Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району icon

Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району
Скачати 64.47 Kb.
НазваНапрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району
Дата конвертації24.01.2013
Розмір64.47 Kb.
ТипДокументи

Напрямки роботи Центру практичної психології


Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району:

1.Вивчення психофізіологічних особливостей особистості учнів, психологічного клімату у класних групах та педколективах.

2.Просвіта в області вікової, загальної та педагогічної психології.

3.Психологічне забезпечення профільного навчання та робота по підготовці старшокласників до вибору професії.

4.Консультування учителів, батьків з проблем розвитку, виховання та навчання дітей шкільного віку.

5.Допомога в організації індивідуального підходу в н-в процесі до учнів; визначення індивідуального стилю пізнання учнів.

6. Робота з групою ризику.

7.Надання психологічної допомоги педколективу в організації н-в процесу.


Робота з педагогічними колективами

Для учителів-предметників та класних керівників проводяться психолого- педагогічні семінари ( 4 р. на рік ).

Зміст навчально-просвітницької роботи з учителями такий:

1.Вивчення індивідуального стилю пізнання учня.

2.Робота класного керівника по забезпеченню соціального розвитку школяра.

3.Психологічні основи формування позитивного психологічного клімату в учнівських колективах.

4.Психологічні основи конструктивної взаємодії з підлітками.

5.Психологічні засади роботи пед.колективу в умовах профілізації навчання.

6.Організація занять з розвитку особистості школяра.


Робота з практичними психологами

Для практичних психологів проводяться семінари практикуми, методоб’єднання, та години обміну досвідом.

Години обміну досвідом проводяться 1 р. у місяць. Дана форма роботи дає можливість:

  • Вивчити вузьке і конкретне питання практики.

1. Шляхи співпраці практичного психолога з адміністрацією школи. Проблеми взаєморозуміння.

2. Діяльність практичного психолога по збереженню власного психічного та фізичного здоров'я.

3. Корекція мотиваційно-смислової сфери особистості школяра. Досвід психологів у подоланні проблем.

4. Робота психолога по психологічному забезпеченню гуманістичного підходу у навчально-виховному та управлінському процесах школи.

  • Відрефлексувати психологом свої особистісні та робочі проблеми, що є важливим для збереження психічного та фізичного здоров'я .

На методоб’єднаннях практикуються своєрідні майстер класи, де психологи демонструють свої вміння працювати з певними діагностичними методиками.


Робота з педагогами ДНЗ

Для педагогів ДНЗ проводяться психолого- педагогічні семінари.

Останні роки розкривається питанні з такої теми : «Системний підхід до забезпечення і зміцнення психологічного та фізичного здоров'я дошкільників»

1.Вікові особливості дошкільника;

2.Психологічні основи забезпечення гармонійного розвитку дітей;

3.Підготовка дитини до навчання у школі.

4.Особливості адаптації шестиліток до навчання у школі.

5.Забезпечення особистісного росту вихователя;

6.Основи психічної саморегуляції.

Цікавим є практикування проведення олімпіад з практичної психології для педагогів ДНЗ. Олімпіади носять навчально-закріплювальний характер.

Один раз у навчальний рік в ДНЗ проводяться консультації для батьків,що мають дітей дошкільного віку.

ЦПП запровадив систему вивчення психофізіологічних особливостей вихователями(на основі спостереження) за дітьми дошкільниками. Картка даного спостереження передається практичним психологам шкіл міста, які проводять вивчення соціального та психічного розвитку першокласників, аналізують рівень готовності до навчання у школі. Психолог веде картку психофізіологічних особливостей розвитку першокласників на основі отриманої з ДНЗ. До цієї картки заносяться дані діагностики педагогами ДНЗ та результати діагностування батьків(опитувачі про особливості дітей). Узагальнена картка містить такі параметри:

  1. Психосоціальна зрілість

  2. Мотиваційна готовність

  3. Інтелектуальна готовність

  4. Наочно-логічне мислення

  5. Емоційні прояви дитини

  6. Особливості прояву волі

  7. Соціальна готовність

  8. Ознаки психічної напруги і невротичних тенденцій

Висновки: Особливості та проблеми розвитку, прогноз адаптаційних можливостей, висновок про рівень готовності до навчання, специфіка психологічного супроводу.

Подібні картки психолог веде за кожним учнем школи.

У 2005 році у кожному ДНЗ міста 2 р у рік читаються лекції для батьків з проблем виховання та навчання дітей дошкільного віку.


Робота з учнями шкіл району

ЦПП для учнів шкіл міста проводить два рази на тиждень тренінгові заняття:

1.Тренінг комунікативного розвитку

2.Тренінг особистісного росту

3.Лідерських якостей

4.Тренінг підготовки до сімейного життя

5.Тренінг саморегуляції

6.Тренінг «Вибір життєвого шляху, та професії»

7.Психологічні основи ефективної підготовки іспитів.


У ЦПП учні мають змогу пройти комплексну діагностику на предмет майбутньої професії та отримати консультацію щодо вибору професії.

У ЦПП учні отримують психологічну допомогу.


Робота з батьками

Для батьків організовуються у ДНЗ та школах району просвітницькі лекції по проблемах навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

Консультативний день для батьків – четвер.


Моніторинг якості освіти

ЦПП протягом трьох років брав участь в моніторингових дослідженнях якості освіти. Зокрема ЦПП організовував і проводив вивчення стилю діяльності освітніх закладів району. Відповідно підготовлювалися статистичні дані. Параметри що вивчалися: рівень психологічної компетентності адміністрації і учителів, стиль керівництва, модель спілкування, психологічний клімат, рівень загальних розумових здібностей учнів, тощо.


Розробки ЦПП

1.Семінар-практикум:»Психологія розвитку творчого потенціалу особистості.» (Чотири заняття з теоретико- практичними розробками)

2.Психолого-педагогічний супровід соціального розвитку особистості учня та профілактики деструктивного розвитку.(Система роботи та методичні поради для класних керівників)

3.Тренінг особистісного росту (методичні поради та сценарії занять)

4.Програма до курсу «Етика та психологія сімейного життя»(З методичними розробками до курсу)

5.Програма вивчення психофізіологічних особливостей дошкільників, першокласників (побудована за принципом наступності).

6.Програма профорієнтаційної роботи з старшокласниками.

7.Тренінг підготовки до сімейного життя (для 9-11 класів)

8.Тренінг особистісного росту для старшокласників.

9.Програма просвітницької роботи з педагогами району.


10.Система роботи психолога по психологічному забезпеченню навчально- виховного процесу (з діагностичним мінімумом).

11.Посадова інструкція практичного психолога школи.

12.Регіональна програма розвитку психологічної служби району на період до 2008 р.


Зв’язки з організаціями


Центр співпрацює з Центром соціальної служби для молоді - консультує щосереди молоді сімї та тих хто хоче одружитися.


Центр бере участь в розробці програм по впровадженню міні грантів у районі.(Гранти надаються британською організацією DFID FRSSU).


Центр співпрацює з службою у справах неповнолітніх. Постійно бере участь у вирішенні проблем що виникають у дітей групи ризику.


Центр проводить просвітницькі заняття з проблеми збереження психічного та фізичного здоров'я для працівників відділу освіти.


Документація ЦПП

1.План роботи на рік

2.План роботи на місяць

3.Щоденний план роботи

4.Журнал консультативно-корекційної роботи

5.Журнал обліку роботи

6.Матеріали теоретико-практичних семінарів та просвітницько-пропагандистських виступів.

7.Журнал статистичних даних

8.Папка матеріалів по атестації

9.Папка по психологічному забезпеченню профільного навчання

10.Папка обліку дітей що становлять групу ризику.

11.Папка обліку планів роботи практичних психологів

12.Матеріали нормативно-правової бази.

13Матеріали експертизи діагностичного інструментарію практичних психологів

14.Папка робіт на ярмарку педідей

15.Матеріали вивчення стилю діяльності освітнього закладу.

16.Посадова інструкція практичного психолога школи.

17.Регіональна програма розвитку психологічної служби району на період до 2008 р.

18.Банк даних методичної літератури та діагностичного інструментарію.

19.План заходів по збереженню психічного та фізичного здоров'я практичних психологів шкіл та ЦПП.

20.План атестації практичних психологів та матеріали доатестаційного вивчення роботи практичних психологів.


Розділи річного плану роботи

1.Організаційно-методична робота

2.Навчальна робота

3.Консультативна робота

4.Діагностико-корекційна та розвивальна робота

5.Експертна робота.

6.Статистична робота.


Психологічна служба бере участь в ярмарці педідей та МАНУ.Схожі:

Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconЦентр практичної психології та соціальної роботи інформація директорам шкіл центр практичної психології та соціальної роботи проводить у школах району дні практичної психології. Робота проводиться за таким планом
Діагностика здібностей та інтересів школярів в умовах допрофільної та профільної підготовки школярів. Профорієнтаційна робота (7-11...
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconПогоджено: затверджено: Завідувачка центром практичної психології Начальник відділу освіти І соціальної роботи Полтавського оіппо хорольського району
Програми розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на період до 2012 року (наказ від 27. 11. 2008 року №604),...
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Гадяцького району за 2011-2012н р. Гадяцький районний центр практичної психології І соціальної роботи, м. Гадяч, вул. Гетьманська,35
Гадяцький районний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Гадяч, вул. Гетьманська,35
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2011-2012 н р
Пєтушкова Л. А., завідувач центром практичної психології І соціальної роботи коіпопк
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconПлан роботи Центру практичної психології районного методичного кабінету

Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району icon32. «Основи психології особистості» спецкурс для учнів 10-11 класів
Романовська Д. Д., завідувач нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconСклад Зональної школи новаторства
Божко Людмила Федосіївна – директор районного центру практичної психології та соціальної роботи
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconНаказ №446 Про результати проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується в навчальних закладах Богуславського району
України та витягів з протоколу засідання експертної комісії центру практичної психології і соціальної роботи Київського обласного...
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconАнкета для учнів (додаються)
...
Напрямки роботи Центру практичної психології Напрямки роботи під час проведення днів практичної психології у школах району iconВитяг з протоколу засідання експертної комісії центру практичної психології і соціальної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Про результати проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що використовується в навчальних закладах м....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи