Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації icon

Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Скачати 184.89 Kb.
НазваПовідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Дата конвертації13.03.2013
Розмір184.89 Kb.
ТипПовідомлення

Офіційне повідомлення Миколаївської райдержадміністрації


Відповідно до ст.ст. 9,13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта “Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель у Миколаївському районі”.

Регуляторний акт забезпечить прозорість проведення процедур оцінки вартості земель, підвищить ефективність управління землями.


ПРОЕКТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

^ ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ______________ № ______


м. Миколаїв


Про конкурсний відбір суб'єктів

оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 6, 7, 13, 15 Закону України «Про оцінку земель», статті 128 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності»:

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно з додатком 1.

 2. Утворити конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі - конкурсна комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 2.

 1. Доручити заступнику голови райдержадміністрації А.Пакульцю підписувати від імені райдержадміністрації договори на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з суб'єктами оціночної діяльності, та акти приймання - передачі виконаних робіт.

 2. Відкрити спеціальний рахунок райдержадміністрації для перерахунку покупцем авансового внеску, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, за рахунок якого буде здійснюватись фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації А.Пакульця.^ Голова районної державної адміністрації І.Я.Пілка


Додаток 1

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від _______________ № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель


Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам - підприємцям та юридичним особам .

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

^ 1. Визначення термінів.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок на території Миколаївського району за межами населених пунктів;

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) :

- юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Миколаївською райдержадміністрацією та суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення;

експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

^ 2. Загальні положення

2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Миколаївської райдержадміністрації..

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

^ 3. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Управління Держкомзему в Миколаївському районі передає на розгляд Комісії перелік земельних ділянок, які підлягають продажу і потребують проведення експертної грошової оцінки.

3.2. Комісія протягом п’яти робочих днів приймає рішення про проведення конкурсу. Цим рішенням визначається дата та умови проведення конкурсу, строк виконання робіт з оцінки землі.

3.3. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської райдержадміністрації та в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження не пізніше як за десять днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.4. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

• назва об’єкту експертної грошової оцінки із зазначенням місця розташування та площі;

• дату, час і місце проведення конкурсу;

• кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має становити не менше двох робочих днів до дня проведення конкурсу;

• перелік документів, які слід подати на розгляд комісії;

• строк виконання робіт з оцінки земельних ділянок;

• місцезнаходження комісії та контактні телефони.

3.5 Суб’єкти оціночної діяльності , які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

• заяву на участь у конкурсі за встановленою формою згідно з додатком 1;

• нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності

• конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

3.6 Заяви на участь у конкурсі реєструються секретарем комісії в окремому журналі.

3.7 У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не приймається і суб’єкт оціночної діяльності як учасник конкурсу не реєструється.

3.8 Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

^ 4. Порядок проведення конкурсу

4.1 Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2 Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти".

4.3 На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

4.4 Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 2 до цього Положення. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

4.5. Протокол Комісії та відомість є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.6 У випадку надходження однієї заяви конкурс не проводиться, але Комісія може прийняти рішення щодо укладання з суб’єктом оціночної діяльності, який подав заяву, договору про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. У такому випадку суб’єкт оціночної діяльності має відповідати визначеним умовам, а запропоновані ним вартість робіт та строк їх виконання не перевищують запропонованих в умовах конкурсу.

4.8. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

4.9. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Миколаївської райдержадміністрації та/або в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають


Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

у сфері оцінки земель

Голові Миколаївської районної

державної адміністрації

___________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

________________________________________

________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

________________________________________

(номери контактних телефонів)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________ га, яка розташована за адресою: ________________________________________________.

«____» ____________ 200 __ р.

__________________________________ ______________

(прізвище та ініціали керівника) М.П. (підпис)

Уповноважена особа, яка подає заяву: _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт: серія ______№ ___________, виданий „___” ____________ ______ р.

_______________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

_____________________________________________________________________________

( назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій) _______________________________________________________________________


Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності у сфері оцінки земель

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування конкурсної комісії

Земельна ділянка ___________________________________________

(кадастровий номер, місце розташування земельної ділянки)

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

примітказа- проти-


Голова комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Додаток 2

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від ______________ №____

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору

суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель


Л.Пакулець - заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

М.Яцишин - начальник Управління Держкомзему у Миколаївському районі, заступник

голови комісії (за згодою)

Р.Грица - головний спеціаліст сектору землеустрою, моніторингу, охорони та ринку

земель Управлінні Держкомзему у Миколаївському районі, секретар комісії

(за згодою)

Члени комісії:

З.Москалюк - начальник фінансового управління райдержадміністрації

А.Кузьм'як - заступник керівника апарату, начальник фінансово - господарського

відділу райдержадміністрації

В.Сапріянчук - завідувач юридичного сектору райдержадміністрації

Г.Скрипець - керівник управління економіки райдержадміністрації

Заступник керівника апарату райдержадміністрації А.Кузьм’як


^ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження голови Миколаївської райдержадміністрації

«Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель»

^ 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього розпорядження райдержадміністрації полягає у запровадженні в Миколаївському районі процедури конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, (далі - земельні ділянки) відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву».

На сьогодні велика кількість земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що підлягають продажу шляхом викупу. Для здійснення цих дій відповідно до законодавства необхідно провести оцінку земель (експертну грошову оцінку земельних ділянок), зокрема з метою підвищення ефективності та забезпечення прозорості процедур продаж) земель.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на проведення цього виду робіт, на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Натомість зазначені відносини в даній сфері в районі не врегульовано.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель» розроблено з метою захисту законних інтересів держави, забезпечення прозорості проведення процедур оцінки вартості земель.


^ 2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями даного регуляторного акта є:

 • захист законних інтересів держави та суб'єктів господарювання;

 • визначення правового механізму відбору суб'єктів оціночної діяльності з метою вирішення питань подальшого продажу земельних ділянок з мінімальною вартістю послуг суб’єкта оціночної діяльності за виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки по відношенню до інших учасників конкурсу та мінімальним строком виконання робіт з оцінки земельних ділянок;

 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна;

 • підвищення ефективності управління землями;

 • забезпечення прозорості проведення процедур оцінки вартості земель.


3. Визначення та оцінки всіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

3.1. Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін. При цьому, питання залишається неврегульованим у зв'язку з тим, що не виконується ряд положень чинного законодавства в частині конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. Альтернатива неприйнятна, оскільки не дозволяє, навіть частково, вирішити проблему і у разі залишення ситуації без змін можливе здійснення оцінки земель неналежним чином, з порушеннями і бути необ'єктивною, адже відсутнє правове . поле, в рамках якого здійснювалася така б оцінка.

  1. Прийняття проекту цього регуляторного акта - розпорядження голови райдержадміністрації «Про
   конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель», що надасть можливість захистити законні інтереси держави, та забезпечити прозорості проведення процедур оцінки вартості земель .


^ 4. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Після набрання регуляторним актом чинності можливе здійснення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що підлягають продажу.

У разі проведення оцінки з мінімальною вартістю послуг суб'єктів оціночної діяльності по відношенню до інших учасників конкурсу, залучаються додаткові кошти у державний та місцеві бюджети. При цьому мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки прискорює подальшу роботу з продажу земельних ділянок.

Таким чином, дія регуляторного акта дасть змогу відпрацювати механізм організації роботи райдержадміністрації у сфері земельних відносин по дотриманню земельного законодавства.
Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:
Економіко-фінансові заходи:

 • визначення суб'єктів оціночної діяльності за конкурсним відбором дасть змогу усім заінтересованим суб'єктам господарювання прийняти участь у конкурсі.

Адміністративно-правові заходи:

 • розробка та прийняття нормативного документа, який відповідає нормам діючого законодавства та удосконалює механізм і порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 • суб’єктам господарювання надається рівне право та можливість надати свої послуги.

Організаційні заходи:

 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна;

 • збільшення прозорості у сфері земельних відносин;

 • залучення додаткових коштів у державний та місцеві бюджети.

^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

  • впровадження процедури визначення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок;

  • реалізувати один з етапів з підготовки до продажу земельних ділянок під об'єкти нерухомого майна, а саме залучити на конкурентних засадах суб'єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод територіальної громади, суб'єктів господарювання, у тому числі суб'єктів оціночної діяльності та органів місцевого самоврядування.

Прийняття Положення про порядок відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель для оцінки земельних ділянок сприятиме ефективному відбору суб'єктів оціночної діяльності, що зумовить позитивні наслідки для держави та суб'єктів господарювання.

^ Аналіз вигод та витрат:


Вигоди


Витрати

^ Органи державної влади

1. Реалізація державної політики в сфері земельних відносин

1. Витрата робочого часу на збір та обробку інформації

2. Залучення додаткових коштів у державний та місцевий бюджет
3. Збільшення прозорості у сфері земельних відносин
Суб’єкти оціночної діяльності (учасники конкурсу)

1. Надається рівне право та можливість надати свої послуги.

1. Сплата податків, зборів та інших офіційних платежів, пов’язаних з виконання вимог регуляторного акта.

2. Збільшення прозорості у сфері земельних відносин

2. Підвищення рівня конкуренції
3. Витрата робочого часу, пов’язана з виконанням вимог регуляторного акта

Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність

1.Визначення суб’єкта оціночної діяльності, який проведе експертну грошову оцінку земельних ділянок в мінімальний строк та з мінімальною вартістю послуг.

1.Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки.2. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що дозволить придбання
земельних ділянок у власність.

2. Збільшення витрат часу, пов’язаних з виконанням вимог регуляторного акта.3. Збільшення прозорості у сфері земельних відносин.

^ 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Пропонований регуляторний акт впроваджується на необмежений термін, оскільки відбір суб’єктів оціночної діяльності має перманентний характер. Внесення змін у регуляторний акт можливе у разі змін вимог законодавства у сфері земельних відносин.

^ 8. Показники результативності регуляторного акта
Статистичні показники.
Головними показниками результативності запропонованого регуляторного акта є кількість:

 • проведених конкурсів;

 • договорів на проведення землеоціночних робіт;

 • невиконаних договорів на проведення землеоціночних робіт.


^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
З огляду на показники результативності відстеження результативності цього регуляторного акта буде проводитися статистичним методом.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності цим регуляторним актом.

Голова Миколаївської районної державної адміністрації І.Я.ПілкаСхожі:

Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовник: Найменування відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації
Місцезнаходження м. Миколаїв, Миколаївського району, Львівської області, вул. Я. Галана 12, 81600
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconПовідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Відповідно до ст. 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про офіційне оприлюднення...
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconМиколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Крутієнко Олексій Миколайович – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської...
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconМиколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Миколаївської міської ради Миколаївської області Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Крутієнко Олексій Миколайович – вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської...
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconОголошення про результати проведення відкритих торгів Замовник: Найменування управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації. Ідентифікаційний код за єдрпоу 02144619
Найменування управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconОголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації. Ідентифікаційний код за єдрпоу- 02144619
Найменування управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconПрограма спецкурсу
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області, старший вчитель, вчитель...
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconПрограма факультативу
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області, старший вчитель, вчитель...
Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconРозпорядження голови Миколаївської райдержадміністрації

Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації iconУправління освіти миколаївської міської ради міський науково – методичний центр мнмц
Миколаївської облдержадміністрації, управлінням освіти Миколаївської міської ради, науково-методичним центром у жовтні-листопаді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи