Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку icon

Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку
Скачати 132.07 Kb.
НазваРішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку
Дата конвертації17.01.2013
Розмір132.07 Kb.
ТипРішення
УКРАЇНА

НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 5

« 06 » липня 2011 року VIII сесія 6 скликання


Про затвердження Положення про міський

цільовий фонд охорони навколишнього

природного середовища та Порядку

планування і використання коштів

міського цільового фонду охорони

навколишнього природного середовища


Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища ”, Рішення Миколаївської обласної ради №5 від 25.03.2011 року «Про затвердження Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування і використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста та комунальної власності, містобудування, охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Положення), що додається.

2. Затвердити Порядок планування і використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок), що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста та комунальної власності, містобудування, охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів.

Міський голова О.П.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 06 липня 2011 р. № 5

ПОЛОЖЕННЯ

про міський цільовий фонд охорони навколишнього

природного середовища


1. Міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету Миколаївської області.

2. Фонд створюється відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища”, "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого Рішенням Миколаївської обласної ради №5 від 25.03.2011 року, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).

3. Джерелами формування Фонду є кошти, що надходять до спеціального фонду міського бюджету від:

частини екологічного податку згідно з чинним законодавством;

частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

4. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам міських природоохоронних програм відповідно до щорічних розподілів видатків Фонду в установленому порядку.

5. Розподіл видатків Фонду здійснюється відповідно до Порядку планування та використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого міською радою.

6. Уповноважений з формування видатків Фонду – фінансово-економічний відділ міської ради.

7. Сума перевищення планових надходжень до Фонду та не використані на кінець минулого року кошти Фонду використовуються у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

8. Головний розпорядник коштів Фонду – Новоодеська міська рада.

9. Видатки на виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюються головним управлінням Державного казначейства в Миколаївській області у межах планових обсягів, затверджених рішенням міської ради.

10. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому чинним законодавством порядку.


^ Начальник фінансово-економічного

відділу виконавчого комітету міської ради І.А.Цешнатій


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 06 липня 2011 р. № 5


ПОРЯДОК

планування і використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

^ Розділ І.Загальні положення

1.1. Порядок планування і використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого Рішенням Миколаївської обласної ради №5 від 25.03.2011 року, з метою забезпечення ефективного використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) та цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

1.2. Порядок встановлює правила планування та фінансування заходів міських природоохоронних програм за рахунок коштів Фонду.

1.3. Ініціатор виконання природоохоронного або ресурсозберігаючого заходу (далі - ініціатор заходу) - комунальні підприємства, підпорядковані міській раді.

Розділ 2. Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів

2.1. Планування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів здійснюється на кожний наступний бюджетний рік відповідно до основних напрямів міських програм природоохоронних заходів шляхом формування переліків природоохоронних заходів (далі – перелік).

2.2. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється за рахунок коштів Фонду відповідно до щорічних розподілів видатків.

2.3. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит).

2.4. Запити на визначений фінансовий рік подаються ініціаторами заходу до юридично-земельного відділу міської ради (відповідно до змісту заходу) до 1 вересня поточного року за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.5. Ініціатори заходів несуть особисту відповідальність за достовірність і повноту наданої інформації.

Розділ 3. Порядок формування щорічного розподілу видатків Фонду

3.1. За рахунок Фонду не фінансуються заходи, які не включені до:

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147;

заходів, які призводять до збільшення навантаження на навколишнє середовище або негативно впливають на його стан.

3.2. Юридично-земельний відділ міської ради проводить аналіз запитів на відповідність вимогам цього Порядку, формують узагальнені подання на наступний рік за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та подають разом із запитами ініціаторів заходу та позитивними висновками щодо можливості та доцільності виконання заходу за рахунок бюджетних джерел фінансово-економічному відділу міської ради до 10 жовтня поточного року.

3.3. Юридично-земельний відділ міської ради несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у висновку, та об'єктивність відбору природоохоронних заходів, що пропонуються для внесення до проекту переліку природоохоронних заходів на відповідний рік.

3.4. Фінансово-економічний відділ міської ради готує:

на підставі інформації юридично-земельного відділу міської ради – проект переліку природоохоронних заходів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Фонду, вносить його на розгляд і погодження голові міської ради до 20 жовтня поточного року.

на підставі погодженого переліку у межах очікуваного бюджетного призначення на наступний рік – проект розподілу видатків Фонду по головних розпорядниках коштів міського бюджету в розрізі природоохоронних заходів (далі - розподіл).

Вносить на погодження постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста та комунальної власності, містобудування, охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів (далі – постійні комісії міської ради) погоджений головою міської ради проект розподілу до 1 листопада поточного року. Строк розгляду та погодження постійними комісіями міської ради проекту розподілу не повинен перевищувати 20 календарних днів.

^ 3.5. Згідно погодженого на засіданні постійних комісій міської ради проекту розподілу зі змінами та доповненнями до 5 грудня поточного року, фінансово-економічним відділом готується проект рішення міської ради про міський бюджет м. Нова Одеса на відповідний рік та розглядається міською радою у визначеному чинним законодавством та Регламентом міської ради порядку.

3.6. У разі потреби внесення змін до затвердженого міською радою розподілу видатків Фонду фінансово-економічний відділ міської ради за наявності відповідного обґрунтування вносить пропозиції голові міської ради, на погодження постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста та комунальної власності, містобудування, охорони навколишнього середовища, земельних ресурсів

Розділ 4. Виконання видатків Фонду

4.1. Видатки Фонду та касове виконання міського бюджету по видатках Фонду відбувається у межах запланованих обсягів надходжень. Перевищення планових надходжень до Фонду та залучення залишків коштів, що утворилися на початок року, використовується у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства.

4.2. Новоодеська міська рада фінансуються головним управлінням Державного казначейства в Миколаївській області відповідно до затвердженого рішенням міської ради розподілу на підставі документів, що обґрунтовують таке фінансування, – кошторисів, щомісячних планів асигнувань, договорів на виконання робіт тощо. Новоодеська міська рада згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за їх оформлення, фінансування безпосередніх виконавців та контроль впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів.

Відповідальність за нецільове використання коштів згідно з чинним законодавством несуть виконавці природоохоронних заходів та Новоодеська міська рада в особі керівників юридичних осіб.

4.3. Залишок невикористаних на кінець поточного року коштів Фонду включається до вільного залишку бюджетних коштів на початок наступного року і використовується на проведення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів додатково до запланованих надходжень і призначень наступного року відповідно до чинного законодавства.


Розділ 5. Звітність про виконання

5.1. Виконавці природоохоронних заходів згідно з чинним законодавством звітують про цільове використання коштів Фонду перед Новоодеською міською радою не пізніше ніж до 1 лютого наступного за звітним року.

5.2. Фінансово-економічний відділ міської ради на підставі звітності виконавців природоохоронних заходів готує річний звіт про використання коштів Фонду і не пізніше ніж до 1 березня наступного за звітним року подає голові міської ради.

Оприлюднення звіту на власному веб-сайті забезпечує Новоодеська міська рада.


Начальник фінансово-економічного

відділу виконавчого комітету міської ради І.А.Цешнатій


Додаток 1

до Порядку


^ ЗАПИТ НА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 1. Назва заходу____________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Екологічна проблема та короткий зміст заходу ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заходу (очікуваний природоохоронний ефект із зазначенням кількісних показників впливу на довкілля: зниження викидів, скидів, об’ємів розміщення відходів тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Місце впровадження заходу (форма власності об’єкта фінансування) ________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Відповідність заходу пріоритетним напрямам природоохоронної діяльності (Програмі охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011 – 2015 роки, іншим обласним програмам - вказати назву, дату затвердження номер рішення та пункт програми) ______________________________________

__________________________________________________________________

 1. Перелік робіт, що передбачає захід (за видами та кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), тис. гривень) ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прогнозний обсяг видатків на виконання заходу в повному обсязі, у тому числі можливі джерела та обсяги співфінансування заходу (з розбивкою за джерелами фінансування та роками)______________________________________

__________________________________________________________________

 1. Готовність на момент подання запиту (в абсолютних показниках та відсотках від загальної вартості)___________________________________________________
 1. Проект технічного завдання на виконання заходу (оформляється окремим додатком)

 1. Проектно-кошторисна документація, інформація про розробника, дата затвердження, експертна оцінка (оформляється окремим додатком у разі наявності)

 1. Заявник – інформація про ініціатора (назва організації, установи, контактні особи, телефони)___________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Особливості виконання заходу____________________________________

Інше _____________________________________________________________


8


Додаток 2

до Порядку


^ УЗАГАЛЬНЕНЕ ПОДАННЯ ЩОДО ПЕРШОЧЕРГОВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

на ________ рік

(Назва галузевого управління )

Ранжу-вання за першо-черго-вістю вико-

нання

Назва заходу

Пункт постанови Кабінету Міністрів України від

17 вересня 1996 року

№ 1147

Назва міської програми, дата та номер рішення про затверд-

ження, пункт

Частка комуналь-

ної власності

Строки виконання заходу

Кошто-

рисна вартість (всього, тис. гривень)

Стан готов-ності на початок року,

відсоток

Потреба

у коштах

на __ рік, (тис. гривень)

Примітки

Рік початку

Рік

завершення

Примітка. До подання (за кожним заходом) додаються: кошторис витрат, графік реалізації заходу, копії документів, що є підставою для виконання заходу, або витяги з них.


______________________________________________ _____________________ (Ініціали, прізвище)

Посада керівника головного розпорядника коштів Підпис


Дата

9


Додаток 3

до Порядку


^ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

за станом на__________________


№ з/п

Назва заходу

Досягнутий природоохо-ронний ефект (кількісні та якісні показники)

Обсяг освоєних коштів у звітному році

(тис. гривень)

Виконано

(назва робіт, послуг

за видами)


Введення

в дію потуж-ностей

Примітки

(причини недоосвоєння коштів, обсяг кредиторської заборгованості, обсяг повернутих до міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища коштів, якщо таке мало місце)

Всього

Міський фонд охорони навко-

лишнього природного середовища

Інші джерела
______________________________________________ _____________________ (Ініціали, прізвище)

Посада керівника головного розпорядника коштів Підпис


Дата
Схожі:

Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»
Аних на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища
України, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», керуючись ст ст. 15. 19. 47. 48 Закону України «Про охорону навколишнього...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення від 25 липня 2011 року №307 м. Знам`янка Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 10. 2008 р. №739 «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища»»
...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення 11. 0 2012 №586/18 м. Чернівці Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та міського Фонду охорони навколишнього природного середовища
Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради ІІІ скликання від 17....
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення ХІ сесія VІ скликання від 09 червня 2011 року №224 Про затвердження Програми охорони природного навколишнього
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”,...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення ХІ сесія VІ скликання від 09 червня 2011 року №224 Про затвердження Програми охорони природного навколишнього
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”,...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з постійною комісією природокористування, охорони довкілля та благоустрою від 26. 06. 2008 №01-1241, міська рада ухвалила
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища“, за погодженням з постійною комісією природокористування,...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами і доповненнями, статті 43 Закону України...
Рішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку iconРішення 13. 11. 2012 №725/22 м. Чернівці Про виділення коштів з цільових фондів міської ради
Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради ІІІ скликання від 17....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи