Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" icon

Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень "Творчі сходинки педагогів Волині"
Скачати 122.25 Kb.
НазваНаказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень "Творчі сходинки педагогів Волині"
Дата конвертації21.05.2013
Розмір122.25 Kb.
ТипНаказРАТНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

16.01.2012 р. смт. Ратне № 23


Про проведення районного етапу виставки

дидактичних і методичних досягнень

"Творчі сходинки педагогів Волині"


На виконання наказу облуон від 30.11.10 р. № 550 "Про проведення ХУІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень "Творчі сходинки педагогів Волині", з метою розкриття творчих можливостей керівних, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних установ району в реалізації завдань реформування освіти, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи, поповнення районного інформаційного банку інноваційного досвіду та перспективних педагогічних технологій

НАКАЗУЮ :

1. Провести в березні –шкільний етап, у квітні – районний етап виставки дидактичних і методичних досягнень " Творчі сходинки педагогів Волині".

2. Затвердити Положення про районну виставку, склад журі, критерії основних навчально-методичних видань, вимоги до електронних педагогічних програмних засобів (додатки № 1-4).

3. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів до 01.04.12 р. подати в методкабінет відділу освіти матеріали разом зі звітом про проведення шкільного етапу виставки та анотованим каталогом робіт, поданих на районну виставку (додаток № 5,6).

4. Методичному кабінету відділу освіти (Ганжа Т.А.):

4.1. Проаналізувати подані матеріали по номінаціях.

4.2. Подати роботи переможців районного етапу на обласну виставку.

4.3.Забезпечити популяризацію інноваційних матеріалів виставки на методичних об'єднаннях , семінарах, конференціях.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу райметодкабінетом Ганжу Т.А.


Начальник відділу освіти В.С.Андросюк

Ганжа

2-16-07

Додаток № 1 до н-зу № 23 від

16.01.12 р.


Положення

про районну виставку дидактичнихі методичних досягнень

"Творчі сходинки педагогів Волині".


І. Мета та основні завдання виставки

Районна виставка дидактичних і методичних досягнень "Творчі сходинки педагогів Волині" проводиться з метою створення умов для оновлення змісту, рівного доступу до якісної освіти, подальшого розвитку та впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання, управлінської діяльності; формування інноваційної культури педагогічних кадрів; використання у навчально-виховному процесі нових педагогічних ідей і технологій, передового педагогічного досвіду.

Основні завдання виставки:

- пропаганда перспективних моделей оновлення змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

- презентація кращих моделей управління закладом освіти;

- оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти району;

- актуалізація результатів дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;

- популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій;

- виявлення та підтримка творчо працюючих педагогічних працівників;

- систематичне оновлення та збагачення інформаційного банку даних про інноваційну діяльність закладів освіти та окремих педагогічних працівників;

- стимулювання пошуку власних оригінальних підходів до вирішення проблем удосконалення змісту навчально-виховного процесу;

- прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику.

ІІ. Організаційні засади функціонування виставки


1. Районна виставка дидактичних і методичних матеріалів " Творчі сходинки педагогів Волині" проводиться згідно наказу відділу освіти райдержадміністрації.

2. Організатором та координатором районної виставки дидактичних і методичних матеріалів " Творчі сходинки педагогів Волині" є районний методичний кабінет відділу освіти.


ІІІ . Проведення виставки

1. Виставка дидактичних і методичних матеріалів " Творчі сходинки педагогів Волині" проводиться у два етапи : перший – шкільний, другий – районний .

2. Матеріали виставки презентуються за такими номінаціями :

- Європейська та євроатлантична інтеграція освіти ;

- Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку ;

- Інноваційні підходи до управління сучасною школою;

- Досягнення та проблеми сучасного дошкілля;

- Шляхи реалізації профільного навчання та допрофільної підготовки;

- Дослідно-експериментальна діяльність сучасного закладу освіти;

- Креативний дизайн та реклама досягнень освітнього закладу;

- Робота з обдарованими дітьми;

- Інноваційні підходи до навчання і виховання дітей з особливими потребами;

- Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу;

- Здоров'язберігаючі освітні технології.

3. Номінації виставки можуть змінюватись в залежності від потреб врахування запитів та побажань педагогів району.

ІУ. Вимоги до матеріалів виставки

1. Тематика та зміст експозиційних матеріалів повинні відображати здобутки освітян району в розв'язанні таких актуальних проблем розвитку освіти:

- інформатизація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, науково-методичної роботи;

- сучасні підходи до управління закладом освіти;

- модернізація змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти району;

- шляхи створення інноваційного освітнього простору;

- організація особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

- оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання і виховання;

- роль краєзнавчого матеріалу в формуванні національної свідомості особистості;

- психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;

- роль соціально психологічної служби в організації навчально-виховного процесу;

- сучасні підходи до організації навчання дітей з особливими потребами;

- впровадження профільного навчання і допрофільної підготовки;

- інноваційна спрямованість роботи з батьками та громадськістю.

2. На виставку можуть бути представлені матеріали методичного забезпечення навчально-виховного процесу, навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники, методичні рекомендації; розробки, збірники вправ, задач, текстів, довідники, хрестоматії, які укладені згідно вимог до такої літератури та схвалені радою районного методичного кабінету відділу освіти; програми спецкурсів, курсів за вибором, схвалених науково-методичною радою ВІППО.

3. Кожна друкована робота повинна мати титульну сторінку, на якій вказується повна назва навчального закладу (район), прізвище, ім'я, по батькові автора, назва роботи та рік її виконання.

4. Матеріали виставки можуть доповнюватися різного роду друкованою продукцією, рекламою, буклетами, проспектами, каталогами, тощо.

5. Для участі у виставці подається заявка у вигляді анотованого переліку матеріалів у паперовому вигляді за визначеною формою.


^ У. Учасники виставки

1. Учасниками виставки є районний методичний кабінет, колективи закладів освіти, окремі педагоги, авторські колективи, керівники закладів освіти, бібліотекарі, працівники соцільно-педагогічних служб.

2. Оргкомітет виставки проводить облік та аналіз поданих матеріалів.


УІ. Відзнака і нагородження

 1. Підсумки виставки підводить журі.

 2. Рішення журі оформляється відповідним протоколом, який є підставою для підготовки відповідного наказу про підсумки виставки.

 3. Під час визначення кращих робіт враховується дотримання критеріїв основних видів навчально-методичних видань та параметрів оцінювання навчальної літератури.

 4. За рішенням журі переможці нагороджуються грамотою відділу освіти, відповідно до визначених номінацій.

 5. Роботи переможців районної виставки за рекомендацією журі залишаються для поповнення постійно діючої виставки у РМК та подаються на обласну виставку.Додаток № 2 до н-зу № 23 від

16.01.12 р.


Склад журі

виставки дидактичних і методичних досягнень


Денисюк О.Ф. - голова журі, заступник начальника відділу освіти

Ганжа Т.А. – заступник голови, завідувачка райметодкабінетом

Рудчик О.М. - завідувачка ПМПК

Бурко О.В. – методист райметодкабінету

Жерш В.Є. - методист райметодкабінету

Гупало В.В. - методист райметодкабінету

Коротинська Л.А. - методист райметодкабінету

Новак Н.П. - методист райметодкабінету

Зінчук Н.П. - методист райметодкабінету

Марчук О.П. - методист райметодкабінету

Тур Ю.С. - методист райметодкабінету

Антонюк Н.В. – директор ЦДЮТ

Дейнека В.М. – голова РК профспілки працівників освіти і науки


Додаток № 3 до н-зу № 23 від

16.01.12 р.


Таблиця критеріїв

основних видів навчально-методичних видань


№ з/п

Категорія і вид навчально-методичного видання

Обов’язкові структурні

компоненти

1.

Навчальна програма

 1. пояснювальна записка

 2. зміст навчального матеріалу і вимог до рівнів навчальних досягнень

 3. додатки

2.

Підручник, навчальний посібник

 1. зміст

 2. передмова (вступ)

 3. текст (основний, додатковий, пояснювальний)

 4. позатекстові (апарат організації засвоєння, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування: тезаурус, використана література)

3.

Методичні рекомендації (вказівки, поради)

 1. вступ

 2. основний текст

 3. використана література

4.

Методична розробка

 1. вступ

 2. основна частина (тема заняття, мета, короткий план, детальний опис змісту теми, методики проведення заняття)

 3. використана література

5.

Збірник вправ (задач, текстів)

 1. зміст

 2. вступ

 3. основний текст

 4. використана література

6.

Хрестоматія, книга для читання

 1. зміст

 2. вступ

 3. тексти

7.

Навчальний довідник

 1. зміст

 2. передмова

 3. основний текст (довідкові статті з навчальної дисципліни, короткі відповіді на поставлені запитання)

8.

Електронні педагогічні програмові засоби

1) вимоги (додаток № 4)Додаток № 4 до н-зу № 23 від

23.01.12 р.


Вимоги до електронних педагогічних програмних засобів (ППЗ)


Комп’ютерна програма навчального призначення – це комп’ютерна програма, яка є засобом навчання, що зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється на електронному обладнанні.

Комп’ютерна програма є об’єктом авторського права й охороняється як літературний твір у відповідності до чинного законодавства.

Електронний ППЗ призначений для забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти і відповідно до свого призначення повинен охоплювати ті питання, які передбачені затвердженою МОН України навчальною програмою з певного предмету.

ППЗ повинен мати методичні рекомендації по його використанню для проведення вчителем різних типів занять та самостійної роботи користувача.

Зміст, методичні рекомендації, настанова користувачу, всі елементи інтерфейсу та повідомлення про роботу ППЗ мають бути виконані державною мовою.

Для розробки ППЗ має використовуватися тільки ліцензійне ПЗ.

Обсяг навчального матеріалу, оформлення (елементи управління та навігації, змістова частина: текстові та аудіовізуальні елементи) та спосіб його подання в ППЗ повинні відповідати віковим особливостям учнів.

ППЗ не повинен містити матеріалів, ефектів, які не призначені для досягнення навчальної мети та відволікають увагу учня.

Зміст та порядок оформлення документації, що розробляється при створенні ППЗ, повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів.

ППЗ повинен мати у своєму складі програму, що виконує усі необхідні операції для його інсталяції та деінсталяції, і забезпечує мінімальне втручання користувача у процес установки.

Структура ППЗ повинна мати складові, які забезпечують можливість ефективного досягнення навчально-виховної мети, і, в залежності від функціонального призначення, може включати:

^ Складові змістової частини:

- зміст;
- теоретичну і практичну частини;
- діяльнісне середовище, в тому числі інтерактивні моделі;
- малюнки (схеми, діаграми, графіки, карти, таблиці тощо);
- фотографії;
- відеофрагменти;
- звукові ряди на декількох мовах;
- 2D та 3D анімації;
- словники термінів та понять (глосарії), тезаурус, покажчики;
- предметні та міжпредметні довідники;
- історичні довідки;
- перелік джерел інформації;
- контрольні запитання і завдання;
- тестові завдання для поточного, тематичного та підсумкового контролю.
^ Засоби програмної частини:
- засоби для відображення змістової частини (включаючи тексти, медіаоб’єкти, завдання в текстовій формі) і для здійснення навігації ППЗ;
- засоби пошуку навчального матеріалу;
- засоби для роботи із закладками;
- програмно-методичне забезпечення для підготовки, обробки, передачі та відображення статистичних відомостей про рівень навчальних досягнень та результати тестування учнів ;
- конструктор уроку, що дозволяє конструювати урок за планом, обраним вчителем.


Додаток № 5 до н-зу № 23 від

16.01.12 р.


Звіт

про проведення шкільного етапу

районної виставки дидактичних і методичних матеріалів

«Творчі сходини педагогів Волині»


№ з/п

Назва навчального

закладу

Номінація

Кількість

Відповідальний за проведення конкурсу

(Прізвище, ім’я, по батькові)представлених робіт

відзначених робіт

1.


Терміни проведення шкільного етапу виставки ______________


Директор навчально-виховного закладу _____________

(підпис)


Додаток № 6 до н-зу № 23 від

16.01.12 р.


Анотований каталог

матеріалів________________________ закладу,

поданих на районну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»номінація ________________


№ з/п

Вид навчально-методичного видання

Прізвище, ім’я по батькові автора(авто рів), посада

Назва роботи

Анотація


Схожі:

Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №61 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень "Творчі сходинки педагогів Волині"
Провести в березні –шкільний етап, у квітні – районний етап виставки дидактичних і методичних досягнень " Творчі сходинки педагогів...
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconКонкурс «Творчі сходинки педагогів Волині»
Людина і природа одне ціле. Природа і природні багатства – основа, на якій живе і розвивається людське суспільство
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №143 Про підсумки проведення районного ярмарку педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Хорольщини
Про підсумки проведення районного ярмарку педагогічних технологій „Творчі сходинки освітян Хорольщини“
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №8 Про проведення районного етапу обласної виставки-презентації педагогічних
Провести районний етап обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності...
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №98 смт. Добровеличківка Про організацію районного конкурсу навчально-методичних розробок «Енциклопедія дидактичних матеріалів»
Затвердити Положення про конкурс навчально-методичних розробок Енциклопедія дидактичних матеріалів (додаток 1)
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №14 Про міську виставку дидактичних і методичних досягнень „ Інноваційний підхід до науково-методичного супроводу навчально-виховної діяльності „
Провести в березні 2009 року міську виставку дидактичних і методичних досягнень „ Інноваційний підхід до науково-методичного супроводу...
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №230 смт. Добровеличківка Про підсумки районного конкурсу навчально-методичних розробок «Енциклопедія дидактичних матеріалів»
Відповідно до плану науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році, наказу начальника відділу освіти...
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №204 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнської виставки- конкурсу «Український сувенір»
Всеукраїнської виставки- конкурсу «Український сувенір»а та з метою пошуку, розвитку та підтримки обдарованої і талановитої учнівської...
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №35 Про підсумки проведення XVІІІ виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Програмно-цільовий підхід у навчально-виховній, методичній та управлінській діяльності»
Згідно з рішенням журі районного етапу виставки – презентації педагогічних ідей і технологій
Наказ №23 Про проведення районного етапу виставки дидактичних і методичних досягнень \"Творчі сходинки педагогів Волині\" iconНаказ №121 Про підсумки проведення районного етапу конкурсу виставки „Знай і люби свій край
На виконання обласних масових заходів на 2012 рік та з метою популяризації образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи