Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання icon

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання
Скачати 332.31 Kb.
НазваМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання
Сторінка1/3
Дата конвертації22.05.2013
Розмір332.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

- -МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання

за спеціальностями

7.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”

«Метрологія, стандартизація та сертифікація»

«Якість, стандартизація та сертифікація»

З М І С Т

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


 1. Мета та завдання на дипломне проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 2. Тематика дипломного проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 3. Переддипломна практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Завдання на дипломне проектування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. Структура, зміст та обсяг дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.1. Загальні вказівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5.2. Структура пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.3. Структура графічної частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.4. Зміст пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.4.1. Зміст спеціальної частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.4.2.Основні питання безпеки життя і діяльності людини та еконо-

міки у дипломному проекті метрологічного характеру . . . . . . . . 17

5.5. Зміст графічної частини дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.6. Обсяг дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.7.Електронна форма дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6. Текст пояснювальної записки. Вимоги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1. Підготовча робота в період переддипломної практики . . . . . . . . . . . 20

6.2. Робота з літературними джерелами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.3. Виконання теоретичних, експериментальних досліджень та

розрахунків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.4. Використання комп’ютерних технологій при розробці диплом-

них проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22

6.5.Виконання тексту пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 1. Спеціальна частина дипломного проекту (з питань метрології,

стандартизації, якості) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8. Оформлення матеріалів дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

8.1. Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . 34

8.2. Вимоги щодо оформлення графічної частини дипломного проекту. 36

9. Порядок подання до захисту та захист дипломного проекту . . . . . . . . . . . 36

9.1. Подання дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

9.2. Захист дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

10. Зміст відзиву керівника дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

11. Вимоги до рецензії на дипломний проект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

12. Облік та зберігання дипломних проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

13. Особливі вимоги до магістерської атестаційної роботи . . . . . . . . . . . . . . 41

14. Перелік посилань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
^

Додаток А. Основні міжнародні документи з метрології, державні


стандарти України та міжнародні стандарти.. . . . . . . . . . . . . . 44

Додаток Б. Зразок бланка титульного аркуша пояснювальної записки

дипломного проекту (роботи). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Додаток В. Зразок бланка завдання на дипломний проект (роботу). . . . . 49

Додаток Г. Форма відзиву керівника дипломного проекту (роботи). . . . . 51

Додаток Д. Форма рецензії на дипломний проект (роботу) . . . . . . . . . . . . 52

Додаток Е. Зразок бланка титульного аркуша пояснювальної

записки магістерської атестаційної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
^

Додаток Ж. Зразок бланка завдання на магістерську атестаційну ро-


боту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Додаток К. Форма основного напису для плакатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Додаток Л. Форма відомості дипломного проекту (роботи) . . . . . . . . . . . 57


ВСТУППри підготовці та виконанні дипломних проектів склалися наступні спеціалізації:

 • метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань товарів та послуг;

 • метрологія, стандартизація та сертифікація в виробництві;

 • інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці.

- системи менеджменту якості, робота органів з оцінювання відповідності та ін..

^ Дипломний проект (ДП) може бути замінено дипломною роботою (ДР). ДР передбачає проведення теоретичних або експериментальних досліджень, розробку актуальних завдань в галузі метрології, стандартизації та якості з одержанням нових відомостей про явища або об’єкти дослідження. Як і ДП, ДР повинна мати графічну частину, вимоги до якої мають бути сформульовані у завданні (ДП повинен мати креслення, а ДР допускає розробку тільки плакатів).

^ В подальшому за текстом використовуватиметься тільки термін ДП. Наведені положення будуть однаковою мірою відноситись і до ДР, і до магістерської атестаційної роботи, окрім випадків, які будуть обмовлені окремо.


1. Мета та завдання на дипломне проектування


Метою дипломного проектування є підтвердження кваліфікаційного рівня дипломника і підготовка студента до самостійної творчої інженерної та наукової роботи.

Дипломник забовязаний продемонструвати знання та вміння по питанням:

- розрахунок похибок вимірювань,

- розробка методик вимірювань, повірки, атестації,

- метрологічне забезпечення підприємства, виробництва ………,

- розробка систем якості,

- підготовка Органів з оцінки відповідності для акредитації,

- пошук та розробка стандартів та ін..

- оформлення дипломної записки, оформлення графічного матеріалу,

- розробка комп’ютерної презентації,

- створення докладу для захисту ДП на ДЕК.


^ 2. Тематика дипломного проектування


Тематика ДП повинна бути націленою на вирішення задач, які стоять перед підприємствами і організаціями, в яких проводиться дипломне проектування і на яких планується працевлаштування дипломанта.

Студенту надається право обрати тему ДП визначену кафедрою, або запропонувати свою тему. ^ Тема ДП закріплюється наказом ректора університету перед направленням студента на переддипломну практику.

За своїм змістом і характером ДП можуть бути:

 • Дослідницькі (як правило це – магістерська атестаційна робота),

 • Схемо технічні (розробка та проектування ЗВТ, або його частини),

 • Технологічні (розробка СМК, акредитація ООВ……),

 • Метрологічні (розробка програм та методик вимірювань, повірки, калібрування, атестації, сертифікаційних випробувань…), тощо.

Усі типи ДП повинні мати в завданні питання метрологічного характеру.

Типові приклади тем ДП наведено у матеріалах сайту РиК: «ДП Тема Пример».


^ 3. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (Еще не готово)

Дивись файл Практика и дипломирование.doc


4. Завдання на дипломне проектування


Завдання оформляється керівником дипломного проекту державною мовою на спеціальному бланкові, (додаток В, див. Сайт РиК) в якому вказані: прізвище, ім’я та по батькові керівника ДП, а також консультантів з розділів ДП (економіка, безпека життя та діяльності людини тощо), тема ДП, вихідні дані до проекту, перелік основних питань, які підлягають розробці, в тому числі питання економічної частини, забезпечення безпеки життя і діяльності людини (тобто фактично – зміст ДП).

У завданні наводиться, також перелік графічного матеріалу з вказівкою обов’язкових креслень, плакатів, формату, а також календарний план виконання проекту.

^ Для ДП необхідно зробити 6 (шість) обов’язкових креслень, а для ДР - 6 (шість) обов’язкових плакатів. Плакати і креслення можна виконувати в комп’ютерному вигляді.

Тема проекту у завданні повинна коротко визначити об’єкти чи задачу розробки.

^ Конкретні (часткові) питання для розв’язування наводяться безпосередньо в завданні.

Тема ДП завжди дуже широка. Її неможливо розглянути в межах ДП. Тому у завданні повинна бути конкретика – які само питання ( в межах заданої теми) повинні бути розглянуті у ДП.

Якщо проект комплексний, то тема записується таким чином: “Комплексна тема” (пояснююча фраза), назва загальної теми ДП та назва теми, що виконується індивідуально кожним студентом.

Завдання, яке підписане керівником дипломного проекту, затверджується завідувачем кафедри. Студент отримує від керівника проект завдання щодо його виконання та ставить свій підпис. Керівник проекту при цьому заповнює графу дати видачі завдання. Якщо консультантом з основної частини є сам керівник ДП, то його прізвище в розділі консультантів можна не приводити. Календарний план роботи над ДП складається студентом спільно з керівником проекту на першому тижні дипломного проектування і ними підписується.

^ В тексті завдання на дипломне проектування не дозволяється робити виправлень, підчищень, зафарбовувань тощо. В разі необхідність коригування тексту завдання можливе тільки з особистого дозволу завідувача кафедрою. При цьому заповнюється новий бланк завдання.


^ 5. Структура та обсяг дипломного проекту


  1. Загальні вказівки


Дипломний проект повинний складатися з пояснювальної записки (текстової частини), графічної частини.

^ Графічна частина складається з обов’язкових креслень і плакатів, а також з демонстраційних плакатів у вигляді комп’ютерної презентації для докладу.

Зміст ДП та конкретна їх структура визначається керівником сумісно зі студентом в залежності від теми роботи.


^ 5.2 Структура пояснювальної записки дипломного проекту


Рекомендований загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків) 70 – 80 стор. з розрахунку 40 рядків на сторінку.


Таблиця 1

Складові пояснювальної записки, обсягСкладові записки

Обсяг

Прим.
титульний аркуш

1

(укр. мова) див. гл. 4,
аркуш завдання на ДП

2

(укр. мова) див. гл. 4,
реферат

3

3-мя мовами: українською, російською, англійською. Кожною мовою на 1 стор.
зміст

1-2перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

1-2

за необхідністю
вступ

1-3змістовна частина****

65-75

Див. прим. нижче
висновки

1-2перелік посилань

1-2додатки: креслення, схеми, специфікації та ін

10-15

Обов’язково включити графічний матеріал ДП
відомість ДП

1Взагалі (без додатків)

70-80

Прим.****

Змістовна частина пояснювальної записки включає:

- професійна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -50 стор.

- питання безпеки життя і діяльності людини . . . . . . .7-10 стор.

- економічна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10 стор.


До пояснювальної записки додаються (дивись додатки

 • відзив керівника проекту,

 • рецензія

 • комп’ютерний диск з текстом ДП та комп’ютерною презентацією


Дозволяється виконання пояснювальної записки (крім титульного аркуша, аркуша завдання) російською мовою.


^ 5.3 Структура графічної частини дипломного проекту


Рекомендована кількість обов’язкових креслень, плакатів, ілюстрацій встановлюється профілюючої кафедрою, але не менш 6 одиниць формату А1.

У випадку використання комп’ютерного захисту, мінімальне число комп’ютерних ілюстрацій – 10.

^ Графічна частина (креслення) ДП повинна містити схеми конструкторської документації згідно з ГОСТ 19701-90 (схема алгоритму, схема програми, електричні схеми, даних та систем); схеми згідно з ГОСТ 34201-89 (схема організаційної структури, функціональної структури) та креслення, програмну документацію згідно ЕСПД.

До графічної частини можуть входити демонстраційні плакати, що містять графіки, таблиці, діаграми, техніко-економічні показники, схеми взаємодії, схеми проходження та обробки інформації, структури математичної залежності, комп’ютерні (електронні) ілюстрації та інші документи.

^ При виконанні ДР або магістерської атестаційної роботи є можливість обмежити графічну частину тільки плакатами.

Графічна частина повинна ілюструвати та доповнювати основні розділи ДП, а також ілюстрації до розділів “Економічна частина” та “Безпека життя і діяльності людини

Конкретний зміст графічної частини ДП вказується в завданні на ДП.

Графічні матеріали можуть бути виконані в електронному вигляді з наступним надрукуванням на принтері на аркушах А4 і наведені в додатках.


5.4.2 Основні питання для розробки в метрологічних ДП розділів “Безпека життя і діяльністі людини” і економіки

До кола питань з безпеки життя та діяльності людини, що можуть розроблятися при виконанні ДП, відносяться, наприклад:

- Серед питань економічного характеру можна визначити такі, як:

5.5 Зміст графічної частини дипломного проекту


^ 6. Складові частини ПОЯСНОВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. Їх зміст


6.1 Титульний аркуш


Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, який виконується державною мовою (додаток Б та матеріали на сайті РиК),

На титульному аркуші пояснювальної записки повинно бути умовне позначення документа, згідно з вимогами стандарту ЕСКД про позначення виробів та конструкторських документів (ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов).


Таким чином позначення пояснювальної записки дипломного проекту за спеціальністю 091302 як конструкторського документа є ГЮІК091302ХХХХХХХ. Номенклатура конструкторських документів, яка використовується в дипломному проектуванні, має коди документів згідно стандартів (ГОСТ 2.102 – 68.ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.701 – 84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению).

Наприклад, загальне позначення пояснювальної записки може бути таким: ГЮІК.ХХХХХХ. 013П3 (ГЮІК.091302.013П3).

По більшому счету – спрашивайте про это ГЮИК – у секретаря кафедры МИТ Леоновой Валентины Ивановны


^ 6.2. Аркуш завдання


другий аркуш - завдання (додаток В). Титульний аркуш та завдання оформлюються на бланках, які видаються на кафедрі МВТ.

Див. також розділ 4 та матеріали на сайті РиК.


6.3. Реферат


Реферат - це короткий виклад змісту пояснювальної записки, який включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з дипломним проектом. Він повинний також містити відомості щодо обсягу пояснювальної записки, кількості ілюстрацій, таблиць, використаних джерел та додатків, Ключові слова (див. матеріали на сайті РиК).


6.4. Зміст


^ До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, а також пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік посилань; назви додатків та номери сторінок, на яких розміщується початок означеного матеріалу (див. матеріали на сайті РиК).


6.5. Вступ


У вступі стисло викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми, яка є предметом ДП, відмічаючи при цьому практично розв’язані задачі, існуючі прогалини знань в цій предметній галузі;

 • світові тенденції вирішення поставлених задач;

 • актуальність цієї роботи та підстави для її проведення;

 • мету роботи та галузь застосування тощо.


6.6. Змістовна частина


6.6.1 Професійна частина

6.6.2. Безпека життєдіяльності

6.6.3. Економічна частина


6.7. ВИсновки

У висновках необхідно зазначити:

 • результат і повноту виконання завдання на ДП, аналіз досягнутих кількісних та якісних показників;

 • співвідношення виконаної розробки з вітчизняними та світовими аналогами;

 • зв’язок виконаної роботи з науково-дослідними розробками кафедр університету, інших організацій тощо;

 • отримані нові наукові результати, які найшли відображення, наприклад, в наукових статтях;

 • можливість використання результатів ДП в навчальному процесі університету.Перелік посилань оформлюється згідно з вимогами стандарту

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги й правила складання.

На сайті є текст стандарту Росії ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. (практично ідентичний українському стандарту) та короткий примір оформлення різного виду літературних джерел: Библиография. Примеры оформления.doc. (сделать ссилку)


^ 7. ТЕКСТ ПОЯСНОВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. вИМОГИ


При розробці пояснювальної записки спочатку робиться попередня рубрикація основної частини пояснювальної записки (відповідно до завдання на ДП) на розділи, підрозділи, пункти, підпункти з короткими позначками про їх зміст. У процесі роботи рубрикація уточнюється. Заголовки розділів, підрозділів потрібно формулювати чітко, конкретно.

Загальними вимогами до тексту пояснювальної записки є логічна послідовність викладання матеріалу, чіткість та конкретність викладання теоретичних та практичність результатів роботи, суті постановки завдання та мети проекту, методів дослідження, прийнятих інженерних рішень, доведеність висновків та обгрунтованість рекомендацій. В тексті пояснювальної записки необхідно дотримуватись єдиної термінології.

^ Текст пояснювальної записки не слід докладати від першої особи, переважніше використовується безособова форма (наприклад “обчисляємо”, “знаходимо”) за всім текстом у визначеному відмінку й часі.

Посилання в тексті пояснювальної записки на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад, “показано [5], що …”.

У тексті записки не допускається застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні терміни близькі за змістом (синоніми).


Пояснювальна записка оформлюється згідно посиланням [3]. 1. Оформлення матеріалів дипломного проекту


^ Пояснювальна записка оформляється згідно з вимогами НД (див. Перелік посилань даних МУ та сайт РиК).

- ГОСТ 7.1-2003 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ полный текст

- ДСТУ 3008-95 Документация. Отчеты в сфере науки и техники


^ Виготовляється пояснювальна записка друкованим способом на аркушах формату А4 (210х207 мм).

Мова пояснювальної записки - українська, російська або іноземна, (за бажанням студента і за узгодженням з кафедрою МВТ).

Мова титульного аркушу, листів завдання – виключно українська.

Автореферат виконується трьома мовами - українська, російська, англійська.


^ 8.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки


Смотри на сайте:

- Библиография. Примеры оформления

при комп’ютерному наборі тексту (або машинописному при друкуванні через 1,5 інтервали) – повинен бути порядку 75 – 85 с розрахунку 40 рядків на сторінку.


Титульный лист

 1. Оформляется обязательно на украинском языке

 2. Обязательно правильно указать вид диплома: дипломная работа или дипломный проект

 3. Разобраться (на кафедре у Валентины Ивановны Леоновой – секретарь кафедры, каб.52), что писать в «позначенні документи»

 4. Подписать титульный лист


Лист задания (1-ая страница)

(правила заполнения)

 1. Оформлять на украинском языке

 2. Номер и название специальности (вверху листа) узнавать у секретаря кафедры (Валентина Ивановна Леонова, каб.52)

 3. Обязательно правильно указать вид диплома (дипломная работа или дипломный проект) после слова ЗАВДАННЯ

 4. В п.1 «Листа завдання» номер приказа, утверждения темы диплома, узнать у секретаря кафедры (см. п.2 данных правил)

 5. В п.2 «Лист завдання» - смотри п.2 данных правил
 1. П.З. Вихідні дані:

Это исходные данные к выполнению работы. Некий аналог Технического задания.

Указывается:

- объект (исследования, проектирования, измерения)

- метод измерения

- параметры, подлежащие измерению, проектированию

- условия окружающей среды

- диапазоны измерения

- требования по точности

- требования к техническому обеспечению

- стандарты, в которых изложены требования к объекту

В «вихідних даних» приводится 3-4 требования (задания).

Приведенный выше перечень заданий очень условный. Он должен быть конкретизирован для конкретной работы.

7. П.4 «Зміcт ….» - фактически это перечень разделов в дипломной работе (соответственно в большей степени содержание, только другими словами)


Лист задания (2-ая страница)

8. П.5

8.1. Для дипломного проекта необходимо сделать 6 чертежей формата А1 с точным выполнением стандартов ЕСКД.

При этом название графического материала должно совпадать с названием чертежей. После названия указывается формат (А1), вид материала (чертеж).

Пример:

5.2. Структурна схема приймача (А1- креслення)

8.2. Для дипломной работы.

Можно весь графический материал представить в виде плакатов (фактически слайдов из презентации).

При этом нужно указать 6 названий плакатов из презентаций (любых).


У розділі 6.5 були розглянуті питання щодо оформлення пояснювальної записки згідно з вимогами стандартів, перелічених в додатку А, а саме рубрикація тексту, заголовки структурних елементів, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, нумерація, ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, посилання, зміст, перелік посилань, додатки тощо.


8.2 Вимоги щодо оформлення графічної частини дипломного проекту


Графічні матеріали дипломного проекту можуть виготовлятися у формі креслень, плакатів чи комп’ютерних (електронних) ілюстрацій.

Креслення або плакати можуть виготовлятися ручним способом або за допомогою систем автоматизованого проектування (з використанням плоттера, графопобудовача і т.ін.).

Комп’ютерні ілюстрації виготовляються в одному зі стандартних графічних форматів.

На роздрукованих комп’ютерних ілюстраціях, які є обов’язковою графічною частиною дипломного проекту, повинні бути основні написи з відповідними підписами студента та керівника дипломного проекту.

Якщо до обов’язкового переліку графічної частини дипломного проекту входять плакати, то вони повинні бути оформлені відповідним чином на аркушах формату А1.

Плакат повинен мати рамку та основний напис, який розміщують в правому нижньому куті. Форма основного напису для плакатів наведена в додатку К.

Кожний плакат повинен містити:

 • заголовок;

 • відповідне зображення;

 • пояснювальний текст (за необхідністю).

Заголовок розміщують у верхній частині плакату. Він має бути стислим і відповідати змістовній частині плакату.

Дозволяється виготовляти багатокольорові плакати, але кількість кольорів не повинна бути більш ніж шість, в тому числі і чорний.

Пояснювальний текст розміщують на вільному полі плакату. Це можуть бути найменування складових частин виробу, елементів структурних схем, пояснення, позначення, тощо. 1. Порядок подання до захисту та захист ДП


^ 9.1 Подання дипломного проекту


Закінчений дипломний проект, матеріали якого підписані студентом (в відомості дипломного проекту) і консультантами з відповідних розділів, подається керівнику дипломного проекту, який остаточно перевіряє відповідність виконаного проекту завданню та вимогам, що висуваються, складає письмовий відзив, в якому дається характеристика роботи студента – дипломника.

Цілком оформлений дипломний проект, підписаний керівником, разом з відзивом направляється на нормоконтроль (при наявності), а потім направляється на рецензію. Після отримання рецензії завідувач кафедри МВТ вирішує питання про допуск студента до захисту дипломного проекту, про що робить відповідний запис на титульному аркуші пояснювальної записки. Негативна рецензія не є підставою відхилення дипломного проекту від захисту.

Завідувач кафедри може не допустити студента до захисту дипломного проекту в тому разі, якщо дипломний проект виконано на дуже низькому рівні, або не враховані всі вимоги до дипломного проектування.

Рекомендуються такі терміни подання робіт на завершальному етапі дипломного проектування (до дня захисту):

 • подання проекту на підпис керівників – 7 днів;

 • подання проекту на рецензію – 5 днів;

 • подання проекту на підпис завідувачу кафедри – 3 дні.


^ 9.2 Захист дипломного проекту


Захист дипломного проекту проводиться на засіданні ДЕК.

.

Захист одного дипломного проекту, як правило, не повинен перевищувати 30 хвилин. Перед початком захисту зачитується довідка про виконання студентом навчального плану, інші документи. Для повідомлення змісту проекту студенту надається час, який, як правило, не перебільшує 20 хвилин.

Мова проведення захисту – українська, російська чи інша іноземна на вибір студента – дипломника (остання за узгодженням з членами ДЕК).

Доповідь студента повинна складатися з трьох основних частин, а саме: вступу, основної частини й висновку.

У вступі необхідно відзначити актуальність теми проекту, дати загальний аналіз стану проблеми і сформулювати основні задачі, з вирішенням яких було пов’язане виконання роботи.

В основній частині доповіді в стислій формі необхідно навести звіт про зміст виконаних розробок (чітко розмежовуючи відомі та виконані автором), відзначити новизну і показати ефективність прийнятих технічних рішень, навести короткий звіт з отриманих результатів. Основну частину доповіді варто супроводжувати посиланнями на графічні матеріали.

У заключній частині доповіді необхідно коротко повідомити про зміст розділів проекту, що не входять у його розрахунково-технічну частину, відзначити можливі області застосування об’єкту проектування, перелічити публікації й авторські посвідчення (якщо вони є) за темою проекту, результати НДРС, відомості про впровадження, зробити загальні висновки і дати рекомендації.

Потім студент – дипломник відповідає на запитання членів ДЕК.

^ Зачитується рецензія і відзив керівника. Студент забовязан відповісти на зауваження рецензента.

При захисті ДП в якості демонстраційного пристрою може використовуватися відеотермінал локального комп’ютера, або інше.

Комплект електронних ілюстрацій може виготовлятися в друкованому вигляді для роздачі членам ДЕК при проведенні захисту.

^ Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломного проекту, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

Студентам, які не захищали дипломний проект з поважної причини (документально підтвердженої), ректором університету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше, ніж один рік.


^ 10 Зміст відзиву керівника дипломного проекту


У відзиві керівника проекту, форма якого наведена у додатку Г, повинні знайти відображення такі питання:

 • новизна розробки та ступінь її складності;

 • вміння студента працювати з науково-технічною та патентною літературою;

 • самостійність роботи студента виявлена ним ініціатива, вміле використання необхідної технічної документації, стандартів тощо;

 • відношення студента до роботи над виконання дипломного проекту, ступінь працездатності, вміння працювати систематично, виявлена при цьому акуратність, грамотність і т.ін.;

 • схильність студента до теоретичних досліджень і узагальнень чи до експериментальних досліджень, практичної роботи тощо.

Наприкінці відзиву керівник проекту мусить зробити висновок про здатність студента до самостійної роботи в даній галузі та про можливість подання дипломного проекту в ДЕК для захисту. Керівник не виставляє оцінку за дипломний проект.


^ 11 Вимоги до рецензії на дипломний проект


Основним змістом рецензії, форма якої наведена у додатку Д, є результати всебічного аналізу та оцінка проекту з обов’язковим висвітленням таких питань:


 • відповідність рецензованого проекту завданню на дипломне проектування;

 • актуальність теми дипломного проекту;

 • оцінка змісту усіх матеріалів дипломного проекту;

 • обґрунтованість прийнятих у дипломному проекті наукових та інженерних рішень;

 • повнота огляду науково-технічної літератури та вміння цитувати її;

 • науково-технічний рівень та якість розрахунків;

 • оцінка обґрунтування змісту і якості пред’явленого комплексу конструкторсько-технологічної та іншої документації;

 • оцінка вірності використання стандартів, інших нормативних документів;

 • доцільність та об’єм експериментальних досліджень, оцінка отриманих результатів;

 • наявність зразків, макетів та інших результатів діяльності дипломника, їх рівень;

 • оцінка стилю та грамотність викладання пояснювальної записки дипломного проекту, відповідність оформлення її до вимог стандартів та інших нормативних документів;

 • помилки та недоліки виконаного проекту.


Наприкінці рецензент робить висновок: чи відповідає рецензований дипломний проект вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста за даним фахом та оцінює якість дипломного проекту згідно чотирибальної системи. Рецензент підписує рецензію, вказуючи місце своєї роботи та посаду і повертає її разом з дипломним проектом на профілюючу кафедру.


^ 12 Особливі вимоги до магістерської атестаційної роботи


Науковими керівниками магістрів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково-дослідну роботу і мають дозвіл на керівництво аспірантами.

Заключною формою звітності магістранта про виконання навчального плану є магістерська атестаційна робота і її захист і ДЕК.

Атестаційна робота оформлюється у відповідності до вимог [3]. Зразок бланків завдання на магістерську атестаційну роботу та титульного аркуша пояснювальної записки магістерської атестаційної роботи наведено у додатках Ж та Е відповідно.

Виконана магістерська атестаційна робота подається науковому керівникові. Після ухвалення роботи керівником вона, разом із відзивом наукового керівника, передається завідувачу кафедри.

Ухвалена магістерська атестаційна робота з відзивом наукового керівника передається на рецензію зовнішньому опонентові.


Додаток Б

Зразок бланка титульного аркуша пояснювальної записки

дипломного проекту (роботи)


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки


Факультет _________________________________________________________

(повна назва)

Кафедра ___________________________________________________________ (повна назва)


  1   2   3Схожі:

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Бєлослудцева В. М., Комінова Г. Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання
Для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання фаху 091501
До курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання фаху 091501
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації, вказівки, розробки, над якими працюють викладачі. № п/п Тема розробки Дисципліна Прізвище, ім’я, По батькові
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Вища математика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до них. Для студентів ycix спеціальностей ycix форм навчання
Методические указания и задания по курсу «Введение в профессию» для слушателей подготовительных курсов всех форм обучения
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070904 „Землевпорядкування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи