Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа icon

Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа
Скачати 45.16 Kb.
НазваМетодичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа
Дата конвертації22.05.2013
Розмір45.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра автоматизованих систем управління


Методичні вказівки

з курсового проекту

по дисципліні «Інформаційні технології у

видавничо – друкарській справі»

для спеціальності 050101 Видавничо – друкарська справа


Склав:

Доцент кафедри АСУ

Фабрі Л. П.


Львів – 2010

Курсовий проект з дисципліни «Інформаційні технології у видавничо – друкарській справі» призначений поглибити результати вивчення напрямків впровадження новітніх інформаційних технологій та навиків використання апаратно – програмних рішень в додрукарській підготовці видань, а також виробити досвід комп’ютерної презентації результатів виконаної проектної розробки.

Курсовий проект виконується паралельно з читанням лекційного курсу і проведенням лабораторних робіт, тому студенти повинні самостійно опановувати основні види робіт, що зв’язані з конкретною проектною розробкою, згідно вибраної теми. Серед рекомендованих тем вкажемо на такі:

 • Інформаційні технології цифрового друку.

 • Переваги застосування intranet в друкарських технологіях.

 • Проектування електронних книг e – book, формати представлення вмісту, особливості будови електронних пристроїв (reader).

 • Принципи побудови інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютерними засобами.

 • Новітні рішення апаратних засобів Multimedia Internet Devices (MID).

 • Radio Frequency Information Devices і їх застосування у видавничо – друкарській справі.

 • Втілення концепції Rich Internet Application в новітніх рішеннях Adobe AIR.

 • Напрямки розробок згідно стратегічного проекту Print 2.0.

 • Принципи побудови Web 2.0.

 • Принципи побудови веб – сервісів, стандарти, переваги над класичними веб – сайтами.

 • Принципи побудови cloud – computing.

 • Інформаційні технології для побудови автоматичних друкарських машин.

 • Інформаційні технології фрактальної графіки.

 • Еволюція інформаційних технологій векторної графіки.

 • Інформаційні технології стиснення і опрацювання графічних зображень.

 • Інфрмаційні технології соціальних мереж.

 • Безпровідникові інформаційні технології у видавничо – друкарській справі.


Ми навели далеко не повний перелік тем курсових проектів. Кожен студент може запропонувати за власним бажанням свій варіант вибраної теми. При цьому слід пам’ятати, що тема повинна стосуватися новітніх рішень в царині комп’ютерних інформаційних та комунікаційних технологій, які набувають щораз ширшого застосування у видавничо – поліграфічній справі.

Звертаємо увагу на поглибленому літературному пошукові нових літературних джерел з вибраної теми курсового проекту. Для цього кожен студент обов’язково повинен застосувати інформаційні ресурси комп’ютеризованої бібліотечної всеукраїнської мережі пошуку літературних джерел, яка з 2010 року задіяна в Національному університеті «Львівська політехніка». Для цього студенти повинні зареєструватись у кімнаті 404 – 405 Учбової бібліотеки і виконати тематичний інформаційний пошук за вибраною темою і скористатися послугами бібліотекарів, які обслуговують цю систему. При оформленні пояснювальної записки в окремому розділі «Опис і аналіз літературних джерел» студент вказує, які результати виконаного комп’ютерного пошуку в інформаційній бібліотечній системі. Крім цього при літературному пошуку студент зобов’язаний користуватися пошуковими системами Google, Яндекс і іншими, доцільно використовувати також обширні інформаційні ресурси електронної бібліотеки Вікіпедія. Додамо що результативність виконаного курсового пректу в значній мірі визначається глибиною літературного пошуку, тому студент зобов’язаний глибоко застосовувати новітні можливості та інформаційні технології для тематичного пошуку як електронних джерел так і друкованих видань.


^ Структура курсового проекту:

Курсовий проект з дисципліни «Інформаційні технології у видавничо – друкарській справі» складається з пояснювальної записки і доданих роздруків презентаційних кадрів, які, як правило, студент виконує засобами програми Microsoft Power Point. Обсяг пояснювальної записки 30 – 40 сторінок формату А4 і 10 – 12 роздруків презентаційних кадрів. В курсовому проекті доцільно виділяти такі розділи:

 • Вступ;

 • Характеристика об’єкту проектування;

 • Опис і аналіз літературних джерел;

 • Опис застосовуваних інформаційних технологій в проекті на рівні математичних, алгоритмічних, програмних та апаратних рішень;

 • Перспективність вибраної інформаційної технології;

 • Висновки;

 • Список літературних джерел як електронних так і друкованих видань згідно зразку: а) електронних видань –

http://blogs.bitecode.com.au/glen - персональний блог автора програмного інструменту Grails австралійського програміста Глена Сміта.

б) друкованих видань – книг:

^ Смит Глен, Ледбрук Питер Grails. Гибкость Groovy и надежность Java: пер. с англ. – СПб.: Символ – плюс 2010.

в) друкованих статей:

Колдовский В. Microsoft Expression Studio 4: инструмент дизайнера цифровой эпохи// Компьютерное обозрение, №29, 2010.


До пояснювальної записки курсового проекту додаємо 10 – 12 роздруків презентаційних кадрів, створених за результатами проектування в програмному середовищі Power Point.


Оцінювання курсового проекту:

Курсовий проект студент захищає перед комісією, яка складається з викладачів кафедри АСУ. Оцінювання виконаного курсового проекту здійснюємо на основі сумарного оцінювання за трьома критеріями:

1. Оцінка змісту і якості виконаного курсового проекту, що відображений у пояснювальній записці та доданих кадрах презентації;

2. Оцінка доповіді студента при захисті;

3. Оцінка відповідей студента на задані питання викладачів – членів комісій.


Курсовий проект оцінюється на рівні диференційованого заліку за стобальною шкалою.Схожі:

Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи видавничо-друкарських процесів” для студентів спеціальності “Видавничо-поліграфічна...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту рекс -ікт спеціальність 01010436 Харків 2007
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до комплексу лабораторних робіт з дисципліни "Системний аналіз видавничих процесів" для студентів інженерного рівня підготовки по спеціальності
Системний аналіз видавничих процесів” для студентів спеціальності шифр 0927 “Видавничо-поліграфічна справа”/ Укл доц. Ковівчак Я....
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисціпліни «Інформаційні системи І технології в фінансах»
«Інформаційні системи І технології в фінансах» (для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Економіка І підприємництво»,...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconПоложення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа»
України №873 від 18 вересня 2009 р а також Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»
«Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» для студентів спеціальності «Організація перевезень І управління...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconРішення від 29 грудня 2010 року №28 смт. Новгородка Про районну програму діяльності комунального підприємства Видавничо-інформаційний центр
Новгородківські вісті”, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою...
Методичні вказівки з курсового проекту по дисципліні «Інформаційні технології у видавничо друкарській справі» для спеціальності 050101 Видавничо друкарська справа iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Бєлослудцева В. М., Комінова Г. Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи