Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок icon

Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок
Скачати 298.94 Kb.
НазваМартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок
Дата конвертації03.03.2014
Розмір298.94 Kb.
ТипУрок
Державний навчальний заклад

«Черкаський професійний ліцей»


Тематичний та поточний

контроль на уроках електротехніки


Підготувала :

викладач електротехніки

І категорії

Мартинюк Наталія Вікторівна


Державний навчальний заклад

«Черкаський професійний ліцей»


Мартинюк Наталія Вікторівна

Викладач електротехніки

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»


Тема, над якою працює:

«Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на уроках електротехніки»


Назва матеріалу:

Тематичний та поточний контроль на уроках електротехніки.


Анотація

У збірнику підібрані завдання у вигляді тестів, які можуть використовуватися для самоперевірки учнями та контролю знань учнів викладачами на уроках електротехніки з професій електроенергетичного напрямку.


Обсяг матеріалу: 34 сторінки


Матеріали схвалено

засіданням методичної комісії

електроенергетичного напрямку

Протокол №9 від 24 травня 2011року


Від автора

Метою вивчення електротехніки є освоєння учнями знань основних законів, пристроїв і принципу дії електровимірювальних приладів, трансформаторів, електричних машин, електричних апаратів тощо. Для досягнення цієї мети учням потрібно глибоко засвоїти фізичну суть електричних і магнітних явищ, їх взаємозв’язок і кількісні відношення. Тому метою викладача, крім якісного викладення матеріалу, який повинен базуватися на міжпредметних зв’язках та професійному спрямуванні, потрібно налагодити чіткий контроль при вивченні тем з предмету «Електротехніка».

Даний посібник є дидактичним матеріалом в якому підібрані різного виду тестові завдання, які можуть використовуватися для визначення рівня навченості учнів на уроках. В основу оцінювання покладено принцип позитивізму, тому що будь-який бал, набраний учнем розглядається, як позитивний результат, диференційований підхід до виконання завдань стимулює учнів для отримання високих результатів у вивчення предмету.
Завдання

для поточного контролю по темі:

«Електричні кола постійного струму»


Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

1 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Виберіть правильний варіант відповіді:

 1. Напруженість електричного поля визначається за формулою:

  1. E =A/q

  2. E = q /F

  3. Е = F/q

  4. E = F·q

 2. Напруга визначається за формулою:

  1. U = A·q

  2. U = A/q

  3. U =q/A

  4. U = F/q

 3. Питомий опір визначається за формулою:

  1. ρ = I·S / l

  2. ρ = R·S / l

  3. ρ = R·l /S

  4. ρ = I·l / S

4. Закон Ома для ділянки кола формулюється так:

А. Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола.

B. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору.

С. Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.

D. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено пропорційна спаду напруги на цій ділянці.

5. Ємність конденсатора визначається за формулою:

А. С = U·I

B. С = U/Q

С. С = Q·U

D. С = Q/U

6. Закон Ома для повного кола записується так:

А. I = E / R+r

B. I = R+ r / E

С. I = R/U

D. I = E·(R+r)

7. I закон Кірхгофа формулюється так:

А. Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола.

B. Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору.

С. Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.

D. Сила струму у вузлі електричного кола прямо порційна спаду напруги на цій частині кола.

8. II закон Кірхгофа записується так:

А. ∑ E = ∑ U ·R

B. ∑ E = ∑ I ·R

С. ∑ E = ∑ U

D. ∑E = ∑ I ·U

9. Потужність визначається за формулою:

А. P = U·R

B. P = I·R

С. P = А/t

D. P = I /U

10. Загальний опір при паралельному з’єднання визначається за формулою:

А. Rзаг. = 1/R + 1/R2… + ..1/Rn

B. Rаг. = R + 1/R2… + ..1/Rn

С. 1/Rзаг. = 1/R + 1/R2… + ..1/Rn

D. Rзаг. = R + R2…+… Rn

11. Величина, яка є незмінною при послідовному з’єднанні.

А. Cтрум

B. Напруга

С. Опір

D. Струм, напруга


Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

2 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Виберіть правильний варіант відповіді:

 1. Густина струму визначається за формулою:

А. J = I / S

B. J = S / I

С. J = Q / t

D. J = I / Q

2. Сила струму визначається за формулою:

А. I = t/Q

B. I = Q

С. I = Q

D. I = S/Q

3. Питомий опір визначається за формулою:

А. ρ = I·S / l

B. ρ = R·S / l

С. ρ = R·l /S

D. ρ = I·l / S

4. Провідність визначається за формулою:

А. G = 1 / ρ

B. G = 1 / R

С. G = 1 / U

D. G = 1 / I

5. Закон Ома для ділянки кола:

А. I = U·R

B. I = U / R

С. I = R / U

D. I = U+R

6. Закон Ома для повного кола записується так:

А. I = E / R+r

B. I = R+ r / E

С. I = R/U

D. I = E·(R+r)

7. I закон Кірхгофа:

А. ∑ I = 0

B. ∑R = 0

С. ∑U = 0

D. ∑E = 0

8. II закон Кірхгофа: записується формулою:

А. ∑ E = ∑ U ·R

B. ∑ E = ∑ I ·R

С. ∑ E = ∑ U

D. ∑E = ∑ I ·U

9. Потужність визначається за формулою:

А. P = U ·R

B. P = I ·R

С. P = U · I

D. P = I /U

10. Величина є незмінною при паралельному з’єднанні.

А. Струм

B. Напруга

С. Опір

D. Струм, напруга

11. З’єднання, яке зображено на схемі називаєтьсяА. Мішане

B. Послідовне

С. Паралельне

D. Не можливо визначити

Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

1 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. Струм - це…

 2. Напруга - це…

 3. Конденсатор – це спеціальний пристрій, який……

 4. Електричне коло – це…

 5. Сила струму – це….

 6. Провідність – це…

 7. Постійний струм – це….

 8. Вітка електричного кола – це…

 9. Контур електричного колі – це…..

 10. Лінійні електричні кола – це….

 11. Складні електричні кола –це…Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

2 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. Електричне поле – це…

 2. Графічно електричне поле позначається …

 3. Діелектрики – це матеріали, які…

 4. Напруженість електричного поля – це..

 5. густина струму – це…

 6. Опір – це…

 7. Потужність –це..

 8. Резистор – це пристрій, який…

 9. Вузол, або точка розгалуження електричного кола – це..

 10. Нелінійні електричні кола – це….

 11. Прості електричні кола –це…


Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

1 - Варіант

Завдання: заповніть таблицю

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.Назва величини

Позначається

Одиниці вимірювання

1.

Напруженість2.

Заряд3.

Потенціал4.

Ємність5.

Опір6.

Сила стуму7.

Провідність8.

Потужність9.

Довжина провідника10.

Електрорушійна сила11.

Електрична енергія

Тест по темі «Постійний струм та кола постійного струму»

2 - Варіант

Завдання: заповніть таблицю

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.Назва величини

Позначається

Одиниці вимірювання

1.

Сила стуму2.

Внутрішній спад напруги3

Заряд4.

Напруга5.

Питомий опір6.

Густина струму7.

Робота8.

Електрорушійна сила9.

Електрична енергія10.

Площа поперечного перерізу провідника11.

Провідність
Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальний досягнень по темах:

Тема «Електричні кола змінного струму. Трифазні системи змінного стуму»

Тема «Електромагнетизм»

Тема «Трансформатори»

Тема «Електричні апарати»

Тема «Електроенергетичні системи»

Тест по темі « Електричні кола змінного струму. Трифазні системи змінного струму».

1 - Варіант

Кожна відповідь оцінюється 1 балом

Початковий та середній рівні.

1. Змінний струм – це струм який …:

А. не змінюється з часом;

В. змінює величину струму, не змінює напрямок;

С. періодично змінює своє величину і напрямок;

D. змінюється за законами косинуса.

2. Період – це …

^ А. значення струму за мить часу;

В. кількість коливань за 1 секунду;

С. час за який струм змінюється на синусоїду;

D. найбільше миттєве значення електричних величин.

3. Амплітудні значення електричних величин (Іm, Um, Еm, Рm) – це …

^ А. час за який електричні величини зміняться на синусоїду;

В. значення цих величин за мить часу;

С. найбільші миттєві значення, цих величин;

D. відхилення синусоїдальної величини від нульового значення.

4. Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з ..

^ А. конденсатором;

В. котушкою;

С. конденсатором і резистором;

D. резистором

5. Одиниці вимірювання активної потужності:

А. вати;

В. вольти;

С. вольт-ампери;

D. ампери.


6. Фазна напруга – це напруга, яка виникає…

^ А. між лінійним проводом і нейтральним;

В. між двома лінійними проводами;

С. виникає при з’єднанні фаз трикутником;

D. виникає в однофазних системах.

Достатній рівень.

7. Величина, що дорівнює величині постійного струму, який, проходячи по провіднику з постійним опором, виділяє таку ж кількість теплоти, що і змінний струм називається…..

8. Основна перевага трифазного струму над однофазним в тому, що…..

9. Запишіть співвідношення між лінійними і фазними напругами при з’єднанні фаз генератора зіркою.

Високий рівень.

10. Як впливає значення cosφ на ефективність використання електричної енергії?

11. Фази генератора з’єднано зіркою з виведеним нульовим проводом, генератор має лінійну напругу Uл = 380В. Чому дорівнює фазна напруга при такому з’єднанні?


Тест по темі «Електричні кола змінного струму. Трифазні системи змінного струму»

2 - Варіант

Кожна відповідь оцінюється 1 балом

Початковий та середній рівні.

1. Перевага змінного стуму над постійним в тому, що він…

А. застосовується в роботі автомобільного обладнання;

В. застосовується в електролізі;

С. трансформується;

D. застосовується в установках сигналізації.

2. Частота – це …

^ А. значення струму за мить часу;

В. кількість періодів за 1 секунду;

С. час за який струм змінюється на синусоїду;

D. найбільше миттєве значення електричних величин.

3. Миттєве значення електричних величин (і, е, u, р) – це …

^ А. час за який електричні величини зміняться на синусоїду;

В. значення цих величин за мить часу;

С. кількість періодів за 1 секунду;

D. відхилення синусоїдальної величини від нульового значення.

4. Активний опір виникає у колах змінного струму з ..

^ А. конденсатором;

В. котушкою;

С. конденсатором і резистором;

D. резистором

5. Одиниці вимірювання реактивна потужності:

А. вати;

В. вольти;

С. вольт-ампери;

D. ампери.


6. Джерелом змінного струму є…

А. генератор;

В. трансформатор;

С. генератор змінного струму;

D. генератор постійного струму.

Достатній рівень.

7. Основна перевага змінного струму над постійним тому, що він ……..

8. Дайте визначення трифазної симетричної системи.

9. Для чого потрібний нульовий провід у чотирипровідній системі?

Високий рівень.

10. Як впливає значення cosφ на ефективність використання електричної енергії?

11. Фази генератора з’єднано зіркою з виведеним нульовим проводом, генератор має фазну напругу Uф = 220В. Чому дорівнює лінійна напруга при такому з’єднанні?


Тест по темі «Електромагнетизм»

1 - Варіант

Кожна відповідь оцінюється 1 балом

Початковий та середній рівні.

1. Напрям силових ліній магнітного поля визначається за правилом:

А. правило лівої руки;

Б. правило правої руки;

В. правило свердлика;

С. правило Ленца

2. У веберах вимірюється:

А. магнітна індукція ;

Б. магнітний потік ;

В. напруженість;

С. намагнічу вальна сила.

3. У теслах вимірюється:

А. магнітна індукція ;

Б. магнітний потік ;

В. напруженість;

С. намагнічувальна сила.

4. Напрям виштовхування проводу зі струмом з постійного магнітного поля визначають за правилом:

А. правило лівої руки;

Б. правило правої руки;

В. правило свердлика;

С. правило Ленца.

5. Механічна сила магнітного поля визначається за формулою:

А. Е = В∙lv∙sinα;

Б. F = В∙I∙l∙sinα ;

В. B = Ф/S ;

С. Н = F/l


6. Електрорушійна сила електромагнітної індукції визначається за формулою:

А. Е = В∙lv∙sinα;

Б. F = В∙I∙l∙sinα ;

В. B = Ф/S ;

С. Н = F/l

Достатній рівень.

7. Сформулюйте правило свердлика.

8. Сформулюйте правило лівої руки.

9. Якщо в одній з близько розташованих котушок змінюється сила струму, то на виводах іншої виникає е.р.с. – це явище ……

Високий рівень (2 бали).

10. На лінійний провідник завдовжки 40см, розміщений перпендикулярно до магнітного поля, діє сила, що дорівнює 0,1 Н. Визначити індукцію поля, якщо струм у провіднику 3 А.


Тест по темі: «Електромагнетизм»

2 - Варіант

Кожна відповідь оцінюється 1 балом

Початковий та середній рівні.

1. Величина, що характеризує щільність магнітних силових ліній, що проходять через площину S:

А. магнітна індукція ;

Б. магнітний потік ;

В. напруженість;

С. намагнічу вальна сила.

2. У Генрі вимірюється:

А. магнітна індукція ;

Б. магнітний опір ;

В. індуктивність котушки;

С. намагнічу вальна сила.

3. У Веберах вимірюється:

А. магнітна індукція ;

Б. магнітний потік ;

В. напруженість;

С. намагнічувальна сила.

4. Явище, яке виникає, коли провідник під час руху перетинає нерухоме магнітне поле:

А. магнітної індукції ;

Б. електромагнітної індукції ;

В. взаємоіндукції;

С. самоіндукції.

5. Напруженість магнітного поля визначається за формулою:

А. Е = В∙lv∙sinα;

Б. F = В∙I∙l∙sinα ;

В. B = Ф/S ;

С. Н = F/l

6. Магнітна індукція визначається за формулою:

А. Е = В∙lv∙sinα;

Б. F = В∙I∙l∙sinα ;

В. B = Ф/S ;

С. Н = F/l

Достатній рівень.

7. Струми Фуко – це струми……..

8. Явище взаємоіндукції – це…..

9. Напрям виштовхування проводу зі струмом з постійного магнітного поля визначають за …

Високий рівень (2 бали).

10. На лінійний провідник завдовжки 60см, розміщений перпендикулярно до магнітного поля, діє сила, що дорівнює 0,3 Н. Визначити індукцію поля, якщо струм у провіднику 5 А.


Тест по темі: «Трансформатори»

1 - Варіант

Виберіть правильний варіант відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Початковий та середній рівні.

 1. Трансформатор – це пристрій:

  1. магнітний

  2. електричний

  3. статичний електромагнітний

  4. статичний магнітний

 2. Трансформатор перетворює:

 1. силу струму

 2. напругу, силу струму

 3. частоту

 4. напругу

 1. Трансформатор не змінює таку величину:

  1. силу струму

  2. частоту

  3. напругу

  4. потужність

 2. За вторинною напругою трансформатори поділяються на:

  1. підвищувальні, знижувальні

  2. однофазні, трифазні

  3. стержньові, броньові

  4. силові, вимірювальні, зварювальні

 3. За будовою магнітопроводу трансформатори поділяються:

  1. підвищувальні, знижувальні

  2. однофазні, трифазні

  3. стержньові, броньові

  4. силові, вимірювальні


6. Однофазний трансформатор складається з таких частин:

A. магнітопровід

B. первинної та вторинної обмоток, магнітопровід

C. первинної обмотки, магнітопровід

D. первинної та вторинної обмотки

Достатній рівень.

7. Режим роботи трансформатора, при якому до первинної обмотки подається напруга, вторинна накоротко замкнена називається …..

8. На малюнку зображено принципову схему ______ _________ трансформатора.9. Кількість витків на вторинній обмотці трансформатора зменшили в 4 рази, то напруга на зажимах вторинної обмотки зміниться так…

Високий рівень.

10. Однофазний трансформатор увімкнено в мережу 220 В. Первинна обмотка має 800 витків, вторинна – 46 витків. Визначте коефіцієнт трансформації і напругу вторинної обмотки.

11. Однофазний понижувальний трансформатор ввімкнений в мережу з напругою 380^ В. До зажимів вторинної обмотки ввімкнено активне навантаження з опором r = 20 Ом. Визначте струм при навантаженні, якщо коефіцієнт трансформації k = 5


Тест по темі: «Трансформатори»

2 - Варіант

Виберіть правильний варіант відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Початковий та середній рівні.

1. Трансформатор (однофазний) складається з таких основних частин:

А. котушок (первинної, вторинної)

В. магнітопроводу

С. первинної котушки, магнітопроводу

D. магнітопроводу, первинної та вторинної котушок

 1. За вторинною напругою трансформатори поділяються:

А. підвищувальні, знижувальні

В. однофазні, трифазні

С. стержньові, броньові

D. силові, вимірювальні, зварювальні

3. Трансформатори використовують в:?

А. системах енергопостачання

В. електроніці

С. в потужних енергосистемах для вимірювання струмів, напруг

D. все вище назване

4. Трансформаторне масло в трансформаторі має таке значення:

A. зменшує витрати на вихрові струми

B. охолоджує магнітопровід

C. виконує роль ізолятора

D. охолоджує магнітопровід, ізолює котушки

5. Робота трансформатора ґрунтується на явищі:

A. магнітної індукції

B. вихрових струмів

C. електромагнітної індукції

D. взаємоіндукції

6. На малюнку зображений трансформатор з таким типом магнітопроводу:A. броньовий

B. тороїдальний

C. стержньовий

D. бронєстержневий

Достатній рівень.

 1. Обмотки трифазного трансформатора мають такі схеми з’єднання…

 2. Режим роботи трансформатора, при якому до первинної його обмотки підводиться напруга мережі, а вторинну обмотку розімкнено називається …

9. Кількість витків на вторинній обмотці трансформатора збільшили в 5 разів, то напруга на зажимах вторинної обмотки зміниться так…

Високий рівень.

 1. Однофазний трансформатор увімкнено в мережу 220 В. Первинна обмотка має 1000 витків, вторинна – 65 витків. Визначте коефіцієнт трансформації і напругу вторинної обмотки.

 2. Однофазний понижувальний трансформатор ввімкнений в мережу з напругою 380^ В. До зажимів вторинної обмотки ввімкнено активне навантаження з опором r = 10 Ом. Визначте струм при навантаженні, якщо коефіцієнт трансформації k = 4Тест по темі: «Електричні апарати»

1 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. Електричні апарати – це…

 2. Електричні апарати класифікують за такими ознаками…..

 3. Основним елементом електричного апарата є…..

 4. Електричні апарати за видом контактного з’єднання бувають…

 5. При розмиканні електричних контактів виникає…..

 6. Рубильник – це…

 7. Основними елементами теплового реле є…..

 8. Запобіжник складається…

 9. За принципом дії електричні апарати поділяються….

 10. Захисні електричні апарати –це ..

 11. Магнітний пускач призначений для…


Тест по темі: «Електричні апарати»

2 - Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. Електричні апарати за призначенням поділяють….

 2. Комутаційні електричні апарати – це…

 3. Пускорегулюючі електричні апарати – це…

 4. Основними складовими електричних апаратів є…

 5. Вимикачі з клавішним типом використовують…

 6. Тумблер складається…

 7. Перемикач -– це …

 8. Рубильники поділяються за такими ознаками…

 9. Автоматичний вимикач – це…

 10. Розчіплювач – це…

 11. .Превагою автоматичного вимикача над запобіжником є ….Тест по темі «Електроенергетичні системи»

1 – Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 бали.

 1. Енергетична система – це..

 2. ЛЕП – це..

 3. Місцеві електромережі – це..

 4. Повітряні лінії електропередач – це..

 5. Головними елементами повітряної лінії є…

 6. Опора – це…

 7. Ізолятор – це…

 8. Анкерні опори –це…

 9. Спеціальні опори поділяються на такі види….

 10. Електричний кабель – це..

 11. Силові кабелі – це….

 12. Підстанція –це

 13. Силові кабелі – це….

 14. Є такі способи для прокладання кабельних ліній…

 15. Електрична трансформаторна підстанція призначена….

 16. Електрична тягова підстанція призначена…

 17. Опорна електрична підстанція. –це..

 18. Підстанції місцевого призначення – це…

 19. За конструкцією повітряні лінії поділяють…

 20. Проміжні опори це…

 21. Для повітряних ліні використовують такі проводи….

 22. Захисні троси призначені…Тест по темі «Електроенергетичні системи»

2 – Варіант

Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 бала.

 1. Електрична мережа – це..

 2. Районні електромережі – це..

 3. Негативними факторами для оголених повітряних ліній є

 4. За призначенням опори поділяються….

 5. Кутові опори – це..

 6. Кінцеві опори –це..

 7. Місцеві електромережі – це..

 8. Електричні кабельні лінії поділяються на …

 9. Силові електричні кабелі призначені для…

 10. Підстанція –це

 11. Підстанції за призначенням поділяються на …

 12. Електрична перетворювальна підстанція призначена…

 13. Залежно від місця розташування підстанції поділяються…

 14. Щоглова електрична підстанція. –це..

 15. Районні підстанції – це…

 16. Розподільні пристрої - це електроустановки…

 17. Арматура призначена….

 18. Перехресні опори призначені для…

 19. Електрична система – це….

 20. Опори – це…

 21. Основними елементами повітряних ліній є….

 22. Проміжні опори це…Тести з електротехніки для залікового оцінювання

I - Варіант

Виберіть правильний варіант відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Початковий та середній рівні.

1. Закон Ома для повного кола записується так:

А. I = E / R+r

B. I = R+ r / E

С. I = R/U

D. I = E·(R+r)

2. I закон Кірхгофа записується так:

А. ∑ I = 0

B. ∑ R = 0

С. ∑ U = 0

D. ∑ E = 0

3. Потужність визначається за формулою:

А. P = U·R

B. P = I ·R

С. P = U·I

D. P = I / U

4. При послідовному з’єднанні незмінною залишається така величина:

А. струм;

B. напруга;

С. опір;

D. струм, напруга;

5. Якщо подвоїти напругу, то співвідношення струмів у паралельних гілках:

А. збільшиться вдвічі;

B. зменшиться вдвічі;

С. не зміниться;

D. збільшиться вчетверо;


6. Вихрові струми в металевих осердях при проходженні по них змінного стуму:

А. нагрівають осердя;

B. охолоджують осердя;

С. ніякої дії;

D. посилюють магнітне поле;

7. Одиниця вимірювання магнітного потоку є:

А. вольти;

B. вебери;

С. тесли;

D. ампери;

8. Коефіцієнт трансформації – це:

A. відношення е.р.с. обмоток;

B. відношення кількості витків первинної та вторинної обмоток;

C. відношення напруг обмоток;

D. все перераховане;

9. За будовою магнітопроводу трансформатори поділяються:

A. підвищувальні, знижувальні;

B. однофазні, трьохфазні;

С. стержньові, броньові;

D. силові, вимірювальні;

10. Що є рухомою частиною двигуна?

A. статор;

B. ротор;

С. якір;

D. осердя.

^ Кількість балів

Оцінка

6 балів

4

7-8 бали

5

9-10 балів

6Достатній рівень.

Дайте однозначну відповідь.

  1. В роботі асинхронного двигуна, явище відставання ротора від обертового магнітного поля статора називається…..

  2. Частина синхронного генератора, в якій збуджується магнітний потік називається…..

  3. Вкажіть вид ротора асинхронного двигуна, який зображено на малюнку:  1. Як зміниться частота струму, якщо замість двох полюсів магніту поставити чотири?

  2. Основною складовою теплового реле є ….

  3. Електричні апарати , які призначені для пуску, реверсування, регулювання частоти обертання, стуму, напруги електричних двигунів називаються……

^ Кількість балів

Оцінка

2 бали

7

4 бали

8

6 балів

9


Високий рівень.


1. На лампі розжарювання написано 127V, 200W. Визначте величину струму, який проходить по лампі розжарювання при її горінні. (1 бал)

2. Скільки електроенергії споживає електродвигун за 8 годин роботи, якщо він працює при напрузі 380В і струмі 10А? (1 бал)


Тести з електротехніки для залікового оцінювання

II - Варіант

Виберіть правильний варіант відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Початковий та середній рівні.

1. Закон Ома для ділянки кола записується так:

А. I = U·R

B. I = U / R

С. I = R / U

D. I = U+R

2. II закон Кірхгофа записується так:

А. ∑ E = ∑ U·R

B. ∑ E = ∑ I·R

С. ∑ E = ∑ U

D. ∑E = ∑ I·U

3. Потужність вимірюється такими одиницями вимірювання:

А. ампер;

B. ом;

С. ват;

D. вольт;

4. Яка величина є незмінною при паралельному з’єднанні?

А. струм;

B. напруга;

С. опір;

D. струм, напруга;

5. При послідовному з’єднанні резисторів струм у колі зменшився. Це свідчить про те, що:

А. трапився розрив кола;

B. трапилось коротке замикання;

С. зменшився опір одного з резисторів;

D. збільшився опір одного з резисторів;

6. Яка негативна дія вихрових струмів?

А. нагрівають осердя;

B. охолоджують осердя;

С. ніякої дії;

D. посилюють магнітне поле;

7. Напруженість магнітного поля вимірюється:

А. вольт;

B. вебери;

С. тесли;

D. ампер/метр;

8. Однофазний трансформатор складається з таких частин:

A. магнітопроводу;

B. первинної та вторинної обмоток, магнітопроводу;

C. первинної обмотки, магнітопроводу;

D. первинної та вторинної обмоток;

9. За вторинною напругою трансформатори поділяються:

A. підвищувальні, знижувальні;

B. однофазні, трьохфазні;

С. стержньові, броньові;

D. силові, вимірювальні;

10. Що є нерухомою частиною двигуна?

A. статор;

B. ротор;

С. якір;

D. осердя.


^ Кількість балів

Оцінка

6 балів

4

7-8 бали

5

9-10 балів

6Достатній рівень.

Дайте однозначну відповідь.

 1. Принцип дії електричного двигуна ґрунтується на явищі ………

 2. Литий циліндр, виготовлений із сталі або чавуну , що має високу магнітну проникність і служить магнітопроводом та кістяком для кріплення полюсів називається…

 3. Негативним наслідком комутації в електричних двигунах є …

 4. .Вкажіть вид ротора асинхронного двигуна, який зображено на малюнку: 1. При зменшення напруги в мережі, обертаючий момент трифазного асинхронного двигуна …….

 2. Електричні апарати, які призначені для вмикання та вимикання електричних кіл називаються……

^ Кількість балів

Оцінка

2 бали

7

4 бали

8

6 балів

9


Високий рівень.

1. На лампі розжарювання написано 127V, 150W. Визначте величину струму, який проходить по лампі розжарювання при її горінні. (1 бал)

2. Скільки електроенергії споживає електродвигун за 6 годин роботи, якщо він працює при напрузі 380В і струмі 10А? (1 бал)


^ Зміст


Від автора……….………………………………………………………… 3

Завдання для поточного контролю по темі «Електричні кола постійного струму»……………………………………………………………………… 5

Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальний досягнень по темах:

Тема «Електричні кола змінного струму. Трифазні системи змінного стуму»………………………………………………………………………. 14

Тема «Електромагнетизм»…………………………………………………. 18

Тема «Трансформатори»…………………………………………………… 22

Тема «Електричні апарати»………………………………………………… 26

Тема «Електроенергетичні системи»………………………………………. 27

Тести з електротехніки для залікового оцінювання………………………. 29
Схожі:

Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок
Методична розробка містить розширені плани – конспекти з теми «Трансформатори», згідно діючих програм Державних стандартів професій...
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМартинюк Олег Анатолійович Майстер виробничого навчання з практичного водіння першої категорії Тема, над якою працює: Адаптація учня до реальних умов життя на урок
У посібнику пропонуються плани – конспекти уроків з практичного водіння згідно програми діючих Державних стандартів з професії «Водій...
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія викладачів природничо–математичних дисциплін
...
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія гуманітарних дисциплін
Рак Лепцьо Ірина Михайлівна викладач, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія інформатики та обчислювальної техніки
Дмитришин Олександра Богданівна викладач, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія інформатики та обчислювальної техніки
Дмитришин Олександра Богданівна викладач, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія гуманітарних дисциплін
Рак Лепцьо Ірина Михайлівна викладач, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconМетодична комісія викладачів природничо–математичних дисциплін
Салабай Любов Василівна викладач, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconУчилище працює над проблемою: «Впровадження компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу на основі використання нових освітніх технологій»
Симанчук Наталія Анатоліївна викладач української мови та літератури; вища категорія, педстаж – 17 років
Мартинюк Наталія Вікторівна Викладач електротехніки Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» Тема, над якою працює: «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на урок iconПлан роботи методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання обробки і представлення інформації. на 2012 2013 навчальний рік
Кимстач Наталія Миколаївна – голова методичної комісії, викладач спецдисциплін, освіта – вища, педагогічний стаж – 21 рік, кваліфікаційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи