Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених icon

Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
Скачати 207.5 Kb.
НазваРішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
Дата конвертації05.08.2013
Розмір207.5 Kb.
ТипРішення

оприлюднено 25.12.2012

УКРАЇНА


ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шостого скликання

Двадцять перша сесія


РІШЕННЯ21.12.2012
№ 8
Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки
Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні” та з метою поліпшення роботи із забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки (далі – Програма), що додається.


2. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

2.2. передбачати під час формування проекту районного бюджету на відповідний рік асигнування на реалізацію Програми відповідні кошти з районного бюджету в межах наявних фінансових ресурсів;

2.3. про хід виконання Програми інформувати районну раду за підсумками року щорічно до 1 лютого.


3. Рекомендувати селищній, сільським радам здійснювати виконання заходів, зазначених у Програмі.


4. Взяти до уваги, що фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок видатків державного, обласного та місцевих бюджетів, а також із залученням позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова ради

О.П.РоманчукЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

21.12.2012 № 8
^ РАЙОННА ПРОГРАМА


забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки

1. Загальні положення


Районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (далі - Програма), розроблено службою у справах дітей райдержадміністрації на виконання Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (зі змінами та доповненнями), від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

В службі у справах дітей Чернігівського району на обліку перебуває 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проаналізувавши питання щодо наявності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житла з'ясовано, що до реєстру житла внесено 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 3 дитини забезпечені житлом, 75 – житла не мають.

За дітьми закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть.

Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.

У 2011 році із 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття 1особа мала житло на праві користування, 12 – житлом не були забезпечені. Наразі ці діти продовжують навчання і забезпечені місцями у гуртожитках навчальних закладів, але з часом вони повернуться і їх буде необхідно забезпечувати впорядкованим соціальним житлом.

Таким чином, потреба у забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, в Чернігівському районі становить на 2013 рік – 59, на 2014 рік – 52, на 2015 рік – 51.

Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа.


^ 2. Мета та шляхи її досягнення


Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.


^ 3. Фінансове забезпечення програми


Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного, обласного, державного та місцевих бюджетів виходячи із фінансових можливостей бюджетів на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

^ 4. Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

провести обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сформувати бюджетні наміри для вирішення цього питання;

вирішити питання щодо взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

  Орієнтовні обрахунки обсягу фінансування потреби в житлі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа (по роках додається).


^ 5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування, (вартість) тис. грн.

У тому числі (тис. грн.)2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

районна державна адміністрація, служба у справах дітей,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

районна державна адміністрація, служба у справах дітей, виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти позбавлені батьків- ського піклуваннярайонна державна адміністрація, служба у справах дітей,

РЦСССДМ,

виконкоми селищної та сільських рад2013-2015

-

-

-

-

-
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог


районна державна адміністрація, служба у справах дітей,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

2) складання проектно-кошторисної документації на проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

районна державна адміністрація, служба у справах дітей,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

Районний бюджет

-

-

-

-

3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних

закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьмирайонна державна адміністрація, служба у справах дітей, сільські та

селищна ради

2013-2015

Районний бюджет

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

районна державна адміністрація, служба у справах дітей,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.районна державна адміністрація, служба у справах дітей , РЦСССДМ,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

районна державна адміністрація, служба у справах дітей,

виконкоми селищної та сільських рад

2013-2015

-

-

-

-

-

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла


виконкоми сільських та селищної рад, РЦСССДМ

2013-2015

-

-

-

-

-

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

1) придбання житла,

реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі

Районна державна адміністрація,

виконкоми селищної та сільських рад


Районна державна адміністрація, Виконкоми сільських та селищної рад

Виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

Районний бюджет


Обласний бюджет


405,6


405,6135,2


135,2

135,2


135,2

135,2


135,2

2) будівництво нового житла-

-

-

-

-3) отримання житла, переданого в дар органам місцевого
самоврядування українськими та іноземними юридичними та фізичними
особами, міжнародними громадськими організаціям-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9
4) передача забудовниками місцевим радам частки жилої площі в
новозбудованих будинках на підставах, передбачених законодавством
2013-2015-

-

-

-

-

5) передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом
порядку безхазяйним або від умерлихвиконкоми сільських та селищної рад2013-2015

-

-

-

-

-

7. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) вжиття заходів щодо передачі у власність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житла, щодо якого вони мають право користування

районна державна адміністрація, служба у справах дітей, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

-

-

-

-

-
2) призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, на час здійснення права на спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майнарайонна державна адміністрація, служба у справах дітей, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9
3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

-

-

-

-

-

4) у разі надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування житла, щодо накладання заборони на його відчуження

районна державна адміністрація, служба у справах дітей, виконкоми сільських та селищної рад

2013-2015

-

-

-

-

-

8. Розробити порядок використання коштів, передбачених в районному бюджеті на придбання та реконструкцію житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа


Всього

розпорядження голови райдержадміністраціїСлужба у справах дітей, фінансове управління райдержадміністрації

постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


01.04.2013-


Районний бюджет

Обласний бюджет

-


405,6


405,6


-


135,2


135,2-


135,2


135,2-


135,2


135,2Схожі:

Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення районної ради 23 лютого 2012 року №15/14 Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2012-2015 роки
Районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconVii. Напрями реалізації та заходи районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року
...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення від 25 травня 2012 року №600 м. Знам’янка Про затвердження Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених
Закону України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення від 2013 року № смт Олександрівка Про затвердження районної програми
Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою забезпечення...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення №5 «17» лютого 2012 року XVII сесія шостого скликання Про затвердження заходів до районної Програми профілактики соціального сирітства
«Про затвердження районної Програми соціального сирітства, захисту прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення від 2012 року № Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», відповідно...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення від 23 листопада 2012 року №335 Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»,...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconПрограма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року
Рішенням двадцять третьої сесії шостого скликання Олександрівської районної ради
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconРішення від 22 лютого 2013 року №205 смт Новгородка Про районну програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом
Затвердити районну програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,...
Рішення 21. 12. 2012 №8 Про затвердження районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених iconПро чисельність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
На кінець 2011 року загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області, які перебували на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи