Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\

Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Скачати 117.76 Kb.
НазваРішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Дата конвертації22.02.2013
Розмір117.76 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА


ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

дев’ятнадцята сесія


РІШЕННЯ17.08.2012
№ 15
Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб'єктів

оціночної діяльностіКеруючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29.08.2011 року № 1270 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності" Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про порядок та умови проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав громадян.Голова ради

О.П.РоманчукЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

17.08.2012 № 15


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності


I. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності,

Ця процедура застосовується Чернігівською районною радою Запорізької області, якщо вона виступає замовником незалежної оцінки майна, здійснення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством.

1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в

такому значенні:

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, що визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які

безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Чернігівської районної ради Запорізької області необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

робоча група - група складається з спеціалістів районної ради, та депутата районної ради (у кількості 3-х осіб),

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі.


1.3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною за розпорядженням голови районної ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі 5-ти осіб.

1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих

повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов'язкові до виконання для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.


1.5. Секретар комісії:

очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

( 2658-14 ), яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

1.7. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів);

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

II. Підготовка до проведення конкурсу


2.1. З метою опублікування умов конкурсу подається до комісії інформація про об'єкти оцінки, за встановленою формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про об'єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.


2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується у районній газеті «Нива» за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

У разі неможливості друку газети через поважні причини інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті Чернігівської районної ради Запорізької області в мережі INTERNET.

2.4. Претенденти подають відповідно до Положення Чернігівської районної ради конкурсну документацію.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом пдтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2);

копія установчого документа претендента;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено

претендентом до проведення робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.


2.5. Конкурсну документацію слід подавати до Чернігівської районної ради Запорізької області за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсна документація претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертається секретарем комісії за письмовою заявою претендентів після затвердження протоколу засідання комісії.


2.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.


III. Порядок проведення конкурсу


3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.


3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, та запропонована ним ціна виконання робіт не перевищує звичайну ціну.


3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку про кожного претендента, підготовлену. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.4. Рішення комісії приймається шляхом голосування. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найповніше відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх ціни та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома

учасниками конкурсу, призначається таємне голосування (додаток 3).

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт і надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами голосування за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія переносить прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.


3.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова Чернігівської районної ради Запорізької області.


IV. Інші питання,

пов'язані з конкурсом та його результатами


4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.


4.2. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує переможців конкурсу про рішення комісії.


4.3. Якщо Чернігівська районна рада не є замовником оцінки майна, вони письмово інформують відповідних замовників про результати

конкурсу, зокрема зазначають вартість та термін виконання робіт, установлені комісією для переможця конкурсу.


4.4. Інформація про результати конкурсу публікується публікується у районній газеті «Нива» У разі неможливості друку газети через поважні причини інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті Чернігівської районної ради Запорізької області в мережі INTERNET.


Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності

ІНФОРМАЦІЯ

про об'єкт оцінки

(для визначення вартості цілісних майнових комплексів, індивідуально

визначеного майна)


Найменування об'єкта оцінки _____________________________________

_________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)


Місцезнаходження об'єкта оцінки__________________________________

_________________________________________________________________

(поштовий індекс) (місцезнаходження)


Мета проведення незалежної оцінки _______________________________

_________________________________________________________________


----------------------

| | | | | | | |

----------------------

(телефон)


----------------------

| | | | | | | |

----------------------

(телефакс)


Балансова залишкова вартість основних засобів: цілісних майнових комплексів (нерухомого майна) _________________________________________________________________

станом на _______________________________________________________

(за останній звітний період)


Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _____________


Відповідальна особа

за подання інформації ____________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності


ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору

суб'єктів оціночної діяльності

Заявник_________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи - підприємця)


Керівник ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)


Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер

облікової картки платника податків або серію та номер паспорта

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________

_________________________________________________________________


Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________

_________________________________________________________________


------------------------- ------------------------- ----------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------- ------------------------- ----------------------

Телефон Телефакс Телекс


Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів

оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)


"___" ____________ 20___ року ______________

(дата заповнення заяви) (підпис)


М.П.


Додаток 3

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності


ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування


Об'єкт оцінки

_________________________________________________________________

(найменування об'єкта оцінки)


------------------------------------------------------------------

| N | Учасник конкурсу | Кількість голосів |Підсумки таємного |

|з/п| | | голосування |

| | |--------------------+------------------|

| | | за | проти | за | проти |

|---+--------------------+--------+-----------+-------+----------|

| | | | | | |

|---+--------------------+--------+-----------+-------+----------|

| | | | | | |

|---+--------------------+--------+-----------+-------+----------|

| | | | | | |

|---+--------------------+--------+-----------+-------+----------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------


Секретар комісії ____________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвищСхожі:

Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення 2012 № Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Звіт оприлюднено 15. 07. 2012 про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення Чернігівської районної ради "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"
Чернігівської районної ради Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності”
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Міністерстві юстиції України від 19. 12. 2003р. №1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності...
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Міністерстві юстиції України від 19. 12. 2003р. №1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності...
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення від грудня 2012 року № Про утворення конкурсної комісії по конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна
Україні ”, ст ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної...
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення
Кремінна, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, Закону України “Про приватизацію майна невеликих державних...
Рішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб\Повідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Відповідно до ст. 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про офіційне оприлюднення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи