Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види icon

Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
НазваЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Сторінка7/7
Дата конвертації21.01.2013
Розмір1.48 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7
Тема 7.1: Кримінальне право: загальні положення

 1. Поняття і система кримінального права України

 2. Кримінальна відповідальність та її підстави

 3. Поняття та ознаки злочину, його склад

 4. Стадії вчинення злочину

 5. Кримінальне покарання: поняття та ознаки. Види кримінальних покарань

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова

  1. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., 2001.

  2. Кримінальне право України (Загальна частина) / За ред. М. І. Бажанова,

В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Харків, 2001.

  1. Матишевський П. С. Кримінальне право України (Загальна частина). –

К., 2001.

  1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К., 2001.

 1. Тацій В., Сташис В. Новий Кримінальний кодекс України // Право України. - 2001. - № 7.1. Поняття і система кримінального права України

Кримінальне право - це галузь права, що є сукупністю (системою) юридичних норм (а по суті — законів), прийнятих Верховною Радою України, що визначають загальні принципи, умови та підстави кримінальної відповідальності та покарання, а також звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання чи інші заходи кримінально – правового впливу можуть бути застосовні до осіб, що їх вчинили.
Кримінальний закон - це акт вищого органу державної влади, який визначає підстави кримінальної відповідальності, визнає які правопорушення є злочинами і встановлює міри покарання за їх вчинення.

Єдиним законодавчим актом України є Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року та введений в дію з 1 вересня 2001 року. Він складається з Загальної та Особливої частин (15 та 20 розділів відповідно, 447 статей).

Норми Загальної частини визначають:

 • завдання Кримінального кодексу;

 • підстави кримінальної відповідальності;

 • чинність Кримінального кодексу в просторі, в часі та по колу осіб;

 • поняття злочину;

 • форми вини;

 • обставини, що містять суспільну небезпечність або протиправність діяння;

 • стадії вчинення злочину;

 • співучасть у злочині;

 • види покарань,

 • загальні засади призначення покарання;

 • погашення та зняття судимості тощо.

Сутність і призначення норм Загальної частини Кримінального кодексу виявляються лише в органічній єдності з положеннями його Особливої частини. Норми Особливої частини визначають:

 • конкретні норми, які забороняють вчиняти те чи інше діяння;

 • відповідне покарання винної особи за порушення цих норм;

 • підстави й умови, за наявності яких особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності)

 • окремі поняття тощо.

Крім Загальної та Особливої частини КК України складається з Прикінцевих та перехідних положень, а також додатку з Переліком майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком.

Стаття 1 КК України закріплює своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Метод правового регулювання кримінального права має дві складові:

 1. визначення того, які суспільне небезпечні діяння є злочинами;

 2. визначення того, які покарання застосовуються до осіб, що вчинили злочини.

Принципи кримінального права – це вихідні основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному законі, визначають зміст кримінального права і його окремих інститутів.2. Кримінальна відповідальність та її підстави

Кримінальна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності. Вона характеризується тим, що:

 • органи правосуддя мають визнати особу винною у вчиненні злочину, як наслідок - цю особу примушують виконувати негативну правову роль у суспільстві та державі;

 • державна оцінка вчиненого злочину має вираження в осуді злочинця та його діяння в обвинувальному вироку суду;

 • вид і міра обмежень особистого (наприклад, позбавлення волі), майнового (наприклад, стягнення штрафу) або іншого характеру (наприклад, позбавлення права обіймати певні посади) обирається за встановленими межами відповідальності за вчинений злочин;

 • особа відповідає лише за реальне вчинення злочину, за який встановлена відповідальність у кримінальному законі.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом.

3. Поняття та ознаки злочину, його склад

Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Ознаки злочину:

 • суспільна небезпечність;

 • караність;

 • винність;

 • протиправність.

Об'єкт злочину – це не те, на що завжди посягає злочин і чому він заподіює шкоди, це ті суспільні відносини, які охороняються законом про кримінальну відповідальність.

Суб'єкт злочину – фізична осудна особа, яка вчинила злочин і на цей момент досягла віку визначеного законом.

Об'єктивна сторона злочину – сукупність ознак, які характеризують зовнішній прояв злочину:

  • Суспільно небезпечна дія або бездіяльність;

  • Суспільно небезпечні наслідки;

  • Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками;

  • Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя, засоби вчинення злочину.

Суб'єктивна сторона злочину - внутрішня сторона діяння, бо вона включає ті психічні процеси, які характеризують свідомість і волю особи, яка вчинила злочин.

4. Стадії вчинення злочину

Презентація 4. Стадії вчинення умисного злочину

5. Кримінальне покарання: поняття та ознаки. Види кримінальних покарань

Презентація 5. Покарання та його мета


Лекція 13

Тема 8.1: Фінансове право України: загальні положення

 1. Поняття і предмет фінансового права

 2. Система та джерела фінансового права

 3. Бюджет і бюджетна система

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 1. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 2. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 3. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України. Навч. посіб. – К., 2009.

 2. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина. Навч. посіб.-

К., 2006.

 1. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина. Навч. посіб.- К., 2007.1. Поняття і предмет фінансового права

Фінансове право - сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності.Принципи фінансової діяльності держави:

 • публічний характер;

 • розподіл функцій між представницькими та виконавчими органами влади;

 • пріоритет представницьких органів влади перед виконавчими;

 • пріоритетність публічних видатків щодо прибутків казни;

 • фінансування безпеки держави;

 • єдність фінансової діяльності та грошової системи держави;

 • міжгалузевий характер;

 • самостійність;

 • соціальна спрямованість;

 • плановість;

 • гласність та ін.

Державні фінанси – це система грошових відносин, що виникає разом з появою держави і нерозривно пов’язана з її існуванням та функціонуванням.

Види державних фінансів:

 • централізовані (надходять у розпорядження держави як суб’єкта влади);

 • децентралізовані( утворюються в усіх галузях народного господарства).

Предмет фінансового права України - відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі та використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави.

Фінансово-правові відносини є одним із видів суспільно-правових відносин, що виникають у сфері фінансової діяльності держави та регулюються фінансово-правовими нормами.

Суб’єкти фінансових правовідносин - юридичні особи та громадяни.

Об’єкти фінансово-правових відносин - це фонди грошових ресурсів.

Функції фінансово-правових відносин:

• вказують на коло осіб, на яких у конкретний час поширюється дія фінансово-правової норми;

• закріплюють конкретну поведінку юридичних осіб і громадян у галузі мобілізації, розподілу і використання фондів грошових ресурсів;

• є умовою можливості приведення в дію юридичних засобів забезпечення суб’єктивних прав і правових обов’язків учасників фінансових правовідносин.

Особливості фінансово-правових відносин:

а) виникають лише у сфері фінансової діяльності держави;

б) одним із суб’єктів цих відносин є держава, яка бере участь безпосередньо або через уповноважені нею фінансові або кредитні органи, що зумовлює нерівне положення об’єктів правовідносин;

в) об’єктом цих відносин є кошти чи грошові зобов’язання, пов’язані з формуванням, розподілом або використанням фондів грошових ресурсів;

г) виникають, змінюються і припиняються не за волевиявленням сторін, а за законом чи іншим нормативним актом.

За матеріальним змістом фінансово-правові відносини поділяються на:

• бюджетні;

• податкові;

• у галузі страхування;

• у галузі кредитування;

• у сфері регулювання грошового обігу та валютного законодавства.

Найважливіші риси відносин предмета фінансового права:

а) складаються у сфері фінансової діяльності держави у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу;

б) об’єктом цих відносин завжди є гроші чи грошові зобов’язання, пов’язані з утворенням і використанням фондів грошових ресурсів.2. Система та джерела фінансового праваДжерела фінансового права - це правові акти органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування, що містять норми фінансового права:

• Конституція України;

• акти Верховної Ради України;

• укази Президента України;

• постанови Кабінету Міністрів України;

• акти Міністерства фінансів України, Національного банку України;

• акти міністерств, відомств;

• спільні постанови фінансово-кредитних та інших органів, угоди між ними.

3. Бюджет і бюджетна система

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Основні функції бюджету:

• перерозподіл національного доходу та внутрішнього валового продукту;

• державне регулювання та стимулювання економіки;

• фінансове забезпечення соціальної політики;

• контроль за утворенням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів.

Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стадіями бюджетного процесу визнаються:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків та кредитування бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;

3) інші неподаткові надходження.

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:

1) бюджетними програмами (програмна класифікація);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація);

3) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація ).

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Фінансування бюджету класифікується за типом:

1) кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань);

2) боргового зобов'язання (за засобами, що використовуються для фінансування бюджету).
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconКурс лекцій у схемах Розділ І. Основні поняття теорії держави І права
На рис. 2 перелічені питання, які потрібно знати про державу взагалі. Сюди входять: поняття держави, причини її виникнення, теорії...
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconТема 23. Механізм і апарат держави
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання і система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система і функції юридичної науки. Об’єкт і
Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення і місце теорії права...
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconКонтрольні екзаменаційні питання з курсу теорії держави і права
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconКонтрольні залікові питання з курсу теорії держави і права
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconКонтрольні залікові питання з курсу теорії держави І права ( I семестр, заочна форма навчання, 1 курс)
Поняття методології теорії держави і права. Методи дослідження державних і правових явищ
Лекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види iconТема 1: Основи теорії держави та права
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи