Історія України, всесвітня історія icon

Історія України, всесвітня історія
Скачати 238.47 Kb.
НазваІсторія України, всесвітня історія
Дата конвертації03.03.2013
Розмір238.47 Kb.
ТипДокументи

Історія України, всесвітня історія

Укладач: Сідорчук В.П., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти


Викладання історії України в 5–9-х класах та всесвітньої історії в 6–9-х класах ведеться за такою програмою: «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Рівень стандарту».

Звертаємо особливу увагу на те, що редакція програми з історії України та всесвітньої історії для 5-9 класів 2005 року (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5–12 класи. – К.: Перун, 2005) у поточному навчальному році не використовується.

При складанні календарного плану вчитель користується виключно варіантом програми, який розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Викладання історії України та всесвітньої історії в 10–11-х класах ведеться за такими програмами: «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010».

Наголошуємо, що викладання історії України в 10–11-х класах історичного та філософського профілів не передбачає проведення окремого уроку тематичного оцінювання, як це написано у друкованому варіанті навчальної програми (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010). Замість уроку «Тематичного оцінювання» 1 година дається на «Резервний урок» (дивіться варіант навчальної програми, який розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України).

Таким чином, усі названі вище навчальні програми з історії для 5–11-х класів не передбачають проведення окремого уроку тематичного оцінювання.

Навчальні теми програм закінчуються уроком узагальнення, на якому вчитель може провести оцінювання за підсумком усієї вивченої теми у формі усних запитань, письмових завдань (у тому числі й тестових), есе, творів, досліджень, проектів тощо.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. Вільна клітинка перед колонкою «Тематична» не залишається.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми.

У разі відсутності учня на уроках протягом вивчення теми в колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи
ІІ семестр виставляється «н/а» (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або
«ІІ» семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Оцінка за державну підсумкову атестацію виставляється в колонку з надписом «ДПА» без зазначення дати.

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка в колонку з надписом «Апеляційна» без дати.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06. 02. 2008 року №1/9 – 61) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремою колонкою і можуть враховуватися при виставленні річних оцінок із відповідних предметів.

Звертаємо увагу, що при оформленні сторінок класного журналу запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів з історії

І семестр

ІсторіяУкраїни (або Всесвітня історія) Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/

09

...

/

09

21

/

10

Тематична

04

/

11

...

/

11

09

/

12

Тематична

І семестр

Скоригована

1.


2.ІІ семестр

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів)

ІсторіяУкраїни (або Всесвітня історія) Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/

09

...

/

09

21

/

10

Тематична

04

/

11

...

/

11

09

/

12

Тематична

І семестр

Скоригована

Річна

НПБ

1.
2.

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів

з історії

ІІ семестр

(9 і 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів)


ІсторіяУкраїни (або Всесвітня історія) Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/

09

...

/

09

21

/

10

Тематична

04

/

11

...

/

11

09

/

12

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.2.
Зразок оформлення сторінки обліку проведених

занять у класному журналі з історії

Учитель ____________________________
з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняІ семестр
1.

02/09

Вступ

Опрацювати С. 7-11, виконати завдання на С.11Тема 1. Середньовічний світ Західної Європи
2.

09/09

Народження середньовічної Європи

Опрацювати §1, виконати завдання на С.28, підготувати повідомлення «Людина середньовіччя»

9.

21/10

Узагальнення з теми «Середньовічний світ Західної Європи»

Підібрати матеріал про релігійне життя середньовічної ЄвропиТема 2. Релігійно-церковне життя середньовічної Європи

У графі «Зміст уроку» учитель записує конкретну назву теми проведеного уроку, яка відповідає чинній програмі (увесь зміст програми, який відповідає назві проведеного уроку, не переписується).


«Людина і світ», «Філософія»

Укладач: Сідорчук В.П., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти


Предмети «Людина і світ» та «Філософія» викладаються за навчальними програмами: «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Людина і світ. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. Філософія. Профільний рівень. Правознавство. Рівень стандарту. Академічний рівень. Київ. Міністерство освіти і науки України, 2010». Указаними програмами не передбачено проведення окремого уроку тематичного оцінювання.

Звертаємо увагу вчителів, які викладають предмет «Людина і світ» на рівні стандарту та академічному рівні, що у зв’язку з малою кількістю годин на вивчення окремих навчальних тем доцільно кілька тем об’єднати та виставити загальну тематичну оцінку. Бажано, щоб за семестр було виставлено не менше двох тематичних оцінок.

Тематична оцінка з предметів «Людина і світ» та «Філософія» виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. Вільна клітинка перед колонкою «Тематична» не залишається.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми.

У разі відсутності учня на уроках протягом вивчення теми в колонку з надписом «Тематична» виставляється «н/а» (не атестований).

Сторінки класного журналу заповнюються за зразком предмета «Історія», але, ураховуючи, що чинною програмою на вивчення навчальних тем відводиться переважно по одній годині, номер теми та її назва записуються у графу «Зміст уроку» напроти дати проведення уроку.


«Правознавство» (практичний курс)

Укладач: Свіриденко О.С., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти


^ Викладання правознавства у 9-х класах не передбачає проведення окремого уроку тематичного оцінювання, як це написано у друкованому варіанті навчальної програми («Правознавство. Практичний курс», автори: О.Пометун, Т.Ремех, лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 №1/11-1969). Замість уроку «Тематичного оцінювання» 1 година дається на урок «Узагальнення» (дивіться варіант навчальної програми, який розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України), тому перед графою «Тематична» не залишається вільна клітинка.

Форми і методи проведення уроків узагальнення вчитель обирає самостійно з урахуванням дидактично-методичних і психологічних основ проведення таких видів занять.

Тематичний оцінка з правознавства виставляється з урахуванням поточних оцінок.

Викладання курсу «Правознавство» для учнів 10-го класу здійснюватиметься за програмою Котюка І.І., Палійчука Н.Й. для рівня стандарту та академічного рівня. Для класів профільного рівня чинною є програма «Правознавство» (автори Ремех Т.О. та Ратушняк С.П.), яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 21.05.2008 №1/11-1968).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку «Тематична» без дати. Вільна клітинка перед колонкою «Тематична» не залишається. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню протягом вивчення теми.

^ Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

^ Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за «І семестр» чи «ІІ семестр» виставляється «н/а» (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

^ Оцінка за державну підсумкову атестацію виставляється в колонку з надписом «ДПА» без зазначення дати.

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом «Апеляційна» без дати.

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремою колонкою і можуть враховуватися при виставленні річних оцінок з предмету.

Звертаємо увагу, що при оформленні сторінок класного журналу запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.

Пропонуємо варіант заповнення сторінок класних журналів у 9–11-х класах:

Зразок оформлення сторінки обліку проведених

занять у класному журналі з правознавства (практичний курс),

9 клас; правознавство, 10, 11 класи

Учитель ___________________________


№ з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняРозділ 1. Правила і закони в суспільстві та твоєму житті.
1.

18/10

Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України.

§5 Опрацювати текст, відповісти на запитання

2.

25/10

Узагальнення вивченого матеріалу з теми: «Правила і закони в суспільстві та твоєму житті».

Повторення §1-5Розділ 2. Ти — людина, значить, маєш права
5.

11/11

Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні й світі.

Підготувати доповіді.

§6 Опрацювати текст.
Зразок оформлення сторінок обліку

навчальних досягнень учнів з правознавства (практичний курс),

9 клас; правознавство, 10, 11 класи

Правознавство (практичний курс) Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)
18

/

10

25

/

10

ТЕМАТИЧНА

11

/

11


н
6

н

10

9

7
10

н


7
7

7
6

5


9 клас; правознавство, 10, 11 класи

І семестр

Правознавство Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/

09

...

/

09

21

/

10

Тематична

04

/

11

...

/

11

09

/

12

Тематична

І семестр

Скоригована

1.


2.


* Колонка «Зошит» виставляється за бажанням учителя

Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів

з правознавства (практичний курс), 9 клас; правознавство,

10, 11 класи

ІІ семестр

Правознавство Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/

09

...

/

09

21

/

10

Тематична

04

/

11

...

/

11

09

/

12

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

НПБ

1.
2.

Харківщинознавство

Укладачі: Саввіч О.М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти;

^ Сідорчук В.П., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Звертаємо увагу, що, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496, проведення окремої тематичної атестації не передбачається при здійсненні відповідного оцінювання.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, у тому числі виконання практичних робіт (географічний блок). Практичні роботи є складовими змісту уроку, тому оцінка за їх виконання є складовою поточного оцінювання. У журналі окремі колонки для оцінювання практичних робіт не відводяться (!).

Передбачені програмою екскурсії проводяться як у навчальний час, так і під час літньої навчально-виробничої практики або заміняються захистами навчальних проектів на відповідну тему.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється «н/а» (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або
«ІІ семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати, не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Звертаємо увагу, що при оформленні сторінок класного журналу запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року. Цей запис учитель засвідчує власним підписом.


Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів

з «Харківщинознавства»

І семестр

Харківщинознавство Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

02

/ 09

04

/ 09

09

/ 09

11

/ 09

16

/

09

Тематична

07

/10


22/

10

Тематична

І семестр

Скоригована
1.
2.


ІІ семестр

Харківщинознавство _ Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)
з/п

Місяць

і число


Прізвище

та ім’я учня (учениці)

27

/

05

27

/

05

29

/

05

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна1.2.

Зразок оформлення сторінки обліку проведених

занять у класному журналі з «Харківщинознавства»

Учитель ____________________________
з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завданняІ семестр


Тема (Розділ) 1. (Повна назва теми або розділу)
1.

02/09

Назва теми уроку

Опрацювати матеріал підручника §1, виконати завдання на С.11, скласти карту-схему сімейних подорожей

10.

02/10

Тема (Розділ) 2. (Повна назва теми або розділу)
11.

07/10

Назва теми уроку. Практична робота № (номер)


Схожі:

Історія України, всесвітня історія iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Історія України, всесвітня історія iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Історія України, всесвітня історія iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра розміщена на сайті міністерства. Для учнів 11 класу чинною є програма “Історія України....
Історія України, всесвітня історія iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Історія України, всесвітня історія iconПро вивчення 2010 /2011 навчальному році
України. Всесвітня історія. 5–12 класи”, яка розміщена на сайті Міністерства освіти, а також видрукувана у видавництві “Перун” у...
Історія України, всесвітня історія iconКалендарний план 6 клас Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс)

Історія України, всесвітня історія iconІсторія України Січень 2012 Всесвітня історія

Історія України, всесвітня історія iconДистанційне навчання ІІ тур 2011р. Історія україни, всесвітня історія
Програма, за якою на території України утворилося б три держави: а «Конституція» М. Муравйова
Історія України, всесвітня історія iconКонтрольна робота Історія України, всесвітня історія
Які з тверджень характеризують процес формування багатопартій­ності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.?
Історія України, всесвітня історія iconКонтрольна робота Історія України, всесвітня історія 11 клас ( )
Які з тверджень характеризують процес формування багатопартій­ності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи