Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія icon

Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія
НазваНавчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія
Сторінка1/6
Дата конвертації21.01.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
1. /Полит география ПРОГРАММА.docНавчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

проф. Богданович В. В.

_______________ ___.________ 2007 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ


Дніпропетровськ − 2007

Політична географія. Програма навчальної дисципліни. – ДНУ, 2007. – 17 с.

Розробник: доц. Афанасьєв О. Є.

Рецензенти: к. геогр. н., доц. Довгаль Л. І.; к. геогр. н., доц. Мокрицька Т. П.


Затверджено вченою радою геолого-географічного факультету

Протокол № 115 від 02. 02. 2007 р.


Анотація. Дисципліна «Політична географія» є однією з фундаментальних для підготовки фахівців-географів. Мета дисципліни – формування у студентів систематизованого цілісного представлення про закономірності розміщення господарства і суспільства, про просторове функціонування політичних систем і соціально-економічних законів на неоднорідному в природному і господарсько-культурному відношенні територій сучасного світу, про ролі географії в їхньому пізнанні; а також вивчення головних закономірностей існування та динаміки формування політичної картини світу, її понятійно-категоріального апарату; світових і вітчизняних політико-географічних, політологічних шкіл, концепцій і напрямків; політичних феноменів і цінностей: політичної діяльності, політичного процесу, політичної влади, політичного режиму, політичної системи, політичного лідерства, політичного конфлікту, політичної культури, демократії, консенсусу, громадського суспільства; основних політичних партій, громадських організацій і рухів, суті і функцій держави в політичній системі суспільства.


© ДНУ, 2007

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Політична географія

Курс:

Підготовка (магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄСПК: 2,5


Модулів: 2


Змістових модулів: 4

Шифр та назва напряму –

0101 Педагогічна освіта


Шифр та назва спеціальності – 7.070501 Географія


Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Лекції: 36 год.

Практичні (семінарські): 18 год.

Лабораторні: 0 год.

Самостійна робота: 36 год.

Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 2/3:1/3, 1/2:1/2, 1/3:2/3 залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу), але повинна наближатися до співвідношення 1/2:1/2.


МЕТА

Курс дисципліни «Політична географія» має на меті формування систематизованого цілісного представлення студентів про закономірності розміщення політичних територіальних систем суспільства, про просторове функціонування політичних систем і соціально-економічних законів на неоднорідних в природному і господарсько-культурному відношенні територіях сучасного світу, про роль географії в їхньому пізнанні; а також вивчення головних закономірностей існування та динаміки формування політичної картини світу, її понятійно-категоріального апарату; світових і вітчизняних політико-географічних, політологічних шкіл, концепцій і напрямів; політичних феноменів і цінностей: політичної діяльності, політичного процесу, політичної влади, політичного режиму, політичної системи, політичного лідерства, політичного конфлікту, політичної культури, демократії, консенсусу, громадського суспільства; основних політичних партій, громадських організацій і рухів, суті і функцій держави в політичній системі суспільства.

Ціль курсу є двоякою:

1) сформувати в студентів масив конкретних знань політико-географічних реалій світової карти;

2) дати студентам представлення про сутність, теоретичні підходи і проблематику політичної географії і геополітику.


ЗАВДАННЯ

  1. з’ясування загальносвітових закономірностей, основних теоретичних підходів і принципів в політичній географії, усвідомлення основних теоретичних положень за великими регіонами світу й України в порівнянні;

  2. розкриття сутності політичної географії як навчальної дисципліни, основних понять та категорій політичної географії, аналіз її проблемних областей;

  3. аналіз новітніх територіальних трансформацій політичної карти світу;

  4. прищепити навички самостійної роботи з різними джерелами політичної, економічної та географічної інформації (картами, схемами, статистичними даними, літературою, ілюстрованим матеріалом тощо);

  5. вивчення теоретичних підходів у геополітику з акцентом на геополітичне положення України;

  6. вивчення і перевірка знань політико-географічної номенклатури тощо.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ.

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Змістовний модуль І. Політична карта світу як об’єкт політичної географії

ТЕМА 1. Методологія та історія формування політичної географії як науки

ТЕМА 2. Політична карта світу як об’єкт наукового дослідження

ТЕМА 3. Географічне державознавство

ТЕМА 4. Класифікації та типології країн світу

Змістовний модуль ІІ. Історія формування та сучасний стан політичної карти світу

ТЕМА 5. Політична карта Старого Світу – Євразії та Північної Африки

ТЕМА 6. Політична карта Нового Світу

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Змістовний модуль ІІІ. Міждержавні границі та їх функції в сучасному світі

ТЕМА 7. Географія столиць та границь

ТЕМА 8. Міжнародні інтеграційні об'єднання на політичній карті світу

Змістовний модуль ІV. Новітні напрями наукових досліджень в політичній географії

ТЕМА 9. Електоральна географія

ТЕМА 10. Історія геополітичної думки і теоретичні підходи в геополітиці
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconПолітична свідомість, культура І громадянство
...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconУрок № Політика як суспільне явище
«політична система», «політична партія», «політична еліта», «політичне лідерство»; з'ясувати, що є об'єктом і суб'єктом політики;...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconБагатомандатний Одномандатний
Політична партія "Зелені" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconЗагальна географія. 6 Клас (70 год, 2 год на тиждень)
Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconПолітична свідомість та політична культура Сутність політичної свідомості та її рівні
Суспільна свідомість – колективний розум народу, його духовний стан, який визначається суспільним буттям
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconЛюбомира Мандзій політична еліта в перехідних суспільствах
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. ХХІІІ: Політична еліта в історії...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас Рівень стандарту, академічний рівень пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconКалендарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас
Предмет вивчення: «Географія материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconКонспект лекцій з дисципліни "Політична економія" для студентів денної, заочної та дистанційної
Середньовічча (остання третина хy ст.). Це вчення відображало інтереси торговельної буржуазії в період первісного нагромадження капіталу....
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconГеографія пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Навчальна програма політична географія дніпропетровськ − 2007 Політична географія iconФакультет Геолого-географічний Спеціальність Географія 4курс Викладач Безуглий В. В дисципліна Економічна та соціальна географія України
Адміністративно-територіальний устрій – розподіл території країни на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи