Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році icon

Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році
НазваНауково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році
Сторінка1/2
Дата конвертації16.11.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році


2013-2014 навчальний рік є особливим для вчителів інформатики. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики. З 2013-2014 навчального року курс інформатики за рахунок інваріантних годин вводиться також в навчальні плани початкової школи. Тому вчителям інформатики необхідно перед початком навчального року обов’язково ознайомитись зі всіма новими документами.

Початкова школа

У 1-му класі, як свідчать психологи та практичний досвід, ще зарано залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності учнів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/13 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, відповідно до якого у 2013/2014 н.р. учні 2 класу розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНСМ України від 10.06.2011 № 572.

У ^ 2 класі викладається новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за рахунок годин інваріантної складової (1 год на тиждень) за новою програмою «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори програми: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.) відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого у 2011 р. Починаючи з 2 класу учні ознайомлюються з початковими понят­тями інформатики, використовують комп’ютер для вивчення інших предметів (мова, математика, природознавство тощо), розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мис­лення та творчі здібності (Програму надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006 та розміщено на сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/05_shod_informatuka.pdf ).

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надано в додатку до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах». Звертаємо увагу на те, що в 2013-2014 навчальному році:

  • курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 35 годин у другому класі з розрахунку 1 година на тиждень;

  • тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у других класах становить 40 хвилин;

  • навчальні досягнення учнів 2-х класів з предмету «Сходинки до інформатики» мають оцінюватись вербально;

  • за відмінні успіхи в навчанні учні 2- х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”;

  • домашні завдання з інформатики задавати не бажано, окрім випадків визначених у підручниках (обговоріть з батьками, тощо);

  • кожний урок при вивченні «Сходинок до інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517;

  • при використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах";

  • час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу;

  • після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці;

  • відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, наприклад, уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.


З метою організованого переходу на нові Державні стандарти у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки рекомендує для практичного використання:

 • підручники ( наказ МОНМСУ «Про надання грифа навчальній літературі» №118 від 07.02.2012 р.): 

п/п

Назва

Автор(и)

Клас

Видавництво«Сходинки до інформатики. 2 клас»

Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.

2

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»«Сходинки до інформатики. 2 клас»

Коршунова О. В.

2

ТОВ «Видавництво «Генеза»«Сходинки до інформатики. 2 клас»

Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І.Т.

2

ТОВ «Видавництво «Ранок»«Сходинки до інформатики. 2 клас»

Потапова Ж. В., Лабага О. П., Чижевська С. М.

2

ТОВ «Далечінь» 

5. «Сходинки до інформатики. 2 клас» - на комерційній основі (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Саражинська Н.А.)

 • навчально-методичного забезпечення з предмету «Сходинки до інформатики» (додаток 1 до листа МОНУ № 1/9-493 від 15 липня 2013 року «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»):

п/п

Назва

Автор(и)

Клас

ВидавництвоСходинки до інформатики. Робочий зошит

Ломаковська Г. В.,

Проценко Г. О.,

Ривкінд Й. Я.,

Рівкінд Ф. М.

2

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»Зошит «Сходинки до інформатики»

Коршунова О. В.

2

ТОВ «Видавництво «Генеза»Сходинки до інформатики.

Робочий зошит для загальноосвітніх

навчальних закладів з навчанням російською мовою

Ломаковська Г. В.

Проценко Г. О.

Ривкінд Й. Я.

Рівкінд Ф. М.

2

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»


У 2 класі вивчення предмету «Сходинки до інформатики» здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua

У ^ 3-4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. Якщо у 2012-2013 н.р. учні 2 класів вивчали інформатику за однією із таких програм:

то у 3-4 класах можна продовжити навчання за цими програмами.

Для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства від 29.11.2005 р. № 682. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі МОНСМ України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року та в Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., №22-24, 2012 р.

^ Звертаємо увагу на те, що:

 • програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень - 1 комп’ютер» та «Росток»;

 • програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів (програму надруковано в збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф.Древаль, Л.Ф.Щербакова, А.В.Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. - 200 c.).

Основна школа

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів й будуть працювати за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (зі змінами). Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 5 класі за новими програмами з інформатики подано в додатку №2 до листа МОН від 24.05.2013 №1/9-368 «Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

У 5 класі «Інформатика» вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка передбачає що діти раніше не вивчали інформатику (Програму розміщено на сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/).

Метою навчання курсу є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням ІКТ;

 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.

Відповідно до навчальної програми в 5 класі будуть вивчатись наступні теми:

^ Назва розділу

Кількість годин

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

Створення та опрацювання графічних зображень

9

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

Резерв

3

Всього

35


Хоча програма, за якою відбуватиметься вивчення інформатики в 5 класі, розрахована на учнів, які раніше не вивчали інформатику, на сьогодні в Україні існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики, наприклад, за київською програмою "Сходинки до інформатики". В таких класах не рекомендується додавати до Державної програми нових тем. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу завдяки кращої підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного і поглибленого вивчення питань програми, для виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, для проектної діяльності тощо.

Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. Неприпустимим є організація навчання п’ятикласників у другу зміну. Рекомендуємо хоча б у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання.


Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

- 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

- 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

Комісією з інформатики науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України була схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова), яку опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Враховуючи спеціалізацію навчального закладу вчитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід врахувати, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, що їй відповідають.

З метою організованого переходу на нові Державні стандарти у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки рекомендує для практичного використання:

 • підручники наказ МОНМСУ «Про надання грифа навчальній літературі» №10 від 04.01.2013 р. :

  п/п

  Назва

  Автор(и)

  Клас

  Видавництво  «Інформатика. 5 клас» (рус., укр.) 

  Ривкінд Й. Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

  5

  ТОВ «Видавничий дім «Освіта»  «Інформатика. 5 клас» 

  Морзе Н.В.,

  Барна О.В.,

  Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

  5

  ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

 • навчально-методичного забезпечення з предмету «Інформатика» (додаток 2 до листа МОНУ № 1/9-493 від 15 липня 2013 року «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»):

п/п

Назва

Автор(и)

Клас

ВидавництвоНавчальний посібник «Інформатика. Робочий зошит»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

5

ТОВ «Видавництво «Генеза»Навчально-методичний посібник «Інформатика. Книжка для вчителя»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

5

ТОВ «Видавництво «Генеза»Навчальний посібник «Зошит для контролю знань з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»Навчальний посібник «Зошит для практичних робіт та проектної діяльності»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»Навчально-методичний посібник для вчителів. Готуємося до уроків з інформатики

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

З питань придбання робочих зошитів з інформатики для 5 класу та відповідної книги для учителя потрібно звертатися у Центр Навчально-Методичної Літератури (ЦНМЛ) (http://cnml.com.ua).

^ Підручник «Інформатика. 5 клас»

(авт.. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 5 клас» (автори Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) покладено об’єктний і алгоритмічний підходи. Об’єктний підхід полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких передбачає:

 • наведення означення або опису об’єкта;

 • перелік його властивостей та їх стисла характеристика;

 • опис множини можливих значень властивостей об’єкта;

 • розгляд операцій над об’єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей;

 • наведення класифікацій об’єктів, вивчення яких передбачено програмою, з визначенням ознак їх класифікації.

Алгоритмічний підхід полягає у представленні способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів. Це сприятиме розвитку в учнів алгоритмічного мислення, що виражатиметься в умінні поділяти задачі на підзадачі, чітко формулювати правила виконання окремих операцій, враховуючи можливості їх виконавців. Це є також пропедевтикою вивчення теми "Алгоритмізація" у наступних класах. Оскільки поняття алгоритму учні вивчатимуть тільки у 6 класі, то в підручнику 5 класу використовується аналог - поняття «послідовність дій, які потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети». Опис цих послідовностей дій у змістовій частині пунктів і подальше їх застосування у системі вправ дає можливість самостійного опанування та закріплення учнями діяльнісної складової навчального матеріалу.

Названі підходи роблять можливим використання підручника у навчальних закладах з різними типами апаратних та програмних засобів. Платформонезалежний огляд об’єктів та їх властивостей формує цілісне уявлення про предмет вивчення. Структура алгоритмів діяльності залишається схожою для різних версій програмного забезпечення, відрізняється лише у незначних деталях, і це дає можливість сформувати певну логіку у підходах до опанування різними версіями програмних засобів.

У підручнику виділено такі структурні елементи, як вступ, розділи, пункти, ілюстративний матеріал, наочні схеми, таблиці, алгоритми способів діяльності, запитання для самоконтролю та тренувальні завдання, обов’язкові практичні роботи, узагальнення обов’язкового навчального матеріалу, словник термінів.

Кожен розділ підручника відповідає одному розділу програми. Розділи складаються з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. Подання матеріалу кожного пункту побудоване за єдиною схемою відповідно до технології діяльнісного підходу: мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний компоненти.

На початку кожного розділу наводиться анонс, в якому в стислій формі з ілюстраціями подається зміст розділу. На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань, на яких базується подання нового матеріалу. Учитель може обговорити з учнями відповіді на ці запитання на уроці безпосередньо перед вивченням нового матеріалу, а може задати на попередньому уроці як домашнє завдання на повторення.

Викладення практичного матеріалу базується на використанні операційної системи Windows XP та програм пакету Microsoft Office 2007. Окремі види програмних засобів, що описані у підручнику, є авторськими або вільно розповсюджуваними, для них можливе налаштування україномовного інтерфейсу.

Для підвищення інтересу до вивчення предмету підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати». Для забезпечення можливостей роботи з підручником у навчальних закладах з різною матеріальною базою та для надання можливостей самостійного виконання завдань на домашніх комп’ютерах введено рубрики «Для тих, хто працює з Windows 7».

Наприкінці кожного пункту розміщено рубрику «Найважливіше у пункті» з узагальненням навчального матеріалу, наведені запитання для самоконтролю, які розподілені за рівнями навчальних досягнень, та практичні завдання для формування основних складових предметної ІКТ-компетентності. Учитель може використати їх безпосередньо на уроці або як домашнє завдання.

Завдання, наведені після кожного пункту, диференційовані за рівнем складності. Їх кількість дещо перевищує потрібну для використання на уроках та вдома. Це дає змогу вчителю реалізовувати індивідуальний підхід та диференціацію в навчанні, добирати для виконання ті завдання, які найкраще сприятимуть досягненню навчальних цілей уроку. Окремо виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, завдання, що відносяться до додаткового матеріалу або передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах.

До підручника буде виданий «Робочий зошит з інформатики. 5 клас», який структурований відповідно до авторського календарного планування, містить набір завдань для письмового та практичного виконання. Ці завдання доповнюють і розширюють матеріал підручника.

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником авторами створено веб-сайт «Інформатика для всіх», розміщений за адресою http://allinf.at.ua , на якому викладатимуться різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для виконання тренувальних вправ і практичних робіт, корисні посилання, інші матеріали.

^ Підручник «Інформатика. 5 клас»

(авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.)

Навчальний матеріал підручника “Інформатика. 5 клас” (автори Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.) структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Рубрика Обговорюємо містить запитання на перевірку та самоконтроль навичок мислення базових рівнів: знання та розуміння. Завдання рубрики Міркуємо мають на меті перевірити в учнів вміння застосовувати знання та сприяють формуванню в учнів навичок мислення вищих рівнів: аналіз, синтез, оцінювання. Для реалізації особистісно зорієнтованого навчання зміст навчальних завдань диференційовано за рівнем складності з відповідними позначками. Деякі завдання передбачають використання вчителем різних прийомів та форм організації діяльності дітей для здійснення диференціації за рівнем креативності та за об’ємом, коли зміст завдання для всіх учнів є однаковим, а робота диференціюється за ступенем самостійності учнів, за характером навчальних дій, за об’ємом пропонованого матеріалу відповідно до часових меж.

Рубрики Обговорюємо та Працюємо в парах передбачають формування у дітей вміння спілкуватися та аргументувати свою думку на базі отриманих знань. Робота в парах передбачає обговорення запитань, які не носять репродуктивний характер, а демонструють вміння учнів застосовувати нові поняття, використовуючи в усному мовленні нові терміни, знаходити та доводити причинно-наслідкові зв’язки, встановлювати відповідності з міжпредметними, вербальними, схематичними і символічними моделями, дозволяють мати різні погляди на одне явище, об’єкт, процес, приклад тощо.

В рубриці Діємо містяться інструкції щодо виконання завдань при роботі з файлами, в середовищі графічного редактора та редактора презентацій, які дозволяють кожній дитині в індивідуальному темпі опанувати основні вміння та навички. Вправи цієї рубрики диференційовані: покрокові інструкції для виконання завдань; детальні вказівки для виконання нових операцій, запитання-нагадування сформованих навичок; виконання завдань за планом, зразком чи створення такого плану. Навички дослідницької діяльності формуються завданнями рубрики Досліджуємо. Завдання, наведені в рубриці Головоломки сприятимуть розвитку логічного мислення учнів та доповнять творчу компоненту при навчанні інформатики.

На матеріалі підручника в учнів поступово формується вміння виявляти рівень обізнаності з теми вивчення та власні навчальні потреби, ставити пізнавальні задачі на початку уроку чи вивчення теми, реалізовувати заплановане та здійснювати саморефлексію. На початку кожної теми пропонується карта знань Ти дізнаєшся, а для узагальнення та рефлексії наприкінці теми передбачена рубрика Повторюємо, в якій наочно подано основний матеріал теми. Рубрика Словничок містить перелік нових термінів, які вводились в цій темі; в рубриці Оцінюємо учням пропонуються твердження про знання і вміння, яких вони мали набути протягом вивчення теми та пропонується оцінити свої знання та вміння. Твердження повністю відповідають вимогам навчальної програми. Узагальнення матеріалу здійснюється за допомогою узагальнюючої оцінки знань та вмінь по матеріалу розділу та навчальних проектів у рубриці Узагальнюємо.

Особливістю уроків-практичних робіт, згідно програми їх шість, є наявність двох частин: теоретичної та практичної, які забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних умов використання комп’ютерів для учнів 5-го класу. У теоретичній частині пропонуються завдання, кожне з яких має два варіанти. Кількість балів, що відповідає конкретному завданню, є індикатором його рівня складності. Різнорівневі завдання містить і практична складова такого типу уроків.

У підручнику наведено ^ Алфавітний покажчик та Глосарій основних термінів і понять.

Автори підручника пропонують використання для навчання інформатики навчально-методичного комплекту, до складу якого входить: друкований підручник, мультимедійний диск, робочий зошит для учнів та методичний посібник для вчителя. Всі складові навчально-методичного комплекту мають єдиний підхід до змісту, зберігають методологічну, дидактичну, психологічну й методичну єдність, в них використовуються однакові освітні технології.

^ Вивчення інформатики у 6-8 класах (варіативна складова)

У 6-8 класах вивчення інформатики можливе за рахунок варіативної складової навчальних планів. Відповідні методичні рекомендації було розміщено у Інформаційному збірнику МОНмолодьспорту, № 22-24, 2012 р.

Інформатика у 6 класах може продовжуватись вивчатися за однією із програм:

 • курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я. (Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006; Науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї». – № 6. – 2006.)

 • пропедевтичного курсу інформатики «ІНФОмандри» для учнів 5-6 класів (автор: Казанцева О.П)

 • з інформатики «Основи програмування мовою Лого. 5-6 класи» (автор Пахомова Г.В., відучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011) (Інформатика в школі. – ВГ «Основа». - №8. - 2011) http://aspekt-edu.kiev.ua

 • пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів.  ІІ рівень» для учнів 5-8 класів (автор: Коршунова О.В)

Інформатика у 7-9 класах може вивчатися навчальний курс «Основи інформатики, 7-9 класи» для спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики може вивчатися за програмами пропедевтичний курс:


У 9 класі «Інформатика» вивчатиметься за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 із розрахунку 1 година на тиждень, за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової, яку надруковано у збірнику «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009 та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/).

Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатику. Якщо вивчення інформатики здійснювалося до 9 класу, то обов’язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечив рівень навчальних досягнень учнів, визначений державною програмою. Крім того, обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених програмою.

У класах, де вивчення інформатики розпочиналося раніше 9 класу, вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані на збільшення часу для вивчення окремих тем курсу або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором.

Викладання інформатики у 9-х класах здійснюватиметься, як і в попередні роки, за:

 • підручниками, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОНУ № 56 від 02.02.2009):

  п/п

  Назва

  Автор(и)

  Клас

  Видавництво  «Інформатика. 9 клас» 

  Володіна І.Л., Володін В.В.

  9

  Видавництво «Гімназія»  «Інформатика. 9 клас» 

  Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М.

  9

  Видавництво «ВГ BHV»  «Інформатика. 9 клас» 

  Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.

  9

  Видавництво «Школяр»  «Інформатика. 9 клас» 

  Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.

  9

  ТОВ «Видавництво «Генеза»

 • навчально-методичними посібниками, що вийшли друком у видавництві «Ранок» та рекомендовані МОН України або схвалені комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах:Видання

Автори

Клас

Документ

1.

Короткий довідник. Інформатика. 9 клас

Корнієнко М.М., Іванова І.Д.

9

Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-412 від 01.07.2010

2.

Інформатика. 9 клас. Експрес-контроль

Корнієнко М.М.,

Троненко Н.Г., Іванова І.Д.

9

Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-413 від 01.07.2010

3.

Інформатика. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань

Корнієнко М.М., Іванова І.Д.

9

Лист ІІТЗО № 1.4/12-Г-412-115 від 18.04.2013

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4, 2009 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв.

^ Старша школа

У 10-11 класах «Інформатика» вивчатиметься за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 за двома рівнями – рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах) та академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі) для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю:

Напрям

Профіль

10 кл.

11 кл.

Рівень програми

1. Суспільно-гуманітарний

(додаток 8)

 • історичний

 • правовий

 • філософський

 • економічний

1

1

1

1

1

1

1

1

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

2. Філологічний

(додаток 9)

 • української філології

 • іноземної філології

1

1

1

1

стандарт

стандарт

3. Художньо-естетичний

(додаток 11)

 • художньо-естетичний

1

2

академічний

4. Спортивний

(додаток 12)

 • спортивний

 • військово-спортивний

1

1

1

1

стандарт

стандарт

5. Природничо-математичний

(додаток 5-7)

 • фізико-математичний

 • математичний

 • фізичний

 • екологічний

 • біолого-хімічний

 • біолого-фізичний

 • географічний

 • біотехнологічний

 • хіміко-технологічний та агрономічний

 • фізико-хімічний

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

2

2

1

1

1

1

2


2

2

стандарт

академічний

академічний

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

академічний


академічний

академічний

6. Технологічний

(додаток 10)

 • технологічний

 • інформаційно-технологічний

1

1+4

1

2+3

стандарт

академічний+

курси за вибором

Програма академічного рівня включає в повному обсязі програму рівня стандарту, розширюючи окремі теми та доповнюючи їх перелік.

Якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти:

ЗНЗ

Профіль

10 кл.

11 кл.

Рівень програми

з укр.мовою навчання

(додаток 2)

 • універсальний

1


2


академічний


з рос. мовою навачння та нац. меншин

(додаток 14)

 • універсальний

1


2


академічний


з рос. чи іншими мовами нац. меншин з вивчен. двох іноземних мов

(додаток 15)

 • універсальний

1


1


стандарт


Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попередніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані або на збільшення часу на вивчення інших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.

Програми вивчення інформатики в 10-11 класах затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, надруковано у збірнику МОН України «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Інформатика. Академічний рівень. Профільний рівень. Рівень стандарту (м. Київ)» та розміщено на сайті МОНмолодьспорт України:

www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/general-secondary-education/educational_programs/1352202396/.

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах у Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р.

Викладання інформатики у 10-11-х класах здійснюватиметься, як і в попередні роки, за:

 • підручниками, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (у 10-х класах – Наказ МОНУ № 177 від 03.03.2010, у 11-х класах – Наказ МОНУ № 235 від 16.03.2011):

  п/п

  Назва

  Автор(и)

  Клас

  Видавництво  Інформатика (рівень стандарту)

  Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.

  10

  УВЦ «Школяр»  Інформатика (рівень стандарту)

  Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

  Шакотько В.В.

  10

  ТОВ «Видавництво «Генеза»  Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)

  Завадський І.О.,

  Стеценко І.В.,

  Левченко О.М.

  10

  Видавництво «ВГ BHV»  «Інформатика (рівень стандарту)»


  Сокол В.Є., Сокол В.C,

  Бронін С.В.

  11

  Видавництво «СИЦИЯ»  «Інформатика (рівень стандарту)»

  Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А.,

  Шакотько В.В.

  11

  ТОВ «Видавництво «Генеза»  «Інформатика (рівень стандарту)»

  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.

  11


  «Інформатика (рівень стандарту)»

  Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.

  11

  УВЦ «Школяр»  «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)»

  Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

  11

  ТОВ «Видавництво «Генеза»  «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)»

  Руденко В.Д., Погрібний О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.

  11
 • навчально-методичними посібниками, що вийшли друком у видавництві «Ранок» та рекомендовані МОН України або схвалені комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах:Видання

Автори

Клас

Документ

1.

Інформатика. 10 клас. Експрес-контроль (рівень стандарту, академічний рівень)

Корнієнко М.М.,

Троненко Н.Г., Іванова І.Д.

10

Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-414 від 01.07.2010

2.

Інформатика. 10 клас. Комплексний зошит для контролю знань

Корнієнко М.М.,

Іванова І.Д.

10

Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-116 від 18.04.2013

3.

Інформатика. 11 клас. Академічний рівень: Експрес-контроль

Корнієнко М.М.,

Троненко Н.Г., Іванова І.Д.

11

Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-108 від 28.03.2013

4.

Технологічне навчання інформатики. (Формування інформаційно-технологічних умінь учнів на уроках інформатики)

Дорошенко Ю.О., Тихонова Т.В., Луньова Г.С.
Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-85 від 25.02.2010


Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах у Інформаційному збірнику МОНмолодьспорту, № 22-24, 2011 р..

Навчальні програми (інваріантна складова):

  • ^ Програма для рівня стандарт 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та 11 класі (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику)

  • Програма для академічного рівня 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (Опубліковано на сайті МОН та в збірнику). Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться 1 година в 10 класі та 2 години в 11 класі

  • ^ Програма профільного рівню (Інформаційно-технологічний профіль) 10-11 клас Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю [1], Додаток 10.  (Опубліковано тільки на сайті МОН)
  1   2Схожі:

Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconПогоджен о Завідуючий рмк відділу освіти Котелевської райдержадміністрації Н. В. Сахно
Про вивчення інформатики у 2011/12 навчальному році (Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році...
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах

Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в 1класі зош у 2012-2013 навчальному році
Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році за основу взято лист монмс україни
Особливо гостро стоїть питання поглибленого вивчення інформатики та сучасних мов програмування
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconПро проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2013"
Районний методичний кабінет повідомляє, що з метою популяризації і поглиблення знань з інформатики серед учнів у 2013-2014 навчальному...
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconПлан проведення методичних занять з викладачами предмета «Захист Вітчизни» м. Мелітополя у 2013-2014 навчальному році
Вивчення організаційно-методичних вказівок щодо викладання предмету «ЗВ» у 2013-2014 навчальному році
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи днз у 2012 -1013 навчальному році
Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження нової Державного стандарту дошкільної освіти
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconЕнергодарської міської ради інформаційно-методичний вісник №4
Науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради в 2010-2011 навчальному році за темою «Науково-методичний...
Науково-методичний супровід щодо вивчення інформатики у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2013-2014 навчальному році. У 2013-2014 навчальному році вивчення іноземних мов у першому та другому класах буде
Київ, видавничий дім «Освіта», 2012 рік. Основна ціль вивчення іноземних мов у першому класі залишається пропедевтичною. На практиці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи