Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області icon

Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області
НазваДотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області
Сторінка1/9
Дата конвертації16.11.2013
Розмір2.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області.

Зміст:

І. Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці з працівниками загальноосвітніх навчальних закладів та з учнями, вихованцями під час трудового та професійного навчання.

1.1. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів

1.2.Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з учнями, вихованцями під час трудового та професійного навчання

1.3. Організація та проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності в навчальних закладах

Додаток 1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Додаток 2 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Додаток 3 Журнал реєстрації інструктажів учнів, вихованців з охорони праці на робочому місці

Додаток 4 Орієнтовна програма питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів, вихованців

Додаток 5 Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів у журналі обліку навчальних занять

Додаток 6 Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, вихованців.

ІІ. Планування роботи з охорони праці

2.1 Зміст розділу «Охорона праці» річного плану роботи.

2.2Заходи щодо запобігання нещасним випадкам виробничого характеру:

2.3 Заходи щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

2.4 Заходи щодо профілактики побутового травматизму.

2.5 Заходи з пожежної безпеки

2.6 Заходи з охорони праці на_____________ навчальний рік.

2.7 Заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму:

2.8 Заходи попередження загибелі людей на воді

2.9 План комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, аваріям, пожежам

2.10 Заходи щодо попередження загибелі від отруйних речовин

2.11 Заходи щодо попередження загибелі працівників і неповнолітніх від пожеж та інших джерел вогню

2.12 Заходи щодо попередження загибелі неповнолітніх від

самогубства й самоушкоджень

2.13 Заходи щодо попередження різних видів дитячого та дорослого травматизму невиробничого характеру

2.14.Тематика бесід з безпеки життєдіяльності та запобіганню дитячого травматизму

ІІІ Обов’язки та відповідальність

3.1 Види відповідальності

3.2 Обов’язки посадових осіб щодо реалізації системи управління охороною праці

Додаток 7 Зразок положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі

3.3.Документи з питань охорони праці.

3.3.1 .Документи, які повинні бути у заступника директора з навчально-виховної роботи:

3.3.2 .Документи, які повинні бути у завідуючих кабінетами підвищеної небезпеки:

3.3.3 .Документи, які повинні бути у заступника директора з виховної роботи:

ІV. Служба охорони праці в закладі

4.1Наказ про створення служби охорони праці, безпеки життєдіяльності

4.2 Функції служби охорони праці.

4.3 Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі

V. Складання та оформлення інструкцій.

5.1. Складання та оформлення посадової інструкції.

5.2. Складання та оформлення інструкцій з охорони праці. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Додаток 8. Інструкція з охорони праці.

5.3. Бесіди з безпеки життєдіяльності

Додаток 9.Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі

Додаток 10..Журнал реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі

Додаток 11. Про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці,безпеки життєдіяльності

VІ. Триступеневий адміністративно-громадський контроль

Додаток 12.

Журнал адміністративно громадського контролю

Додаток 13. Наказ про організацію роботи в закладі з питань збереження життя і здоров’я учнів

Додаток 14. Про організацію та проведення чергування в закладі.

VІІ. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

7.1 Графік проведення навчання з питань охорони праці працівників навчального закладу

Додаток 15. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Додаток 16. Зразок протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Додаток17. Тематичний план –графік навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів

Додаток 18.Програма навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.

7.2. План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці лаборанта.

7.3 План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці секретаря.

7.4. План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці вчителя трудового навчання.

7.5. План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці учителя інформатики.

7.6. План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці учителя фізики.

7.7. План, програма та білети для перевірки знань спеціального навчання з питань охорони праці учителя хімії.

7.8. Орієнтовний перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для аптечки кабінетів фізики та хімії загальноосвітнього навчального закладу


І. Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці з працівниками загальноосвітніх навчальних закладів та з учнями, вихованцями під час трудового та професійного навчання.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться з працівниками загальноосвітніх навчальних закладів у процесі трудової діяльності та з учнями, вихованцями під час трудового та професійного навчання.

Методичні рекомендації розроблені на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у проведенні інструктажів з охорони праці та з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - Типове положення) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.01.2006 за № 806/12680 (далі - Положення про навчання).

1.1. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів

Працівники навчальних закладів під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, навчання щодо правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Порядок проведення інструктажів з охорони праці з працівниками в навчальних закладах визначається Типовим положенням.

^ Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма працівниками:

• які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

• які прибули до навчального закладу з інших навчальних закладів, установ, організацій і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цього навчального закладу (відрядження, стажування тощо).

Вступний інструктаж проводиться керівником навчального закладу, спеціалістом (інженером) з охорони праці або іншою особою, на яку, відповідно до наказу (розпорядження) керівника, покладається цей обов'язок і яка в установленому Типовим положенням порядку пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано. Програма інструктажу затвер­джується керівником навчального закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 1), який зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

^ Первинний інструктаж з охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

• новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до навчального закладу;

• який переводиться з одного структурного підрозділу навчального закладу до іншого;

• який виконуватиме нову для нього роботу;

• відрядженим іншим навчальним закладом та який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними в навчальному закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Програма первинного інструктажу розробляється керівником структурного підрозділу (викладачем, завідувачем кабінету тощо), узгоджується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником навчального закладу.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 2).

^ Повторний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Перелік професій і посад працівників, які проходять повторний інструктаж, затверджується керівником навчального закладу.

^ Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться:

• при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін і доповнень до них;

• при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів й інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

• при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

• при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводить керівник структурного підрозділу на робочому місці або в кабінеті охорони праці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Запис про проведення позапланового інструктажу з охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 2).

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:

 • при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які, відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводить керівник структурного підрозділу індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Запис про проведення цільового інструктажу з питань охорони праці робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 2).

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж з охорони праці здійснюється відповідно до Типового по­ложення.

Пам'ятка з проведення інструктажів з охорони праці для працівників.


Вид інструктажу

Коли проводиться

Хто проводить

Періодичність

Зміст інструктажу

Вступний

Під час прийняття на роботу.

Під час прибуття до навчального закладу з інших навчальних закладів, установ, організацій і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цього навчального закладу (відрядження, стажування тощо).

Керівник; спеціаліст

служби

ОП

1 раз

Програма вступного інс­труктажу, затверджена керівником закладу
Первинний

 1. Із новоприйнятим працівником до початку роботи.

 2. Під час переводу на інший вид роботи.

 3. Із відрядженим працівником

 4. При виконанні нової роботи.

Керівник структурного підрозділу

 1. Перед початком роботи новоприйнятого працівника.

 2. Під час прибуття відрядженого пра­цівника

Перелік питань первинного інструктажу

розробляється керівником структурного підрозділу (викладачем, завідувачем кабінету тощо), узгоджується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником навчального закладу.

Повторний

3 усіма працівниками періодично

Керівник структур

ного підрозділу

1 раз на 6 місяців; для робіт із підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці

Інструкції з охорони праці

Позаплановий

 1. Під час уведення в дію нових нормативно-правових актів.

 2. Під час порушення нормативних актів.

 3. При незнанні вимог безпеки.

 4. Після перерви в роботі понад 60 днів (для робіт із підвищеною небезпекою — понад 30 днів)

Керівник структурно

го підрозділу

У разі потреби

Нормативні документи, інструкції з охорони праці

Цільовий

 1. Під час виконання робіт, не передбачених трудовою угодою.

 2. Під час ліквідації аварії, стихійного лиха

Керівник структурно

го підрозділу

У разі потреби

Інструкції з охорони праці

Додаток 1

Титульний аркуш журналу

Формат А4 (210 х 297)

__________________________________________________________________

(навчальний заклад)

ЖУРНАЛ

^ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___"_______________20___ р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

N з/п


Дата

проведення

інструктажу

Прізвище, ім'я та по

батькові особи, яку інструктують


Професія, посада

особи, яку інструктують, її вік

Назва виробничого

підрозділу (група, клас,

гурток), до якого приймається особа,

що інструкту

ється


Прізвище, ініціали,

посада особи, яка

інструктує

Підписи

особи яку інструк

тують


особи,

яка інструктує1

2

3

4

5

6

7

8

1.30.08.

2012

Свердлова Тетяна Вікторівна

Вчитель математики

28 р.

Вчитель

Сидорчук С.А., спеціаліст з ОП

Свердлова

Сидорчук


Додаток 2

Титульний аркуш журналу

Формат А4 (210 х 297)

__________________________________________________________________

(навчальний заклад)

 • ЖУРНАЛ

 • ^ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ

 • З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

 • ____________________________________________________________ (цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

 • Розпочато "___"_______________20_ р.

 • Закінчено "___" _______________20_ р


з/п

Дата

проведення

інструк-тажу

Прізвище,

ініціали особи,

яку

інструктують

Професія

посада

особи, яку

інструктують

Вид інструктажу (первинний,

повторний,

позаплановий,цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище,

ініціали, особи,

яка інструктує

Підписи

Стажування

на робочому місці

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

Кількість змін,

з___

до___

(дати)


Стажування пройшов (підпис

працівника)

Знання перевірив, допуск до роботи

Здійснив (підпис, дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

30.

08.

12

Свердлова

Тетяна

Вікторівна

Вчитель

матема

тики

Первинний

Інструкція ОП № 5,10,16,17
Сидорчук С.А.

Свердлова


Сидорчук  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №282 Про заборону приготування та використання кисневих коктейлів у навчальних закладах усіх типів і форм власності Жовтневого району
Харкова і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, з метою дотримання вимог законодавства України щодо охорони здоров’я та життя...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №81 Про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час проведення випускних урочистостей в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час проведення випускних урочистостей в загальноосвітніх навчальних закладах...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconУкраїна хмельницька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
З метою збереження здоров’я дітей, запобігання поширенню інфекційних захворювань та отруєнь дітей управління освіти і науки облдержадміністрації...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №175 Про вивчення стану дотримання вимог діючого законодавства України щодо організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста
Здійснити вивчення стану дотримання вимог діючого законодавства України щодо організації харчування дітей в дошкільних навчальних...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №117 Про заходи щодо збереження життя і здоров’я учнів під час проведення випускних урочистостей в загальноосвітніх навчальних закладах району
Хмельницької ода №349-но від 17. 05. 2011 року з метою забезпечення порядку, збереження життя І здоров’я учнів під час проведення...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №985 Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconНаказ №985 Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconОрієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного...
Дотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області iconКолегія відділу освіти Гребінківської рда дотримання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства
З метою попередження проявів жорстокості і насильства, забезпечення прав неповнолітніх у навчальних закладах відділом освіти проводився...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи