8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon

8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення
Скачати 111.42 Kb.
Назва8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення
Дата конвертації14.04.2013
Розмір111.42 Kb.
ТипДокументиЗавдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2011/2012 н.р.)

8 клас

Правильна відповідь - 1 бал

1. Сформулюйте визначення: біб, ботаніка, бульба, волоть, грибниця, двостатева квітка, екологія, кістянка, яйцеклітина, ярусність.


2. Виберіть з переліку тварину, яка є паразитом людини:

А гідра;

Б тарантул;

В рак-самітник;

Г стьожак широкий.


3. Тварин поділяють на підцарства:

А Вищі та Нижчі,

Б Одноклітинні та Багатоклітинні,

В Безхребетні та Хребетні .


^ 4. Близькі роди об’єднують у:

А родини,

Б види,

В популяції,

Г ряди.


5. Продихи входять до складу:

А основної фотосинтезуючої тканини;

Б корка;

В шкірки;

Г твірної тканини;

Д механічної тканини.


^ 6. Потовщення стебла або кореня багаторічних дерев'янистих

рослин забезпечує тканина:

А твірна;

Б механічна;

В покривна;

Г основна;

Д провідна.


^ 7. Ситовидні трубки входять до складу:

А механічної тканини;

Б ксилеми;

В флоеми;

Г твірної тканини;


8. До якого класу тварин належить амеба дизентерійна:

А джгутикових;

Б саркодових;

В споровиків;

Г інфузорій;

Д гідрозоїв.


^ 9. Назвіть найпростіших, до яких належить малярійний плазмодій:

А саркодові;

Б джгутикові;

В споровикі;

Г інфузорії;

Д сисуни.


^ 10. Які з представників типу найпростіших паразитують у крові:

А лямблія;

Б лейшманія;

В трихомонада;

Г дизентерійна амеба;

Д малярійний плазмодій.


^ 11. До якого типу належать медузи:

А кишковопорожнинних;

Б плоских червів;

В кільчастих червів;

Г членистоногих;

Д молюсків.


^ 12. До якого типу належить клас сисунів:

А кишковопорожнинних;

Б круглих червів;

В молюсків;

Г плоских червів;

Д членистоногих.


^ 13. Які з цих червів належать до класу стьожкових і є небезпечними

для людини:

А молочна планарія;

Б котячий сисун;

В печінковий сисун;

Г волосоголовець;

Д ехінокок.


^ 14. Нервова система типу нервового ланцюжка характерна для:

А сцифоїдних медуз;

Б білої планарії;

В неозброєного ціп'яка;

Г дощового черв'яка;

Д людської аскариди.


Практичний тур (10 балів) .

  1. Розробіть моделі для вивчення способів пересування птахів.Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2011/2012 н.р.)

9 клас

Правильна відповідь - 1 бал

^ 1. Сформулюйте визначення: ідіосома, параподії, таксиси, неотенія, гаметофіт, індузій, фізіологія, ярі культури, фібрин, безхребетні.


2. Назвіть жіночу статеву клітину людини:

А яєчники;

Б яйцеклітина;

В сперматозоїд;

Г зигота.


^ 3. Виберіть довгу трубчасту кістку:

А лопатка;

Б фаланга пальця;

В шийний хребець;

Г стегнова.


4. Серце скорчується повільніше під дією:

А симпатичного нерва;

Б парасимпатичного нерва;

В гормону адреналіну;

Г симпатичного або парасимпатичного нерва.


^ 5. Лейкопласти мають забарвлення:

А буре;

Б зелене;

В оранжеве;

Г безбарвне;

Д жовте.


6. Тканини, що є складовими скелета:

А м’язова,

Б нервова,

В кісткова,

Г хрящова,

Д епітеліальна


^ 7. Гаметофіт переважає у життєвому циклі:

А мохів;

Б плаунів;

В хвощів;

Г папоротей;

Д голонасінних рослин.


^ 8. Краб належить до класу:

А гідроїдних;

Б ракоподібних;

В павукоподібних;

Г комах;

Д саркодових.


9. Три пари ніг мають:

А ракоподібні;

Б павукоподібні;

В комахи;

Г ссавці;

Д плазуни.


^ 10. У птахів відсутні органи:

А трахея;

Б шлунок;

В нирки;

Г сечовий міхур;

Д клоака.


11. У птахів немає:

А щелеп;

Б зубів;

В шлунку;

Г печінки;

Д клоаки.


^ 12. Подвійне дихання властиво:

А дводишним рибам;

Б плазунам;

В земноводним;

Г птахам;

Д ссавцям.


13. Венозна кров насичується киснем і перетворюється на

артеріальну у :

А капілярах судин;

Б ворітній системі печінки;

В венах великого кола кровообігу;

Г капілярах нирок;

Д капілярах легень.


^ 14. Найбільше енергії виділяється при розщепленні:

А ліпідів;

Б вуглеводів;

В білків;

Г вітамінів;

Д нуклеїнових кислот.


Практичний тур (10 балів).


^ 1. Запропонуйте моделі, якими можна скористатися для вивчення руху крові

по судинах тварин.


Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2011/2012 н.р.)

10 клас

Правильна відповідь - 1 бал


^ 1. Сформулюйте визначення: фотосинтез, хлорофіл, орнітологія, транспірація,

тканина, автотрофи, бактерії, епітелій, талом, стебло. .


2. Безбарвні клітини крові, що мають ядро та захищають організм від мікроорганізмів, чужорідних білків:

А лейкоцити;

Б тромбоцити;

В остеоцити;

Г еритроцити.


^ 3. Захворювання людини, основним проявом якого є підвищення артеріального тиску:

А атеросклероз;

Б інфаркт міокарда;

В дистонія;

Г гіпертонічна хвороба.


^ 4. Укажіть види коренів, з яких утворюється стрижнева коренева система:

А головний , додаткові, бічні;

Б головний та додаткові;

В додаткові та бічні;

Г головний та бічні.


^ 5. Гаметофіт плауна булавовидного розвивається:

А на спорофіті;

Б в грунті;

В на поверхні грунту;

Г у воді;

Д не розвивається.


^ 6. У життєвому циклі покритонасінних переважає:

А гаметофіт;

Б спорофіт;

В домінуючого покоління немає;

Г спорофіт редукований;

Д гаметофіт редукований.


^ 7. Головний корінь рослин розвивається із:

А головного стебла;

Б найбільшого додаткового кореня;

В зародкового корінця;

Г кореневої шийки;

Д найбільшого бічного корінця.


^ 8. Скільки пар ніг мають комахи?:

А 2;

Б 3;

В 4;

Г 5;

Д 6.


9. Джмелі належать до ряду:

А прямокрилих;

Б напівтвердокрилих;

В рівнокрилих;

Г перетинчастокрилих;

Д двокрилих.


^ 10. Колорадський жук –це представник:

А твердокрилих;

Б напівтвердокрилих;

В рівнокрилих;

Г перетинчастокрилих;

Д двокрилих.


^ 11. Повітряні мішки не виконують функції:

А запобігання перегріванню тіла;

Б полегшення тіла птаха;

В зменшення тертя між органами;

Г визначення механізму дихання;

Д збільшення дихальної поверхні легень.


^ 12. В шкірі птахів залози:

А повністю відсутні;

Б наявні декілька;

В наявна одна, що виділяє жир;

Г наявна одна, що виділяє пігменти;

Д у різних птахів є різні варіанти.


^ 13. Пухові пера не мають:

А стрижня;

Б опахала;

В стовбура;

Г борідок першого порядку;

Д борідок другого порядку.


^ 14. Речовини, які всмоктуються в стінці товстої кишки:

А вуглеводи;

Б білки;

В вода;

Г жири;

Д жиророзчинні вітаміни.


^ 15. Слухова зона розміщена у частці кори великих півкуль:

А потиличні;

Б гіпофізі;

В скроневій;

Г тім'яній;

Д лобовій.


^ 16. Процес відновлення природної структури білка після її

порушення називають:

А деструкцією;

Б денатурацією;

В ренатурацією;

Г біосинтезом;

Д дисоціацією.


^ 17. Спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білків передає:

А ДНК;

Б іРНК;

В рРНК;

Г тРНК;

Д АТФ.


^ 18. Амінокислотні залишки сполучаються у поліпептидний ланцюг

завдяки:

А водневим зв"язкам;

Б ковалентним зв"язкам;

В гідрофобним взаємодіям;

Г іонним взаємодіям;

Д гідрофільним взаємодіям.


^ 19. Прискорення біохімічних реакцій забезпечують:

А алкалоїди;

Б гормони;

В вітаміни;

Г ферменти;

Д вуглеводи.


^ 20. Антитіла мають природу:

А білкову;

Б ліпідну;

В вуглеводну;

Г є видозміненими нуклеїновими кислотами:

Д мінеральну.


^ 21. Амінокислотні залишки сполучаються у поліпептидний ланцюг

завдяки:

А водневим зв"язкам;

Б ковалентним зв"язкам;

В гідрофобним взаємодіям;

Г іонним взаємодіям;

Д гідрофільним взаємодіям.


^ 22. Прискорення біохімічних реакцій забезпечують:

А алкалоїди;

Б гормони;

В вітаміни;

Г ферменти;

Д вуглеводи.


Практичний тур (10 балів).

^ 1. Запропонуйте схему досліду, за допомогою якого можна визначити властивості ферментів.


Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2011/2012 н.р.)

11 клас

Правильна відповідь - 1 бал

^ 1. Сформулюйте визначення: хемосинтез, ароморфоз, піроплазмози, перикарпій, мікрофілія, генофонд, інвазія, дзьоб, андроцей, зоохорія .


2. Вільноживучі найпростіші – це:

А амеба звичайна,

Б вольвокс,

В евглена зелена,

Г амеба дизентерійна,

Д трипаносома.


^ 3. Тварини, у яких немає нервових клітин:

А вольвокс,

Б медуза аурелія,

В грецька губка,

Г губка бодяга,

Д прісноводний поліп гідра.


^ 4. Несправжні ніжки утворюють:

А інфузорія – туфелька,

Б амеба протей,

В дизентерійна амеба,

Г форамініфери.


^ 5. Тканини рослинного організму:

А твірні, покривні, основні, нервові, сполучні;

Б твірні, покривні, механічні, провідні, основні;

В епітеліальні, статеві, твірні, основні, нервові.


^ 6. Вода і мінеральні солі, поглинуті коренем, пересуваються

у висхідному напрямку переважно:

А по судинах;

Б по ситоподібних трубках;

В по клітинах-супутниках;

Г по серцевинних променях;

Д по луб"яних волокнах.


^ 7. Суцвіття головку має:

А кульбаба;

Б цибуля;

В морква;

Г конюшина;

Д цвітна капуста.


8. Самозапильною рослиною є:

А жито;

Б пшениця;

В кукурудза;

Г соняшник;

Д конюшина.


^ 9. Пухові пера не мають:

А стрижня;

Б опахала;

В стовбура;

Г борідок першого порядку;

Д борідок другого порядку.


^ 10. Подвійна акомодація птахів залежить від:

А наявності трьох повік та здатність змінювати форму кришталика;

Б здатність змінювати форму кришталика та відстань між ними і сітківкою;

В наявності трьох повік та здатність змінювати відстань між кришталиком і сітківкою;

^ Г наявність пігменту в райдужній оболонці та здатність змінювати форму кришталика;

Д наявність пігменту в райдужній оболонці та змінювати відстань між кришталиком і сітківкою.


^ 11. Кровоносна система ссавців включає:

А трикамерне серце, два кола кровообігу, ліву дугу аорти;

Б чотирикамерне серце, два кола кровообігу, праву дугу аорти;

В чотирикамерне серце, два кола кровообігу, ліву дугу аорти;

Г чотирикамерне серце, два кола кровообігу, праву і ліву дугу аорти;

Д трикамерне серце, два кола кровообігу, праву і ліву дугу аорти.

^ 12. Складний шлунок жуйних тварин включає:

А два відділи;

Б три відділи;

В чотири відділи;

Г п'ять відділів;

Д шість відділів;


^ 13. Кількість великих кутніх зубів у дорослої людини:

А 2+2;

Б 6+6;

В 3+3;

Г 5+5;

Д 4+4.


14. Функція тромбоцитів полягає в:

А боротьбі з інфекцією;

Б транспорті кисню;

В газообміні з навколишнім середовищем;

Г участі у процесі зсідання крові;

Д транспорті вуглекислого газу.


^ 15. Функція нефронів нирок:

А нагромадження сечі;

Б сполучення ниркової миски з сечовим міхуром;

В виведення сечі у зовнішнє середовище;

Г утворення первинної сечі;

Д утворення первинної і вторинної сечі.


^ 17. Вкажіть правильно розміщені слухові кістки середнього

вуха в напрямі від барабанної перетинки до овального віконця:

А стремінце, молоточок, ковадельце;

Б молоточок, ковадельце, стремінце;

В ковадельце, молоточок, стремінце;

Г молоточок, стремінце, ковадельце;

Д стремінце, ковадельце, молоточок.


^ 18. У малих кількостях необхідні для нормального перебігу всіх

життєвих процесів органічні речовин:

А вуглеводи;

Б тригліцериди;

В жири;

Г білки;

Д вітаміни.


^ 19. Завершується процес травлення у людини у органі:

А дванадцятипалій кишці;

Б ротовій порожнині;

В тонкій кишці;

Г шлунку;

Д пілоричній частині шлунка.


^ 20. У процесі подвійного запліднення беруть участь:

А один спермій;

Б два спермії;

В три спермії;

Г чотири спермії;

Д два полярні тільця.


^ 21. Партеногенез притаманний лише:

А тваринам;

Б рослинам;

В грибам;

Г грибам і рослинам;

Д тваринам і рослинам.


^ 22. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом називають:

А генотипом;

Б геном;

В геномом;

Г генофондом;

Д каріотипом.


^ 23. Прояв обох станів ознаки у фенотипі гібридів другого покоління

називають:

А рекомбінацією;

Б мутацією;

В розщепленням;

Г модифікацією;

Д незалежним комбінуванням.


^ 24. Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють:

А геном;

Б генотип;

В каріотип;

Г групу зчеплення;

Д генофонд.


^ 25. Зчеплене успадкування порушується внаслідок:

А рекомбінацій;

Б кросинговеру;

В мутацій;

Г модифікацій;

Д розщеплення.


26. Схрещування особин, які відрізняються різними станами двох ознак,

називають:

А моногібридним;

Б дигібридним;

В полігібридним;

Г аналізуючим;

Д зворотним.


Практичний тур (10 балів).

  1. Розробити схему досліду, за допомогою якого можна підтвердити зміни кількості хлоропластів при зміні освітлення.

Схожі:

8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon9 клас. Відповіді (тести)
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon11 клас. Відповіді (тести)
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon10 клас. Відповіді (тести)
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon11 клас Тести (Виберіть одну правильну відповідь. Кожна правильна відповідь – 1 бал)
Г сума грошей, яку споживач виграє завдяки тому, що може придбати товар за ринковою ціною
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології для учнів 10-11 класів
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу оцінюються...
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon2 етапу Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 класу, 2009/2010 навчальний рік та відповіді на них Тести група А. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал, вона позначається зірочкою (* )
Тести група А. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал, вона позначається зірочкою (* )
8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення icon9 клас І тур Тести першого рівня (кожна правильна відповідь – 1 бал)
Одночасне зростання пропозиції товару та зниження попиту на нього обов’язково приведе до
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи