Тема 1: Основи теорії держави та права icon

Тема 1: Основи теорії держави та права
Скачати 107.81 Kb.
НазваТема 1: Основи теорії держави та права
Дата конвертації21.01.2013
Розмір107.81 Kb.
ТипДокументи

Семінарське заняття № 1

Тема 1: Основи теорії держави та права

 1. Основи теорії держави

 2. Правова держава і громадянське суспільство

 3. Основи теорії права

 4. Правові відносини

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

 1. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного

исследования. - М., 1999.

 1. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред В. В. Копєйчикова. - К., 1999.

 2. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): Підручник. - К., 2002.

 3. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. - М., 2000.

 4. Нечитайленко А. А. Основы теории права: Учеб. пособие. - Харьков, 1999.

 5. Общая теория государства и права: Академ. курс: В 2 т. / Отв. ред. проф.

М. Н. Марченко. - М., 1999.

 1. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. - М., 1999.

 2. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 2001.

 3. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков, 2000.

 4. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. - М., 2001.Семінарське заняття № 2

Тема 2: Конституційне право України

 1. Загальні засади конституційного ладу в Україні

 2. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України

 3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

 4. Загальна характеристика органів державної влади

 5. Місцеве самоврядування в Україні

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

 1. Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. - М., 1998.

 2. Конституційне право України. /За ред. В. Ф. Погорілка. - К., 2000.

 3. Костюченко О. А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій. - К., 1999.

 4. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. - К., 2002.

 5. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. - К., 2002.

 6. Основи конституційного права України: Підручник. /За ред.

В. В. Копєйчикова. - К., 1999.

 1. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. - К., 2002.Семінарське заняття № 3

Тема 3: Цивільне право України

 1. Цивільне право України: загальні положення

 2. Особисті немайнові права фізичної особи

 3. Право власності та інші речові права

 4. Право інтелектуальної власності

 5. Правочини. Зобов’язальне право

 6. Спадкове право

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

  1. Гражданский кодекс Украины: Научно - практический комментарий. - Харьков, 1999.

  2. Бірюков І. А., Заіка Ю. О., Співак В. М. Цивільне право України (Загальна частина). - К., 2002.

  3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.). –

К., 2002.

  1. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право. - К., 2003.Семінарське заняття № 4

Тема 4: Основи сімейного права

 1. Сімейне право України: загальні положення

 2. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 3. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

 1. Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В. С. К., 2002.Семінарське заняття № 5

Тема 5: Основи трудового права

 1. Трудове право: загальні положення

 2. Робочий час та час відпочинку

 3. Трудова дисципліна та матеріальна відповідальність

 4. Трудові спори

Література:

Основна:

  1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 1. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 1. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 2. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

  1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 1. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова:

  1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К., 1998.

   1. Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. - К., 1996.

 1. Прокопенко В. І. Трудове право. - К., 2000.

 2. Трудове право України. - Львів, 1996.

 3. Карпенко Д. О. Трудове право України: Конспект лекцій. - К., 1998.

 4. Луценко А. Контракт. Нова модель регулювання трудових відносин // Право України. - 1992. - № 11. - С. 28.

 5. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю /

Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. - 2-ге вид., допов. та переробл.

- К., 2000.

 1. Трудове право України: Зб. нормативно-правових актів / Упоряд.:

П. А. Бущенко, І. А. Ветухова. - Харків, 2001.

 1. Трудове право України: Підручник /За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. - К., 2001.Семінарське заняття № 6

Тема 6: Основи адміністративного права України

 1. Адміністративне право: загальні положення

 2. Державна служба

 3. Основи адміністративного процессу

Література:

Основна:

  1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

   1. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 1. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 2. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

  1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

  2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

  3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

  4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова

 1. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. /

Ю.П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків, 2000.

 1. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособие. - Харьков, 1999.

 2. Адміністративне право України: Навч. посіб. / С. Т. Гончарук. - К.,2000.

 3. Васильев А. С. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособие. - Харьков, 2001.

 4. Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права України: Навч. посіб. –

К., 1998.

 1. Коваль Л. В. Адміністративне право. - К., 1996.

 2. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. - К., 1999.Семінарське заняття № 7

Тема 7: Основи кримінального права України

 1. Кримінальне право: загальні положення

 2. Співучасть у злочині

 3. Обставини, що виключають злочинність діяння

 4. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. - Ужгород, 1998.

 2. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 3. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 4. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова

  1. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., 2001.

  2. Кримінальне право України (Загальна частина) / За ред. М. І. Бажанова,

В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К.: Харків, 2001.

  1. Матишевський П. С. Кримінальне право України (Загальна частина). –

К., 2001.

  1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /

За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К., 2001.

 1. Тацій В., Сташис В. Новий Кримінальний кодекс України // Право України. - 2001. - № 7.Семінарське заняття № 8

Тема 8: Основи фінансового права

 1. Фінансове право України: загальні положення

 2. Основи податкового права

 3. Законодавство України про банки і банківську діяльність

Література:

Основна:

 1. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права: Навч. посіб.: У 2 кн. -

Ужгород, 1998.

 1. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. - К., 2002.

 2. Керецман В., Семерак О. Правознавство. - К., 2002.

 3. Ківалов С. В., Музиченко П. П. та ін. Основи правознавства України. -

Харків, 2002.

 1. Котюк В. О. Основи держави і права. - К., 2001.

 2. Лисенков С. Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. - К., 1997.

 1. Лисенков С. Л. Основи правознавства. - К., 2000.

 2. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій. - К., 1997.

 3. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. - К., 2002.

 4. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодія і

А. Ю.Олійника. - К., 1997.

 1. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. -

К., 2000.

 1. Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Гончаренка. - К., 2002.

 2. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2002.

Додаткова

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України. Навч. посіб. – К., 2009.

 2. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина. Навч. посіб.-

К., 2006.

 1. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина. Навч. посіб.- К., 2007.Схожі:

Тема 1: Основи теорії держави та права iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Тема 1: Основи теорії держави та права iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Тема 1: Основи теорії держави та права iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Тема 1: Основи теорії держави та права iconТема 1: Основи теорії держави та права
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Тема 1: Основи теорії держави та права iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання і система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система і функції юридичної науки. Об’єкт і
Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення і місце теорії права...
Тема 1: Основи теорії держави та права iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи держави І права»
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Тема 1: Основи теорії держави та права iconЛабораторна робота 6 Тема. Основи економічної кібернетики. Основи теорії систем. Управління в економічних системах. Основи теорії інформації
Мета роботи: закріплення теоретичного матеріалу з теорії систем та теорії інформації
Тема 1: Основи теорії держави та права iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права Сімферополь 2012
Вона сприяє поглибленню і закріпленню знань з теорії держави і права, виробленню професійних вмінь, підготовці до майбутньої практичної...
Тема 1: Основи теорії держави та права iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема 1: Основи теорії держави та права iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи