Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень icon

Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Скачати 47.63 Kb.
НазваДодаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Дата конвертації21.05.2013
Розмір47.63 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1

до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень


______________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду)


ЗАЯВА

про видачу дозволу

На ______________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)


Заявник ______________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина)


Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________


Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________


Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс ______________


Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Заявник _____________________ _______________________

(підпис) (розшифрування)


" ___ " ___________ 200 __ р.

МП


Додаток 2

до Порядку видачі органами

державного пожежного нагляду

дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень


Герб України

______________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл)


ДОЗВІЛ N_____

На ______________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

______________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина;

_____________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою ______________________________________________________________________


з "____" _____________ 200_ р.


Умови дії дозволу __________________________________________________________________

(зазначити "Постійно"; за наявності окремих

_____________________________________________________________________

фактів порушення правил пожежної безпеки - термін дії дозволу та умови забезпечення пожежної безпеки)


Дозвіл видано "___" ___________ 200_ р.


Керівник органу державного

пожежного нагляду _______________ ______________________

(підпис) (розшифрування)


МП "___" _________ 200_ р.


Дію дозволу продовжено з "__" ______ 200_ р. по "__" _____ 200_ р.


Керівник органу державного

пожежного нагляду _______________ ______________________

(підпис) (розшифрування)

МП "___" _________ 200_ р.

Додаток 3

Керівнику (власнику) об’єкта


^ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

протипожежного стану об’єкта


Мною_________________________________________________________________

(посадова особа органу державного пожежного нагляду)

“__” ___________ 200_ р. проведена експертиза протипожежного стану

______________________________________________________________________

(найменування об’єкта, адреса)

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) об’єкта )


Характеристика об’єкта _________________________________________________

(будівля, розмір, поверховість, ступінь вогнестійкості, шляхи

______________________________________________________________________

евакуації, водопостачання, електрообладнання, опалення, системи виявлення

______________________________________________________________________

та гасіння пожеж тощо)

__________________________________________________________________________________


Проведною експертизою протипожежного стану виявлені порушення діючих протипожежних норм та правил

______________________________________________________________________

(вказати перелік порушень виявлених під час експертизи, з посиланням на нормативно- правових актів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Начальник_____________________

(підпис)


Експертизу провів __________________

(підпис)


Додаток №4

до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам

законодавства з питань пожежної безпеки

____________________________________________________________

(повне найменування об'єкта)

Місцезнаходження об'єкта_____________________________________

Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта

господарської діяльності _________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний

номер фізичної особи - платника податку __________________________

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),

а також виробів, що виготовляються _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика об'єкта ______________________________________

(конструктивні елементи будівлі,

__________________________________________________________________

загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних

__________________________________________________________________

приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова

__________________________________________________________________

кількість робочих місць)

__________________________________________________________________

Наявність договору страхування цивільної відповідальності

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої

шкоди ____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового

__________________________________________________________________

полісу, номер і дата видачі)

Відповідність об'єкта, що декларується,

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення __________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної

__________________________________________________________________

безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів

__________________________________________________________________

евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної

__________________________________________________________________

комісії, проведення навчань та інструктажу з питань

__________________________________________________________________

пожежної безпеки тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________

(наявність на

_________________________________________________________________

території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,

__________________________________________________________________

відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________

_________________________________________________________________

(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння

_________________________________________________________________

та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів

__________________________________________________________________

пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних

__________________________________________________________________

перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів,

__________________________________________________________________

систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник (власник) __________ ________________________

суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)

діяльності


" ___ " _________________ 200 _ р.


МПСхожі:

Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconПостанова Кабінету Міністрів від 14. 02. 2001 №150 (зі змінами від 06. 06. 2011) «Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» Акти центральних органів виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів від 14. 02. 2001 №150 (зі змінами від 06. 06. 2011) «Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconДодаток до рішення районної ради від № положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду окремого індивідуально...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconНаказ №217 смт. Рожнятів Про організацію роботи з підготовки до видачі документів про освіту випускникам 2012 року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 10. 12. 2003 №811 «Про затвердження Положення про івс «Освіта» та Порядку...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconПостанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ
Порядку видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconЗакон україни про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Аційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconЗареєстровано (найменування органу, який провів реєстрацію) 20 р. № (підпис) (ініціали та прізвище посадової особи) мп декларація про початок виконання підготовчих робіт
Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconГоловному державному інспектору з пожежного нагляду району м. Львова п

Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176
Відповідно до статті 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати дозвіл на початок роботи...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconРозпорядження 18. 06. 2012 Валки №385 Про проведення позапланових перевірок протипожежного захисту територій зернових посівів, місць переробки та зберігання нового врожаю
На виконання ст. 4 Закону України „Про пожежну безпеку”, п. 9 Інструкції з реалізації роботи органів державного пожежного нагляду,...
Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень iconТекст документа: основні вимоги до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально
Овні вимоги до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи