірусне програмне забезпечення та програмне забезпечення для роботи з архівами.

 • Мультимедійні презентації для даного курсу.( на кожному комп’ютері)

Педагогічні програмні засоби

  - Тренажер роботи з мишею WMouse – для формування вмінь і навичок роботи з маніпулятором типу «миша».

 • ^ Клавіатурний тренажер Key – для формування вмінь і навичок роботи з клавіатурою комп’ютера.

 • Тренажер редагування тексту WCorrect – для формування вмінь і навичок виправлення помилок у текстовому документі.

 • Контрольно-діагностична система Test-W2 – для контролю теоретичних знань учнів вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

 • ^ Компакт-диск з навчально-методичним забезпеченням містить тренажери миші, клавіатури та редагу­вання тексту, контрольно-діагностичну систему Test-W2 з комплектом тестів, навчальні про­грами, поради вчителю щодо організації навчального процесу, календарні плани тощо.


З метою збереження і зміцнення здоров’я, розвитку футболу, інтересу і любові до гри в футбол, розвитку фізичних якостей, навичок ігрового мислення, любові до спорту, навчання техніці та тактики гри в футбол, вихованню в учнів культури поведінки, почуття гідності, колективізму, вміння працювати в команді, що так необхідно людині ХХІ століття, у 5 та 6 класах вводиться по 1 годині факультативу уроку футболу. Програму розроблено вчителем на основі програм ЗНЗ «Фізична культура» 5-9 класи, автор І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2009р.

З метою формування здорової, просоціальної особистості, сприятливого оточення для неї, розуміння дітьми і молоддю переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, допомоги молоді у визначенні шляхів своєї позитивної соціалізації, у відмові від негативної поведінки у 8-му класі вводиться 1 година факультативу «Школа проти СНІДу», в 7 класі – 1 година факультативу «Рівний - рівному». Програма факультативного тренінгу «Рівний – рівному» складена на основі програми факультативного тренінг-курсу сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України і затверджено районним відділом освіти. Програма факультативного тренінгу для учнів 8 класу «Школа проти СНІДу» складена вчителем на основі програми «Профілактика ризикованої поведінки», схваленої науково-методичною комісією з ОБЖД МОНУ. Є 10 підручників для учнів та підручник для тренера, вчитель забезпечений методичною літературою.

Восьмикласники вивчатимуть факультативний курс «Українська усна народна творчість» (1 год.). Вивчення даного факультативу сприятиме формуванню національно свідомих громадян України, патріотів рідної землі та держави; допоможе учням збагнути історичну велич рідного народу-творця у світовому співтоваристві, глибше пізнати традиційну українську народну культуру, прищеплюватиме любов та інтерес до усної народної словесності; розвиватиме вміння виявляти й записувати цікаві фольклорні зразки своєї місцевості; виховуватиме високі естетичні смаки, вміння бачити й розуміти красу фольклорних творів. Вчитель працюватиме за програмою факультативних і спеціальних курсів (7-11 класи). Затвердженою МОНУ. Київ. Редакція журналу «Дивослово», 2007; забезпечений методичними посібниками, мультимедійними презентаціями, роздатковими матеріалом, які відповідають змісту навчального матеріалу. Учні працюватимуть за посібниками «Українське народознавство» (7 штук), «Усна народна творчість» (8 шт.), книгами «Спадщина поколінь» (9 шт.).

У 8 класі вводиться 2 години факультативу «Курс користувача», який передбачає здійснення І етапу підготовки учнів до використання комп’ютерів у навчальній діяльності. Це надасть учням можливість здобути знання та вміння, які вони зможуть застосовувати при вивченні інформатики в 9 класі. Даний факультатив дасть можливість сформувати в учнів знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. Надасть можливість проводити профорієнтаційну роботу через вироблення учнів практичних навичок підготовки даних та їх введення в комп’ютер. Вивчення факультативу « Курсу користувача» у 8 класі дасть можливість учням впевнено працювати на уроках, де вчителі - предметники прово­дять уроки з використанням віртуальних навчальних середовищ з приладами і реаген­тами, учбовими фільмами, з відвідуванням далеких країн і міст тощо на екранах комп’ютерів.

Вчитель працюватиме за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика Єдиний базовий курс 7-9 класи» (Укладачі: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.) Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 1 від 13.01.2011 р.) «Аспект» Шепетівка 2011р.


Для забезпечення вивчення курсу є такі програмні засоби.

 • Електронний посібник навчального призначення «Інформатика»

( Базовий курс 8 кл. Шестопалов Є. А., Сальнікова І. І)

Шепетівка «Аспект» 2008р.). ( на кожному комп’ютері 8 шт.)

 • Навчальний посібник «Практикум з інформатики» Я.М.Глинський.(Львів 2006р.)

 • Навчальний посібник «Інформатика» О.Ю. Гаєвський (Київ «А.С.К.» 2005р. ) 5 шт.

Апаратні засоби

 • Робоче місце вчителя (системний блок, монітор, клавіатура, миша, звукові колонки, принтер, сканер, цифрові камери, проектор тощо) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації на принтер, проектор, колонки, доступ для робочого місця учня до мережі Інтернет.

 • Робоче місце учня (системний блок, монітор, клавіатура, миша, навушники з мікрофоном) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації, роботу в локальній мережі.

 • Комунікаційне обладнання забезпечує обмін даними між комп’ютерами та доступ до мережі Інтернет.

^ Програмні засоби

 • Операційна система Windows забезпечує набуття учнями вмінь і навичок використання системного програмного забезпечення, порядку запуску програм та управління ними, файловою системою, введенням і виведенням даних, їх зберіганням на елект­ронних, магнітних та оптичних зовнішніх носіях.

 • Антивірусні програми забезпечують набуття учнями вмінь і навичок здійснювати антивірусний захист та проводити антивірусну перевірку комп’ютера.

 • Програми-архіватори забезпечують набуття учнями вмінь і навичок роботи з архівами даних.

 • Графічні редактори Paint та CorelDRAW забезпечують набуття учнями вмінь і нави­чок створення, редагування, зберігання графічних зображень різних типів за допомогою комп’ютера.

 • Текстовий редактор Блокнот та текстовий процесор Microsoft Word забезпечують набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання та зберігання текстових документів за допомогою комп’ютера.

 • Середовище комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint забезпечує набуття учнями вмінь і навичок створення, редагування, налагодження і демонстрування комп’ютерних презентацій.

 • Поштова програма Outlook Express забезпечує набуття учнями навичок роботи з електронною поштою.

 • Програма-браузер Internet Explorer забезпечує набуття учнями вмінь і навичок перегляду гіпертекстових сторінок.

 • Табличний процесор Microsoft Excel забезпечує набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання й зберігання електронних таблиць і роботи з діловою графікою.

 • Система управління базами даних Microsoft Access забезпечує набуття учнями вмінь і навичок ство­рення, редагування, упорядкування баз даних, накопичення, зберігання та пошуку в них потрібних даних.

Педагогічні програмні засоби

 • Тренажер роботи з мишею WMouse – для формування вмінь і навичок роботи з маніпулятором типу «миша».

 • Клавіатурний тренажер Key – для формування вмінь і навичок роботи з клавіатурою комп’ютера.

 • Тренажер редагування тексту WCorrect – для формування вмінь і навичок виправлення помилок у текстовому документі.

 • Контрольно-діагностична система Test-W2 – для контролю теоретичних знань учнів вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних досягнень учнів.


Також восьмикласники вивчатимуть спецкурс «Практикум з правопису української мови», який допоможе учням відновити й поглибити, закріпити й розширити, узагальнити й систематизувати правописні знання з основних розділів української мови; виробити практичні вміння й навички удосконалення усного та писемного мовлення; сформувати орфографічну та пунктуаційну грамотність.

Вчитель працюватиме за програмою факультативних і спеціальних курсів (7-11 класи). Затвердженою МОНУ. Київ. Редакція журналу «Дивослово», 2007; забезпечений методичними посібниками, роздатковими матеріалом, які відповідають змісту навчального матеріалу

Учні працюватимуть за підручниками «Практикум з правопису української мови» (12 шт.), за «Довідником школяра» (5 шт.) і навчальними посібниками «Український правопис» (14 шт.).

Учні 9 класу факультативно вивчатимуть «Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування». Цей факультативний курс дасть можливість учням ознайомитися з деякими загальними математичними ідеями, показати роль застосування математики в практичній діяльності, ознайомить учнів з такими розділами математики, які дозволяють суттєво розширити дослідницький потенціал обдарованих дітей, поглибити їх знання про основні положення та поняття теорії чисел, на яких базується вивчення багатьох інших розділів природничих дисциплін, підвищить інтерес до вивчення предмета, покаже роль ланцюгових дробів у розв’язанні прикладних задач математики, фізики, хімії. На вивчення цього факультативу відводиться 1 година. Учні на 100% забезпечені підручниками «Алгебра. 9 клас». Вчитель має методичні посібники «Методика викладання математики» Слєпкань З.І., 2006 р., «Математичний гурток» Бурда В.М., 2007 р., програму для загальноосвітніх навчальних закладів. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Київ «Навчальна книга», 2008 р.

З метою залученя школяров до театрального мистецтва, їхнього загального естетичного розвитку, розширення і збагачення духовних потреб, підвищення рівня творчої активності, громадянської свідомості, стимулювання і розвитку життєвої компетентності в 9 класі вводиться 1 година факультативного курсу «Література і театр».

Факультативні заняття сприятимуть прагненню самопізнання і саморозкриття, підвищенню соціально – психологічної компетентності учнів.

Учитель та учні забезпечені слідкуючою літературою: «Дитяча енциклопедія. Театр. Я пізнаю світ.» М. 2000р., «Звичаї нашого народу. Оберіг», 1991р., Шпет Л.Г. «Театр для дітей». М, 1992р., «Дитяча енциклопедія». Т. 10, К.. 2000р., Швидко А.К. «Історія України». К., 1999р., Станіславський К.С. « Праця актора над собою», Кравченко Г.Л. «У світі чудового». К., 1987р., «Відкривай острови духовності» К., 1996р., Леві ВЛ. «Мистецтво бути собою». К., 1993 р., « Мистецтво театру». Збірник,1998р.

Ефективним засобом диференціації навчання в старшій школі є профільне навчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності.

З цією метою у 2013-2014 н.р. робочий навчальний план для 10-го і 11-го класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. №834: для учнів 10 класу – за Типовим навчальним планом з українською мовою навчання - природничо-математичний напрям (біолого-хімічний профіль), для 11 класу – природничо-математичний напрям (біолого-хімічний профіль).

Додаткові години в 10 класі відведено на вивчення слідуючих курсів за вибором:

«Видатні вчені-генетики» (1,5 годин), який дає можливість познайомитись із життям і основними положеннями наукових досягнень вчених-натуралістів і біологів у різних біологічних галузях наук: генетиці, селекції, медицині, екології, психології, цитології, гістології, ембріології, біохімії, біофізики та ін. Вчитель і учні мають можливість користуватися «Дитячою енциклопедією» Київ. 1962, стор.495 (2 шт.); «Енциклопедичним словником юного натураліста». Москва. Педагогіка. 1981. (2 шт.); БСЭ. Москва. Советская энциклопедия. 1971; УРЕ. Київ. 1983.

Також 10-класники мають можливість вивчати курс «Еволюція органічного світу» (0,5 годин), який дає знання про:

- основні еволюційні гіпотези;

- елементарну одиницю, фактори та середовища еволюції;

- біологічну концепцію виду;

- сучасні погляди на еволюційний розвиток органічного світу;

- зміни, що відбулися в фауні та флорі протягом існування Землі.

Учні будуть працювати за підручником «Загальна географія» М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес та ін. Київ: Ґенеза, 2006. Розділ ІУ, с. 196-265 (10 шт.); ДЕ. Києв. 1962, т.4, с.21.

В 11 класі виділено додаткові години на продовження вивчення курсу за вибором

«Основи журналістської майстерності» (1 година). Цей курс набуває надзвичайної актуальності, оскільки нинішнє суспільство вимагає конкурентноспроможних, творчих спеціалістів. Зазначений курс в умовах профілізації навчання може компенсувати філологічну підготовку старшокласників, адже забезпечує належний рівень мовної діяльності. Спілкування з редакціями ЗМІ дає можливість виводити цю діяльність за межі навчального закладу. Вивчення матеріалу передбачає ознайомлення учнів з методами журналістики, практичним аналізом форми і змісту журналістських творів, видами редакторської діяльності на практиці, організацією збирання інформації та поділ літературної творчості на роди, жанри, жанрові різновиди.

Рішенням педагогічної ради визначено перерозподіл тижневого навантаження предметів між семестрами:


Класи

Предмети

І семестр

ІІ семестр

5

Укр..мова

Англ..мова

Фіз.-ра

Російська мова

3

4

3

-

4

3

2

1

6

Фіз.-ра

Російська мова


3

-

2

1


7

Алгебра

Геометрія

Фіз.-ра

Російська мова

3

1

3

-2

2

2

1

8

Історія України

Географія

Рідний край

1

2

-

2

1

1

9

Історія України

Географія

Рідний край

2

1

-

1

2

1

10

Географія

Художня культура

Вчені-генетики

Еволюція

1

1

2

-

2

-

1

1

11

Історія України

Біологія

Людина і світ

Художня культура

Астрономія

Екологія

1

2

1

1

-

-

2

1

-

-

1

1Навчальні уроки в школі розпочинаються о 8-30.


Для 1 класу
Початок уроку

Кінець уроку

Перерва

1

8-30

9-05

20хв.

2

9-25

10-00

20хв.

3

10-20

10-55

10хв.

4

11-05

11-40

10хв.

5

11-50

12-30
Для 2-4 класів

1

8-30

9-10

15хв.

2

9-25

10-05

25хв.

3

10-30

11-10

25хв.

4

11-30

12-50

15хв.

5

12-30

13-10


Для 5-11 класів

1

8-30

9-15

10хв.

2

9-25

10-10

20хв.

3

10-30

11-15

20хв.

4

11-35

12-20

10хв.

5

12-30

13-15

10хв.

6

13-25

14-10

10хв.

7

14-20

15-05

Понеділок – лінійка о 8-10

Вівторок – ранкова зустріч о 8-15

Середа – п’ятниця – ранкова зарядка о 8-15


Структура навчального року


І семестр – з 01.09.2012 р. по 28.12.2012 р.

ІІ семестр –з 14.01.2013 р. по 24.05.2013 р.

Осінні канікули: з 29.10.2012 р. по 04.11.2012 р.

Зимові канікули: з 29.12.2012 р. по 13.01.2013 р.

Весняні канікули: з 25.03.2013 р. по 31.03.2013 р.


Навчальні екскурсії в 1-4 класах (27-30 травня), навчальні екскурсії та практика в 5-8 та 10-го класах (27 травня - 7 червня) організовуються відповідно до інструктивно – методичного листа МОНУ від 06.02.2008 №1/9 – 61 та проводитимуться протягом 2012-2013 н.р.

Державна підсумкова атестація в 4 класі проводитиметься 13 – 21 травня; в 9класі – 28 травня – 11 червня; в 11 класі – 27 – 31 травня.

Вручення документів про освіту в 9 класі 11 – 12 червня, в 11 класі – 1-2 червня.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Новобузької

райдержадміністрації

С.Г.Розуменко


Робочий навчальний план для 1-2 класів

з українською мовою навчання (п’ятиденка)

Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

на 2013-2014 н.р.


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

Мови та літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова


7 + (1)

7

Іноземна мова (англійська)

1

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології


Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

-

1

Здоров’я та фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

18+3

20+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій і групових занять
2

2

Курс за вибором:


Риторика
1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансуються з бюджету
23

25Директор школи: В.А.Сенчин


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Новобузької

райдержадміністрації

С.Г.Розуменко


Робочий навчальний план для 3-4 класів

з українською мовою навчання (п’ятиденка)

Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

на 2013-2014 н.р.


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

3 клас

4 клас

Мови і літератури

Укр..мова

4

4

Укр..літер.

3

3

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

Образ. мист.

1

1

Технолог.

Труд.навч./Худ.пр.

1

1

Здоров’я і фіз.-ра

Фіз.-ра

3

3

Осн.здоров’я

1

1

Разом

19+3*

19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
2

2

Курси за вибором:


Логіка
1

1

Зарубіжна література
1

1

Граничне навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)
21

21

Сумарне навантаження
24

24Директор школи: В.А.СенчинСхожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу
Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі,...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
О.І. Лисов С. В. Фініковський 2012 2012 р
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації №110 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconАнкета для учнів 8 -11 класів Тип закладу освіти: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Спеціалізована загальноосвітня школа Гімназія, ліцей, колегіум
«годин психолога» у вашому навчальному закладі. Поставте, будь ласка, позначку проти обраного Вами варіанту(ів) відповіді
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПрограма спецкурсу «математичний калейдоскоп» для учнів 7 а класу мурованокуриловецької сзш І-ІІІ ст. №1 вчитель серветник в. Г. Пояснювальна записка
Орієнтація навчально-виховного процесу на розвиток здібностей дитини висуває потребу вдосконалення форм роботи з учнями, що цікавляться...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconНовобузька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №10 новобузької районної ради миколаївської області
Написання наказу «Про затвердження номенклатури справ школи та призначення відповідального за ведення шкільної документації»
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів iconПояснювальна записка загальні засади Робочий навчальний план комунального закладу Світильнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом монмолодьспорту України від 10. 06. 2011 №572 (додаток 1)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи