Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів icon

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка5/5
Дата конвертації13.01.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5

ВИМОГИ

^ ДО НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(додаток 2 до наказу № 524 від 23 вересня 2002 р.)

1. Навчальні комп'ютерні комплекси (НКК) призначені для інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів і повинні забезпечувати:

• вивчення в обсягах, передбачених навчаль­ними програмами, основ інформатики і обчислювальної техніки;

• використання навчаючих мультимедійних програм з інших навчальних предметів;

• можливість підключення і роботи в мережі Іnternet; з метою одержання через Іnternet навчаючих програм, підручників, методичних ма­теріалів, довідкових матеріалів тощо;

•можливість організації дистанційного на­вчання.

2. НКК повинні поставлятися комплектне згідно специфікації (додаток 1 до наказу № 524). Значення характеристик технічних і програмних засобів появинні бути не нижче вка­заних у специфікації; бажані характеристики вказані в дужках.

3. Технічні засоби локальної мережі повинні забезпечувати обмів інформацією між комп'ю­терами НКК з швидкістю не менше 100 Мб/с.

4. Програмне забезпечення, що поставляється з НКК, повинно бути ліцензійне чистим.

5. Операційна система Microsof Windows і програмне забезпечення базових інформаційних технологій Microsof Offise повинні бути інста­льовані на комп'ютерах вчителя і учнів та поставлятися згідно вимог Microsof.

6. Прикладне програмне забезпечення по­винно мати гриф Міністерства освіти і науки У країни та сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО, що дозволяє використовувати це програмне забезпечення в навчальному процесі. Сертифікація комп'ютер­них програм доручена Українському науково­му центру державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій «Софт-Рейтинг» (УкрНЦ «Софт-Рейтинг»).

7. НКК і меблі, що входять до його складу, повинені мати висновок компетентних органів Міністерства охорони здоров'я Украї­ни про відповідність Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 5.5.5.009-98 «Влаштування і обдаднання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ю­терах», затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 р. №9.

8. НКК повинен підключатися до однофаз­ної електромережі з номінальною напругою 220 В і частотою 50 Гц. Всі пристрої НКК повинні працювати при відхиленні параметрів електро­мережі і рівні перешкод в межах, які нормують­ся ГОСТ 13109-67. Несанкціоноване відклю­чення електроживлення або вихід параметрів електромережі за встановлені межі не повинні призводити до виходу з ладу комп'ютерів і втрат інформації на комп'ютері вчителя.

9. НКК повинен забезпечити безпечну робо­ту непідготовлених користувачів, в тому числі неповнолітніх, прибудь-яких, в тому числі по­милкових, діях користувачів. Захист від ураження електричним струмом повинен бути за­безпеченим не гірше, чим для 1-го класу по ГОСТ 25861-83.

10. НКК не повинен виходити з ладу в про­цесі експлуатації його некваліфікованими користувачами, в тому числі при будь-яких помилкових чи некоректних діях не пов'язаних з механічними пошкодженнями. На протязі року не повинно бути більше двох відмов комп'ютера вчителя, будь-якого з комп'ютерів учня або локальної мережі. При цьому відмовою вважається неробочий стан, що вимогає їх ремонту.

11. До складу експлуатаційної документації НКК повинні входити такі документи:

• інструкція з експлуатації;

• схема електрична з'єднань;

• паспорт (формуляр) з гарантійними зобов'язаннями.

12. Термїн гарантійного обслуговувавння НКК повинен бути не менше 3 років;

13. НКК повинні пройти сертифікаційні ви­пробовування в системі сертифікації УкрСЕПРО згідно ДСТУ 3413-96 і мати сертифікат відповідності. .

14. Меблі, що входять до його складу, по­винні пройти експертизу в Науково-методично­му центрі органїзації розробки і виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки України та отримати Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам.

15. Приміщення для встановлення НКК, розміщення робочих місць учнів повинні відпо­відати вимогам ДСанПіН 5.5.5.009-98.


^ СПЕЦИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ (МІНІМАЛЬНІ) ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКТІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКИХ БАЖАНО ДОТРИМУВАТИСЯ

(додаток 2 до наказу №524 від 23 вересня 2002р.)

^ 1. До складу навчального комп'ютерного класу повинні входити:

• персональний комп'ютер вчителя (ПКВ) — 1 комплект;

• персональний комп'ютер учня (ПКУ) — 5...15 комплектів;

•обладнання локальної обчислювальної мережі (ЛОМ);

•система електроживлення та захисту;

•програмне забезпечення (ПЗ);

•меблі для ПКВ та ПКУ;

• додаткове обладнання (екран колективного використання, відеокамера).

Примітка: меблі для ПКВ і ПКУ та додат­кове обладнання постачаються за окремими угодами.

^ 2. Склад ПКВ та технічні характеристики складових:

• системний блок (у корпусі типу АТХ або анадлгічного типу), у якому змонтовано: материнська плата (МП), дисководи HDD, FDD і CD-ROM (CD-RW) контролери відеомонітора, ло­кальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та аудіо пристрою (звукова карта). На МП розміщено: центральний процесор (ЦП), оперативний за­пам'ятовуючий пристрій (ОЗП), контролери за­пам'ятовуючих пристроїв, пристроїв уведення/ виведення;

• відеомонітор;

• клавіатура.

• маніпулятор «мишка»;

• активна акустична система;

• головні телефони та мікрофон (допускаєть­ся мікротелефонна гарнітура);

• пристрій друкуючий (принтер);

• факс-модем;

• сканер планшетний;

• блок безперебійного живлення.

2.1. Системний блок повинен мати не мен­ше двох USB (USB-2) портів, LPТ-порт, два стандартні СОМ-порти (або СОМ і PS/2), забез­печувати можливість нарощування об'єму ОЗП, материнська плата повинна мати роз'єми AGP (1 шт.) та РСІ (3 шт).

2.2. Центральний процесор повинен бути не гірше Intel Pentium 4 з тактовою частотою не менше 1700 МГц.

2.3. Оперативний запам'ятовуючий пристрій повинен мати об'єм пам'яті не менше 512 Мбайт.

2.4.; Накопичувач HDD повинен мати ємність не менше 60 Гбайт та швидкість читан­ня даних не менше 10 Мбайт/с.

2.5. Дисковод FDD повинен бути сумісним механічно і по формату «читання—запис» з дискетою 3,5 дюйма ємністю не менше 1,44 Мбайт.

2.6. Дисковод CD-ROM повиненмати швидкість читання не менше —52х(CD-RW — із швидкісною формулою не гіршою за 24-12-40х).

2.7. Контролер відеомонітора повинен:

•забезпечувати стандартний режим SVGA і режими внутришнього опрацювання відеоданих (3D прискорення);

•монтуватись на шину АGР та забезпечува­ти роботу з повним кольоровим телевізійним сигналом по відеовходу і відеовиходу;

•забезпечувати режим кодування кольору не менше 32 біт, роздільну здатність зображення 1024 х 768 точок і частотою кадрів не менше 85 Гц;

•мати об'єм відеопам'яті не менше 32 Мбайт.

2.8. Контролер ЛОМ повинен забезпечувати швидкість передачі даних 100/10 Мбіт/с, за­безпечувати роботу з коаксіальною лінією і ви­тою парою (допускається відсутність можли­вості робот» з коаксіальною лінією та умови постачання у комплекті концентратора локаль­ної мережі або комутатора).

2.9. Звукова плата повинна мати вхід для мікрофона та виходи на головні телефони і лінійний стерео вихід.

2.10. Пристрої для відтворення звуку (зву­кові колонки) повинні бути активного типу з піковою електричною потужністю не менше 30 Вт та мати регулятор гучності і вимикач живлення.

2.11. Головні телефони (навушники) та мікрофон повинні бути електрично та конструктивно сумісними з виходом звукової плати (до­пускається використання мікротелефонної гар­нітури).

2.12. Відеомонітор повинен:

• відповідати ДСТУ ISO 9241-3-2001 частина 3, ГОСТ 25-861, ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ТСО-99;

• бути SVGA-сумісним;

•мати розмір по діагоналі не менше 430мм (17дюймів);

•забезпечувати режим кодування кольору не менше 32 біт, роздільною здатністю 1024х768 точок і частотою кадрів не менше 85 Гц;

• забезпечувати можливість регулювати по­ложення екрану у вертикальній і горизон­тальній площинах відповідно на 15° та ЗО°.

2.13. Принтер повинен бути лазерним і за­безпечувати виведення на папір формату А4.

2.14. Клавіатура повинна бути окремим конструктивом та бути програмно і апаратно сумісною із стандартним виходом МП.

2.14.1. Клавіатура повинна забезпечувати введення алфавітно-цифрової, графічної інфор­мації та команд.

2.14.2. На клавіатурі повинні бути нане­сені символи української абетки (основний набір) відповідно до ДСТУ 3470-96 та знаки російської і англійської абеток (додаткові). Бажане нанесення символів різних алфавітів різними кольорами.

2.15. Маніпулятор типу «мишка» повинен бути окремим конструктивом.

2.16 Факс-модем повинен бути зовнішнім, відповідати стандарту V. 92 (максимальна швидкість передачі даних не менше 56 Кбіт/с), розпізнавати сигнали «вільно» і «зайнято», забезпечувати адаптивну зміну швидкості об­міну.

2.17. Сканер повинев бути планшетним із робочим полем А4, мати роздільну здатність не менше 600 х 1200 пікселів на дюйм та розрядність кодування кольору не менше 32 біт.

Примітка. Програмно-апаратне забезпечен­ня сканера, модема та принтера повинні забез­печувати пряме копіювання документів та пе­редавання факсимільних повідомлень.

2.18. Блок безперебійного живлення пови­нен бути окремим конструктивом, підключа­тися до мережі 220 В частотою 5ОГц та забез­печувати живлення системного блоку і відео-монітора протягом не менше 5 хвилин після аварійного відключення електромережі.

2.18.1. Блок безперебійного живлення по­винен бути програмно-апаратно сумісним з си­стемним блоком і забезпечувати автоматичне завершення роботи системи при аварійних відключення електромережі.

^ 3. Склад ПКУ та технічні характеристики складових:

• системий блок (у корпусі типу АТХ), у якому змонтовано: материнська плата (МП), дисководи HDD, FDD і CD-ROM (CD-RW), кон­тролери відеомонітора, локальної обчислю­вальної мережі (ЛОМ) та аудіо пристрою (зву­кова карта). На МП розміщено: центральний процесор (ЦП), оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП), контролери HDD, FDD і CD-ROM

• відеомонітор;

• клавіатура;

•маніпулятор «мишка»;

•навушники та мікрофон.

3.1. Системний блок повинен мати не мен­ше двох USB (USB-2) портів, LPТ-порт, два стандартні СОМ-порти (або замість одного з них - порт PS/2), забез­печувати можливість нарощування об'єму ОЗП, містити роз'єми шин AGP (1 шт.) та РСІ (3 шт).

3.2. Центральний процесор повинен мати тактову частоту не менше, МГц —1000.

3.3. Оперативний запам'ятовуючий пристрій повинен мати об'єм пам'яті не менше 128 Мбайт.

3.4. Накопичувач пов HDD повинев мати ємність не менше 20 Гбайт та швидкість читан­ня даних не менше 5 Мбайт/с. ,

3.5. Дисковод FDD повинен бути сумісним механічно і по формату «читання—запис» з дискетою 3,5 дюйма ємністю не менше 1,44 Мбайт.

3.6. Контролер відеомонітора повинен:

• забезпечувати стандартний режим SVGA і режим відеоприскорення;

•мати інтерфейс AGP ;

• забезпечувати режим кодування кольору розрядністю не менше 32 біт, роздільною здат­ністю 1024 х 768 точок і частотою кадрів не менше 85 Гц;

•мати об'єм відеопам’яті не мевше 16 Мбайт.

3.7. Контролер ЛОМ повинен мати швидкість передачі даних, 100/10 Мбіт/с і монтуватися на РСІ—шину.

3.8. Звукова плата повинна мати вхід для мікрофона та вихід на головні телефони.

3.9. Головні телефони (навушники) повинні бути електрично та конструктивно сумісними з виходом звукової плати (допускається викори­стання мікротелефонної гарнітури).

З.10. Відеомонітор має:

• відповідати ДСТУ ISO9241-3-2001 части­на 3, ГОСТ 25861-83, ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ТСО-99;

• бути SVGA -сумісним;

• мати розмір по діагоналі не менше 380 мм (15 дюймів);

• забезпечувати режим кодування кольо­ру не менше 32 біт, роздільною здатністю 102 4х768 точок і частотою кадрів не мен­ше 85 Гц; ^

•надавити можливість регулювання положення екрану у вертикальній і горизонтальній площинах відповідно 15° та ЗО°.

3.11. Клавіатура повинна бути окремим конструктивом та бути програмної апаратно сумі­сною із стандартним виходом МП.

3.11.1. Клавіатура повинна забезпечувати введення алфавітно-цифрової, графічної інформації та команд.

3.11.2. На клавіатурі повинні бути нанесеш знаки українського алфавіту (основного) відпо­відно до ДСТУ3470-96 та знаки російського і англійського алфавітів (додаткових).

3.12. Маніпулятор типу «мишка» повинен бути окремим конструктивом.


^ 4. Структура та апаратна реалізація ЛОМ

4.1.Сервером мережі є ПКВ, який разом із ПКУ та комутатором інформаційних каналів утворюють ЛОМ

4.2. Допускається використання у складі ЛОМ виділеного сервера, виконаного у вигляді окремої, додаткової складової РМВ.

4.3. Сервер разом з контролерами мережі, що входять до ПКУ, комутатором і кабельною си­стемою повинні утворювати середовище обміну даними із швидкістю 10/100 Мбіт/с.

4.4. Комутатор повинен забезпечувати комутацію каналів при швидкості передачі даних, не меншій за 100 Мбіт/с.

4.5. З'єднувальні кабелі ЛОМ повинні забез­печувати надійний обмін даними і захист від зовнішніх завад при вказаних швидкостях пе­редачі без перевищення допустимого рівня ви­промінюваних радіозавад та відповідати стандарту 100Ваse-ТХ.

4.6. Конструкція з'єднувальних кабелів і ро­з'єднувачів повинна бути стійкою до механіч­них пошкоджень та виключати можливість не­правильного підключення або випадкового ро­з'єднання.

^ 5. Система електроживлення

5.1. Система електроживлення повинна за­безпечувати працездатність НКК при відхилен­нях напруги в електромережі в межах згідно ГОСТ 21552 та при відключенні (включенні) електроосвітлення або пристроїв, що не використовуються.

^ 6.Додаткове обладнання

6.1. Пристрій колективного спостереження (проекційний пристрій та екран) повинен забезпечувати умови одночасного спостереження учнями зображення монітора ПКВ із дотриманням вимог видимості з кожного робочого місця учня.

6.2. Сервер локальної мережі, яким може комплектуватись НКК, повинний забезпечува­ти не тільки роботу ЛОМ, а й виковувати функції буферизації і фільтрування даних при роботі у Всесвітній мережі, не вимагаючи постійного кваліфікованого обслуговування та настроювання.

Додаток 5

^ ВМІСТ АПТЕЧКИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Назва медичних засоби і медикаментів


Призначення .


Кількість


Індивідуальні перев'язувальні антисептичнї пакети


Для накладання пов'язок


3.шт.


Бинти

Для накладання пов'язок


3.шт

Вата у пакетах
3.шт

Джгут медичний гумовий


Для зупинки кровотечі при пораненнях


1 шт

Розчин йоду спиртовий


Для змазування шкіри навколо ран, подряпин на шкірі тощо


1 склянка або 10 ампул


Нашатирний спирт (розчин аміаку водний)


Застосовувати при запамороченні, втраті свідомості (накапати на ватку 2—3 краплі, піднести до носу потерпілого)


1 флакон


Розчин борної кислоти 2 %


Для промивання очей, примочок, полоскання ротової порожнини


1 флакон


Вазелін


Для змащування шкіри при опіках 1 ступеня, саднах, подразненнях


1 слоїк


Валідол


При сильних болях в області серця — по одній. таблетці.під язик до повного розсмоктування


1 упаковка
^ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ВИКОНАНО ПОСИЛАННЯ

1. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних зак­ладів, затверджене наказом МОН України від 20.05.2004р. № 407, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.06.2004р. за № 780/9329.

2. Правила безпеки під час навчання в кабі­нетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджен наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004р. №81, зареєстровані у Міністерстві юстиціїУкраїни 17.05.2004р. за № 620/9219.

3.ДСТУ 2465-94. Сумісність технічних за­собів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробувань.

4. ДСТУ 2850-94. Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості.

5. ДСТУ 3135.0-95. Безпека побутових та аналогічних електронних приладів. Загальні вимоги.

6. ДСТУ 3344-96. Сумісність технічних за­собів електромагнітна. Стійкість до розрядів статичної електрики від транспортних засобів. Технічні вимоги і методи випробувань.

7. ДСТУ 3470-96. Засоби обчислювальної техніки. Розміщення знаків на клавіатурі.

8. ДСТУ 3571-97. Сумісність засобів обчис­лювальної техніки. Терміни та визначення.

9. ДСТУ ЕN 894-1-2001. Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування.Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з інди­каторами та органами керування.

10.ДСТУ ISO 9241-3-2001.Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Час­тина 3. Вимоги до відеотерміналів.

11. ГОСТ 11015-93. Столы ученические. Типы и функциональные размеры.

12. ГОСТ 11016-86. Стулья ученические. Типы и функциональные размеры.

13. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

14. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

15. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность.3ащитное заземление,зануление.

16. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

17. ГОСТ 19.402 ЕСПД. Описание программы.

18.ГОСТ19.502 ЕСПД. Описание применения.

19. ГОСТ 19.506 ЕСПД. Описание языка.

20. ГОСТ 19.508 ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению.

21.ГОСТ 21552-84. Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, упаковка, транспортирование и хранение.

24. ГОСТ 28139-89. Оборудование школьное. Общие требования безопасности.

25. ГОСТ 30376-95. Совместимость технических средств злектромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Технические требования и методы испытаний.

26. ДСТУ79.001 -99. Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги.

27. ДСТУ79.002-99. Обладнання закладів ос­віти. Засоби навчання. Загальні технічні вимоги.

28. ГСТУ79.003-99. Обладнання закладів освіти. Засоби навчання. Загальні технічні умови.

29. ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах.

30. Держнагдяд охорони праці України 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

31. ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів. -

32. Міністерство внутрішніх справ України. Наказ № 779 від 20.11.1997 р. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підляга­ють обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

33. Міністерство освіти і науки України. На­каз .№ 128 від 20.02.2002р. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую­чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загаль­ноосвітніх навчальних закладах.

34. Міністерство освіти і науки України. На­каз № 563 від 01.08.2001 р., зареєстрований Міністерством юстиціїУкраїни 20.11.2001 р. за №969/6160. Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

35. Міністерство освіти і науки Українй. Наказ № 616 від 31.08.2001 р., зареєстрований Міністерством юстиції України 28.12.2001р. за № 1093/6284. Положення про порядок роз­слідування нещасних випадків, що сталися під час навчального процесу в закладах освіти.

36. Міністерство охорони здоров'я України. Постанова № 63 від 14.08.2001 р.— Державні санітарні норми і правила утримання загаль­ноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу 5.5.2 — 008-01.

37. Державний стандарт базової і повної се­редньої освіти, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України №24 від 14 січня 2004р.

38. Постанова Кабінету міністрів України від 6 травня 2001 р. № 436 «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх на­вчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001—2003 роки».

39. Угода про партнерство між Міністер­ством освіти та науки.України, ВАТ «Укртелеком», Всеукраїнською асоціацією комп'ютер­них клубів та Програмою розвитку Об'єднаних націй в Україні вїд 24.12.2003 р.
1   2   3   4   5Схожі:

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — кпкт, кабінет) призначений для формування інформаційно-ос­вітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №407 від 20. 05. 2004 р. Про затвердження Положення
Наказ мон №407 від 20. 05. 2004 р. "Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу й оснащення...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №163 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
«Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Надсилаємо для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи