Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки icon

Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки
Скачати 136.17 Kb.
НазваПрограма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки
Дата конвертації24.01.2013
Розмір136.17 Kb.
ТипПрограма

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Красилівської районної ради

від _______________ №___

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Красилівської районної ради

від _______________ №___


РАЙОННА ПРОГРАМА

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті”

на 2012-2015 роки


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Районна програма „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті” на 2012-2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указів Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», п.2 Постанови КМУ № 494 від 13 квітня 2011 року «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року», наказу МОНмолодьспорту № 436 від 11.05.2011 (п.3.18), листа МОНмолодьспорту № 1/9-493 від 24.06.2011 року, відповідних листів Хмельницької облдержадміністрації № 57/3140-14-05/2011 від 16.05.2011р. та управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації № 358-3/3 від 31.05.2011 року.

Важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і освітніх послуг.

Період переходу від постіндустріального до інформаційного суспільства зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів щодо впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки.

Реалізація програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Красилівського району на 2008-2010 р.р.» та додаткових заходів у 2011 році затверджених наказом відділу освіти сприяли створенню комп’ютерної бази закладів освіти, обладнанню сучасних кабінетів інформатики, покращенню володінням комп’ютерною технікою учнями загальноосвітніх закладів, зростанню інформаційної культури вчителів.

Сьогодні інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології. Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня, вчитель перестає бути просто «ретранслятором» знань, а є співтворцем сучасних технологій навчання. Позитивні зрушення по ефективному використанню комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі є в окремих школах (у Красилівських ЗОШ І-ІІІ ст.№3 та №2, Антонінській, Михайловецькій, Красилівському НВК та інш.). На базі комп’ютерних комплексів загальноосвітніх шкіл району проводяться курси по навчанню педпрацівників інформаційно-комунікаційним технологіям. Зокрема, по реалізації програм "Intel. Навчання для майбутнього" та "Партнерство в навчанні". Станом на 01.12.2011 року навчання за програмою "Intel®-Навчання для майбутнього", «Цифрові технології» пройшли 597 педпрацівників району, та за програмою "Партнерство в навчанні" проведено курси для 191 учителя.

Однак, не всі школи забезпеченні сучасними мультимедійними засобами навчання, ліцензованим програмним забезпеченням, які повинні відповідати новим вимогам до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів навчальних закладів. Потребує покращення комп’ютеризація шкіл І ступенів та забезпечення комп’ютерною технікою дошкільних навчальних закладів. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій вимагають нових підходів і подальших кроків у розв’язання даної проблеми на що і розроблена дана програма.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

- вдосконалення організації навчально-виховного процесу;

- створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі даних технологій;

- підвищення ефективності управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій;

- забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;

- здійснення підготовки відповідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, доступність та ефективність освіти;

- підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

- створення відкритої мережі освітніх ресурсів; надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

- оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

- створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань;

- формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.


Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1.


ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ


Фінансування районної програми здійснюватиметься за рахунок коштів, які щороку передбачаються в державному бюджеті, за позабюджетні кошти та спонсорську допомогу в придбанні комп’ютерної техніки, а також в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на освіту.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Виконання програми дасть можливість:

- поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

- забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

- створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

- створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір. –

- підвищити ефективність управління за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;


Додаток 1.

Заходи районної програми

"Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"

на 2012-2015 роки

Найменування напряму діяльності

Найменування заходу


Відповідальні


Термін

виконання

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування
1. Оснащення навчальних закладів засобами ІКТ
1.

Забезпечення засобами ІКТ-підтримки навчально-виховного процесу

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мобільними комп’ютерними класами для виконання лабораторних робіт з фізики, хімії, біології та інших потреб.

Відділ освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

500,0

тис. грн.
2.

Створення на базі шкільних методичних кабінетів та бібліотек робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів.

Відділ освіти, заклади освіти

2012-2013 рр.

Районний бюджет

50,0

тис. грн.
3.

Забезпечення автоматизованими робочими місцями адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів.

Відділ освіти, заклади освіти

2012 р.

Районний бюджет

50,0

тис. грн.
4.

Забезпечення заміни наявного парку комп‘ютерної техніки, що не відповідає мінімальним стандартам на засоби ІКТ та стандартам ДСанПіН України.

Відділ освіти, заклади освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

150,0

тис. грн.
5.

Побудова телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладівУпровадження загальношкільних локальних мереж з підключенням всіх комп’ютерів школи.

Відділ освіти, заклади освіти

2012-2013 рр.

Районний бюджет

10,0

тис. грн.
6.

Надання установам освіти швидкісного доступу до мережі Інтернет

Користування широкосмуговим доступом до мережі Інтернет.


Відділ освіти, заклади освіти

2012 р.

Районний бюджет

10,0

тис. грн.
2. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів
7.

Створення системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів

Розробка та публікація електронних навчальних та методичних матеріалів, іншого освітнього наповнення.Відділ освіти, РМК

2012-2015 рр.

Районний бюджет

-
8.

Впровадження інформаційних систем взаємодії та обміну інформацією між учнями, вчителями, адмінперсоналом, громадськістю.Відділ освіти, заклади освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

-
9.

Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через мережу Інтернет.Здійснення конверсії підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення електронних підручників.

Відділ освіти, заклади освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

-
10.

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.


Організація навчання слухачів з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.Відділ освіти, заклади освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

15,0

тис. грн.
3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів
11.

Удосконалення підготовки та перепідготовки педагогів для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційно-комунікаційними технологіями .

Забезпечення навчання педагогічних працівників за програмами "Intel. Навчання для майбутнього.", «Цифрові технології», "Партнерство у навчанні"


Відділ освіти, РМК,

заклади освіти

2012-2015 рр.

Районний бюджет

30,0

тис. грн.
12.

Активізація роботи по розробці та впровадженню методик проведення уроків із використанням мультимедійних та інформаційно-комунікаційних технологій.


Відділ освіти, РМК,

заклади освіти

2012-2015 рр

Районний бюджет

-
13.

Розширення сфери застосування автоматизованого тестування та оцінювання рівня компетентності учнів, використання тестових та контролюючих програм.


Відділ освіти, РМК,

заклади освіти

2012-2015 рр

Районний бюджет

-Всього:

815,0

тис. грн.


Додаток 2.


Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

У тому числі

2012

2013

2014

2015

Районний бюджет

815,0

тис. грн.

205,0

тис. грн.

200,0

тис. грн.

210,0

тис. грн.

200,0

тис. грн.Схожі:

Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconПро затвердження Державної програми " Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановляє
...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconНаказ №72 Про участь в обласному конкурсі "Вступ до цифрового майбутнього"
На виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки, реалізації проекту...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconЗакон України "Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007- 2015 роки"; Державна програма "Інформаційно комунікаційні технології в освіті та науці"
Закон України “Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007- 2015 роки“
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconРозділ VІІІ впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах Загальні положення
Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" свідчать про те, що на сьогодні...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconОрганізаційний комітет: співголови
Хv науково-практичної міжнародної конференції «Інформаційні технології в освіті та управлінні»
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconІнформаційні технології укладачі завдань
Покришень Д. А. – завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій в освіті чоіппо імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних...
Програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2012-2015 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології в освіті
Бурхливий розвиток інформатики та інформаційних технологій загострив перед освітою завдання розширення практики розвиваючого навчання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи