Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю icon

Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
Скачати 126.45 Kb.
НазваРішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
Дата конвертації07.01.2013
Розмір126.45 Kb.
ТипРішення


 

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ятого скликання

сімнадцята сесія


РІШЕННЯ18.06.2008
№ 25


Про Програму розвитку системи

надання медичної допомоги хворим

нефрологічного профілю

у Чернігівському районі на 2008-2012 рокиВідповідно до п.16 ч. І ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2005 № 445-р "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006-2010 роки", з метою зменшення розповсюдженості хвороб сечової системи шляхом їх первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня інвалідізації та смертності населення Чернігівського району, Чернігівська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Чернігівському районі на 2008-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Чернігівській райдержадміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про
хід її реалізації Чернігівську районну раду щорічно, до 01 березня наступного
року за звітним;

2.2. під час формування проектів районного бюджету передбачати
асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків,
передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


Голова ради В.О.Кошеленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

18.06.2008. № 25


Програма

розвитку системи надання медичної допомоги хворим

нефрологічного профілю

у Чернігівському районі на 2008-2012 роки


1.Загальна частина

Протягом останнього десятиріччя спостерігається значне збільшення розповсюдженості та захворюваності на хвороби нирок. У більшості країн європейського регіону біля 10 % населення мають патологічні зміни показників стану органів сечової системи, а 40 % - підвищений ризик розвитку хронічної ниркової патології. Основними нозологічними причинами розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН) у високорозвинених країнах є не стільки первинні ураження нирок (хронічні гломерулонефрити - ХГН), скільки вторинні (головним чином діабетична та гіпертензивна нефропатія). Значення цього фактору зростає з огляду на те, що з одного боку ураження сечової системи можуть ускладнювати й обтяжувати перебіг багатьох хвороб і в значному числі випадків призводити до ХНН, а з іншого є незалежним предиктором кардіоваскулярної патології та ранньої смертності. Поширеність ХНН переважно серед осіб працездатного віку обумовлюють медико-соціальне значення проблеми надання спеціалізованої допомоги таким хворим.

Кількість хворих, що потребує спеціалізованої нефрологічної допомоги в Україні щорічно зростає. На кінець 2006 року таких пацієнтів було близько мільйона. Щороку на 1 млн. населення реєструється 150 пацієнтів з термінальним ступенем ХНН, тобто кожного року 6000 громадян потребують використання замісної ниркової терапії (ЗНТ). За рівнем забезпечення цим видом лікування в Європі Україна займає останнє місце.

Кількість хворих з V ст (5 ) хронічної хвороби нирок (ХХН), яким для збереження життя потрібна ЗНТ, сьогодні у Чернігівському районі 21 % від загальної кількості хворих з ХХН (23), що значно перевищує кількість існуючих діалізних місць. У зв'язку з цим проблема надання нефрологічної допомоги набуває особливої актуальності, оскільки від її рівня, доступності та ефективності залежить потреба в ЗНТ, яка на сьогодні залишається найдорожчою медичною технологією. Не дивлячись на значний прогрес ЗНТ, віддалені результати діалізу й трансплантації все ще незадовільні.

Проте, тільки розвиток ЗНТ є явно недостатнім. Раннє виявлення та своєчасне лікування хвороб нирок попереджує або віддаляє фатальний кінець, зменшує колосальні витрати на проведення ЗНТ. Основною проблемою є необхідність удосконалення методів ранньої діагностики захворювань сечової системи й вторинних нефропатій та підвищення ефективності їх лікування. Перспективною є рання активна патогенетична терапія хворих з ХГН, яка призводить до ремісії й 100 % десятирічної виживаємості.

На сьогодні система надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в районі не здатна забезпечити її необхідний рівень. Амбулаторно-поліклінічна допомога потребує поліпшення кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Спеціалізована допомога хворим нефрологічного профілю залишається віддаленою від місця проживання сільського населення. Реальне покращення ситуації може бути досягнуто через реалізацію регіональної Програми розвитку нефрологічної служби.


^ 2. Мета Програми

Мета Програми полягає в зменшенні розповсюдженості захворюваності хвороб сечової системи шляхом її первинної профілактики, зменшенні кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшенні якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниженні рівня інвалідізації та смертності пацієнтів від захворювань нирок.


^ 3. Основні завдання Програми

3.1.Підвищення рівня обізнаності населення з питань нефрології шляхом залучення засобів масової інформації.

3.2.Поліпшення своєчасної ранньої діагностики хвороб сечової системи та вторинних уражень нирок, підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах.

3.3.Постійний моніторинг рівня захворюваності населення на хвороби сечової системи і вторинних уражень нирок та стану надання нефрологічної допомоги населенню.

3.4.Визначення потреб і пріоритетів в організації надання нефрологічної допомоги населенню з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.

3.5.Подальший розвиток мережі відділень замісної ниркової терапії, наближення діалізної допомоги до мешканців віддалених районів області.


^ 4. Шляхи та засоби вирішення проблеми

Для розв'язання проблеми запобігання та лікування хвороб сечевої системи необхідно:

4.1. Забезпечення первинної та вторинної профілактики:
впровадження системи виявлення хвороб на ранніх стадіях;
обладнання закладів охорони здоров'я сучасною діагностичною

апаратурою;

підготовка висококваліфікованих спеціалістів;

впровадження сучасних стандартів запобігання вторинних нефропатій;

впровадження сучасної медикаментозної терапії;

впровадження сучасної замісної ниркової терапії.

4.2. Забезпечення своєчасного надання спеціалізованої медичної
допомоги:

впровадження стандартів діагностики й протоколів лікування первинних і вторинних нефропатій на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур;

організація системи стандартизованого обстеження хворих; надання в повному обсязі спеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю;

дооснащення нефрологічного відділення Чернігівської центральної районної лікарні сучасним діагностичним і лікувальним обладнанням для надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги:;

розвиток мережі відділень замісної ниркової терапії, наближення діалізної допомоги до мешканців віддалених районів області;

оснащення функціонуючих відділень хронічного гемодіалізу області;

подальше впровадження перитонеального діалізу у дітей та дорослих з ХНН з віддалених регіонів області.

^ 5. Фінансове забезпечення Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел. не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначаеться щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.


^ 6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень інформованості населення щодо факторів ризику нефрологічних захворювань, профілактики їх прогресування, видів замісного лікування та щодо добровільного донорства органів;

збільшити середню тривалість життя хворих з первинними і вторинними нефропатіями;

збільшити відсоток десятирічної виживаємості хворих на ХГН;

знизити рівень інвалідізації пацієнтів з хворобами сечової системи;

поліпшити якість життя та рівень соціальної реабілітації хворих, які знаходяться на ЗНТ.^ ЗАХОДИ І ЗАВДАННЯ

щодо розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю

в Чернігівському районі на 2008 – 2012 роки
Найменування заходів

Виконавці

Термін виконання (роки)

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ 1.Нефрологічна допомога

1.1.

Забезпечити діагностику, лікування та динамічне спостереження за хворими з патологією нирок, згідно зі стандартами, в тому числі шляхом створення мережі первинного нефрологічного прийому у районній лікарні.

ЦРЛ

Починаючи з 2008

року

Не

потребує

додаткового

фінансування.
1.2.

Забезпечити хворих на гломерулонефрити патогенетичною терапією, в т.ч. імуносупресорами, а також стимуляторами еритропоезу

Райдержадміністрція,

ЦРЛ

Починаючи з 2008

року1710,0310,0350,0350,0350,0350,01.3.

Впровадити систему інформаційно -аналітичного моніторингу виконання Програми та комплексної оцінки діяльності нефрологічної служби району.

ЦРЛ

Починаючи з 2008

року

8,0
8,0


1.4.

Впровадити державні стандартні форми медичної документації щодо клінічного моніторингу стану хворих на ХНН.ЦРЛ

Починаючи з 2008

року

Не

потребує

додаткового

фінансування.
^ 2. Санітарно - просвітницька робота

2.1.

Широко інформувати населення району у засобах масової інформації про профілактику та лікування хвороб нирок, методи замісної.терапії та донорство органів для трансплантаціїЦРЛ

Починаючи з 2008

року

Не

потребує

додаткового

фінансування.
^ 3. Діалізна допомога

3.1.

Розробити систему доставки хворих до міста проведення гемодіалізу або систему розрахунків з автотранспортними підприємствами


ЦРЛ

Починаючи з 2008

року

Не потребує додаткового фінансування
3.2.

Забезпечити подальше впровадження перотіріального діаліза у дітей та дорослих з ХНН

ЦРЛ

Починаючи з 2008 року255,05,05,05,05,0

^ 4. Кадрове забезпечення

4.1.

Підготувати фахівців: нефролога, морфолога для виконання біопсії та морфологічного дослідження нирок; статистика з нефрологічного моніторингу

ЦРЛ

Починаючи з 2008

року

Не

потребує

додаткового

фінансування.


Усього

1743,0

315,0

363,0

355,0

355,0

355,0


ут.ч.

районний

бюджет

1735,0

315,0

355,0

355,0

355,0

355,0


Інші джерела
Схожі:

Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconРішення 26. 12. 2012 №8 Про затвердження програми удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Чернігівському районі на 2013 2017 роки
Сті на хвороби сечової системи шляхом їх первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшення...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconПро затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю "Пульмонологiя"
З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим з захворюваннями дихальної системи наказую
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconРішення від 22 січня 2013 року №202 смт Новгородка Про реформування системи екстреної медичної допомоги в Новгородківському районі
Кіровоградської обласної ради №422 від 21 грудня 2012 року «Про створення та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconРішення 20. 04. 2012 №12 Про Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернігівського району на 2012-2015 роки
Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення зниження рівня захворюваності,...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconБаза стандартів медичної допомоги в Україні Інструкція користувача
База стандартів медичної допомоги в Україні (далі – База смд) є інструментом, створеним для підтримки завдань ефективного пошуку...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconПрограма надання фінансової підтримки хворим району нефрологічного профілю на 2013 2015 роки. І
Розглянувши подання голови Білогірської районної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconПро вдосконалення організації медичної допомоги хворим на віл-інфекцію/снід
Наказ втратив чинність в частині надання медичної допомоги вагітним та дітям на підставі Наказу Міністерства охорони здоров\'я n...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconРішення 22. 02. 2013 №11 Про програму розвитку охорони здоров’я Чернігівського району на 2013- 2017 роки
На підставі п. 16 ч ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективного розвитку системи...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconРішення 24. 02. 2012 №4 Про Програму «Цукровий діабет» у Чернігівському районі на 2012-2013 роки
Керуючись п. 16 ч ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання якісної медичної допомоги хворим...
Рішення 18. 06. 2008 №25 Про Програму розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю iconНаказ №779 Про удосконалення надання допомоги хворим з інфекційними захворюваннями
Згідно наказу моз україни від 30. 12. 2011 №1008 «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я» для забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи