Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року icon

Рішення №1 " 25 " листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року
НазваРішення №1 " 25 " листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року
Дата конвертації17.01.2013
Розмір187 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

НОВООДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 1


“ 25 ” листопада 2011 р.

XIII сесія шостого скликання


Про затвердження Звіту про стан

соціально-економічного розвитку

міста Нова Одеса за підсумками 2010 року


Відповідно до статті 25, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника фінансово – економічного відділу Цешнатій І.А про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року, міська рада

ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Звіт про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року (додається).


2. Звіт про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Новоодеської міської ради.


 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку міста.Міський голова О.П.Поляков


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Новоодеської міської ради

від 25 листопада 2011 р. № 1


^ ЗВІТ ПРО СТАН СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НОВА ОДЕСА

ЗА ПІДСУМКАМИ 2010 РОКУ.


Реалізація заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, в 2010 році створили умови для недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, всебічного розвитку освіти, культури, поліпшення охорони здоров'я, забезпечила належне підтримання житлово-комунального господарства.


^ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету 2010 року зросли порівняно з 2009 роком - на 435 159 грн. або на 8,5% відповідно і становлять 5 574, 5 тис. грн.

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету міста залишається податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого у у 2010 році становила – 52,8%. В поточному році очікується значне зростання та бюджетоутворююча роль надходжень від плати за землю. У 2010 році плата за оренду землі становила 734,1 тис. грн..

У формуванні доходної частини міського бюджету підвищується роль спеціального фонду бюджету міста. Надходження податків і зборів до спеціального фонду міського бюджету 2010 року становлять 1 706,4 тис. грн. Протягом 2010 року в місті було продано землі на 403,7 тис. грн..

Слід зазначити, що це сприяє і зростанню обсягу видатків загального фонду, який у 2010 році становив - 5 646,06 тис. грн., що порівняно з 2009 роком більше на 1 128,26 тис. грн., або на та 24,9 %.

Як і в попередні роки, видатки у 2010–ому мали соціальну спрямованість. Із загальної суми видатки на дошкільну освіту склали майже 46%, культуру – 4%, фізичну культуру і спорт – 3,3%, дорожне господарство – 5%, житлово-комунальне господарство – 5%. Видатки спеціального фонду 2010 року становлять 1 807,5 тис.грн.

Чітка та системна реалізація заходів бюджетної політики в місті дала змогу послідовного розв’язання ряду проблем, які потребували вирішення. Це стабільність фінансування соціально-захищених статей видатків, покращання інвестиційного клімату. Але структура видатків негнучка, у 2010 році – 63,6 % припадає на захищені статті видатків, а це не дозволяє проводити істотне оновлення галузей, що фінансуються з міського бюджету міста.


^ СОЦІАЛЬНА СФЕРА


Починаючи з 1992 року і дотепер, природний рух населення міста характеризується перевищенням смертності над народжуваністю, а саме: за 2010 рік загальний коефіцієнт народжуваності становить 10,8, а коефіцієнт смертності – 17,3. В результаті падіння народжуваності і росту смертності сформувалась структура населення, для якої характерна достатньо висока питома вага осіб старших вікових груп і значно менша – дітей.

По даним відділу статистики у Новоодеському районі кількість населення міста Нова Одеса на 01.01.2011 року становить 12427 осіб, із них чоловіки – 5772 осіб, жінки – 6655 осіб

Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення та міграції населення.


^ ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ


По даним Новоодеського районного центру зайнятості, офіційного статусу безробітних на 1 жовтня 2010 року набули 350 осіб, рівень зареєстрованого безробіття становив 2,9% середньорічної кількості населення працездатного віку. За повідомленнями підприємств, установ та організацій міста, кількість вільних робочих місць та вакантних посад становила 40 одиниць. Навантаження на одне вільне робоче місце незайнятого населення, що звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості становило 8 осіб. За сприяння державної служби зайнятості були працевлаштовані 604 осіб.

Одним із важливих заходів регулювання ринку праці є організація громадських робіт, яка забезпечує тимчасове працевлаштування. Кількість громадян, які брали участь у громадських роботах склала 22 особи.

З метою набуття нової професії, або спеціальності проходили професійне навчання за направленнями служби зайнятості 109 осіб.


^ СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


За даними відділу статистики у Новоодеському районі чисельність осіб похилого віку на 01.01.2011 року становить майже 30 відсотків від загальної чисельності населення міста – 3145 осіб.

Питаннями соціального забезпечення населення міста в основному займається управління праці та соціального захисту населення Новоодеського району при райдержадміністрації. Цим управлінням виконується ряд соціальних програм направлених на соціальний захист малозабезпечених категорій населення міста, удосконалюється система комплексного підходу у вирішенні питань соціального захисту населення, яка надає цілий ряд безкоштовних послуг через відповідну мережу соціальних установ. На території міста в цих питаннях діє своя міська Програма «Турбота».

Знаходяться на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення інваліди війни міста – 40 осіб, діти-інваліди – 38 осіб, отримують житлову субсидію – 424 осіб, отримують допомогу 35 малозабезпечених сім’ї.

З метою соціального захисту найуразливіших верств населення міста Нова Одеса в 2010 році:

 • видано допомогу при народженні дитини 3053,8 тис.грн.;

 • видано допомогу по догляду за дитиною до 3х років 1785,5 тис.грн.;

 • видано допомогу малозабезпеченим сім’ям 361,1 тис.грн..;

 • надано допомогу по опіці 583 тис.грн.;

 • надано допомогу одиноким матерям 965,1 тис.грн..;

 • надано тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 171,7 тис.грн.

Виплачено одноразову грошову допомогу в сумі 20 010 грн. громадянам, які постраждали від надзвичайної ситуації, яка сталася 16 серпня 2010 року на території міста Нова Одеса.

На соціальний захист з міського бюджету у 2010 році було заплановано та видано 17 тис.грн. видатків.


^ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО


На галузь житлово-комунального господарства у 2010 році було заплановано 384 тис.грн. видатків, виконано 365 тис.грн. ( 95 %).

В місті станом на 01.01.2011 року працює 4 комунальних підприємства по наданню житлово-комунальних послуг населенню. Робота цих підприємств залишається на неналежному рівні і потребує значної уваги зі сторони міської ради. Вкрай низька матеріально-технічна база та недостатнє фінансування (дотації) комунальних підприємств міста не в змозі забезпечити потреби населення в одержанні якісних житлово-комунальних послуг. Без вирішення цієї проблеми, міська рада не в змозі в повній мірі завершити роботу по реформуванню ЖКГ.

За рахунок коштів міського бюджету у 2010 році проводилися видатки: зроблено внесок у статутний фонд КП «Благоз» для придбання трактора та легкового автомобіля у сумі 182 тис. грн..; відремонтовано покрівлю адміністративного приміщення Комунального підприємства «Благоз» і виділено з міського бюджету кошти в сумі 96 182 грн.

Щорічно, спільними зусиллями міської ради і членів більшості ОСББ, вживаються заходи щодо проведення в будинках міста відповідних ремонтних робіт із залученням коштів міської ради та власних коштів власників квартир. В результаті 68% житла знаходиться в нормальному стані. Але 32% житла ще потребують значних капіталовкладень для доведення їх до нормального стану. В основному це стосується багатоквартирних будинків в житлових масивах по вул. Комарова, Іпатенко, Сеславінського.

Загальна довжина магістральних водопровідних мереж в місті Нова Одеса складає 76 кілометрів, з них більше 70% знаходяться в незадовільному стані. Довжина розвідної водопровідної мережі складає 104 кілометри, з них більше 64,6 км знаходиться в ветхому та аварійному стані.

Наданням послуг водопостачання для міста Нова Одеса займається комунальне підприємство "Новоодеський міський водоканал".

Проблема безперебійного водопостачання та водовідведення залишається найбільш гострою в місті. Маючи в місті великі запаси підземної питної води, 104 км водорозбірних мереж, 2 потужні насосні станції, накопичувач питної води на 2000 кубів, продовжують мати місце значні перебої у водопостачанні. Основною причиною є вкрай висока зношеність водорозбірних мереж, які при належному тиску води, що подається, виходять із ладу і рвуться.

Фінансування робіт з благоустрою міста та утриманню об’єктів комунального господарства міста здійснюється за рахунок міського бюджету. Фінансове забезпечення цих заходів залишається вкрай малим і становить 10-15% від нормативної потреби. Так при річній нормативній потребі на 1,5 млн. грн. фактично витрачалося 150-200 тис. грн.

Прибирання вулиць здійснювалось підприємствами - КП «Благоз» та КП «Правопорядок».

Обстеження доріг міста показало, що 76% доріг потребує капітального ремонту, всі мости та мостові споруди міста потребують поточного ремонту. В першу чергу потребують ремонту дороги по вулицям Димитрова, Комарова, Нова, Поштова, Кухарєва, Набережна, Гайдара, Мельнична, Шмідта, Прибузька. Необхідно терміново відремонтувати асфальтоване покриття доріг на міському автобусному маршруті по вулицям Лермонтова, Космонавтів, Петровського, Шкільній на загальну суму більше 1,5 млн. грн.

Гостро стоїть питання будівництва сміттєзвалища. Але це залишається проблемним через обмеження коштів у міському бюджеті. Так лише вартість проектно-кошторисної документації звалища коштує більше 380 тис. грн. Потребує вирішення питання відведення землі під сміттєзвалище.

Також значну увагу в розбудові житлово-комунального господарства приділяється питанням спрямованим на енергозбереження. Для потреб вуличного освітлення придбано та встановлено 4 багато тарифні лічильники, всі ліхтарі вуличного освітлення переобладнуються під енергозберігаючі лампи, що дає змогу економити до 45% коштів за використану електроенергію.

Наявна площа зелених насаджень займає лише 3% від наявних земель загального користування. В той же час, озеленення має важливе значення для покращення екологічного, санітарно - гігієнічного стану та естетичного оформлення міста.

Потребує виконання робіт по упорядкуванню дитячих майданчиків в Центральному сквері, в Сквері біля Кургану Слави, у сквері по вулиці Маліновського.

На території міста розташовано один міський пляж, який щорічно проходить паспортизацію, а також знаходиться під постійним наглядом міського рятувального посту. На даний час потребує капітального ремонту берегове укріплення, а також благоустрій зони відпочинку міського пляжу.

На території міста розташовано 5 кладовищ в т.ч. 2 в с. Криворіжжя. На даний час на всіх кладовищах необхідно провести ремонт огорожі (8км), а також передбачити будівництво нового центрального кладовища.

В загальних обсягах надання послуг транспортними підприємствами в межах району і області, місто одержує послуги лише в міських пасажирських перевезеннях на одному міському маршруті.


^ ГУМАНІТАРНА СФЕРА


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я


Враховуючи, що місто Нова Одеса являється містом районного підпорядкування, на території міста питаннями охорони здоров’я займається районна рада та райдержадміністрація. В таких умовах основною функцією міської ради є сприяння райдержадміністрації у вирішенні проблем у сфері охорони здоров’я.

На території міста функціонує центральна районна лікарня, яка обслуговує усіх мешканців міста. На території с.Криворіжжя працює сільський ФАП. На його утримання у 2010 році було заплановано 23 тис.грн. видатків, виконано 20 тис.грн. ( 87 %).

Окрім ЦРЛ в місті діє стоматологічна поліклініка.^ В розрахунку на 1000 населення міста на 01.01.2011 року по даним центральної районної лікарн чисельність лікарів – 1,4, чисельність середнього медичного персоналу – 4,7, кількість лікарняних ліжок – 3,9, кількість відвідувань за зміну амбулаторно-поліклінічних закладів – 9,1

^ Захворюваність населення за класами хвороб по місту в розрахунку на 1000 населення: розлад психіки та поведінки - 75,5, хвороби системи кровообігу - 504,6, хвороби органів дихання - 56,0, наркоманія і токсикоманія - 16,9.

За 2010 рік вартість 1-го ліжко дня по ЦРЛ склала 266,6 грн., з них:

 • по продуктам харчування 10,2 грн., при плані 9,47 грн.;

 • по медикаментам 12,4 грн., при плані 11,4 грн.

Для інвалідів війни вартість 1-го ліжко дня в стаціонарі склала:

 • по продуктам харчування – 35,0 грн.;

 • по медикаментам – 40,0 грн.

З метою покращення харчування хворих в ЦРЛ заведено підсобне господарство.


^ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА


Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів міста не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. Дошкільною освітою охоплено 63,5 відсотка загальної кількості дітей п’ятирічного віку, при середньому показнику по Україні – 58,2%. На території Новоодеської міської ради діють шість дошкільних навчальних закладів, проектна потужність яких забезпечує розміщення 620 дітей дошкільного віку. З 01 грудня 2010 року відкрито 4 групу для дітей віком від 3-х років на 25 осіб у дитячому навчальному закладі № 5 «Зірочка». З міського бюджету виділені кошти на капітальний ремонт приміщення ДНЗ в сумі 18 686 грн., на придбання матеріалів - 14 000 грн. , на заробітну плату з нарахуванням, вихователям - 4 000 грн. На галузь дошкільної освіти у 2010 році було заплановано 3 144 тис.грн. видатків, виконано 3 128 тис.грн. ( 99 %).

Заклади працюють за 10,5 годинним графіком роботи і забезпечують повний комплекс освітніх послуг визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та державними програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.

У 2010 році дошкільні навчальні заклади міста, забезпечували належну якість харчування дітей. Плата за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі міста у 2010 році в середньому становила 8,50 гривень на день.

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2010 році по місту Нова Одеса включала 3 загальноосвітні школи I-III ступеня, 1 гімназія і 1 аграрний ліцей. Інфраструктуру позашкільної освіти та виховання представляють: Будинок дитячої творчості, Дитячо-юнацька спортивна школа, міська дитячо-юнацька спортивна школа, станція юних натуралістів, станція юних техніків.


КУЛЬТУРА


Місто Нова Одеса є районним центром Новоодеського району. В місті працюють 3 заклади культури клубного типу, з них: міський будинок культури (район Кашперівка), сільський клуб (с. Криворіжжя) та районний будинок культури; 3 бібліотеки, будинок дитячої та юнацької творчості, музей Великої Вітчизняної війни, кінотеатр та 3 парки відпочинку.

На галузь культури у 2010 році було заплановано 304 тис.грн. видатків, виконано 292 тис.грн. ( 96 %).

У 2010 році було здійснено капітальний ремонт міського будинку культури і використано 66 000 грн., на даний час проводиться робота по впровадженню роботи гуртків художньої самодіяльності та юнацької творчості, проведенню різних культурно-масових заходів. На капітальний ремонт приміщення для міського історичного Музею виділено кошти в сумі 23 000 грн., де здійснюється оформлення та розміщення експозицій нашого краю.


^ ПІДТРИМКА СІМЕЙ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


Останнім часом спостерігається тенденція відкладання вступу до шлюбу і народження дитини у зв’язку із загальним падінням рівня життя. Статистика розлучень свідчить, що вже не кожна третя (як було зовсім недавно), а майже половина з новостворених сімей розпадається. Половина з тих, що розлучилися, це молоді сім’ї, які прожили перші п’ять років.

За даними відділу статистики у Новоодеському районі за 2010 рік загальні коефіцієнти шлюбності становлять – 6,4 та розлучуваності відповідно - 3,4.

Але не дивлячись на це, на території міської ради утворено 4 – прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей, із них 2 – дітей сиріт та 6 – дітей, позбавлених батьківського піклування.

На території міста діє Программа «Молода громада міста Нова Одеса на 2007 – 2011роки». Молодіжний виконком працює з 2006 року. Неодноразово члени молодіжного виконкому брали участь в заходах по благоустрою міста, брали участь у благодійних акціях до міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності, у спортивних заходах, проводилися заходи з інтелектуальних ігор «Брей-ринг».

^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ


На галузь фізичної культури і спорту у 2010 році було заплановано 257 тис.грн. видатків, виконано 239 тис.грн. ( 93 %).

В місті забезпечується збереження інфраструктури для організації спортивно-масової роботи, а саме: 1 стадіон, 12 спортивних майданчика, 3 футбольних поля, 7 спортивних залів. Працюють 3 дитячо-юнацьких спортивних школи. Всього в місті близько 4,4 тис. осіб займаються фізичною культурою і спортом.

З 2007 року при міській ДЮСШ створено та діє міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». На даний час міську ДЮСШ відвідує 107 учнів.

Постійно забезпечується функціонування існуючих дитячих ігрових і спортивних майданчиків у дитячих закладах, житлових мікрорайонах та в місцях масового відпочинку дітей та молоді, проводяться заходи щодо благоустрою майданчиків, їх ефективного використання для відпочинку і дозвілля дітей.


^ РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


ПРОМИСЛОВІСТЬ


За підсумками 2010 року Новоодеський район посів 1 місце в сфері розвитку реального сектору економіки проти 17 за підсумками 2009 року.

Основними виробниками промислової продукції в місті є підприємства переробної промисловості , (99,8% від загального обсягу реалізації промислової продукції).

^ У 2010 році ЗАТ «Дружба» здійснювало реалізацію залишків продукції, так як станом на грудень 2010 року виробництво вже не здійснювалося – виробничі потужності передано в оренду Новоодеській філії ТОВ «ІНТЕР – ФУД». За звітний період обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (без ПДВ) по підприємству склав 56,5 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги скоротилися на 3%. До зведеного бюджету району підприємством сплачено на 10 % більше ніж за аналогічний період минулого року - 2,27 млн.грн.

^ Новоодеська філія ТОВ «ІНТЕР – ФУД» працювала з вересня 2010 р., випускала 4 види сирів твердих - 351,3 т та 2 види спредів - 644,4 т. За звітний період обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (без ПДВ) по підприємству складає 10,1 млн. грн. На підприємстві в повному режимі зайнятості працювало 207 чоловік. Середньомісячна заробітна плата одного працівника становила 2900 грн. На даний час працює підприємство під назвою ТОВ «Молочна компанія «Дружба».

^ ТОВ «Миколаїврибпром» виробляє 17 видів рибних консервів, в поточному році налагоджено виробництво 4-х нових видів з кефалі та піленгаса. За 2010 рік вироблено 2,4 млн. банок. Обсяг реалізованої продукції за звітний період складає 7,8 млн. грн. Працює 44 особи, середня заробітна плата складає 1100 грн. До зведеного бюджету району товариством сплачено в 1,5 разів більше ніж за аналогічний період минулого року - 413 тис. грн.

Новоодеська міська рада, сприяє у вирішенні існуючих проблем в промисловому комплексі в питаннях поліпшення ситуації в місті та виконанні галузевих програм кожного промислового підприємства, в межах своїх законодавчих повноважень.


^ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

В 2010 році обсяги виробництва сільськогосподарської продукції знизилися в порівнянні з 2009 роком. Основні причини - складні погодно-кліматичні умови 2010 року, недотримання науково - обґрунтованої структури посівних площ, недостатнє забезпечення поживними речовинами (азоту, фосфору, калію) сільгоспкультур.

Питаннями агропромислового комплексу міста та району займається Управління Агропромислового комплексу при Новоодеській райдержадміністрації.

Середньомісячна заробітна плата у 2010 році в сільському господарстві району становила 1114,4 грн, що на 1,3 % більше ніж в 2009 р. В 2010 році з метою підтримки овочівництва сплачено часткову компенсацію за використану електроенергію на зрошення у сумі 85,2 тис. грн. В 2009 році - 92,0 тис.грн.

Підприємство СЗАТ «Південний колос» отримало диплом Міжнародної агропромислової виставки-ярмарки «Агро-2010», забезпечує племмолодняком ВРХ всі інші господарства району.

На території Новоодеської міської ради знаходиться 9 фермерських господарств, 2 сільгоспгосподарства, 4 сільгосппідприємства, 3 фізичні особи та 2 приватні підприємства,, які займаються сільським господарством.


^ Аналіз валового збору сільгоспкультур господарствами міста Нова Одеса за 2010 рік


Сільськогосподарські

Культури

Площа

збирання, га

Намолочено

т

Урожайність цнт

Вся посівна площа

6126

14328

24,9

1.Зернові та зернобобові

3455

9286

23,8

В.т.ч. –пшениця

1578

4362

30,3

- озимий ячмінь

1309

3451

26,0

- ярий ячмінь

513

1406

22,4

- озиме жито

55

67

16,5

^ 2. Технічні культури

2671

5042

25,9

В.т.ч. – соняшник

2390

4152

18,5

- озимий ріпак

281

890

33,3

^ ПОГОЛІВ’Я ХУДОБИ ГОСПОДАРСТВ МІСТА НОВА ОДЕСА

( голів )
станом на 01.01.10

станом на 01.01.11

2010 до 2009р., %

^ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Велика рогата худоба

1021

927

-94

у т.ч корови

339

360

+21

Свині

1605

1089

-516

^ Виробництво продукції тваринництва

М"ясо, ц

1206

1154

-52

Молоко, ц

10809

9759

-1050


^ ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В 2010 році за рахунок власних коштів підприємств на території Новоодеської міської ради:


 • ТОВ СП «Нібулон» розпочав і закінчив в поточному році будівництво перевантажувального терміналу для відвантажування зернових та олійних культур на річковий транспорт потужністю 200 тис.т в рік, орієнтовна вартість проекту 150 млн. грн. Передбачено створення до 100 робочих місць, щорічні надходження до місцевого бюджету близько 800,0 тис. грн. Крім того, підприємством встановлено зовнішньє освітлення по вул. Торгова.

 • Реалізується проект технічного переоснащення колишнього хлібозаводу та відновлення його роботи (ПП Кая М. Фідель). У виробництві використовується альтернативний вид палива – дрова, що зменшує витрати на виробництво на 25 відсотків. Вжиті заходи знаходять своє відображення в стабільній відносно невисокій ціні на продукцію. Щоденно випускається 2 т ( це близько 4 тис. виробів) хлібобулочних виробів . Асортимент хліба на сьогодні - 12 видів з пшеничного борошна. На даний час на виробництві задіяна одна піч, в перспективі - налагодження більш потужного обладнання на 860 кг виходу готової продукції за 1 год, або до 15т на добу. В перспективі виробник в змозі забезпечити все місто та район хлібом.

 • В м. Нова Одеса розпочато випуск смаженого насіння пакетованого під назвою «Новоодеська лакомка» приватним підприємцем Боряном Ю.М. Виробнича потужність лінії – 1,2 т в місяць. Продукція реалізується в торгівельній мережі міста та області.

 • Смажене пакектоване насіння під назвою «Царські» випускає і ТОВ «Воліс - Трейд». Виробнича потужність – 2,0 т в місяць. Продукція реалізується в торгівельній мережі міста та області.^ За рахунок коштів бюджетів вищого рівня в 2010 році реалізовані наступні проекти:

 • будівництво гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення, ерозії та зсувів (балки Нірша в м. Нова Одеса), (2,9 млн.грн);

 • реконструкція каналізаційної системи м. Нова Одеса (408,0 тис.грн);

 • реконструкція Кургану Слави (1,5 млн.грн);

 • ремонт покрівлі даху шести багатоквартирних будинків ОСББ в м. Нова Одеса (0,4 млн.грн);

 • капітальний ремонт міського будинку культури (96,0 тис.грн).


^ РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ПОСЛУГ


На території міської ради для задоволення потреб населення у товарах значне місце належить ринку, на якому проводиться продаж продовольчих та промислових товарів. На 01.01.2011 року загальна кількість торгових місць на ринку становить 275. Також по всьому місту розташовані приватні магазини, малі архітектурні форми та придорожній ринок біля Кургану Слави.

Перелік наявних виробничих потужностей у місті Нова Одеса:

 • по виробництву борошна: СПД Каушан С.О. (20т/добу);

 • по виробництву макаронних виробів: Новоодеський хлібзавод (100кг/год) - в робочому стані (прес фірми «Росс» Харьків);

 • по виробництву круп: СПД Каушан С.О. (200кг/год), ПП «Бумеранг» (1,5т/зміна);

 • по виробництву олії: СПД Височанський С.М. (3т/добу), ПП «Нолія» (3,5т/добу), СПД Дорошенко Л.І. (2,4т/добу);

 • по виробництву хліба та хлібобулочних виробів: Новоодеський хлібзавод (800кг/год) , ПП Фідель (500кг/год), СПД Каушан С.О. (2,5т/добу), СЗАТ ім.. Шевченка (0,5 т/зміна)

З метою створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва за 2010р. укладено 105 нових договорів оренди землі. 83 суб’єкти господарювання використовують земельні ділянки без правоустановчих документів, з них 29 юридичні особи та 54 фізичні. 88 суб’єктів господарювання орендують земельні ділянки в адмінмежах міста Нова Одеса, з них 38 юридичні особи та 50 фізичні.

Розвиток туристичної галузі міста протягом 2010 року здійснювалося в рамках впровадження проекту міської ради «Підвищення економічної сталості міської громади м. Нова Одеса шляхом сприяння розвитку малого підприємництва», що став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році.

Можна зробити висновок, що головна ціль економічного і соціального розвитку м. Нова Одеса на 2010 рік – подолання соціальних та економічних наслідків кризи в реальному секторі економіки (в межах здійсненого фінансування протягом року) – досягнута.


Схожі:

Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №2 " 25 " листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Нова Одеса на 2011-2015 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №11 31 січня 2014 року ХХХVІІI сесія шостого скликання Про доповнення до Програми економічного І соціального розвитку міста Нова Одеса
Доповнити Додаток Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які плануються до реалізації у місті Нова Одеса за рахунок коштів...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №3 20 грудня 2013 року ХХХVІІ сесія шостого скликання Про доповнення Програми економічного І соціального розвитку міста Нова Одеса на 2011-2015 роки
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного відділу Литвиненко Т. Г. щодо необхідності...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №38 «21» вересня 2011 року ХІ сесія шостого скликання Про затвердження Відзнаки «Почесний громадянин міста Нова Одеса»
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Нова Одеса»,...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №40 «21» вересня 2011 року ХІ сесія шостого скликання Про занесення до Книги Пошани міста Нова Одеса
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Положення про Книгу Пошани міста Нова Одеса,...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №4 15 березня 2013 року ХХIХ сесія шостого скликання Про хід виконання програми розвитку дошкільних навчальних закладів міста Нова Одеса на 2011 2014 роки
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про хід виконання Програми розвитку...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №3 «27» жовтня 2011 року ХІІ сесія шостого скликання Про хід виконання програми "Молода громада міста Нова Одеса"
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення сесії міської ради від 13. 12. 06 №2 “Про затвердження...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №2 «20» травня 2011 року VІІ сесія 6 скликання Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Нова Одеса
Україні, розділу 6 Статуту територіальної громади міста Нова Одеса з метою ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №7 16 серпня 2013 року XXХII сесія шостого скликання Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Нова Одеса бронзової скульптури
З метою ефективного використання об’єктів нерухомого майна на території міста Нова Одеса, керуючись ст ст. 26,59,60 Закону України...
Рішення №1 \" 25 \" листопада 2011 р. XIII сесія шостого скликання Про затвердження Звіту про стан соціально-економічного розвитку міста Нова Одеса за підсумками 2010 року iconРішення №1 15 березня 2013 року ХХIХ сесія шостого скликання Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Нова Одеса звіт міського голови
Керуючись підпунктом 9 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт міського голови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи