Стаття Стаття Стаття icon

Стаття Стаття Стаття
НазваСтаття Стаття Стаття
Сторінка1/2
Дата конвертації09.01.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2Стаття

1.1.


Стаття

1.2.


Стаття

1.3.


Стаття

1.4.


Стаття

1.5.


Стаття

1.6.


Стаття

1.7.


Стаття

1.8.


Стаття

1.9.


Стаття

1.10.


Стаття

2.1.


Стаття

2.2.


Стаття

2.3.


Стаття

2.4.


Стаття

2.5.


Стаття

2.6.


Стаття

2.7.


Стаття

2.8.


Стаття

2.9.


Стаття

2.10.


Стаття

2.11.


Стаття

2.12.


Стаття

2.13.


Стаття

2.14.


Стаття

2.15.


Стаття

2.16.


Стаття

2.17.


Стаття

2.18.


Стаття

2.19.


Стаття

2.20.


Стаття

3.1.


Стаття

3.2.


Стаття

3.3.


Стаття

3.4.


Стаття

3.5.


Стаття

3.6.


Стаття

3.7.


Стаття

3.8.


Стаття

3.9.


Стаття

3.10.


Стаття

3.11.


Стаття

3.12.


Стаття

3.13.


Стаття

3.14.


Стаття

3.15.


Стаття

3.16.


Стаття

3.17.


Стаття

3.18.


Стаття

3.19.


Стаття

3.20.


Стаття

3.21.


Стаття

3.22.


Стаття

3.23.


Стаття

3.24.


Стаття

3.25.


Стаття

3.26.


Стаття

3.27.


Стаття

3.28.


Стаття

3.29.


Стаття

3.30.


Стаття

3.31.


Стаття

3.32.


Стаття

3.33.


Стаття

3.34.


Стаття

3.35.


Стаття

3.36.


Стаття

3.37.


Стаття

3.38.


Стаття

3.39.


Стаття

3.40.


Стаття

3.41.


Стаття

3.42.


Стаття

3.43.


Стаття

3.44.


Стаття

3.45.


Стаття

3.46.


Стаття

3.47.


Стаття

3.48.


Стаття

3.49.


Стаття

3.50.


Стаття

3.51.


Стаття

3.52.


Стаття

4.1.


Стаття

4.2.


Стаття

4.3.


Стаття

4.4.


Стаття

4.5.


Стаття

4.6.


Стаття

4.7.


Стаття

4.8.


Стаття

4.9.


Стаття

4.10.


Стаття

4.11.


Стаття

4.12.


Стаття

4.13.


Стаття

4.14.


Стаття

4.15.


Стаття

4.16.


Стаття

4.17.


Стаття

4.18.


Стаття

4.19.


Стаття

4.20.


Стаття 4.21.


Стаття 4.22.


Стаття 4.23


Стаття 4.24.


Стаття 4.25.


Стаття 4.26.


Стаття 4.27.

Розділ 1. Загальні положення


Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, цим регламентом, іншими законодавчими та нормативними документами.


Регламент районної ради (далі регламент) є документом, обов’язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.


Діяльність районної ради базується на принципах:

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • поєднання місцевих і державних інтересів, а також інтересів територіальних громад різних рівнів.


1) Робота районної ради ведеться державною мовою.

2) У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступити іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову, завчасно в заяві на виступ повідомляє про це головуючого на засіданні. В такому випадку виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.


Засідання районної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим регламентом, іншими законодавчими актами.


На засіданнях районної ради можуть бути присутніми громадяни за попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться не пізніше, ніж за добу до засідання.


Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається районною радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.


1) На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи.

2) Районна рада не менш як 1/3 голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця.

3) Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

4) Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.


Особи, присутні на засіданні районної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядку. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де проходить засідання.


Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.


^ Розділ 2. Сесії районної ради.

Глава І. Розпорядок роботи


Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються із пленарних засідань районної ради і засідань постійних та інших комісій що проводяться, як правило, в період між пленарними засіданнями.


Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.


Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії виконується Державний гімн України.


Головуючий на засіданні на початку кожної сесії після можливого скорочення обговорення повідомляє орієнтовну дату закриття сесії, а в кінці сесії – орієнтовну дату відкриття наступної.


^ Глава ІІ. Перша сесія районної ради нового скликання


Виконавчий апарат районної ради надсилає депутату не пізніше, ніж за 10 днів після його обрання:

 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

 • Регламент районної ради попереднього скликання;

 • перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;

 • список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;

 • пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.


1) Першу сесію районної ради готує, скликає і веде голова районної територіальної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради в правомочному складі.

2) Голова районної територіальної виборчої комісії інформує депутатів про підсумки виборів депутатів районної ради та визнання їх повноважень.

3) Голова районної територіальної виборчої комісії веде першу сесію до моменту затвердження депутатами протоколу лічильної комісії про обрання голови районної ради.


Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення і обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.


^ Глава ІІІ. Порядок скликання чергових сесій районної ради


1) Чергові сесії районної ради скликаються головою районної ради.

2) Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал.


У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради. У цих випадках сесія скликається:

 • відповідно до доручення голови районної ради;

 • якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ст. 2.10. цього регламенту;

 • якщо сесія не скликається в строки, передбачені п. 2 ст. 2.8. цього регламенту.


Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.


У разі, якщо посадові особи, зазначені в п. 1 ст. 2.8. та ст. 2.9. цього розділу, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ст.2.10. цього розділу, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.


Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд районної ради.


Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.


1) Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник.

2) У випадку, передбаченому ст. 2.9. цього розділу, сесію відкриває і веде заступник голови районної ради.

3) У випадку, передбаченому ст. 2.9. цього розділу, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу або голова постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія, а веде за рішенням ради – один з депутатів.


^ Глава ІV. Порядок денний сесії


Проект порядку денного сесії районної ради узгоджується президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст. 2.12. даного регламенту – у день проведення сесії.


1) Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше як за 20 днів до відкриття чергової сесії – головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями (групами), головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, передбачених ст. 2.12. даного регламенту – не пізніше як за день до сесії.

2) Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 7 днів до відкриття сесії при попередньому погодженні з профільними комісіями. В разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного сесії.


1) Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст. 2.15. цього розділу, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2) Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3) Питання включається до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

4) Рішення про зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.


Глава V. Робочі органи сесії


1) Робочими органами сесії районної ради є:

 • президія у складі голови районної ради та його заступника (або головуючого і його заступника у випадках, що вказані у ст. 2.11.);

 • лічильна комісія у складі голови та двох членів обирається на випадок проведення можливого таємного голосування бюлетенями.

2) Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій (груп), депутатами.

3) Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

4) Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.


До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.


Секретаріат організовує ведення протоколів, стенограм сесійних засідань, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час сесії. На час проведення сесії районна рада утворює з числа депутатів секретаріат сесії в кількості 2-ох депутатів.


^ Розділ 3. Засідання районної ради.

Глава І. Ведення пленарних засідань


Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.


Засідання ради проводиться згідно з планом роботи, затвердженим на попередньому засіданні ради.


Рішення районної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим регламентом.


1) Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно з п. 3 ст. 2.14. цього регламенту.

2) На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради або одному з депутатів за дорученням ради.


Глава ІІ. Обов’язки та права головуючого на засіданні


Головуючий на засіданні районної ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

 • вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

 • організовує розгляд питань;

 • повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;

 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;

 • забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;

 • вживає заходи до підтримання порядку на засіданні;

 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.


Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.


Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:

 • у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

 • ставити запитання;


Глава ІІІ. Порядок відкриття засідання районної ради


1) Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 2.13. регламенту.

2) Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування виплат депутату за час участі в засіданнях.

3) Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.

4) У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку депутат участі в голосуванні не бере.


На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.


Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день (ст. 3.21.) або переходить до розгляду питання, зазначеного в ст. 3.22.


На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.


Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.


Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, голова районної ради повідомляє про це кожного депутата письмово або через засоби масової інформації.


1) Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2) Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від складу ради.


^ Глава ІV. Прийняття рішень


Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим регламентом.


Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.


Винесенню питання на розгляд на пленарне засідання ради передує його підготовка у відповідних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим регламентом.


Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.


Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.


Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість від складу ради.


Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.


Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні (тобто подали голоси “за”, “проти” або “утримався”), за винятком випадків, передбачених цим регламентом.


1) Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в регламенті як процедурні.

2) Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.


Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури, прийняття рішень.


1) Рішення районної ради приймаються голосуванням.

2) На вимогу депутата голосування може бути:

 • фіксоване (поіменне);

 • відкрите, проведене шляхом поіменного опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування (“за”, “проти”, “утримався”, “не взяв участі в голосуванні”);

 • таємне шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

3) Персональні обрання, призначення, затвердження на посади або відкликання чи усунення з посади здійснюється радою таємним голосуванням шляхом заповнення і подачі бюлетенів.


1) Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманою не менш як 1/3 депутатів, які взяли участь у голосуванні. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

2) Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються секретаріатом ради за їх зверненням.

3) Дані про результати поіменного голосування можуть публікуватися у процесі як офіційні повідомлення районної ради, якщо рада не менш як 2/3 голосів депутатів від складу ради не прийме іншого рішення.


1) Районна рада не може приймати рішень, постанов, інших актів, які суперечать Конституції України, чинним законам.

2) Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них – керуючим справами районної ради.


^ Глава V. Порядок надання слова


1) Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 години, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин, для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

2) У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.

3) Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.


Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.


Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.


1) Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім’я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється її секретаріатом. Заява для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій може подаватися усно.

2) Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.


1) Кожна з депутатських фракцій (груп) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2) Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.


1) На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

2) Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.


1) Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.

2) У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно п. 1 цієї статті.


1) Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2) Депутат може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3) Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.


1) Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.

2) За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3) Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

4) Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення засідання.


Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.


^ Глава VІ. Внесення пропозицій, поправок


1) Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

2) Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.


^ Глава VІІ. Порядок голосування пропозицій


1) Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2) Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.

3) Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.


1) Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

2) Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.


1) На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим регламентом порядку.

2) Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

3) Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

4) Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.


У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативності пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них здійснюється.


Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.


1) Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2) Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.

3) Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

4) Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.


1) Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його перебивати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2) У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.


^ Глава VІІІ. Таємне голосування


1) Таємне голосування здійснюватиметься шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

2) Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

3) Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

4) Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

5) Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

6) кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

7) Якщо в бюлетень для таємного голосування буде внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо кожен з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то вони мають право висувати свої кандидатури на цю ж посаду повторно. Якщо в бюлетень для таємного голосування внесено одну кандидатуру і вона не отримала потрібної кількості голосів, кандидат має право висувати свою кандидатуру повторно.

8) Уразі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

9) Про результат таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.


^ Глава ІХ. Дисципліна та етика пленарних засідань


1) На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

2) Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.

3) Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.


Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.


1) Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, тощо).

2) Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.


Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.


У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.


^ Глава Х. Протокол, стенографічний звіт


Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд , прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради підписується головуючим на засіданні ради.


^ Розділ 4. Депутати районної ради, посадові особи і органи районної ради


Глава І. Депутати районної ради


Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, цим регламентом та іншими законодавчими актами.


Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.


Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак. Депутат обов’язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.


Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.


До діяльності депутата відноситься:

 1. участь у засіданнях районної ради;

 2. участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;

 3. виконання доручень районної ради та її органів;

 4. робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;

 5. робота у виборчих округах.


Депутат районної ради має право:

 • обирати та бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;

 • пропонувати в установленому цим регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;

 • вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

 • вносити в установленому цим регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

 • порушувати питання про недовіру органам, утвореним районною радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

 • оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

 • на забезпечення його радою обладнаним приміщенням із телефоном для прийому виборців;

 • інші права, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.1) На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та виплачуються відрядні ( добові ) не залежно від місця проживання депутата, за рахунок місцевого бюджету.

2) Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

3) Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.

4) Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

5) Депутат зобов’язаний реєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до якої його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, в т. ч. і в таємному, за винятком випадків, що визначені п. 9 цієї статті та іншими обставинами, передбаченими чинним законодавством.

6) Депутат має право на виступ від мікрофона, встановленого на його робочому місці.

7) При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звернутися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

8) Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9) Депутат не бере участі в голосуванні, якщо районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.


1) Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2) Не є поважною причиною для відсутності депутата причина, зазначена в статті 3.50.


1) Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен із зазначенням причин, повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливі сит взяти участі у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

2) Уразі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

3) Дані про відсутність депутатів на засіданнях районної ради та її органів без поважних та з невідомих причин можуть друкуватися в газеті після закінчення кожної сесії.


1) Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.

2) Депутат має право знайомитися з офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.


^ Глава ІІ. Голова районної ради


1) Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2) Голова районної ради виконує свої обов’язки до обрання голови районної ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови районної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3) Голова районної ради працює в раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4) У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу районної ради шляхом таємного голосування.

5) Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

6) Голова районної ради:

 • скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

 • забезпечує підготовку сесій районної ради, питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

 • представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

 • вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;

 • координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

 • організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

 • організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

 • організовує роботу президії районної ради;

 • призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;

 • здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради;

 • є розпорядником коштів та майна, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

 • підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

 • забезпечує роботу з розгляду звернень громадян;

 • забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

 • представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

 • за рішенням ради звертається до суду щодо визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

 • звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

 • вирішує інші питання, доручені йому радою.

7) Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

8) Голова районної ради повинен вести засідання державною мовою.


^ Глава ІІІ. Заступник голови районної ради


1) Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2) Заступник голови районної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

3) Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

4) Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основ. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови районної ради.


^ Глава ІV. Президія районної ради


1) Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2) До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради.

3) Президія районної ради діє на основі Положення про президію, що затверджується радою.


^ Глава V. Виконавчий апарат районної ради


1) Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та іншими законами.

2) Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

3) Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4) Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

5) За організацію роботи виконавчого апарату районної ради відповідає керуючий справами районної ради.

6) Керуючий справами районно ради в разі відсутності заступника голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження заступника голови районної ради.


^ Глава VІ. Постійні комісії районної ради


Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та Положенням про постійні комісії.


1) Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення , попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого органу.

2) Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3) До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

4) Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5) Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

6) Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7) Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8) Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9) Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

10) За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

11) Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

12) Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

13) На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.

14) Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.

15) Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

16) Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.

17) Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

18) Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

19) Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується радою.


^ Глава VІІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради


1) Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2) Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

3) Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісії для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4) Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

5) Робота тимчасових комісій ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом ради та регулюється “Положенням про тимчасові комісії районної ради”, яке затверджується радою.


^ Глава VІІІ. Рішення районної ради


Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 2. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та іншими законами.

 3. Рішення районної ради приймається нефіксованим голосуванням, або іншим чином, передбаченим у статті 3.26. цього регламенту. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством і цим регламентом.

 4. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.^ Глава ІХ. Здійснення районною радою та її органами

контрольних функцій і повноважень


1) Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загально районних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

2) Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3) Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють відповідно до цього регламенту та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


^ Глава Х. Розгляд депутатських запитів


1) Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території районної а також місцевої державної адміністрації з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2) Запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі, він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, у випадку, якщо проголосувало не менше 1/3 депутатів від складу ради, по запиту може проводитися обговорення.

3) Голова районної ради негайно доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

4) Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

5) Кожному депутату після оголошення відповіді на депутатський запит повинна бути надана можливість виступити з реплікою стосовно задоволення чи незадоволення цією відповіддю. Час на репліку не повинен перевищувати 3 хвилини.


^ Право депутата районної ради

на безоплатний проїзд


Депутат районної ради користується на території ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатного проїзду депутатів районної ради визначаються рішенням районної ради.


  1   2Схожі:

Стаття Стаття Стаття iconСтаття Визначення основних термінів 5 Стаття Функції та завдання поліції 9
Стаття 19. Деполітизація та позапартійність органів поліції і неприпустимість втручання в їх діяльність 17
Стаття Стаття Стаття iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Стаття Стаття Стаття iconТерещенко Валерій Павлович
Класичний та некласичний типи раціональності. Основнінаукові публікації: Морфологія історії філософії О. Шпенглера(стаття, 2000),...
Стаття Стаття Стаття icon7 клас (мова) Назвіть жанри (5) публіцистичного стилю
Відповідь: інформаційна стаття ( замітка), нарис, стаття дискусійного х-ру, репортаж, інтерв’ю
Стаття Стаття Стаття iconВимоги до змісту й оформлення оцінювання письмових робіт Стаття
Стаття як твір передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї питання й містить елементи аналізу [ 4, с. 7]
Стаття Стаття Стаття iconЗаконодавство для громадських організацій закон України
Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав...
Стаття Стаття Стаття iconСтаття 267. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
Стаття 266. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною...
Стаття Стаття Стаття iconЗакон україни про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів І їх шкідливого впливу на здоров'я населення Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному...
Стаття Стаття Стаття iconПоложення стаття Законодавство України про освіту Законодавство України про освіту базується на Конституції України І складається з цього Закону, інших актів законодавства України. Стаття Завдання законодавства України про освіту
Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової,...
Стаття Стаття Стаття iconБатьківські права та обов’язки Відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї стаття 59 Закону України «Про освіту»
Відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї (стаття 59 Закону України «Про освіту»), яка передбачає
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи