Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років icon

Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років
Скачати 171.5 Kb.
НазваПрограма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років
Дата конвертації24.01.2013
Розмір171.5 Kb.
ТипПрограма

Затверджено

рішенням ____ сесії Красилівської районної ради ______ скликання

_____________ р.

№________

Районна програма

«Творча обдарованість»

на період 2012-2017 років

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Майбутнє України залежить від багатьох чинників, найважливішими з яких є: творчий потенціал молоді, її бажання засвоювати нові знання, створювати технологічні новації, творчо мислити і виробляти конструктивні рішення. Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує активних заходів щодо збереження і розвитку творчого потенціалу нації, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення творчої особистості, підтримки обдарованих дітей. Тому обдарована, інтелектуальна, творча та небайдужа до долі своєї України молода людина перебуває в епіцентрі суспільної свідомості й оточена особливою увагою.

Певні творчі підходи, багаторічні традиції, що склалися у роботі із здібними учнями, потребують оновлення змісту. Тому найбільш придатною є реалізація парадигми особистісно орієнтованої освіти, спрямованої на розвиток здібностей учня, створення діяльнісного навчального середовища, індивідуалізації педагогічного процесу, підготовки до життя та майбутньої діяльності, формування гуманістичного світогляду, активізації самостійної діяльності школяра, успішна адаптація здібностей учнів у соціумі.

Розробка районної програми роботи з обдарованою молоддю на період до 2017 року сприятиме системному формуванню освітніх процесів у районі, підвищенню ролі освіти в житті районної громади, підтримці та створенню сприятливих умов для розвитку обдарованої молоді.

Району програму роботи з обдарованою молоддю на період до 2017 року розроблено на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» та з метою підтримки обдарованих і талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.


МЕТА ПРОГРАМИ


Підтримка обдарованої дитини шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості, забезпечення можливостей для навчання здібної, обдарованої, талановитої молоді, залучення її до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових технологій навчання, виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.


ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:


  • створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

  • впровадження нових освітніх технологій в роботі із дітьми;

  • підготовка педагогічних працівників шкіл, позашкільних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів;

  • створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників;

  • забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу;

  • створення, які спрямовані на формування людини з новим типом мислення, на зростання престижу особистості вчителя.

Ця діяльність розглядається в контексті загального розвитку освіти визначеного Законом України «Про освіту», Законом України “Про загальну середню освіту”, Указом Президента України від 30 вересня 2010 року №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», районної програми «Розвитку загальної середньої освіти на 2011-2015 р.р».

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: молодший шкільний, підлітковий, старшокласників. Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: працівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, відділу освіти, методичного кабінету, організацій, громадськості, органів місцевої влади, наукових установ та ін.

Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації навчально-виховної діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх творчого потенціалу.

Для реалізації програми необхідне залучення різних джерел фінансування.

Програма має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.


ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

  • Гуманізм.

  • Послідовність у діях усіх учасників програми.

  • Системність у роботі із творчо обдарованими учнями.

  • Природо відповідність – урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.

  • Об‘єктивність і науковість інформації, що використовується.

  • Єдність поваги і вимогливості до особистості учня.

  • Саморозвиток особистості. Формування навичок самостійного оволодіння навчальною інформацією.

  • Свобода вибору особистості.

  • Концентрація зусиль на дитині, яка вчиться.

  • Неперервність розвитку професійного рівня учителя, який працює з цією категорією учнів


ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування програми здійснюється з місцевого бюджету та інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Виконання даної Програми дасть змогу :

 • створити загальнорайонну систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів;

 • удосконалювати форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

 • створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;

 • підвищити рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання.

 • поширювати досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей.ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Найменування напряму діяльності

Найменування заходу


Відповідальні


Термін

виконання

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн..)

1.

СИСТЕМА

ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ


Зберегти та розширювати мережу позашкільних закладів, робота яких спрямована на розвиток різнобічних здібностей дітей

Відділ освіти

Постійно2.

Забезпечувати якісну освіту учнів шляхом створення та функціонування освітніх округів

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

Постійно3.

Зберегти та розширювати у школах району мережу класів з поглибленим, профільним навчанням з певних предметів

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

Постійно4.

З метою якісної та результативної підготовки до олімпіад, глибшого засвоєння основ наук продовжувати роботу школи олімпійського резерву з базових предметів, роботу міжшкільних районних факультативів.

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

Постійно5.
Налагоджувати зв’язки з вузами по залученню наукового потенціалу вузів, творчих організацій по роботі із здібними та обдарованими дітьми. Укласти відповідні угоди

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

Постійно6.

Поповнювати шкільні та районний інформаційні банки даних “Обдарованість” про здібних і обдарованих дітей та педагогів, народних умільців, які результативно працюють з обдарованими дітьми.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно7.


ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИПроводити І (шкільний), ІІ (районний) етапи Всеукраїнської олімпіади з базових предметів та забезпечувати участь у ІІІ (обласному) та ІV етапах Всеукраїнських олімпіад

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно8.

Проводити районний конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт

Районний методичний кабінет


Грудень-січень щороку9.

Проводити в школах та на рівні району масові форми роботи з обдарованими та здібними дітьми

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно10.

Сприяти участі дітей в різноманітних просвітницьких конкурсах, виставках, олімпіадах різного рівня, які проводяться організаціями, Фондами, редакціями періодичних видань, вузами тощо.


Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно11.

Сприяти навчанню учнів в обласних очно-заочних школах МАН.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно

Районний бюджет

5,0

12.

Пропагувати результативність роботи із здібними учнями серед освітян та громадськості через різні форми роботи: фестивалі, конкурси, панорами, ярмарки, конференції, засоби масової інформації.


Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно13.
Продовжувати роботу по випуску дитячої друкованої продукції, по висвітленню в періодичній пресі питань роботи з обдарованими дітьми, результативність їх діяльності.


Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно14.

Розробити Положення про встановлення премій для дітей з високими результатами у різних напрямках учнівської діяльності. Здійснювати щорічне преміювання відповідно до Положення.

Відділ освіти

щорічно

Районний бюджет

80,0

15.

Проводити шкільні та районне свято дитячої творчості “Майбутнє твориться сьогодні”


Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Красилівський БТДЮ

Травень щорічно
5,0

16.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧИТЕЛЯОрганізувати науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів і учнів, упровадженню нових освітніх технологій.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно17.

Для керівництва гуртками образотворчого мистецтва, народних ремесел, художньої самодіяльності залучати педагогів-професіоналів , народних майстрів та умільців.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно18.

Продовжувати роботу по спеціальній підготовці вчителів до роботи з обдарованими дітьми через курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги тощо.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно

Районний бюджет

2,019.


Проводити роботу з учнями, учителями, батьками з профілактики розумових, емоційних та інших перевантажень дітей (консультації, індивідуальні бесіди, семінари, засідання шкільних та районних методичних об’єднань, батьківський університет, виступи в пресі, радіо, ін.).Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладівПостійно20.

Сприяти залученню науковців до роботи з учителями, учнями, до наукового керівництва та консультування учнівських та учительських наукових робіт, проектів.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно21.

Забезпечувати участь учителів, керівників гуртків у конкурсах авторських програм, підручників, апробації експериментальних підручників, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей дітей.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно22.

Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми.Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно23.

З метою удосконалення системи інформаційного забезпечення для безпосереднього вдосконалення і росту майстерності педагогічних працівників району, доступу до різних джерел інформації, у тому числі до мережі Інтернет створити при районному методичному кабінеті контактний науково-інформаційний центр

Відділ освіти РДА, районний методичний кабінет

2012 рік

Районний бюджет

35,0

24.

Вивчати та впроваджувати в шкільну практику нові педагогічні технології по оптимізації, інтенсифікації, інтеграції навчання як умову успішної орієнтації в сучасному інформаційному просторі.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно25.

Пропагувати досягнення педколективів шкіл по реалізації впровадження інноваційних технологій.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно26.

До роботи шкіл олімпійського резерву, міжшкільних факультативів залучати творчих учителів, учителів із педагогічними званнями

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно27.

Підтримувати діяльність бібліотеки відділу освіти, шкільних бібліотек по роботі з обдарованими дітьми, забезпечуючи їх спеціальною науковою літературою для програмового та позапрограмового вивчення основ наук, сучасною оргтехнікою

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно

Районний бюджет10,0

28.

Розробити систему щорічного морального та матеріального стимулювання творчих, талановитих вчителів, керівників гуртків, які працюють з обдарованими дітьми.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладівщорічно

Районний бюджет

100,0

29.

Забезпечити цілеспрямований розвиток інтелектуально-творчих здібностей, якісне наповнення інваріантної, варіативної складових, через різноманітні форми позакласної роботи.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно30.

Здійснювати моніторинг здібностей учнів з метою визначення напрямів найближчого і перспективного розвитку дітей.

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Керівники навчальних закладів

Постійно31.

Проводити відстеження щодо подальшого навчання випускників шкіл-переможців та призерів олімпіад, конкурсів обласного та Всеукраїнського рівнів.

Відділ освіти РДА, районний методичний кабінет,

керівники навчальних закладів


Вересень

щорічно


ВСЬОГО:
237,0Схожі:

Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconКомплексна програма „обдаровані діти”
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді „Творча обдарованість”
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПрограма розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 років
Програма розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 років (надалі – Програма) визначає перспективи освітньої галузі м. Львова
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПро затвердження програми зайнятості населення Олександрівського району на період до 2017 року
Затвердити програму зайнятості населення Олександрівського району на період до 2017 року (далі Програма), що додається
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПрограма розвитку культури Радивилівського району на період до 2017 року І
Затвердити Програму розвитку культури Радивилівського району на період до 2017 року, яка схвалена розпорядженням голови районної...
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПоложення про організацію проведення творчого конкурсу за темою «таланти подільського краю» для учнів базових загальноосвітніх шкіл Вінницької області 1
Україні, Програма Міністерства освіти і науки України «Творча обдарованість», комплексна програма Вінницької облдержадміністрації...
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПрограма розвитку олімпійського руху у Львівській області на період 2011-2014 років
Львівській області (далі – Програма) сформовано на основі Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2011-2014 років...
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПрограма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років
Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років icon279 Про готовність лікувально профілактичних закладів району до роботи в осінньо- зимовий період 2012 – 2013 років
Краснокутського району в осінньо-зимовий період 2012 – 2013 років та враховуючи рішення спільного засідання колегії Краснокутської...
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПро розроблення проекту районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року
«Про організацію виконання Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2017 року» з метою забезпечення реалізації...
Програма «Творча обдарованість» на період 2012-2017 років iconПрограма розвитку системи освіти міста Славутича на 2012-2017 роки
Комплексно-цільова програма розвитку системи освіти міста Славутича на 2012-2017 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи