Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи icon

Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи
Скачати 63.41 Kb.
НазваНаказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи
Дата конвертації24.11.2012
Розмір63.41 Kb.
ТипНаказ

НАКАЗ

26 травня 2012 р. №69

с. Ромашки

Про підсумки методичної роботи

Методична робота навчального закладу спрямована на реалізацію науково-педагогічної проблеми школи «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня. Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, формування їх моральних переконань».

На виконання закону України «Про загальну середню освіту» та відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом МОН України №358 від 28.10.1997 року в школі створено методичний кабінет, який є об’єднуючим центром методичної роботи закладу. У ньому зібрано матеріал, представлений з допомогою стендів, постійних та змінних виставок, методичного бюлетеня з інформаціями про цікаві методичні прийоми.

Колективним громадським професійним органом, який об’єднує на добровільних засадах членів педколективу школи з метою здійснення керівництва методичної роботи є методична рада, створена на базі методичного кабінету. Її робота спрямована на вирішення проблеми набуття педагогічної майстерності.

У школі склалася певна система методичної роботи з педагогами, яка включає як масові й групові, так і індивідуальні форми роботи, які взаємодіють, доповнюють одна одну.

Колективним обговоренням питань передує індивідуальна робота з кожним педагогом, зокрема з учителями, що проходять курсову перепідготовку, атестуються. В школі налагоджена робота з молодими вчителями. Її метою є створення умов праці, надання методичної допомоги, стимулювання ініціативи і творчого початку.

Основними формами роботи з молодими вчителями є наставництво, консультування, співбесіди, тиждень молодого вчителя, практичні заняття, спільні моделювання уроків, виховних заходів, відвідування уроків з детальним їх аналізом, допомога в організації самоосвітньої роботи та інші.

Система методичної роботи спрямовувалась на інформаційне забезпечення учасників педагогічного процесу: проводились теоретичні семінари, методичні оперативні наради, методичні діалоги, усні повідомлення, бесіди з педагогами, які відчували труднощі нововведень, випускались методичні бюлетені, проводились бібліографічні огляди, практичні заняття з учителями тощо. Поновлено стенди методичного кабінету відповідно до нових вимог.

Всі вищеназвані форми роботи сприяли розвитку творчого потенціалу вчителів.

Домінуючою формою методичної роботи в школі діє методична рада, до складу якої входять 4 циклові методичні об’єднання, до яких залучені всі педагогічні працівники. Крім того працює МО класних керівників.

Згідно рейтингу циклів навчальних предметів за навчальними досягненнями учнів найкращим є рівень навчальних досягнень учнів з предметів технічно-естетичного циклу. Якісний показник - 94%: музика – 100%, трудове навчання – 98%, образотворче мистецтво – 100%, інформатика – 80%, захист Вітчизни – 97%, фізична культура – 97%. При цьому, у порівнянні з минулим навчальним роком якісний показник збільшився з фізичної культури, а зменшився - з основ здоров’я, інформатики та захисту Вітчизни. Порівняно з попереднім навчальним роком якісний показник збільшився на 4%

З предметів суспільно-гуманітарного циклу порівняно з попереднім навчальним роком якісний показник не змінився – 67%. Але стосовно предметів збільшився з української мови на 2%, світової літератури - 1%, історії України - 1%, , англійської мови -5%, а зменшився : з всесвітньої історії на 1%; з правознавства на 5% та є найнижчим.

З природничо-математичного циклу у порівнянні з попереднім роком у минулому навчальному році якісний показник навчальних досягнень учнів збільшився на 7% - 64%. А саме: з фізики - 14%, хімії - 12%, географії -11%, з алгебри 4%, а з біології на 7 %,зменшився якісний показник.

Рейтинг навчальних предметів за навчальними досягненнями учнів такий: музичне мистецтво – 100%; образотворче мистецтво – 100%; трудове навчання – 98%; захист Вітчизни – 97%; фізична культура – 97%; астрономія – 87%; основи економіки – 87%; основи здоров’я, – 84%; інформатика – 80%; фізика – 79%; українська література – 74%; українська мова – 71%, світова література – 71%; історія України – 70%; людина і світ – 67%; географія – 66%; всесвітня історія – 65%; біологія –63%; правознавство – 61%; математика – 60%; англійська мова – 59%; хімія – 54%.

Найнижчий якісний показник: з хімії - 54%.

З метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів вчителі школи проводили додаткові заняття, індивідуальні консультації з учнями, які мали початковий рівень навчальних досягнень та були відсутні тривалий час через хворобу та з поважних причин.

У минулому навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів. Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята.

Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Учителі школи вдосконалюють свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти. Кожний учитель визначив індивідуальну проблему самоосвіти та постійно над нею працює.

У 2011-2012 н. р. план проходження курсів підвищення кваліфікації виконано. За планом на курси направлялися учитель початкових класів Волосажир І.М, української мови та літератури – Чорненька Н.М., української мови та літератури – Поляк Н.І., світової літератури – Бойко К.В., біології – Гоц Г.О.

Черговій атестації педпрацівників в минулому навчальному році підлягало 5 вчителів ( Кононенко Т.Р., Поляк Н.І.,Одрина В.Г., Іваненко В.І.,Чорненька Н.М.) , а 2 атестувалось позачергово (Вдовиченко В.М., Куцик В.Д.).

Успішно пройшли атестацію вчителі, які атестувалися.

Учителі школи брали активну участь у методичних заходах району. Учитель української мови та літератури Калитюк В.С. посіла І місце у районному етапі конкурсу «Учитель року 2012» у номінації «Українська література» та брала участь у обласному етапі конкурсі. Учитель української мови та літератури Поляк Н.І. брала участь у районному етапі конкурсу «Учитель року 2012» у номінації «Етика».

Аналіз підсумків за навчальний рік дає підстави зробити висновки, що, порівняно з минулим роком, зріс рівень фахової майстерності вчителів. Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності в цілому реалізував мету навчання, розвитку і виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з ВР Поляк Н.І., педагог-організатор Ткаченко Л.А., практичний психолог Іваненко В.І.

У 2011 - 2012 н. р. виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією проблемного питання району «Забезпечення системно-цільового підходу до управління виховним процесом» та школи «Сприяння вироблення в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики, формування їх моральних переконань».

Основна увага приділялася формуванню особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, забезпеченню результативності та якості навчально-виховного процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

Створена система виховної роботи «Здорова дитина, здорова сім’я, здорова нація».

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях ради школи, загальношкільних учнівських зборах, батьківських зборах, засіданнях МО класних керівників, вчителів-предметників, проводились оперативні наради класних керівників.

Однак поряд з позитивними результатами варто зазначити найбільш суттєві негативні явища в організації методичної роботи, які не реалізувалися ще з того навчального року:

- слабка навчально-матеріальна база, недостатньо сучасних технічних засобів навчання та ліцензійних електронних програм;

- недостатня увага до організації експериментальної, дослідницької роботи.

Усунути ці та інші недоліки, вдосконалити методичну роботу допоможе концентрація зусиль і надбань як методичних структур, так і всього педагогічного колективу.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

  1. Учителям-предметникам постійно поліпшувати роботу з обдарованими дітьми щодо якісної підготовки їх до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

  2. Класним керівникам в наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми школи та району, над оволодінням прийомами і засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з окремими учнями, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність, результати роботи, над створенням необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

  3. Заступнику директора з НВР Дем’яненко І.В.:

3.1.Залучати вчителів до участі у конкурсі “Учитель року”, семінарах-практикумах, інших методичних заходах.

3.2. Продовжувати роботу з молодими фахівцями для їх адаптації в школі, поліпшення якості викладання ними навчальних дисциплін.

3.3. Повторно опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на засіданнях МО.

3.4. Посилити контроль за позакласною роботою вчителів-предметників.

3.5. Вивчати та впроваджувати елементи передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

  1. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на Дем’яненко І.В.Директор школи Т.Р.Кононенко


З наказом ознайомлена: Дем’яненко І.В.Схожі:

Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №104 с. Ромашки Про організацію методичної роботи в школі
На виконання Закону України «Про освіту» у відповідності з рекомендаціями про організацію методичної роботи та з метою подальшого...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році
Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №109 Про підсумки методичної роботи в школі в 2010-2011 навчальному році
Специфіка методичної роботи обумовлена переходом до особистісно-орієнтованої освіти полягає в перенесенні пріоритету з інформативно-ретрансляційного...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року
Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році” та річного плану роботи районного методичного...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №218 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховних закладів району в 2012-2013 н р
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 30. 08. 2012...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №83 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в Славутицькому ліцеї Славутицької міської ради Київської області у 2013/2014 навчальному році
«Про підсумки науково-методичної роботи у 2012/2013 навчальному році», розглянуті на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р
Мелітополя, завдань педколективу на 2011-2012 навчальний рік та на підставі наказу Про підсумки методичної роботи з педагогічними...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №67 с. Ромашки Про підсумки роботи з обдарованими дітьми і талановитою молоддю
«Біблійні історії та християнська етика» у 5,6 класах – по 1 год., «Аналіз ліричного твору» у 8 класі – 1 год., «Майбутнє починається...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №153 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2011-2012 навчального року
В основу планування методичної роботи покладено результати діагностики рівня професійної компетенції вчителів та результати аналізу...
Наказ №69 с. Ромашки Про підсумки методичної роботи iconНаказ №56 Про підсумки методичної роботи школи у 2012-2013 н р
Шкільна 60, с. Жигайлівка Тростянецький район Сумська область, 42624, тел. (05458) 5-66-46
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи