План роботи відділу освіти на 2012 рік icon

План роботи відділу освіти на 2012 рік
НазваПлан роботи відділу освіти на 2012 рік
Сторінка1/6
Дата конвертації07.01.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6


Ратнівська районна державна адміністрація


ПЛАН

роботи відділу освіти

на 2012 рік


«Погоджено» Затверджено

на засіданні колегії відділу освіти

Перший заступник голови «26» грудня 2011 р.

райдержадміністрації Начальник відділу освіти

Т.В.Новік В.С.Андросюк

ЗМІСТ

І. Вступ..................................................................................................................................................................................2

ІІ. Пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі на 2012 рік.......................................................................................4

ІІІ. Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти.....................................................................................................6

IV. Циклограма дня..............................................................................................................................................................7

V. Контроль за розпорядчими документами та дорученнями начальника відділу освіти............................................8

VI. Засідання колегії відділу освіти....................................................................................................................................9

VII. Наради керівників закладів освіти.............................................................................................................................11

VIII. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи..............................................................................13

IX. Наради заступників директорів з виховної роботи....................................................................................................14

X. Організаційні та аналітичні накази...............................................................................................................................15

XI. Тематичні перевірки, контрольні питання..................................................................................................................20

XII. Районні масові заходи..................................................................................................................................................23

XIII. Спільні заходи відділу освіти з іншими відділами та службами райдержадміністрації....................................25

XIV. Графік проведення днів відділу освіти у загальноосвітніх навчальних закладах ……………………………...26

XV. Графік атестації навчально-виховних закладів у 2012 році………………………………………………………28

ХVІ. Контроль за виконанням основних Законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, регіональних програм і комплексних планів у галузі освіти.........................................................................................30


І. ВСТУП


Основні напрямки та організаційні заходи плану роботи відділу освіти Ратнівської райдержадміністрації на 2012 рік визначаються Конституцією України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України з питань освіти, нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації розпорядженнями і дорученнями голови районної державної адміністрації, рішеннями сесій районної ради.

Головне завдання – виконання Закону України " Про освіту", Законів прямої дії стосовно дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, державних національних і регіональних програм в галузі освіти.

План роботи розроблено з урахуванням пропозицій, внесених службами відділу освіти, установами районного підпорядкування, а також дирекціями навчально-виховних закладів. Коригування його змісту здійснюється через щомісячне планування і щоквартальний аналіз виконання.

Реалізації плану роботи сприяє аналітична й контрольно-регулююча діяльність відділу через вивчення питань розвитку та функціонування освіти в установах освіти району, надання практичної допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію.

Виконання законодавчих та нормативних документів, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії та наказів відділу освіти залишається в основі контролю шляхом використання різних його форм для узагальнення і систематизації.

Досягнення якісних позитивних змін щодо пріоритетних напрямків розвитку освітянської галузі в районі визначається результативністю виконання плану, якістю узагальнюючих документів з вивчених питань. Матеріали для підсумкових колегій за 2011 рік та 2011-2012 навчальний рік готують структурні підрозділи відділу. Відповідна довідка та резолюція підсумкових колегій для виконання направляються в навчально-виховні заклади.


ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

^ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НА 2012 РІК


У 2012 році відділ освіти райдержадміністрації продовжуватиме виконання таких основних завдань щодо розвитку освіти району, створення умов рівних можливостей доступності якісної освіти для населення, виконання державних стандартів освіти:

- продовження роботи з оптимізації мережі навчальних закладів відповідно до потреб особистості з урахуванням демографічних, економічних та соціальних перспектив розвитку району, соціально-економічних факторів; відпрацювання регіональної моделі «Освітній округ»; створення належних умов для реалізації профільного навчання, здобуття освіти здібною та обдарованою учнівською молоддю;

- спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечення умов для повного охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою;

- здійснення управлінських заходів щодо створення умов для повного охоплення дітей шкільного віку навчанням;

- повне виконання програми «Інтел. Навчання для майбутнього». Забезпечення комп’ютерною технікою шкіл І ступеня;

- удосконалення і розвиток змісту та форм профільного навчання відповідно до запитів старшокласників; створення відповідних матеріально-технічних і кадрових умов;

- створення умов для рівного доступу до якісної освіти всім учням і насамперед тим, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом виконання Програми " Шкільний автобус";


- створення необхідних умов в усіх навчально-виховних закладах району для забезпечення доступності здобуття освіти в них дітьми, підлітками та молоддю з особливими потребами;

- посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах;

- створення в загальноосвітніх закладах здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я;

- утвердження високого соціального статусу вчителя у суспільстві шляхом матеріального та морального заохочення кращих педагогічних працівників, науково-методичної підтримки творчо працюючих педагогів; сприяння поліпшенню житлово-побутових умов, оздоровлення педагогічних працівників.


ІІІ. ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ

^ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ№ з/п

Заходи

Дата проведення

Години початку

Відповідальні


1

Колегія відділу освіти

січень, травень , серпень, грудень

10.00

Андросюк В.С.

2

Нарада директорів

лютий, квітень, червень, вересень, листопад

10.00

Андросюк В.С. Денисюк О.Ф.

3

Нарада заступників директорів з

навчально-виховної роботи

березень, травень,

серпень, листопад

10.00

Денисюк О.Ф., Ганжа Т.А.

4

Нарада заступників директорів з виховної роботи

травень, вересень, грудень

10.00

Антонюк Н.В.

5

Семінари директорів шкіл

січень, березень, травень, листопад

10.00

Ганжа Т.А.

6

Семінари заступників директорів по навчально-виховній роботі

лютий, травень, серпень, жовтень

10.00

Ганжа Т.А.

7

Районні методичні об’єднання вчителів за фахом

згідно графіка

10.00

Методисти РМК

8

Оперативно-розпорядчі наради

щопонеділка

9.00

Андросюк В.С.

9

Апаратне навчання

Один раз у 2 місяці

9.00

Денисюк О.Ф.

10

Дні відділу освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

Один раз в квартал

10.00

Денисюк О.Ф.

^ IV. ЦИКЛОГРАМА ДНЯ


Початок роботи - 8.00.

Перерва на обід - 13.00 – 14.00.

Кінець роботи – 17.15, п’ятниця – 16.00.


ГРАФІК

прийому громадян


Посада

Прізвище, ініціали

Прийомні дні

Години прийому

Начальник відділу освіти

Андросюк В.С.

Понеділок

10.00-17.00

Заступник начальника відділу

Денисюк О.Ф.

Щоденно

9.00-17.00

Головний спеціаліст відділуЩоденно

9.00-17.00

Головний бухгалтерЩоденно

9.00-17.00

Голова райкому профспілки

Дейнека В.М.

Щоденно

9.00-17.00^ V. КОНТРОЛЬ ЗА РОЗПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ

ТА ДОРУЧЕННЯМИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ


1. Вхідна документація щоденно реєструється спеціалістом по діловодству Домальчук Л.В. та подається начальнику для прийняття управлінського рішення, контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника.

2. Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються працівниками відділу освіти та райметодкабінету, пропозиції подаються начальнику для прийняття відповідних рішень.

3. Контроль за виконанням доручень начальника відділу, розглянутих на оперативно-розпорядчих нарадах, здійснюють Денисюк О.Ф., Домальчук Л.В., постійно інформуючи його про хід їх реалізації. Про виконання відповідальні особи доповідають у визначені терміни.

4. Організація підготовки засідань колегії відділу покладається на заступника начальника відділу освіти Денисюка О.Ф., узагальнення та систематизація розглянутих питань на її засіданнях – на методиста РМК Коротинську Л.А.

5. Підготовку протокольних доручень начальника відділу, які розглядаються на нарадах керівників навчально-виховних закладів, контроль за їх виконанням та підготовку інформацій про їх реалізацію здійснює Денисюк О.Ф. Доручення направляються керівникам закладів освіти, а при необхідності – сільським головам.

6. Контроль за виконанням законів, постанов, рішень Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, регіональних освітянських програм здійснюється згідно з функціональними обов’язками працівників відділу освіти та райметодкабінету.


^ VI. ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ№ з/п

Зміст питань, що розглядаються

Форма узагальнення

Відповідальні за підготовку

При-мітка

Січень

1


2Аналіз результативності роботи установ та закладів освіти району у 2011 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в районі на 2012 рік (розширене засідання).


Про підсумки виконання рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.12.2010 р. № 6/1

Доповідь, рішення


Інформація

Андросюк В.С.


Денисюк О.Ф.


Травень

1


2


3


4


5

Про хід виконання районної програми розвитку дошкільної освіти на 2010-2014 роки


Про стан організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти району


Про хід виконання плану проведення державної атестації навчально-виховних закладів району


Про організацію роботи із зверненнями громадян у відділі освіти


В прядку контролю

Про виконання рішення колегії відділу освіти від 22 березня 2011 року «Про стан викладання історії в ЗОШ с. Краска, № 2 смт. Ратне, НВК с. Прохід»Довідка, рішення


Довідка, рішення


Інформація


Довідка, рішення


Інформація

Марчук О.П.


Тур Ю.С.


Денисюк О.Ф.


Шмиговська А.В.


Зінчук Н.П.
Серпень

1


2Про підсумки розвитку освіти району у 2011-2012 навчальному році та основні завдання на 2012-2013 навчальний рік (розширене засідання).


Про стан готовності закладів освіти району до нового 2012-2013 навчального року

Доповідь, рішення


Інформація, наказ

Андросюк В.С., Денисюк О.Ф.


Денисюк О.Ф.
Грудень

1


2


3


4

Про діяльність районної ПМПК щодо організації навчання дітей з особливими потребами


Про стан управлінської діяльності адміністрацій закладів освіти щодо профілактики правопорушень та злочинності серед учнівської молоді


В порядку контролю

Про виконання рішення колегії відділу освіти від 22.12.2012 року «Про стан функціонування та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти району»


Про затвердження плану роботи відділу освіти на 2013 рікДовідка, рішення


Довідка, рішення


Інформація


РішенняРудчик О.М.


Зінчук Н.П.


Марчук О.П.


Андросюк В.С., Денисюк О.Ф.  1   2   3   4   5   6Схожі:

План роботи відділу освіти на 2012 рік iconКалендарний план роботи відділу гуманітарної освіти І виховання на 2012 рік
Про затвердження плану проведення нарад на 2012 рік та засідань координаційної Ради з гуманітарної освіти і виховної роботи
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік
Організація роботи відділу освіти Дворічанської держадміністрації
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік
Розподіл обов’язків між працівниками відділу освіти та районного методичного кабінету
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти на 2012/2013н р. Аналізробот и відділу освіти за 2011-2012 навчальний рік
Протягом 2011-2012 н р відділ освіти Харцизької міської ради, освітні заклади працювали над реалізацією основних завдань державної...
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconРішення колегії відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації 16 лютого 2012 року №1 Про затвердження плану роботи
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти про виконання плану роботи відділу освіти Віньковецької...
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації на 2011 рік
Організація роботи відділу освіти Дворічанської держадміністрації
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Кам`янської райдержадміністрації на 2012 рік
Про готовність навчально-виховних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconДодаток до плану роботи відділу освіти рда на 2012 рік щорічний план
Загальні батьківські збори з метою знайомаства з програмами, направленнями роботи школи, вимогами до учнів
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconНаказ №61 Про проведення підсумкової колегії відділу освіти Згідно Положення та плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, наказую: Провести 14 лютого 2012 року о 09 год підсумкову колегію у відділі освіти. Затвердити план роботи колегії (додається)
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Бізюкова Ф.І
План роботи відділу освіти на 2012 рік iconПлан колегії відділу освіти на 2012 рік
Про основні підсумки розвитку освіти Гребінківського району у 2011 році та оптимізація мережі навчальних закладів на 2012 рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи