Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» icon

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Скачати 151.65 Kb.
НазваПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Дата конвертації10.03.2013
Розмір151.65 Kb.
ТипПротокол

П Р О Т О К О Л № 1

чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Вінницьке підприємство «Облагрохім»


20 квітня 2012 року м. Вінниця


Місце проведення загальних зборів м. Вінниця пр.Космонавтів, 30. акт.зал №306

Дата проведення зборів 20 квітня 2012 року

Час початку реєстрації учасників зборів 09 год00 хв

Час закінчення реєстрації учасників зборів 10 год 00 хв

Час відкриття зборів 10год 00 хв

Час закриття зборів 12 год 30 хв


Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол № 2 від 20.03.2012 року в складі:

Голова комісії: Чорна Оксана Петрівна

Члени комісії: Бологанська Тетяна Миколаївна

Добровольський Валерій Опанасович

Голова Реєстраційної комісії Чорна О.П. доповіла:

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась Реєстраційною комісією на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 13.04.2012 року, наданого ПАТ "Національний депозитарій України".

Загальна кількість акцій у Статутному капіталі - 3967060 шт.

Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах 520, яким належить 3967060 голосуючих акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах 13 (тринадцять).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 3349256 (три мільйона триста сорок дев’ять тисяч двісті п’ятдесят шість ), що становить 84.427% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.


У відповідності з ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах забезпечений і вони є правомочними.


Інформація, пов’язана з проведенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20 квітня 2012 року, була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства. До остаточної редакції порядку денного увійшли наступні питання:


^ Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.

 2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.

 3. Затвердження звіту Наглядової Ради за 2011 рік.

 4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік.

 5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу за 2011 рік.

 6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2011 рік..

 7. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку із приведенням його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту у новій редакції.

 9. Затвердження внутрішніх положень товариства «Про загальні збори Товариства» , «Про Наглядову Раду Товариства», « Про правління Товариства», «Про ревізійну комісію».

 10. Відкликання та обрання правління товариства в зв’язку із приведенням діяльності до вимог Закону «Про акціонерні Товариства».

 11. Відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

 12. Відкликання та обрання ревізійної комісії.

Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.

Слухали: Голову правління Слободянюка Г.А.- який оголосив пропозиції Наглядової Ради ( протокол №2 від 20.03.2012р.) для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі 3(трьох) осіб, а саме:

Голова комісії – Гофман Микола Адольфович:

члени комісії : -Чорна Оксана Петрівна,

-Бологанська Тетяна Миколаївна.

^ Головою зборів обрати - Слободянюка Григорія Андрійовича,

Секретарем зборів – Чорну Оксану Петрівну.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Для доповіді по питаннях порядку денного надати – до 10 хв. Виступи та обговорення питань порядку денного – до 5 хв.

Розгляд питань порядку денного відбувається без перерви. Проведення голосування по всіх питаннях порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів. Принцип голосування : 1 акція – 1 голос.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

^ Проект рішення поставлено на голосування:

 1. Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії:

Гофман Микола Адольфович - Голова комісії

Чорна Оксана Петрівна - член комісії

Бологанська Тетяна Миколаївна - член комісії

 1. Обрати голову та секретаря зборів у складі:

Слободянюк Григорій Андрійович - голова зборів

Чорна Оксана Петрівна - секретар зборів

 1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Для доповіді по питаннях порядку денного надати: до 10 хв. Виступи та обговорення питань порядку денного – до 5 хв.

Розгляд питань порядку денного відбувається без перерви. Проведення голосування по всіх питаннях порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів. Принцип голосування : 1 акція – 1 голос.

^ Голосування проводилося бюлетенем №1.

Після голосування Секретар зборів оголосив результати голосування (протокол №1 підрахунку голосів)

Голосували:

ЗА3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів

Вирішили:

 1. Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії у складі:

Гофман Микола Адольфович - Голова комісії

Чорна Оксана Петрівна - член комісії

Бологанська Тетяна Миколаївна - член комісії

 1. Обрати голову та секретаря зборів у складі:

Слободянюк Григорій Андрійович - голова зборів

Чорна Оксана Петрівна - секретар зборів

 1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Для доповіді по питаннях порядку денного надати: до 10 хв. Виступи та обговорення питань порядку денного – до 5 хв. Розгляд питань порядку денного відбувається без перерви. Проведення голосування по всіх питаннях порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів. Принцип голосування : 1 акція – 1 голос.

^ Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного: Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік.

Слухали: Голову правління Слободянюка Г.А. який доповів про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Вінницьке підприємство «Облагрохім» за 2011 рік(доповідь додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

^ Проект рішення, поставленого на голосування:

 1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2011 році.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №2 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2011 році.

^ Рішення прийнято.

Третє питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової Ради за 2011 рік.

Слухали : заступника голови Наглядової Ради Музику Л.Ф. який доповів про роботу Наглядової Ради товариства за 2011 рік. (Доповідь додається.)

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

^ Проект рішення, поставлено на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік

Голосування проводилося бюлетенем №3.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №3 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік

Рішення прийнято.

Четверте питання порядку денного : Затвердження звіту ревізійної комісії за 2011 рік.

Слухали: члена ревізійної комісії Чорну О.П., яка оголосила звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік. (Доповідь додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

^ Проект рішення, поставлено на голосування:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 рік

Голосування проводилося бюлетенем №4.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №4 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011 рік

Рішення прийнято.

П’яте питання порядку денного: Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу за 2011 рік.

Слухали: головного бухгалтера Качур Л.А. яка оголосила основні показники фінансового звіту та балансу товариства за 2011 рік. (Доповідь додається).

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

^ Проект рішення, поставлено на голосування:

1.Затвердити річні результати діяльності, фінансової звітності та балансу товариства за 2011 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №5.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №5 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Затвердити річні результати діяльності, фінансової звітності та балансу товариства за 2011 рік.

^ Рішення прийнято.


Шосте питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2011 рік.

Слухали: головного бухгалтера Качур Л.А., яка доповіла , що в зв’язку із тим , що підприємство не мало прибутку у минулому році, тому не має можливості виплачувати дивіденди , розподіл прибутків неможливий через відсутність коштів. Збитки покрити за рахунок майбутніх прибутків.

^ Голосування проводилося бюлетенем №6.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №6 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не виплачувати , через відсутність коштів.

^ Рішення прийнято.

Сьоме питання порядку денного: Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку із приведенням його діяльності у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали : заступника голови правління Петренко С.В., яка повідомила, що в зв’язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», є необхідність визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство та змінити його найменування з Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке підприємство «Облагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Вінницьке підприємство «Облагрохім».

^ Проект рішення , поставлено на голосування:

1.Визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство та змінити його найменування з Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке підприємство «Облагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Вінницьке підприємство «Облагрохім».

^ Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №7 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

1.Визначити тип Товариства як Публічне акціонерне товариство та змінити його найменування з Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке підприємство «Облагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Вінницьке підприємство «Облагрохім

^ Рішення прийнято.

Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Слухали: заступника голови правління Петренко С.В., яка повідомила , що до Статуту Товариства пропонується внести зміни шляхом його викладення у новій редакції у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

^ Проект рішення, поставлено на голосування:

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Слободянюка Григорія Андрійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими загальними зборами акціонерів Товариства.

3.Доручити Голові правління Товариства (особисто, або через вибраних ним на власний розсуд уповноважених осіб) забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів товариства.

4. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства , затверджена цими загальними зборами акціонерів, вступає в силу з моменту її державної реєстрації державним реєстратором.

^ Голосування проводиться бюлетенем №8.

Після голосування голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №8 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Слободянюка Григорія Андрійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими загальними зборами акціонерів товариства.

3.Доручити Голові правління товариства (особисто, або через вибраних ним на власний розсуд уповноважених осіб) забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства , затверджена цими загальними зборами акціонерів, вступає в силу з моменту її державної реєстрації державним реєстратором.

^ Рішення прийнято.

Девяте питання порядку денного: Затвердження внутрішніх положень товариства «Про загальні збори товариства», « Про наглядову раду товариства», «Про правління Товариства», « «Про ревізійну комісію».

Слухали: заступника Голови правління Петренко С.В., яка оголосила та запропонувала затвердити внутрішні положення товариства «Про загальні збори товариства», « Про наглядову раду товариства», «Про правління Товариства», « «Про ревізійну комісію».

^ Проект рішення, поставленого на голосування:

1.Затвердити внутрішні положення товариства «Про загальні збори товариства», « Про наглядову раду товариства», «Про правління Товариства», « «Про ревізійну комісію».

^ Голосування проводиться бюлетенем № 9.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №9 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

^ ПРОТИ – 0 голосі

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

Затвердити внутрішні положення товариства «Про загальні збори товариства», « Про наглядову раду товариства», «Про правління Товариства», « «Про ревізійну комісію».

^ Рішення прийнято.

Десяте питання порядку денного: Відкликання та обрання Правління Товариства в зв’язку із приведенням діяльності до вимог Закону «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову зборів Слободянюка Г.А., який оголосив пропозиції Наглядової Ради Товариства (протокол №2) про відкликання діючого Правління товариства,

та обрати з 20.04.2012р. Правління Товариства в складі 3 (трьох) осіб строком на 5 (п’ять) років, а саме:

Слободянюка Григорія Андрійовича Головою правління Товариства.

Петренко Світлану Василівну – заступником Голови Правління Товариства

Качур Людмилу Анатоліївну – членом Правління Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування:

 1. Відкликати з 20.04.2012 р. членів Правління Товариства.

 2. Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Правління Товариства становить 3 (три) особи.

 3. Обрати з 20.04.2012р Правління Товариства строком на 5 ( п’ять) років в складі:

Слободянюк Григорій Андрійович – Голова Правління Товариства

Петренко Світлана Василівна - заст. Голови Правління Товариства

Качур Людмила Анатоліївна - член Правління Товариства

^ Голосування проводилося кумулятивним голосуванням бюлетенем №10.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №10 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА – 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

ПРОТИ – 0 голосів

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів

Вирішили:

 1. Відкликати з 20.04.2012 р. членів Правління товариства.

 2. Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Правління товариства становить 3 (три) особи.

 3. Обрати з 20.04.2012р строком на 5 (п’ять) років Правління Товариства в складі:

Слободянюк Григорій Андрійович – Голова Правління Товариства

Петренко Світлана Василівна - заст.Голови Правління Товариства

Качур Людмила Анатоліївна - член Правління Товариства

^ Рішення прийнято.

Одинадцяте питання порядку денного: Відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Слободянюка Г.А., який оголосив пропозиції Наглядової Ради Товариства (протокол №2), що кількісний та персональний склад Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) особи. Відкликати та обрати з 20.04.2012р. строком на 3 (три) роки Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Відкликати з 20.04.2012 р. Наглядову Раду Товариства.

2.Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

3.Обрати з 20.04.2012р Наглядовоу Раду строком на 3 (три) рокив складі:

Хільченко Олег Іванович – голова Наглядової ради

Музика Леонід Федорович - заст..голови Наглядової Ради

Сіренко Домнікія Іванівна – член Наглядової Ради

^ Голосування проводилося кумулятивним голосуванням бюлетенем №11.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №11 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА 3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах

ПРОТИ – 0 голосів

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

1. Відкликати з 20.04.2012 р. Наглядовоу Раду Товариства.

2.Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

3.Обрати з 20.04.2012р. Наглядовоу Раду строком на 3 (три) роки в складі:

Хільченко Олег Іванович – голова Наглядової Ради

Музика Леонід Федорович– заст..голови Наглядової Ради

Сіренко Домнікія Іванівна – член Наглядової Ради

^ Рішення прийнято.

Дванадцяте питання порядку денного: Відкликання та обрання Ревізійної комісії.

Слухали: Голову зборів Слободянюка Г.А., який оголосив пропозиції Наглядової Ради Товариства (протокол №2), що кількісний та персональний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи. Відкликати та обрати з 20.04.2012р. строком на 3 (три) роки Ревізійноу комісіїю Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

 1. Відкликати з 20.04.2012 р Ревізійну комісію Товариства.

 2. Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Ревізійної комісії товариства становить 3 (три) особи.

 3. Обрати Ревізійну комісію строком на 3 (три) роки в складі:

Петренко Олег Алімович – Голова Ревізійної комісії

Костенюк Петро Сергійович- член Ревізійної комісії

Поліщук Володимир Олександрович- член Ревізійної комісії

^ Голосування проводилося кумулятивним голосуванням бюлетенем №12.

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол №12 лічильної комісії).

Голосували:

ЗА3 349 256 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

ПРОТИ – 0 голосів

УТРИМАЛИСЬ- 0 голосів

Вирішили:

1.Відкликати з 20.04.2012 р. Ревізійну комісію.

2.Визначити що з 20.04.2012 р. кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи.

3.Обрати з 20.04.2012р. строком на 3 (три) роки Ревізійну комісію в складі:

Петренко Олег Алімович – Голова Ревізійної комісії

Костенюк Петро Сергійович – член Ревізійної комісії

Поліщук Володимир Олександрович - член Ревізійної комісії

Рішення прийнято.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного Загальних Зборів акціонерів вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 12год.30хв. оголошено закритими.


Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.


Голова зборів Слободянюк Г.А.


Секретар зборів Чорна О.П.

Схожі:

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №2 Засідання Наглядової Ради ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» м. Вінниця
Слухали: Сіренко Д.І., яка запропонувала для виборів на загальних зборах акціонерів кількістний та персональний склад лічильної комісії...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconЗвіт ревізійної комісії ват "Вінницьке підприємство "Облагрохім за 2011 рік до складу ревізійної комісії ват "Облагрохім" входять: голова комісії Бурлаки П. В члени комісії Костенюк П. С
Ревізійна комісія в своїй роботі керується “Положенням про ревізійну комісію ват “Облагрохім” та Статутом підприємства
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Збори) Голова правління ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Товариство) – Команяк Ярослав Ярославович...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім» iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 28. 05. 2010 Дата публікації 28. 05. 2010 19: 01: 00
Правління ват "Чернівецький хлібокомбінат", повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства, о 11: 00 год....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи