Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати icon

Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати
Скачати 165.05 Kb.
НазваДодаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати
Дата конвертації16.01.2013
Розмір165.05 Kb.
ТипДодаток


Додаток 3

до рішення міської ради

від «___» _________2011р.ПОЛОЖЕННЯ


про оренду та порядок розрахунку орендної плати

за земельні ділянки у м. Нова Одеса


1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Земельного, Господарського, Цивільного, Бюджетного, Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель», та рішення 20 сесії міської ради 13 скликання від 27 квітня 2001 р. № 195 «Про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель міста Нова Одеса», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.


1.2. Положення регулює:


1.2.1. Правові відносини між Орендодавцем та Орендарями по використанню земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності;


1.2.2. Порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення Договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок.


^ 2. Терміни та визначення


2.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:


Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – довідка про вартість земельної ділянки, визначена уповноваженим територіальним органом Державного комітету України по земельних ресурсах у Новоодеському районі.


Договір оренди землі – договір, за яким Орендодавець зобов’язаний за плату передати Орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а Орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.


Договір суборенди – договір про передачу Орендарем земельної ділянки в оренду третій особі, за попередньою згодою Орендодавця.


Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.


Об’єкт оренди – земельна ділянка, що знаходиться у розпорядженні територіальної громади м. Нова Одеса.


Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельної ділянкою, необхідною Орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.


Орендодавець – Новоодеська міська рада в особі міського голови.


Орендар – фізична або юридична особа, якій на підставі Договору оренди землі належить право володіння і користування земельної ділянкою.


Орендна плата – це платіж, який Орендар вносить Орендодавцеві за користування земельною ділянкою.


Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.


Ставка орендної плати – плата за користування земельною ділянкою, визначена у відсотках до земельного податку відповідно до цього Положення.


Ставка податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.


2.2. Орендодавцем земельних ділянок за цим Положенням виступає Новоодеська міська рада в особі міського голови.


2.3. Рішення про надання в оренду земельних ділянок приймає Новоодеська міська рада.


^ 3. Укладання Договору оренди землі та його реєстрація


3.1. Підставою для укладання Договору оренди землі є рішення Новоодеської міської ради.

У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні підставою для укладання Договору оренди є протокол аукціону. Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні визначається чинним законодавством.


3.2. Ставку орендної плати по договору визначає відповідальна комісія на підставі цього положення.


3.3. Договір оренди землі укладається у письмовій формі, відповідно до технічної документації або проекту землеустрою. За бажанням однієї із сторін Договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально.


3.4. Договір набирає чинності з моменту укладення та його державної реєстрації.


3.5. Права та обов’язки Орендодавця та Орендарів визначаються Договором оренди землі та цим Положенням.


3.6. Державна реєстрація Договору оренди землі здійснюється відділом Держкомзему у Новоодеському районі, відповідно до чинного законодавства.


^ 4. Порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки

4.1. Розмір, форма, строки внесення та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у Договорі оренди землі між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Положення та чинного законодавства України.


4.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон м. Нова Одеса, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежить від наслідків господарської діяльності Орендаря.


4.3. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Нормативна грошова оцінка земель м. Нова Одеса проводиться у відповідності з чинним законодавством України і підлягає затвердженню Новодеською міською радою. Показники оцінки підлягають щорічного станом на 1 січня уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення, технічна документації з грошової оцінки земель міста Нова Одеса» та витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, виданий відділом Державного комітету України по земельних ресурсах у Новоодеському районі.


4.4. Розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку оформляється у вигляді додатку до Договору оренди землі.

4.5. Розмір земельного податку визначається за формулою:


Р зем.п. = Н гр.оц. х К зем.п.,


де К зем.п. = С зем.п./100


Розмір річної орендної плати визначається за формулою:


Ро пл. = Р зем.п. х Со пл.,


Р зем.п. – розмір земельного податку;


Н гр.оц. – нормативна грошова оцінка земельної ділянки у гривнях;


К зем.п. – коефіцієнт земельного податку;


С зем.п. – ставка земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановлена відповідно до чинного законодавства;


Ро пл. – розмір річної орендної плати за земельну ділянку;


Со пл. – ставка орендної плати, визначена відповідно до цього Положення.


4.6. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, а для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку.

Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, її розмір визначається та змінюється відповідно до чинного законодавства.


4.7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно до чинного законодавства.


4.8. Орендна плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.


4.9. Нова технічна документація з грошової оцінки земель міста Нова Одеса, що розробиться згідно чинного законодавства в терміни визначені законодавством буде застосована післі затвердження на сесії міської ради.


^ 5. Ставки орендної плати:

5.1. Основні ставки орендної плати:
з/пФункціональне використання земельної ділянки

Ставки орендної плати у %Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу–бізнесу, більярдних, кегельбанів

12
Розміщення комерційних банків, фінансових та кредитних установ, банкоматів

12
Розміщення нотаріальних, брокерських, маклерських, букмекерських, рекламних контор та агентств нерухомості, пунктів обміну валют, пунктів продажу лотерейних білетів

12
Розміщення об’єктів для торгівлі нафтопродуктами, газом

12Розміщення об’єктів, що здійснюють технічне обслуговування автомобілів, автомийок

12Обслуговування пунктів (площадок) по прийманню металлобрухту

12Розміщення індивідуальних гаражів

3Розміщення платних стоянок для автотранспорту

4Розміщення аптек

6Розміщення підприємств зв’язку

12Розміщення закладів торгівлі

12Розміщення ресторанів, кафе, піцерій

6Розміщення літніх майданчиків

6Обслуговування складів, підсобних приміщень

6Розміщення закладів побутового обслуговування, готелів та ринків

4Розміщення туристичних агентств та фірм

12Розміщення підприємств, зайнятих виробництвом товарів народного споживання

3Розміщення підприємств промисловості

5Будівництво та обслуговування громадянами індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд

3Будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків

3Розміщення кооперативних автостоянок для зберігання особистого транспорту громадян, гаражно-будівельних кооперативів, які не є суб’єктами підприємницької діяльності

3Ведення громадянами городництва, садівництва

3Сільськогосподарське використання земель юридичними особами

3Розміщення релігійних, громадських, благодійних організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю та політичних партій

3Влаштування проїзду, проходу до власної земельної ділянки

3Обслуговування проїздів, проходів до закладів торгівлі та інших об’єктів, площадок біля них, крім літніх майданчиків

3Інші види діяльності, які не увійшли до цього переліку

3


У разі передачі земельних ділянок за кількома видами використання без визначення площ земельних ділянок для кожного використання, розмір відсотка для розрахунку орендної плати встановлювати пропорційно використанню земельної ділянки.

Для земельних ділянок під базами підприємств площею більше 1ГА приміняється зменшувальний коефіцієнт ½.


^ 6. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки


6.1. Розмір річної орендної плати щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.


6.2. Розмір орендної плати може переглядатись один раз у рік та у випадках, передбачених у Договорі оренди землі.


6.3. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених чинним законодавством.


6.4. Надлишково сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку Орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.


6.5. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову

декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.


6.6. У разі, якщо орендарі земельних ділянок будуть мати намір змінити напрям діяльності у нежитлових приміщеннях, кіосках, павільйонах тощо, які розташовані на орендованих земельних ділянках, орендарі повинні звернутися до міської ради з клопотанням щодо внесення відповідних змін до рішень міської ради, на підставі яких укладені договори оренди землі.


^ 7. Порядок справляння орендної плати за землю


7.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно умов договору оренди. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання Договору оренди землі.

7.2. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

7.3. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

7.4. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені Договором оренди землі, до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.


7.5. Відповідальність за правильність нарахування, повноту і своєчасність справляння орендної плати за землю до бюджету покладається на платників орендної плати за землю. За несвоєчасне внесення орендної плати у строки, визначені Договором оренди землі та цим Положенням, нараховується пеня у розмірах, визначених законом за кожний календарний день прострочення у його сплаті, відповідно до Податкового кодексу України.

7.6. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати до міського бюджету здійснює Вознесенською ОДПІ.

Контроль за повнотою, правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки в визначені терміни здійснюється фінансово-економічним відділом міськвиконкому відповідно до чинного законодавства.


^ 8. Внесення змін до Договору оренди землі


8.1. Зміни до договору оренди землі здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками Орендодавця та Орендаря. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору оренди землі спір розв’язується у судовому порядку.


8.2. Додаткові угоди не укладаються у випадку перерахунку орендної плати при зміні ставок земельного податку та ставок орендної плати відповідно до змін чинного законодавства. Розрахунки здійснюються Орендодавцем самостійно та повідомляється протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня проведення таких розрахунків.


^ 9. Припинення та розірвання Договорів оренди землі


9.1. Дія Договору оренди землі припиняється у випадках, зазначених у Договорі оренди землі та чинному законодавстві.


9.2. Договір оренди землі може бути розірвано за взаємною згодою Орендодавця та Орендаря.

9.3. На вимогу Орендодавця або Орендаря Договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами їх обов’язків, передбачених Договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством.


9.4. У разі розірвання Договору оренди землі з ініціативи Орендаря Орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік.


9.5. Договір оренди землі може бути припинений Орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у Договорі оренди землі.


^ 10. Повернення земельної ділянки


10.1. Після припинення дії Договору оренди землі Орендар протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду, про що укладається відповідний акт прийому-передачі.


10.2. Обов’язок по складанню акта прийому-передачі земельної ділянки покладається на сторону, яка передає земельну ділянку. У разі відсутності Орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною Орендодавцем.


10.3. Інші умови повернення земельної ділянки визначаються Договором оренди землі.


^ 11. Поновлення Договору оренди землі


11.1. По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель

державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той

самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.


У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із: уповноваженим керівником органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності) з поданням додаткової угоди на

затвердження Новоодеської міської ради.


Керівник органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк .

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.

У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Умови Договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов Договору переважне право Орендаря на укладання Договору припиняється.


11.2. Порядок поновлення Договору оренди землі або відмова від продовження терміну його дії визначаються Договором оренди землі та чинним законодавством.


^ 12. Перехід права власності на земельну ділянку


12.1. Орендар, який відповідно до чинного законодавства може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.


12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства та умов Договору оренди землі.


^ 13. Суборенда земельних ділянок


13.1. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється за письмовою згодою Орендодавця та при виконанні умов:


13.1.1. Функціональне використання земельної ділянки не змінюється;


13.1.2. Умови договору суборенди є такими самими і не суперечать Договору оренди землі;


13.1.3. Строк суборенди не може перевищувати строк, визначений Договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.

13.2. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін Договір суборенди може бути посвідчений нотаріально.


^ 14. Відповідальність за виконання “ Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Нова Одеса”.


14.1. При виявленні факту нецільового використання земельної ділянки, орендна плата розраховується у відповідності з фактичним використанням. Підставою для розрахунку орендної плати у відповідності з функціональним використання земельної ділянки є акт обстеження земельної ділянки.


14.2. У випадку якщо юридичні та фізичні особи в двомісячний термін після прийняття рішення Новоодеською міською радою про надання в оренду земельної ділянки та виготовлення документів не уклали договір її оренди, списки направляються до прокуратури району, а також до відділу Держкомзему у Новоодеському районі.Схожі:

Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення сесії Чернівецької міської ради VI скликання "Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях" від 2012р. № Опис проблеми
Чернівецької міської ради VI скликання “Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення 29. 03. 2012 №467 м. Чернівці Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого рішенням 33 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 23. 10. 2008р. №715
Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення 28. 07. 2011 №221 м. Чернівці Про внесення змін в Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого рішенням 33 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 23. 10. 2008 року №715
Про внесення змін в Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого рішенням...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення 2012 № м. Чернівці Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого рішенням 33 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 23. 10. 2008 року №715
Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях, затвердженого...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconПоложення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях
...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconПоложення про оренду майна територіальної громади м. Львова (додаток 1). 2 Методику розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова (додаток 2)
Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2006р. №1846...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення м. Кремінна Про перегляд орендної плати в зв’язку з невиконанням, у строк встановлений рішенням, пункту 3 рішення сесії міської ради від 04. 05. 2011 р. №9/19
Мпп “Стимул”, враховуючи рішення сесії міської ради від 26. 10. 2011р за №15/9 “Про затвердження Порядку розрахунку орендної плати...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення м. Кремінна Про перегляд орендної плати в зв’язку з невиконанням, у строк встановлений рішенням, пункту рішення сесії міської ради від 21. 09. 2011 р. №13/23
Тов “Комплекс-21”, враховуючи рішення сесії міської ради від 26. 10. 2011р за №15/9 “Про затвердження Порядку розрахунку орендної...
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconПоложення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях Опис проблеми
Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях
Додаток 3 до рішення міської ради від 2011р. Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати iconРішення м. Кремінна Про перегляд орендної плати
«Про поновлення договору оренди землі від 26. 07. 2004р. Пп.», враховуючи рішення сесії міської ради від 26. 10. 2011р за №15/9 “Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи