Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
Скачати 48.02 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки
Дата конвертації05.08.2013
Розмір48.02 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, тел/факс 8(056)732-48-48

Е-mail: doippo.adm@gmail.com www.doippo.dp.ua13.08.2012_______________№ _________


Керівникам управлінь, відділів освіти, директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів


Про виховання дітей та учнівської молоді

в умовах полікультурного середовища

засобами позакласної роботи


Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти звертає увагу на необхідність практичного впровадження в практику діяльності шкіл та позашкільних навчальних закладів рекомендацій, викладених в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9 – 530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».

Новий 2012-2013 навчальний рік розпочинається в умовах зростаючої взаємозалежності між різними країнами світу, націями й національними меншинами. Дедалі важливішого значення набувають уміння жити в гармонії з навколишнім світом, поважати різні етноси, мови й культури.

Однією з провідних ідей навчально-виховного процесу у новому навчальному році є оптимізація виховного простору у відродженні національних традицій, забезпечення освітніх потреб юного покоління – громадян України, представників усіх національностей, що проживають на території держави.

Згідно з Конституцією України (ст.53) «громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

Права громадян України – представників всіх національностей та гарантії цих прав зафіксовані у Декларації про державний суверенітет України, базовому Законі України «Про національні меншини в Україні», законах «Про мови в Українській РСР», «Про освіту», «Про друковані засоби масової інформації», «Про об’єднання громадян», «Про громадянство» тощо.


Актуальною проблемою сучасної педагогічної практики є полікультурне виховання дітей, що грунтується на принципах рівності та недискримінації у всебічному розвитку особистості та на створенні навчальним закладом умов для збереження і розвитку національних мов та культур.

Сучасний освітній простір представлений багатьма інноваційними концепціями, об’єднаними назвою полікультурності (багатокультурності). Нині склалися сприятливі умови для виховання полікультурності юних громадян країни не лише під час безпосереднього навчального процесу, але, здебільшого, - і в позакласній, позашкільній роботі. Мова йде про створення у кожному загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладі такого виховного середовища, у якому встановлюються доброзичливі, позитивні взаємовідносини між дітьми різних національностей, відпрацьовуються навички поведінки, що базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих. Адже ми всі – творці глобального процесу взаємодії різних культур, живемо в постійній взаємодії з іншими людьми

Спільні завдання шкіл, позашкільних навчальних закладів у створенні полі культурного освітнього середовища:

- формування готовності визнати багатоманітність культур, мов, релігій, думок, поглядів та позицій;

- розвиток відповідного рівня компетентності у взаємодії з представниками різних етнічних груп у виховному просторі освітнього закладу;

- виховання позитивного ставлення до інших людей на основі визнання права кожного на власне знання, власну позицію;

- формування міжкультурного світогляду на засадах діалогу культур.

Позакласна робота в умовах полікультурного середовища передбачає організацію та проведення заходів, спрямованих на міжкультурне взаєморозуміння: виховні години з використанням методики «занурення в національну культуру», години етнонаціонального спілкування, зустрічі з письменниками, відкриті діалоги, фестивалі національностей, дні національної культури, форум-театри, конкурси читців, творчих робіт, дослідницька діяльність учнів з вивчення традицій, історії, культури – це той невеликий перелік форм роботи, що забезпечать полікультурне виховання особистості з активною громадянською позицією.

Інтеграція самобутності й полікультурності, їхнє взаємодоповнення – важлива складова роботи шкільних музеїв, створення в них відповідних умов для реалізації творчого потенціалу кожної особистості в ході її долучення до культурних цінностей різних народів.

Виховний простір шкільної бібліотеки має сприяти позитивному міжетнічному спілкуванню, вихованню толерантності, розумінню інтеграційних суспільних процесів, здатності до міжетнічної комунікації у подоланні різноманітних міжкультурних бар’єрів та упереджень.

Література авторів різних національностей має бути представленою у фондах бібліотеки. Виставки художньої літератури, створення літературних куточків «Літературне розмаїття», проведення бібліотечних уроків за темами: «Взаємодія культур», «Джерела толерантності», «Пізнай свою країну», «Обери друга», «День національної культури», «Добрі сусіди», «Єдність у розмаїтті», «Жива бібліотека», «Книжкова веселка»(дитячі письменники рідного краю) тощо.

Питання полікультурного виховання мають обговорюватись на наукових конференціях, ділових зустрічах, семінарах для педагогічних працівників за орієнтовною тематикою: «Виховання полікультурної багатомовної особистості», «Полікультурна освіта і виховання», «Виховання особистості в полікультурному суспільстві», «Полікультурний діалог».

Специфіка діяльності позашкільних навчальних закладів (різноманіття комплексних форм життєдіяльності, творчість у всіх її проявах, об’єднання дітей за інтересами, реалізація особистісно зорієнтованого підходу, соціально-педагогічних, рекреаційних та компенсаторних функцій) сприяє формуванню громадської активності дітей, розвитку талантів, індивідуальних якостей, необхідних для їхньої успішної соціалізації, долучення до культурних цінностей різних етносів.

Органічне поєднання національного і загальнолюдського – це необхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. У процесі взаємодії різних культур створюються нові культурні цінності. Подолання міжетнічних, міжконфесійних, міжособистісних суперечностей в державі, в першу чергу, має служити дотриманню прав людини на вільний вибір світоглядних переконань, вміння жити в багатонаціональному суспільстві.


Ректор інституту М.І.Романенко


Кафедра управління загальноосвітніми

навчальними закладами ДОІППО

тел. 7324750Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, ЦК профспілки працівників молоді та спорту України освіти І науки України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни №1/9-66 від 30. 01. 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПро міжнародну співпрацю з питань позашкільної освіти Міністерство інформує, що з
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПро проведення дитячого конкурсу «Україна в мініатюрі» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України інформує, що з
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи