Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності icon

Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності
НазваРішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності
Дата конвертації16.01.2013
Розмір60 Kb.
ТипРішення

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса»


1.    Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011р. № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" виникла необхідність перегляду ставок єдиного податку на території Новоодеської міської ради.

Згідно даного Закону України суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, об’єм доходу яких не перевищує на протязі року 150 000 грн.;

2) друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- об’єм доходу яких не перевищує на протязі року 1 000 000 грн.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005, гр. 68.31 КВЕД ДК 009:2010). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Упорядкування ставок єдиного податку здійснюється відповідно до класифікації видів економічної діяльності. Згідно Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010р. № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» з внесеними змінами від 29.11.2010р. № 530 на заміну ДК 009:2005 затверджений національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», який набирає чинності з 01.01.2012р.

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку не більше 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 


^ 2. Цілі(мета) регулювання.

Основною метою державного регулювання є: врегулювання справляння єдиного податку на території міста у відповідності з Податковим кодексом України, забезпечення надійними джерелами фінансування місцевий бюджет та надання можливості суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам реалізувати своє право на застосування спеціального режиму оподаткування.

Пропонується затвердження ставок єдиного податку за видами економічної діяльності відповідно з класифікаторами (ДК 009:2005) та (ДК 009:2010). Класифікація видів діяльності відповідно з класифікатором (ДК 009:2010) буде застосовуватися після проведення відповідної перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.


^ 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У рамках підготовки даного регуляторного акту передбачається здійснити наступні заходи:

- розглянути звернення фізичних осіб – підприємців щодо прийняття нових ставок єдиного податку у відповідності до Податкового Кодексу;

- оприлюднити проект даного регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Новоодеської міської ради http://.meria.newodessa.com.ua для отримання зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання;

- розглянути регуляторний акт на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічному розвитку;

- винести на розгляд сесії Новоодеської міської ради.

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 


^ 4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Представлений проект регуляторного акту встановлює чіткі засади взаємовідносин усіх суб’єктів в сфері місцевого оподаткування, забезпечує додержання принципів податкового законодавства:

рівність усіх платників перед законом;

соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

стабільність – ставки податків та зборів, податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Запропонований проект регуляторного акта відповідає також принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.


^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Можливе досягнення визначених цілей, у разі прийняття регуляторного акту, а саме: забезпечення виконання вимог Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», Податкового кодексу України та встановлення фіксованих ставок єдиного податку, у зв’язку з простотою положень даного регуляторного акту та чітким врегулюванням прав та обов’язків суб’єктів, на яких розповсюджується даний регуляторний акт.


^ 6. Очікувані результати прийняття рішення.

У сфері інтересів територіальної громади – створення надійного джерела наповнення доходної частини міського бюджету для фінансування заходів соціальної сфери та комунального господарства; стимулювання розвитку підприємництва;

у сфері інтересів суб’єктів господарювання – диференціація ставок, прозорість дій органу місцевого самоврядування, стимулювання розвитку підприємництва, прогноз подальшої господарської діяльності, можливість використання права вибору системи оподаткування;

у сфері інтересів держави – стабільність соціально-економічного розвитку регіону; забезпечення надходжень до місцевого бюджету, що сприятиме виконанню місцевих програм в галузях житлово-комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури і мистецтва, забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих верств населення.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових матеріальних чи фінансових витрат.


^ 7. Термін дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності.


^ 8. Визначення показників результативності рішення.

Показники результативності зазначеного рішення – статистичні показники, пов’язані з дією акту, а саме:

кількість суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які застосовуватимуть спрощену систему оподаткування та на яких поширюється дія акта;

сума сплаченого ними єдиного податку;

рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, пов’язаними з виконанням вимог акта.


^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

- відстеження динаміки кількості платників єдиного податку ;

- відстеження динаміки зростання надходжень єдиного податку.

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності.


Фінансово-економічний відділ Новоодеської міської ради


Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються письмово, з 16 січня 2012 року протягом місяця, з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: 56602, м. Нова Одеса, вул. Леніна, 208.Схожі:

Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconЗвіт про базове відстеження проекту регуляторного акту рішення Новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» 09 лютого 2012 року м. Нова Одеса
Сфера впливу: суб’єкти господарювання фізичні особи та юридичні особи, які здійснюють чи мають наміри здійснювати підприємницьку...
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення Кремінської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ставок вартості патенту на здійснення торгової діяльності»
Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення Кремінської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ставок вартості патенту на здійснення торгової діяльності»
Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconЗвіт про базове відстеження результативності рішення міської ради
Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення виконавчого комітету міської ради 24. 02. 2009 №154/4 Доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях на 2009 рік №
Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності в м. Чернівцях за окремими видами...
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення Кремінської міської ради Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ставок вартості патенту на здійснення
...
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення 10 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 20. 12. 2006 року №186 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності в м.
Чернівецької міської ради V скликання від 20. 12. 2006 року №186 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів...
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення 10 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 20. 12. 2006 року №186 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності в м.
Чернівецької міської ради V скликання від 20. 12. 2006 року №186 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів...
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconПро затвердження фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб -підприємців на території м. Валки Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 293 Податкового кодексу України, Валківська міська рада вирішила
Про затвердження фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців на території м. Валки
Рішення новоодеської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців міста Нова Одеса» Опис проблеми, що планується вирішити шляхом втручання органа місцевого самоврядування в певну сферу господарської діяльності iconРішення 12 вересня 2012 року №109 м. Нова Одеса Про занесення до Книги Пошани міста Нова Одеса
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про Книгу Пошани міста Нова Одеса, затвердженого рішенням Новоодеської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи