Лабораторна робота №2 icon

Лабораторна робота №2
Скачати 132.98 Kb.
НазваЛабораторна робота №2
Дата конвертації22.05.2013
Розмір132.98 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №2


Компоненти Delphi.

Архітектура проекту в середовищі програмування DELPHI


Мета роботи: ознайомитись з компонентами Delphi, їх властивостями, методами та подіями, розглянути особливості побудови прикладних програм із використанням компонент Delphi; вивчити побудову проекту в середовищі програмування Delphi, призначення та зміст файлів проекту.

Порядок виконання роботи:

 1. Створити проект для виконання індивідуального завдання.

 2. Оформити звіт для захисту лабораторної роботи за зразком

 • назва роботи

 • мета роботи

 • зміст індивідуального завдання

 • тексти головного файлу проекту, програмних модулів та файлів форм

 • аналіз отриманих результатів та висновки^

Теоретичні відомостіКомпоненти Delphi


Компоненти Delphi є основою для створення прикладних програм. З точки зору користувача компоненти - це об’єкти (екземпляри певного класу), за допомогою яких можна створити інтерфейс програми або додати невізуальні елементи. З точки зору розробника, компоненти – це код на мові Object Pascal, організований у вигляді класів, які визначають стан (за допомогою властивостей) та поведінку (за допомогою методів та подій) для елементів, що додаються до ужитку.

У Delphi компоненти об’єднані в чітке ієрархічне дерево класів, початковим вузлом якого є клас TComponent. У довідковій системі можна переглянути місце в ієрархічному дереві кожної окремої компоненти. Компоненти, що розроблені фірмою Borland, утворюють бібліотеку VCL (Visual Component Library).

Таким чином, з погляду програмування робота з компонентами означає роботу з класами. Крім класів з бібліотеки VCL, можна створити і використовувати власні класи та відповідні їм компоненти. До компонент у програмі звертаються за звичайними правилами мови програмування Object Pascal як до екземплярів класу.

Для розробки програм необхідно орієнтуватися в переліку та можливостях компонент VCL. Компоненти розташовані в палітрі компонент на окремих сторінках, що розділені відповідними закладками. У різних версіях Delphi перелік та зміст сторінок у палітрі можуть змінюватися. Для налаштування палітри можна використати пункт головного меню Delphi Component та його підпункти.


Основні компоненти VCL


Сторінка Standard


Ім’я

Застосування

MainMenu

Головне меню програми

PopupMenu

Спадне меню

Label

Текстовий напис

Edit

Текстовий редактор для одного рядка

Memo

Багаторядковий текстовий редактор

Button

Командна кнопка

CheckBox

Незалежний перемикач

RadioButton

Залежний перемикач

ListBox

Список вибору

ComboBox

Комбінований список вибору

ScrollBar

Смуга перегляду

GroupBox

Група елементів

RadioGroup

Група залежних перемикачів

Panel

Панель

ActionList

Список дій


Сторінка Additional


Ім’я

Застосування

BitBtn

Командна кнопка з написом та піктограмою

SpeedButton

Командна кнопка з піктограмою

MaskEdit

Текстовий редактор для одного рядка з маскуванням

StringGrid

Таблиця текстових рядків

DrawGrid

Довільна таблиця

Image

Малюнок

Shape

Геометрична фігура

Bevel

Рамка

ScrollBox

Панель зі смугами перегляду

CheckListBox

Список множинного вибору

Splitter

Границя

StaticText

Статичний текст

ControlBar

Панель змінної конфігурації

ApplicationEvents

Події ужитку

Chart

ДіаграмаСторінка Win32


Ім’я

Застосування

TabControl

Контейнер з набором закладок

PageControl

Набір панелей з закладками

ImageList

Контейнер для зберігання набору малюнків

RichEdit

Редактор форматованого тексту

TrackBar

Смуга для зміни числових величин

ProgressBar

Індикатор процесу

UpDown

Кнопки для зміни числових величин

HotKey

Клавіша керування

Animate

Вікно для перегляду AVI-файлів

DataTimePicker

Селектор дати і часу

MonthCalendar

Календар

TreeView

Дерево вибору

ListView

Панель піктограм

HeaderControl

Контейнер заголовків колонок

StatusBar

Панель статусу

ToolBar

Інструментальна панель

CoolBar

Панель змінної конфігурації

PageScroller

Інструментальна панель


Сторінка System


Ім’я

Застосування

Timer

Годинник

PaintBox

Вікно для малювання

MediaPlayer

Мультимедійний програвач

OLEContainer

OLE-контейнер

DDEClientConv

DDE-зв’язок (клієнтський)

DDEClientItem

DDE-елемент (клієнтський)

DDEServerConv

DDE-зв’язок (серверний)

DDEServerItem

DDE-елемент (серверний)


Сторінка Dialogs


Ім’я

Застосування

OpenDialog

Діалогове вікно для відкриття файлу

SaveDialog

Діалогове вікно для збереження файлу

OpenPictureDialog

Діалогове вікно для відкриття графічного файлу

SavePictureDialog

Діалогове вікно для збереження графічного файлу

FontDialog

Діалогове вікно для вибору шрифту

ColorDialog

Діалогове вікно для вибору кольору

PrintDialog

Діалогове вікно для вибору принтера і налаштування друку

PrinterSetupDialog

Діалогове вікно для налаштування принтера

FindDialog

Діалогове вікно для пошуку тексту

ReplaceDialog

Діалогове вікно для пошуку та заміни текстуДо палітри компонент також належать сторінки DataAccess, DataControls, Samples, Interbase, Win3.1, ActiveX та інші.

^

Архітектура проекту в середовищі програмування DELPHIПроект Delphi складається з декількох пов’язаних файлів. Деякі з них створюються при написанні програми і побудові форм, інші при компіляції проекту. Для ефективної роботи з проектами Delphi необхідно знати призначення кожного файла. Дані теоретичні відомості стосуються Delphi 5, для попередніх та наступних версій можливі певні відмінності. Будь-який проект містить не менше шести пов’язаних з ним файлів.

Всі файли, що відносяться до певного проекту слід обов’язково розміщувати в одному окремому каталозі. Можна задати автоматичне збереження файлів проекту при кожному завантаженні ужитку на виконання з допомогою опції Autosave options на сторінці Preferences пункту головного меню ToolsEnvironment Options.


Головний файл проекту (*.dpr)


Цей файл є обов’язковим при написанні прикладної програми. У ньому, як правило, розміщується код, що виконується при старті програми, зокрема, створюється головна форма.Рис. 1. Типовий код головного файлу проекту


В операторі uses перелічується список усіх модулів, що використовуються в даному проекті.

Рядок {$R *.RES} повідомляє компілятору, що він повинен зв’язати з проектом файл ресурсів, який має те саме ім’я, що і головний файл, але розширення .res.

Блок begin .. end містить основний код проекту, до якого можна додати свій власний код.


^ Програмні модулі проекту (*.pas)


Це вихідні файли програми на Object Pascal. Їх можна поділити на три основні типи: модулі форм, модулі загального призначення і модулі компонент.

 • ^ Модулі форм автоматично генеруються Delphi для кожної створеної форми. Неможливо створити в одному модулі дві форми.

 • Модулі загального призначення створюються програмістом і містять різні типи даних, класи, змінні, об’єкти, процедури і функції, методи класів, що будуть доступними для цього ужитку.

 • Модулі компонент генеруються Delphi при написанні нової компоненти.


Рис. 2. Приклад коду програмного модуля


Файли форм (*.dfm)


При створенні нової форми крім програмного модуля (з розширенням .pas) Delphi генерує файл, що містить її текстове або бінарне представлення. У програмному модулі форми міститься рядок {$R *.DFM}. Цей рядок вказує компілятору, що він повинен зв’язати з проектом відповідний файл форми, з тим самим ім’ям, що і програмний модуль, але з розширенням .dfm.

У файлі форми зберігаються налаштування, зроблені в Інспекторі Об’єктів. Також файл форми можна редагувати безпосередньо. Для цього його можна відкрити у редакторі Delphi або натиснути праву кнопку миші в дизайнері форм і вибрати зі спадного меню пункт View as Text. Змінювати файл форми потрібно дуже обережно, некоректні зміни будуть довільним чином виправлятись середовищем Delphi.

Формати файлів форм різних версій Delphi відрізняються. Зокрема, для кодування кирилиці, починаючи з ^ Delphi 6, використовується Unicode, що може зробити неможливим роботу з проектом Delphi 6 у попередніх версіях. Для усунення цього можна уникати вживання кирилиці, або використовувати відповідні програми-конвертери.

^

Рис. 3. Приклад коду файлу формиГоловний файл проекту, програмні модулі та файли форм є необхідними для відтворення програмного коду при перенесенні проекту на інший комп’ютер. Розміщення цих файлів можна уточнити за допомогою Менеджера Проекту (пункт головного меню ViewProject Manager).

Для перегляду змісту файлів проекту використовуються пункти головного меню ViewUnits та ViewForms. Додати нові програмні модулі до проекту можна за допомогою пункту головного меню ProjectAdd to Project, а вилучити існуючі - ProjectRemove from Project. Також можна скористатись відповідними комбінаціями клавіш або кнопками швидкого доступу.


^ Файл ресурсів (*.res)


Містить бінарні дані (ресурси), які зв’язуються з виконавчим файлом прикладної програми. Цей файл автоматично створюється Delphi, зокрема, містить піктограму проекту, та інформацію про версію програми. Якщо необхідно змінити або додати нові ресурси, можна відредагувати існуючий файл ресурсів, або створити новий і пов’язати його з проектом. Це можна зробити за допомогою Image Editor (викликається з пункту головного меню Tools).

Щоб використати готовий малюнок як піктограму проекту, слід перетворити його до формату *.ico (розміром 16x16 або 32x32) і вибрати цей файл за допомогою пункту головного меню ProjectOptions на сторінці Application.


Після компіляції програми отримуються файли з розширеннями:

 • .dcu - скомпільовані модулі;

 • .exe - файл виконання, або

 • .dll – бібліотека динамічного компонування (для її створення у головному файлі проекту замість program використовують ключове слово library).

Назва файлу виконання або бібліотеки динамічного компонування збігається з назвою головного файлу проекту.


^ Файли опцій проекту та налаштувань робочого столу (*.dof, *.cfg, *.dsk)


Ці файли відносяться до управління проектом із середовища і можуть не змінюватись програмістом.

^ Файли опцій проекту з розширеннями .dof та .cfg зберігають установки, визначені в меню ProjectOptions. Ці файли створюються Delphi при першому збереженні проекту і оновлюються при кожному наступному.

^ Файли налаштувань робочого столу з розширенням .dsk зберігають опції, визначені в меню для робочого столу середовища Delphi.


Резервні файли (*.~*)


Delphi створює резервні файли для головного файлу проекту і програмних модулів при другому та наступних збереженнях. Резервні файли містять передостанню версію коду і мають розширення .~dp, .~pa. Резервний файл форми також створюється при другому та наступних збереженнях і має розширення .~df. Від створення цих файлів можна відмовитись з допомогою опції Create backup file на сторінці Display пункту головного меню ToolsEditor Options.


Файли пакетів (*.dpk, *.dcp)


Пакети - це динамічні бібліотеки класів або компонент, що спільні для багатьох прикладних програм. Вихідні файли пакетів мають розширення .dpk, cкомпільовані модулі - розширення .dcu, файл з бінарним кодом для dpk-файлу має розширення .dcp.

^

Питання для самоконтролю


1. Що таке компонента Delphi?

2. Для чого використовуються компоненти Delphi?

3. Як можна класифікувати компоненти? За яким принципом компоненти розподілені по сторінках у палітрі?

4. Які основні ознаки компонент?

 1. Наведіть приклади візуальних та невізуальних компонент.

 2. Опишіть структуру проекту в середовищі Delphi.

 3. Які файли є обов’язковими у проекті ?

 4. Що зберігається в файлах з розширеннями .dpr, .dfm ?

 5. Для чого призначений Менеджер Проекту ?

 6. Як можна додавати і вилучати файли в проекті ?

 7. Які файли створюються при збереженні і компіляції проекту ?


Завдання


А. Використовуючи компоненти Memo та OpenDialog створити програму для перегляду та редагування текстових файлів (з можливостями відкриття та збереження файлів на диску).

B. Додати до програми нові можливості у відповідності з індивідуальним завданням.


 1. Перевірити наявність файла на диску перед відкриттям.

 2. Запитати у користувача підтвердження при записі змін у відкритий файл.

 3. Реалізувати програму з використанням стандартної компоненти збереження файлу.

 4. Додати можливість створювати та зберігати нові файли.

 5. Додати повідомлення про неможливість редагування нетекстових файлів.

 6. Додати можливість перегляду файлів з малюнками.

 7. Додати можливість вибору шрифту.

 8. Передбачити можливість тільки перегляду файлів.

 9. Додати спадне меню з розширеннями при відкритті файлів.

 10. Додати можливість пошуку потрібного файлу на дереві вибору (Підказка - використати компоненти DriveComboBox, DirectoryListBox, FileListBox).

 11. Додати на форму назву файла, що редагується та покази секундоміра.

 12. Задати певний тип розширення, файли з яким програма не буде змінювати.

 13. Використати замість Memo компоненту RichEdit.

 14. Додати можливість виконання дій за допомогою головного меню та “гарячих клавіш”.

 15. Додати можливість виконання дій за допомогою спадного меню.

 16. Додати можливість виконання дій за допомогою інструментальної панелі.

 17. Додати на форму покази секундоміра зі зворотнім відліком.

 18. Вивести інформацію про зміну у файлі на панель статусу.Рекомендована література

 1. Архангельский А. Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - файл 100comp.chm.

 2. Архангельский А.Я. Delphi 6. Справочник. – М.: Бином, 2001.

 3. Кенту М. Delphi 7 для профессионалов. – С.-Петербург, Питер – 2004.

 4. Тейксейра С., Пачеко К. Borland Delphi 6. Руководство разработчика. – М. Изд. дом Вильямс, 2002.Схожі:

Лабораторна робота №2 iconЛабораторна робота №2 (Фізика, 10 клас, за новою програмо) Тема: Лабораторна робота №2. Вимірювання сил
...
Лабораторна робота №2 iconДокументи
1. /Лабораторна робота Javaь1.doc
2. /Лабораторна...

Лабораторна робота №2 iconЛабораторна робота №12 швейні машини-напівавтомати для виконання прямих петель човниковим стібком лабораторна робота №12 виконується на прикладі швейної машини-напівавтомату 25-а кл
Призначення, будова та регулювання механізму голки швейної машини-напівавтомату 25-а кл
Лабораторна робота №2 iconЛабораторна робота №9 швейні машини-напівавтомати для пришивання гудзиків човниковим стібком лабораторна робота №9 виконується на прикладі швейної машини-напівавтомату 27 кл. Зміст звіту
Призначення, будова та регулювання механізму голки швейної машини-напівавтомату 27 кл
Лабораторна робота №2 iconДокументи
1. /Лабораторна робот ь15.doc
2. /Лабораторна...

Лабораторна робота №2 iconУрок 17. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало Лабораторна робота № Вивчення законів
Лабораторна робота № Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
Лабораторна робота №2 iconУрок 18/31 Лабораторна робота №9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» Мета уроку : виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування
Урок 18/31 Лабораторна робота №9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом»
Лабораторна робота №2 iconЛабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Тема: Інструктаж із бжд. Лабораторна робота № Дослідження взаємодії електризованих тіл
Лабораторна робота №2 iconЛабораторна робота №1 тема: Основи роботи в локальних мережах Windows. Мережеві ресурси мета: Вивчення способів доступу до мережевих ресурсів. Ознайомлення з мережевими можливостями Windows
Лабораторна робота №1 тема: Основи роботи в локальних мережах Windows. Мережеві ресурси
Лабораторна робота №2 iconДокументи
1. /Лабораторна робота 1.docx
2. /Лабораторна...

Лабораторна робота №2 iconУрок Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота № "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу"
Лабораторна робота № "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи